Hva skjer før, under og etter behandling?

Nyheter

 • 21.03.2017
  Engasjerende høringsmøte mellom ansatte og direktøren

  De ansatte ved UNN Narvik benyttet sjansen til å si sin mening i møtet med direktør Tor Ingebrigtsen mandag 20. mars.

 • 09.03.2017
  UNN får 15 millioner til hjerneslag-studie

  Professor Ellisiv Mathiesen ved UNN har fått 15 millioner for å lede internasjonalt hjerneslag-studie. Målet er å finne en bedre standardbehandling for pasienter som får hjerneslag mens de sover.

 • 02.03.2017
  Utredning om kirurgisk akuttberedskap og fødetilbud ved UNN Narvik

  Prosjektgruppen som har utredet innhold og organisering av kirurgisk akuttberedskap og traumeberedskap, fødetilbudet og elektiv kirurgi ved UNN Narvik, leverte i dag sin rapport til administrerende direktør ved Universitetssykehuset Nord-No...

 • 21.02.2017
  Longyearbyen sykehus feirer 100 år

  24. og 25. februar feirer verdens nordligste sykehus, Longyearbyen sykehus sitt 100-årsjubileum. Statsrådsbesøk, kjendisleger, åpen dag og boklansering er noen av innslagene når det braker løs i Longyearbyen på fredag.

 • 16.01.2017
  Viktige råd til pasienter og pårørende

  Hender det at du glemmer hvilke spørsmål du vil stille? Synes du er vanskelig å huske alt som blir sagt av helsepersonellet?

Se alle nyhetene

Kurs og aktiviteter for pasienter og pårørende

Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonell

 • 06.11 mandag
  Kurs i lindrende behandling, Bodø

  Et samarbeid mellom Palliativt team ved Nordlandssykehuset Bodø og Regionalt Kompetansesenter for lindrende behandling, ”Lindring i nord”.

 • 07.11 tirsdag
  Grunnkurs i helsepedagogikk, Harstad

  Er du interessert i helsepedagogikk? Underviser eller veileder du pasienter/pårørende/brukere?

 • 08.11 onsdag
  Kurs i Good Clinical Practice (GCP)

  Klinisk forskningsavdeling ved UNN , Tromsø, arrangerer kurs i God clinical practice (GCP).

 • 22.11 onsdag
  Fagkurs Barn som mister ferdigheter

  Måler er å øke deltakernes kunnskap om medisinske aspekter ved sjeldne diagnoser.

 • 29.01 mandag
  Workshop i bruk av helgenomsekvensering

  Nasjonal kompetansetjenester for påvisning av antibiotikaresistens (K-res) arrangerer workshop innen helgenomsekvensering og analysering med fokus på bruk innen mikrobiell diagnostikk, påvisning av antibiotika resistens og epidemiologisk typning.

 • AMA Kursdager

  Arbeids- og miljømedisinsk avdeling arrangerer kursdager i februar/mars hvert år. Tema varierer etter etterpørsel og innkomne forslag.

 • Antibakterielle resistensmekanismer

  Kurs i metoder for påvisning, tolkning og klinisk betydning. Kurset arrangeres hvert annet år. Sist holdte kurs ble arrangert i oktober 2016. Neste kurs arrangeres i Tromsø i oktober 2018.

 • Arctic Pelvic Floor Meeting (APFM)

  The focus of the conference is interdisciplinary updates in assessment and treatment of incontinence and pelvic floor disorders. The conference is arranged every other year. More information will come.

 • Den kompliserte bekkenbunnen

  Møter du pasienter med smerter og dysfunksjon fra underliv/bekken?

 • Fagkonferansen om nevromuskulære sykdommer

  Fagkonferansen om nevromuskulære sykdommer, konferansen der fagfolk og brukere møtes, arrangeres hvert annet år i Tromsø.

 • Kurs i resistensbestemmelse av mikrober: ”AFA-kurset”

  Det inviteres til teoretisk og praktisk kurs i resistensbestemmelse av mikrober: ”AFA-kurset”.

 • Miljømedisin

  Nasjonalt kurs som gir en bred innføring i miljømedisinske problemstillinger for norske forhold og globalt. Kurset er i regi av Den norske legeforening.

 • Nettbasert kurs i medikamentregning

  Hovedmålgruppen er sykepleiere, men kurset er også tilgjengelig for andre yrkesgrupper som ønsker å trene på medikamentregning.

 • Tromsøkurset

  Kurset er et tverrfaglig kompetansehevingskurs for oss som jobber med premature og syke nyfødte barn. Alle foredragene som skal publiseres er nå lagt ut.

 • Utrykningskurs

  Den som skal kjøre utrykning må inneha utrykningskompetanse, gyldig kompetansebevis og gyldig førerkort for det aktuelle kjøretøyet. Statens vegvesen utsteder nasjonalt kompetansebevis som kode 160 i førerkortet etter godkjent opplæring og bestått prøve.

 • Vikarkurs for ambulansetjenesten

  Ambulansetjenesten i UNN skal gjennomføre kurs for nye vikarer. Kursene vil arrangeres med kurssted UNN Harstad og UNN Tromsø i løpet av vinteren og våren 2018.

 • Workshop i psykoedukative tiltak - for førstelinjetjenesten

  Opplæring i Kat-kassen, Aktøren og Jeg er noe helt spesielt.