Hva skjer før, under og etter behandling?

Utvalgte behandlinger fra A til Å

Nyheter

17.08.2016

Julemessa 2016 - informasjon til deltakere

Det er klart for påmelding til julemessene i Harstad, Narvik, Breivika og Åsgård.
14.08.2016

Alvorlige funn i rapport fra Sivilombudsmannen

Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) har hatt besøk av Sivilombudsmannens forebyggingsenhet mot tortur og umenneskelig behandling ved frihetsberøvelse.
05.07.2016

Omlegging gir redusert røntgenkapasitet

Når UNN i løpet av høsten skal kobles opp mot et nytt regionalt røntgensystem oppfordres pasientene til å søke røntgenhjelp andre steder.
27.06.2016

Nesten 700 døgn uten trykksår sikret rekord

Lungemedisinsk avdeling ved Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø har oppnådd særdeles gode resultater i sitt arbeid med å unngå trykksår hos pasientene.
24.06.2016

Flere avviksmeldinger styrker pasientsikkerheten

Økt bevissthet med å registrere avviksmeldinger i pasientbehandlingen begynner nå å gi positive utslag ved Universitetssykehuset Nord-Norge.
15.06.2016

Første spesialist på rusmedisin i nord

Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) har fått sine første legespesialister. Alle først ut i Helse Nord var UNN-legen Minna Kuoppamäki Hansen. 
09.06.2016

Sommerferieavvikling i UNN Harstad 2016

Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) innførte i samråd med Helse Nord, vekslende sommerstenging av fødeavdelingene i Harstad og Narvik fra 2014.
09.06.2016

Bedre kreftbehandling til Norge

Prosjektet om et nasjonalt tilbud om proton- og partikkelterapi er nå i konseptfasen. Endelig konseptvalg og forslag til lokalisering skal være klart til 1. august 2016.
06.06.2016

Høie med oppdrag til Helse Nord

På foretaksmøte 4. mai ga helseministeren Helse Nord RHF i ansvar å følge opp Nasjonal helse- og sykehusplan.
05.06.2016

Kjørende til UNN Breivika bes bruke inngang C

Hovedinngangen er åpen for bussreisende. Av- og påstigning fra bil foretas nedenfor sykehuset ved inngang C eller inngang E1 (det gamlet hotellet) innenfor Sykehusvegen 38. Vi ber om forståelse for ulemper i byggeperioden.
03.06.2016

Evaluering av «Bruker Spør Bruker»-undersøkelse

Evalueringen gir unik innsikt i 21 pasienters erfaringer i forbindelse med veien til ø-hjelp innleggelse i psykisk helsevern ved UNN HF. Evalueringen gir viktige funn om transport, tjenester i opptaksområdet og muligheter for reduksjon av tvang.
24.05.2016

Renovering av bygg 7 Åsgård - innflytting til høsten

Entreprenør fullfører innvendig renovering i mai 2016 og har frist på seg til å fullføre utvendig renovering til september 2016. Innflytting er planlagt til september 2016.
23.05.2016

Bli med som deltaker på Julemessa på UNN 2016

I tradisjonen tro blir det også i år julemesse i Breivika, på Åsgård, i Narvik og Harstad. Nå har du muligheten til å søke om deltakelse.
08.05.2016

Mange sjekker sykehusjournalen sin

Rundt 2000 pasienter logger hver dag inn på helsenorge.no for å sjekke sykehusjournalen sin – og får dermed enda bedre informasjon om sin egen helse.
10.04.2016

Senterleder på plass ved Nasjonalt senter for e-helseforskning

Han har forsket på algoritmebaserte medisinske teknologier.  Nå skal han bidra til at myndighetene gjør gode og fornuftige millioninvesteringer i helse-IKT. Stein Olav Skrøvseth (38) er ansatt som senterleder for Nasjonalt senter for e-hels...
06.04.2016

Omlegging medfører endring for Midt-Troms-pasienter

En større omlegging ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) til høsten gjør at flere pasienter som normalt ville tatt røntgenundersøkelser ved sykehuset i Tromsø, må reise til Harstad eller Narvik fra april og frem til november 2016.
30.03.2016

Tre ekstra kontoretasjer ved PET-senteret UNN Tromsø

Helse Nord RHF fikk i foretaksmøtet med Helse- og omsorgsdepartementet 30. mars 2016 klarsignal for å realisere tre nye etasjer ved PET-senteret i Tromsø gjennom offentlig privat samarbeid (OPS).
23.02.2016

UNN gjør nødnettet komplett

Tirsdag ettermiddag tok Universitetssykehuset Norge-Norge i bruk det nye nødnettet i sitt dekningsområde.
01.02.2016

Én røntgenjournal og felles bildearkiv for åtte av elleve sykehus i Nord-Norge!

Nordlandssykehuset, Helgelandssykehuset og Finnmarkssykehuset har nå én røntgenjournal og felles bildearkiv! Når elleve sykehus i Nord-Norge etterhvert bruker samme radiologiløsning, vil sykehuspersonell i landsdelen ha langt enklere tilgan...
30.03.2016

Gruppeterapi som behandling for alkoholproblemer

Se flere nyheter()

Arrangementer ved UNN

30.08 tirsdag

Tilbud til pasienter med diagnosen Charcot-Marie-Tooth

Rehabiliteringssenteret Nord-Norges Kurbad arrangerer 30. august 2016 sammen med Nevromuskulært kompetansesenter et 3-ukers opphold for pasienter med diagnosen Charcot- Marie- Tooth

07.09 onsdag

Fagkurs: Duchennes muskeldystrofi

Dette kurset arrangeres ved Frambu og videooverføres til Barnehabiliteringen ved UNN i Tromsø.

12.09 mandag

Fagkonferansen 2016 - konferansen der fagfolk og brukere møtes

Fagkonferanse for nevromuskulære sykdommer arrangeres i år for 9. gang i Tromsø.

12.09 mandag

Brukerkurs under Fagkonferansen 2016

NMK arrangerer Fagkonferanse om nevromuskulære sykdommer med integrert brukerkurs - en felles arena der fagfolk og brukere møtes

20.09 tirsdag

Brukerkurs: Arvelige ataksier og hereditær spastisk paraparese

Dette kurset arrangeres ved Frambu og videooverføres til Barnehabiliteringen ved UNN i Tromsø.

21.09 onsdag

Kunnskapsbaserte strategier for opplæring av barn med autismespekterforstyrrelser

Nettverkene for tidlig innsats for førskolebarn med autisme i Helse Nord, Helse Vest, Helse Midt-Norge og Helse Sør-Øst inviterer til konferansen, som arrangeres i Bodø.

28.09 onsdag

Workshop i samhandling og elektronisk meldingsutveksling

Samhandlingsavdelingen UNN HF og KomUT Nord inviterer ansatte i helseforetak og samarbeidende kommuner til en spennende og lærerik workshop i samhandling og elektronisk meldingsutveksling 28.september i Tromsø.

29.09 torsdag

Fagkurs: Å arbeide med personer med juvenil nevronal ceroid lipofusinose (JNCL) over 16 år

Dette kurset arrangeres ved Frambu og videooverføres til Barnehabiliteringen ved UNN i Tromsø.

05.10 onsdag

Fagkurs: Å leve med muskeldystrofi eller Pompes sykdom i voksen alder (over 16 år)

Dette kurset arrangeres ved Frambu og videooverføres til Barnehabiliteringen ved UNN i Tromsø.

18.10 tirsdag

Grunnkurs i helsepedagogikk, Narvik

Leder du lærings- og mestringskurs? Underviser du pasienter? Er du interessert i helsepedagogikk og ønsker du å lære flere teknikker for å kunne holde kurs for pasienter?

25.10 tirsdag

Fagkurs: Samtalegruppe med barn

Dette kurset arrangeres ved Frambu og videooverføres til Barnehabiliteringen ved UNN i Tromsø.

27.10 torsdag

Fagkurs: Elever med en sjelden diagnose - sosial kompetanse og tilhørighet i skolen

Dette kurset arrangeres ved Frambu og videooverføres til Barnehabiliteringen ved UNN i Tromsø.

10.11 torsdag

Regional smertekonferanse 10. -11. november 2016

God smertebehandling forutsetter riktig diagnostikk og adekvate tiltak. Smerte er definert som en ubehagelig sensorisk og emosjonell opplevelse.

27.11 søndag

Kurs i lindrende behandling 2016

Et samarbeid mellom Palliativt team ved Nordlandssykehuset Bodø og Regionalt Kompetansesenter for lindrende behandling, ”Lindring i nord”.

Se flere kommende arrangementer ()

Utrykningskurs

Den som skal kjøre utrykning må inneha utrykningskompetanse, gyldig kompetansebevis og gyldig førerkort for det aktuelle kjøretøyet. Statens vegvesen utsteder nasjonalt kompetansebevis som kode 160 i førerkortet etter godkjent opplæring og bestått prøve.

Revmatologiske sykdommer, Tromsø

Opplæringstilbud for deg som har revmatoid artritt, Mb-Bekhterev, Psoriasisartritt, SLE, Wegners Granulomatose eller andre revmatologiske diagnoser og din pårørende.

CFS/ME, Tromsø

Kurset er for deg som har diagnosen CFS/ME.

Den kompliserte bekkenbunnen

Møter du pasienter med smerter og dysfunksjon fra underliv/bekken?

Hjerteskole Tromsø

Tilbudet er for deg som ønsker å lære mer om sykdommen for bedre å kunne mestre hverdagen.

Diabetes type II. Oppfølgingskurs, Narvik

Dette er et 1-dags opplæringstilbud for deg som har gått på diabeteskurs tidligere. Her kan du spørre diabetessykepleier, ernæringsfysiolog og lege om det du lurer på.

ADHD/ADD. Opplæringstilbud for foreldre, Harstad

2-dagers opplæringstilbud for foreldre som har barn med ADHD/ADD.

CFS/ME – tilbud for pårørende, Tromsø

Kurset er for deg som er pårørende til person med har diagnosen CFS/ME.

Parkinsons sykdom. Opplæringstilbud, Tromsø

Tilbudet er for deg som har parkinsons sykdom eller er pårørende til en person med denne diagnosen.

Diabetes type II, Harstad

2-dagers opplæringstilbud for deg som lever med diabetes og ønsker å lære mer om sykdommen.

Ankyloserede spondylitt (Morbus Becterew), Tromsø

Opplæringstilbud for deg som har ankyloserede spondylitt (Morbus Becterew) og din pårørende.

Diabetes type I. Mestringskurs Tromsø

2-dagers mestringskurs for pasienter som har hatt diabetes mellitus type I, kort eller lang tid, samt deres pårørende.

ADHD/ADD - opplæringstilbud for pårørende, Narvik

2-dagers opplæringstilbud for pårørende til barn med ADHD/ADD (hyperkinetiske forstyrrelser).

Atrieflimmer - opplæringstilbud, Harstad

1-dags mestringskurs for personer med atrieflimmer eller arterieflutter.

HIV – det gode liv, Tromsø

2 dagers kurs for personer som er HIV-positive.

Cøliaki-kurs, Tromsø

Kurset er for deg som har cøliaki, eller er foreldre/foresatte til et barn med sykdommen.

Nyreskole - opplæringstilbud, Harstad

Tilbud til deg som har nyresvikt eller er pårørende til noen som lever med nyresvikt.

KOLS- opplæringstilbud, Harstad

4 ukers (2 dager pr uke) behandling/opplærings-tilbud for personer med kols.

KOLS - opplæringstilbud, Tromsø

2 dagers kurs for pasienter med kols og deres pårørende.

Prostatakreft - opplæringstilbud, Harstad

3-dagers opplæringstilbud for deg som er behandlet/behandles for prostatakreft.

Nyreskole, Tromsø

Pasienter med kronisk nyresykdom som vil trenge dialyse og/ eller transplantasjon. Det er ønskelig at en pårørende er med.

Hjerteskole - opplæringstilbud, Harstad

2-dagers mestringskurs for personer med hjertesykdom.

Prostatakreft - 2-dagers opplæringstilbud, Tromsø

3-dagers opplæringstilbud for deg som er behandlet/behandles for prostatakreft, samt partner.

ADHD/ADD. Opplæringstilbud for foreldre, Tromsø

2-dagers foreldrekurs for deg som har barn med ADHD/ADD.

Diabetes type II. Opplæringstilbud, Narvik

2-dagers opplæringstilbud for deg som har diabetes og din nærmeste pårørende.

Brystkreft. Opplæringstilbud, Tromsø

Et 3 dagers opplæringstilbud for kvinner som er behandlet for brystkreft. For deg som ønsker å møte fagfolk og andre i samme situasjon.

Sakralnervestimulering. Opplæringstilbud Narvik

Her får du utvekslet kunnskap og erfaring i møte med andre i samme situasjon.

Morbus Crohn, 2 dagers opplæringstilbud, Tromsø

Tilbudet er for deg som har Morbus Crohn (Crohns sykdom) eller er pårørende til en person med denne diagnosen.

Sykelig overvekt. Motivasjon- og mestringskurs, Tromsø

Kurset er for deg som er under utredning og behandling ved Senter for sykelig overvekt og ønsker å møte andre i samme situasjon.

Sykelig overvekt. Motivasjon- og mestringskurs, Harstad

Kurset er for deg som er under utredning og behandling ved Senter for sykelig overvekt og ønsker å møte andre i samme situasjon.

Hjerneskade - Usynlige vansker etter ervervet hjerneskade, Tromsø

Personer i yrkesaktiv alder med kognitive vansker for eksempel hjerneslag eller traumatisk hodeskade. Det kan innebære problemer med med konsentrasjon, hukommelse, oppmerksomhet, initiativ, sosial atferd eller lignende.

Epilepsi. Opplæringstilbud foreldre og pårørende, Tromsø

Opplæringstilbud for foreldre og pårørende til barn og ungdom 0-15 år med epilepsi. Her får du utvekslet kunnskap i møte med andre i samme situasjon.

Hjerneskade - Usynlige vansker etter ervervet hjerneskade. Oppfølgingskurs for pårørende, Tromsø

Dette er et oppfølgingskurs for deg som har vært på kurs tidligere. Henvisning trengs ikke nå. Innkalling kommer automatisk.

Øre-,nese-og halskreft, kurs -Tromsø

Målgruppe er personer som har hatt kreft i Øre-Nese-Hals området og deres pårørende.

Kreft - Opplæringstilbud: "Veien videre etter kreftsykdom", Harstad

Kurs for deg som er ferdigbehandlet etter kreftsykdom og er frisk.

Hjertestarter ICD - å leve med hjertestarter, 2 dagers kurs, Tromsø

Kurs for de som har operert inn hjertestarter og deres pårørende.

Barneleddgikt, Tromsø

Pasientkurs for deg med barneleddgikt eller er forelder til et barn med barneleddgikt.

Eksem - kurs for foresatt til barn med eksem, Tromsø

Tilbudet er for dere som er foreldre til et barn med eksem, og ønsker å lære mer om eksem for bedre å kunne mestre hverdagen som foreldre.

Hjerneslag - Å leve med hjerneslag, Harstad

Tilbudet er for slagrammede (inklusive de med afasi) og voksne pårørende.

Thyroidea- "Å leve med cancer thyroidea", Tromsø

For pasienter som har eller har hatt cancer thyroidea.

Hjerneskade - Usynlige vansker etter ervervet hjerneskade - oppfølgingskurs for pasienter, Tromsø

Oppfølgingskurs for deg som har vært på 5-dagers kurs tidligere. Henvisning trengs ikke nå. Innkalling kommer automatisk.

Utviklingshemming/ utviklingsforstyrrelse - "Å flytte fra foreldrehjemmet", Tromsø

Opplæringstilbud for foreldre/foresatte til en person med utviklingshemming eller utviklingsforstyrrelse som skal flytte fra foreldrehjemmet.

Se flere faste arrangementer ()