HELSENORGE
Pakkeforløp

Forløpskoordinatorer i UNN

Her finner du navn og kontaktinformasjon til forløpskoordinatorene i UNN og lenker til pasientinformasjon om behandling av de ulike krefttypene, og lidelser innen psykisk helse og rus for barn, unge og voksne.

Pakkeforløp for kreft

Pakkeforløp hjem - livskvalitet, helse og mestring for kreftpasienter
Pakkeforløp hjem er et tilbud til alle som har eller har hatt kreft. Det skal gi trygghet og forutsigbarhet, med særlig vekt på det psykososiale. Mer informasjon finner du her: 
 
Brystkreft
Forløpskoordinator Hilde A. Nilsen
telefon 776 27447 (kl. 08-11 og 12-15.30)

 
Skjoldbruskkjertelkreft
Forløpskoordinator Hilde A. Nilsen
telefon 776 27447 (kl. 08-11 og 12-15.30)

 
Tykk- og endetarmskreft
Forløpskoordinator Andreas Sørensen/Monica Aske Nilsen
telefon 776 26267 (kl. 08-15.30)

 
Prostatakreft
Forløpskoordinator Kenneth Johansen
telefon 776 26441 (kl. 08-15.30)

 
Peniskreft
Forløpskoordinator Kenneth Johansen
telefon 776 26441 (kl. 08-15.30)

 
Lungekreft
Forløpskoordinatorer Britt Albrigtsen,
Telefon 77626681
Mandag og tirsdag kl 0700-1430 (partallsuker).
Mandag, tirsdag og onsdag 0700-1430 (oddetallsuker).

 
Hode- og halskreft
Tord Augustinussen
Telefon 776 27061 (kl. 08-15.30)

 
Lymfomer
Forløpskoordinatorer Berit Sletten/Nina Bertheussen
telefon 777 54094 (kl. 08-15.30)

 
Blærekreft
Forløpskoordinator Vigdis Kaiander
telefon 776 69890 (kl. 09-15)

 
Nyrekreft
Forløpskoordinator Vigdis Kaiander
telefon 776 69890 (kl. 09-15)

 
Testikkelkreft
Forløpskoordinator Berit Sletten/Nina Bertheussen
telefon 777 54094 (kl. 08-15.30)

 
Livmorkreft
Forløpskoordinator Aina Kanstad
telefon 776 69840 (kl. 08-15.30)

 
Eggstokkreft
Forløpskoordinator Aina Kanstad
telefon 776 69840 (kl. 08-15.30)

 
Livmorhalskreft
Forløpskoordinator Aina Kanstad
telefon 776 69840 (kl. 08-15.30)

 
Kreft i spiserør/magesekk
Forløpskoordinatorer Andreas Sørensen/Monica Aske Nilsen
telefon 776 26267 (kl. 08-15.30)

 
Diagnostisk forløp
Forløpskoordinator Hilde Aamot Nilsen 
telefon 776 27325 (kl 09-15)
   
  
Benmargskreft (Myelomatose)
Forløpskoordinator Hilde Aamot Nilsen 
telefon 776 27325 (kl 09-15)

 
Metastase med ukjent utgangspunkt
Forløpskoordinator Hilde Aamot Nilsen 
telefon 776 27325 (kl 09-15)

 
Bukspyttkjertelkreft
Forløpskoordinatorer Andreas Sørensen/Monica Aske Nilsen
telefon 776 26267 (kl. 08-15.30)

 
Hjernekreft
Forløpskoordinator Sara Kristin Søreng
telefon 776 26 084

 
Barnekreft
Forløpskoordinator
Nina Engelsen/Ingvill Nilssen Helberg
telefon 776 69 062 / 776 69 588

 
Primær leverkreft (HCC)
Forløpskoordinatorer Andreas Sørensen/Monica Aske Nilsen
telefon 776 26267 (kl. 08-15.30)

 
Sarkom
Forløpskoordinatorer
telefon 776 69217

 
Føflekkreft
Forløpskoordinator Kristin Steigen
telefon 776 69 041 (kl. 08-15.30)

 
Nevroendokrine svulster
Forløpskoordinator Andreas Sørensen/Monica Aske Nilsen
telefon 776 26267.
Pasientinformasjon

 
Galleveiskreft
Forløpskoordinatorer Andreas Sørensen/Monica Aske Nilsen
telefon 776 26267 (kl. 08-15.30)

Pakkeforløp psykiske lidelser - barn og unge

BUP Narvik og BUP Harstad
Tina Aanes
Telefon 769 68 687
Treffetid: hver dag kl. 08.00 – 12.00

 
Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling for øvrig:
Jeanette Brendeløkken
Telefon 777 55747 
Treffetid: hver dag kl. 08.00 – 15.00

Anita Guro Kristiansen
Telefon 777 55711
Treffetid: hver dag kl. 08.00 – 15.00
 
Ungdomspsykiatrisk seksjon
Anita Guro Kristiansen
Telefon 777 55711
Treffetid: hver dag kl. 08.00 – 15.00

 
Regionalt senter for spiseforstyrrelser (RSS)
Jeanette Brendeløkken
Telefon 777 55747 ​
Treffetid: hver dag kl. 08.00 – 15.00

 
BUP Nord-Troms/ Sjøvegan/ Silsand
Anita Guro Kristiansen
Telefon 777 55711
Treffetid: hver dag kl. 08.00 – 15.00

Pakkeforløp psykisk lidelser - voksne

Harstad (Sør-Troms)

Voksenpsykiatrisk poliklinikk VPP:
Lill-Harriet Storsletten, telefon 77015902
SPHR Sør-Troms Døgn:
Lill-Harriet Storsletten, telefon 77015902
Inger Torstad, telefon 77015900
Ambulant Akutt team:
Inger Torstad, telefon 77015900

Ofoten

Voksenpsykiatrisk poliklinikk VPP 
Barbro Hultstedt, telefon 76968600
SPHR- Ofoten Døgn
Barbro Hultstedt, telefon 76968600
Ambulant Akutt team
Barbro Hultstedt, telefon 76968600

Midt-Troms   

Sjøvegan
Eldbjørg Kristoffersen, telefon 77754700

Voksenpsykiatrisk poliklinikk Silsand
Sicilie Dreyer, tlf. 77 75 47 00

Ambulant Akutt team:
Sicilie Dreyer, tlf. 77 75 47 00


 

Storslett (avdeling nord)  

Senter for psykisk helse og rusbehandling Nord Troms
Pål Mathisen, telefon 77754638
Voksenpsykiatrisk poliklinikk VPP Storslett
Therese Østerholm, telefon 77754600
SPHR-Nord Troms Døgn Storslett 
May Lisbeth Mikkelsen, telefon 77754603

Senter for psykisk helse og rusbehandling Tromsø   

Voksenpsykiatrisk poliklinikk VPP:
Heidi Magnussen, telefon 77627725
RVTS Nord: 
Heidi Magnussen, telefon 77627725
Ambulant rehabiliteringsteam:
Heidi Magnussen, telefon 77627725
Ambulant Akutt team:
Foreløpig ingen pakkeforløp 
SPHR-Tromsø Døgn UNN Tromsø :
Karina Sebergsen, telefon 77627652
Døgn2
Karina Sebergsen, telefon 77627652
Døgn 1
Trine Silsand, telefon 77627687
Medikamentfri behandlingsenhet:
Siv Johnsen, telefon 77754168


Psykiatrisk avdeling    Tromsø

Alderspsykiatrisk seksjon   
Poliklinikk /døgn
Merete Sørensen, telefon 77627513

Akuttpsykiatisk seksjon   
Lars-Christian Figenschou, telefon 77627548

Psykose og rusenheten (PRE) og Akuttpost Nord
Lars Christian Figenschou, telefon 77627548

Fagutvikling, forskning og utdanning (FFU) RVTS Nord
Heidi Magnussen, telefon 77627725

Pakkeforløp rusbehandling - voksne

Rusavdelingen  
Lisbeth Presthus, telefon 77754561
Alex Jensen, telefon 77754560

Russeksjon Tromsø   

Ruspoliklinikken :
Rune Sloth Falck, telefon 77754864
Avrusning:
Rune Sloth Falck, telefon 77754864
Rusbehandling Ung :
Rune Sloth Falck, telefon 77754864
Rusbehandling Restart:
Rune Sloth Falck, telefon 77754864

Russeksjon Narvik
Tone Lise Forsaa, telefon 76965645
Heidi Veronica Andersen, telefon 76965622


 Fant du det du lette etter?