Hva skjer før, under og etter behandling?

Nyheter

 • 05.02.2020
  Sommerdrift 2020 ved føde og gynekologiske seksjoner ved UNN Harstad og UNN Narvik

  Universitetssykehuset Nord-Norge vil sommeren 2020 gjennomføre vekselsvis stenging av fødetilbudet i Harstad og Narvik. Ved å gjennomføre dette vil vi oppnå en større stabilitet i fast bemanning, og vi sikrer samtidig en bedre kvalitet på t...

 • 27.01.2020
  Ny takst for "ikke møtt" for somatiske pasienter

  Helseforetakene innfører fra 7. januar ny takst for "ikke møtt" for somatiske pasienter.

 • Enhetsleder avrusing Nils Vollstad, klinikksjef Tordis Høifødt, avdelingsleder rusavdelinga Ruben Sletteng og Cecilie Daae.
  22.01.2020 Helse Nord RHF
  Cecilie Daae møtte UNN

  Ny direktør i Helse Nord RHF, Cecilie Daae, gjør seg kjent i Helse Nord, og møtte UNN for første gang.

 • 17.01.2020
  Veiledningskurs for leger i spesialisering

  I spesialistutdanningen for leger er det et krav at man skal ha «gode ferdigheter i å veilede og å supervisere» (læringsmål 20 i Felles Kompetansemodul). For at UNN sine spesialistkandidater skal få en basiskompetanse i veiledning, starter...

 • Anita Schumacher og Lars Vorland
  09.01.2020 Helse Nord RHF
  Beredskapshåndtering i flyambulansetjenesten

  God kommunikasjon i krisehåndtering er svært viktig for å oppnå felles situasjonsforståelse mellom ulike aktører, for vurdering av tiltak og koordinering av ressurser, og for informasjon til befolkningen.

 • Beech 250 ambulansefly
  27.12.2019 Helse Nord RHF
  Luftambulanseberedskapen gjennom jul og nyttår

  De tekniske problemene med ambulanseflyene er løst, og alle fly er teknisk sett tilgjengelige. I romjula har sykdom og personellmangel ført til at fly har vært utmeldt.

 • 18.12.2019
  Luftambulanseberedskap i Nord-Norge – uttalelse fra UNN

  Ledelsen ved Akuttmedisinsk klinikk på UNN er fornøyd med de midlertidige tiltakene, men mener det er viktig å få på plass langsiktige og stabile løsninger.

 • 16.12.2019 Nordlandssykehuset
  Oppdrag Samoa – helsearbeidere fra Nordlandssykehuset og UNN bidrar

  Tre ansatte fra Nordlandssykehuset og tre fra UNN er denne jula og nyttår en del av Norwegian Emergency Medical Team (NOR EMT) på Samoa, på den andre siden av jordkloden.

 • 12.12.2019
  Presisering tall og fakta UNN

  Mandag 9. desember ga Universitetssykehuset Nord-Norge informasjon til enkelte medier som ba om en oversikt over 286 registrerte oppdrag som angikk luftambulansetjenesten for perioden 01.07.19-30.11.19. Denne oversikten er senere blitt gjen...

 • Fra styremøte i Helgelandssykehuset.
  02.12.2019 Helse Nord RHF
  Foreslå styremedlemmer

  Har du forslag til en kandidat som kan egne seg til å sitte i styret i et helseforetak? Alle som ønsker kan foreslå styrekandidater. Fristen er 6. januar 2020.

 • Barn på Samoa
  29.11.2019 Helse Nord RHF
  Helse Nord sender helsepersonell til Samoa

  Stillehavsøya Samoa står midt i et svært alvorlig utbrudd av meslinger, med 42 døde så langt, hvorav de fleste barn. Lørdag setter seks leger og sykepleiere fra UNN og Nordlandssykehuset seg på flyet for å bistå i arbeidet.

 • UNN Styret
  15.11.2019
  Frykter konsekvensene av sammenslåing av UNN og Finnmarkssykehuset:

  Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) stiller seg bak anbefalingen i prosjektgruppens utredning om ikke å slå sammen UNN HF og Finnmarkssykehuset HF. 

 • Bell
  15.11.2019 Helse Nord RHF
  Oppretter helikopterbase i Kirkenes

  Forsvaret oppretter midlertidig base med Bell-helikopter på 24 timers beredskap i Kirkenes i løpet av et døgn. Hensikten er å styrke luftambulansetilbudet i Finnmark inn til beredskapen med ambulansefly blir bedre.

 • Lars Vorland og Liz Tandberg
  31.10.2019 Helse Nord RHF
  Anbefaler ikke sammenslåing av UNN og Finnmarkssykehuset

  Prosjektgruppen som har utredet en sammenslåing av Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) og Finnmarkssykehuset (FIN), anbefaler ikke en sammenslåing. Prosjektgruppen har levert sin rapport til administrerende direktør i Helse Nord, Lars Vorland.

 • Ambulansebåt Karlsøy
  31.10.2019
  Bedre ambulansebåttilbud til innbyggerne i Karlsøy

  H. Hoel Sjøtransport AS skal de neste årene drifte ambulansebåttjenesten i Karlsøy i Troms.

 • Julemesse
  30.10.2019
  Julemessene i UNN

  I tradisjonen tro blir det også i år julemesser i Breivika, Åsgård Harstad og Narvik.

 • MetaVision: Innføring av elektronisk kurve i 1. kvartal 2020
  25.10.2019 Helse Nord RHF
  MetaVision: UNN Tromsø tar i bruk elektronisk kurve i første kvartal 2020

  Intensiv og Anestesi-/Operasjon ved UNN Tromsø skal i løpet av de neste månedene ta i bruk kurveløsningen MetaVision for å dokumentere legemidler og kliniske målinger. Pga feilretting fra EVRYs side tar UNN sikte på å innføre i 1. kvartal 2020.

 • Helge Torgersen og prosjektleder Liz Tandberg fra Deloitte.
  23.10.2019 Helse Nord RHF
  Overleverer rapporten 31. oktober

  Prosjektgruppa som utreder en mulig sammenslåing av UNN og Finnmarkssykehuset, har hatt sitt siste møte. Et utkast til rapporten er nå ute til korrektur, før den overleveres Helse Nord 31. oktober.

 • Jente på lekeplass Colourbox.com
  18.10.2019 Helse Nord RHF
  Snakk med barna om sykdom i familien

  Hva kan vi voksne gjøre for å hjelpe barn og ungdommer som blir pårørende? – Første bud er åpenhet, sier ekspertene i sykehusene i Helse Nord.

 • Eksos fra bil. Illustrasjonsfoto: Colourbox
  17.10.2019 Helse Nord RHF
  Nå kan pasientene reise miljøvennlig

  Flere og flere pasienter i Helse Nord blir nå kjørt med miljøvennlige biler. Det sparer miljøet for store utslipp. På Senja blir NOx-utslipp redusert med 96 prosent, og CO₂-utslipp redusert med 83 prosent.

 • 24.09.2019 Helse Nord RHF
  Ivaretar pasientene i utredningsprosessen

  Leder av brukerutvalget ved Finnmarkssykehuset og Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN), Kjell Magne Johansen og Kirsti Baardsen er med i prosjektgruppen som snart skal levere sin anbefaling til oppdragsgiver Helse Nord RHF.

 • 11.09.2019 Helse Nord RHF
  I gang med rapporten

  Prosjektgruppa som utreder en mulig sammenslåing av UNN og Finnmarkssykehuset møttes for tredje gang, for å belyse en rekke sentrale tema.

 • 02.09.2019 Finnmarkssykehuset
  Midler til forskning og utviklingsarbeid for 2020

  FoU-styret for SANKS innvilger årlig inntil 2 mill. kroner til forskning- og utviklingsprosjekter med formål å øke kunnskap innen psykisk helsevern og rus for den samiske befolkningen i Norge.

 • Samhandlingsprisen 2018
  06.08.2019
  Meld inn kandidater til Samhandlingsprisen 2019

  Ved å foreslå kandidater til Samhandlingsprisen er du med på å gi positiv oppmerksomhet til aktiviteter og tiltak på god samhandling. Vinnerne av Samhandlingsprisen får mulighet til å presentere tiltaket/tjenesten under Samhandlingskonferan...

 • Silje Fismen
  31.07.2019
  UNN-lege omkom etter ulykke i Italia

  Det var med stor sorg vi mottok budskapet om at Silje Fismen omkom i en ulykke i Italia 27. juli i år. Våre tanker går til hennes familie.

 • Diabetes
  17.07.2019 Helse Nord RHF
  Medtronic insulinpumpe

  Informasjon til deg som har fått en MiniMed 508, eller MiniMed Paradigm fra oss, i løpet av de siste fem årene.

 • Vei
  04.07.2019 Helse Nord RHF
  Ny anbudskonkurranse på pasientreiser

  Sykehusinnkjøp HF på vegne av Helse Nord RHF har kunngjort fire anbudskonkurranser på pasientreiser med drosje/turvogn i Helse Nord.

 • Colourbox.com
  25.06.2019 Helse Nord RHF
  Varselordningen endres fra 1. juli 2019

  Spesialisthelsetjenesten har plikt til å varsle om alvorlige hendelser til Statens helsetilsyn. Fra 1. juli 2019 utvides plikten til også å gjelde kommuner, tannhelsetjenester og private leverandører av helsetjenester.

 • Janne Nilssen og Birgit Nerskogen - UNN Tromsø
  20.06.2019 Helse Nord RHF
  Sikrere legemiddelhåndtering ved overgang fra papir- til elektronisk kurve

  Kurven er en viktig del av pasientjournalen – og et av de viktigste arbeidsverktøyene til sykehuspersonell. Når verktøyet kommer på plass i elektronisk form, vil det bidra til å gjøre det tryggere for pasienten. Intensivavdelingen ved UNN T...

 • Ann-Ragnhild Broderstad
  13.06.2019
  SAMINOR tar tempen på folkehelsa i nord

  Befolkningsstudien SAMINOR 2 avslørte at en urovekkende høy andel av både samiske og ikke-samiske kvinner har opplevd vold i nære relasjoner. Også blant menn var det mange som rapporterte å ha opplevd slik vold. Kan det virkelig stemme, og...

 • Roald Linaker. Foto: Stortinget
  24.04.2019 Helse Nord RHF
  Roald Linaker er ny styreleder ved UNN

  Ny styreleder ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) er Roald Linaker (60).

 • Organisasjonsutviklingen av Nye UNN Narvik pågår for fullt ved det nåværende sykehuset, og representanter for OU-prosjektet gled
  04.04.2019
  Forprosjekt for nye UNN Narvik er i gang

  Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) har inngått avtale med entreprenørfirmaet HENT om utarbeiding av forprosjektet og prosjektering av nytt sykehus i Narvik. Forprosjektet skal gjennomføres i perioden april-desember 2019.

 • 03.04.2019 Helse Nord RHF
  Varierende tilbud til mor og barn i barselstiden

  Helseatlas for fødselshjelp fra SKDE viser at kvinner i Norge får tett og god oppfølgning gjennomsvangerskap og fødsel, men at tilbudet i barselstiden varierer avhengig av hvor du bor. 

 • Taxi
  02.04.2019 Helse Nord RHF
  Tildeling av kontrakter for landeveis pasienttransport

  Helse Nord RHF har nå sendt ut melding om tildeling av kontrakter og avlysninger i forbindelse med kunngjort anbudskonkurranse på pasientreiser med drosje/turvogn i Helse Nord.

 • Renate Larsen, styreleder i Helse Nord RHF
  12.03.2019 Helse Nord RHF
  Skal finne ny styreleder i UNN

  Styret i Helse Nord RHF er i gang med å finne den nye styrelederen i Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN).

 • Helse- og omsorgsminister Bent Høie
  07.03.2019 Helse Nord RHF
  Skal utrede ønsket om sammenslåing

  Helse Nord RHF har fått oppdraget om å utrede ønsket fra regjeringen om å slå sammen Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) og Finnmarkssykehuset.

 • Bent Høie
  12.02.2019
  Høie med entydig bestilling

  Helseminister Bent Høie møtte UNNs direktør, ledergruppe og tillitsvalgte med klar beskjed om at sammenslåing av Finnmarkssykehuset og UNN skal utredes. Oppdraget vil bli overlevert Helse Nord RHF i et foretaksmøte i løpet av våren.

 • Samisk flagg
  29.01.2019
  Stor UNN-markering av samenes nasjonaldag

  Med støtte fra Sametinget blir det i år en utvidet markering av samenes nasjonaldag ved UNN Tromsø. Også ved sykehusene i Narvik og Harstad blir det markering onsdag 6. februar.

 • 11.01.2019
  Advarer mot dødelig narkotisk stoff

  Universitetssykehuset Nord-Norge har for første gang påvist det narkotiske stoffet parametoksymetamfetamin (PMMA) hos en pasient i Nord-Norge.

 • 09.01.2019 Helse Nord RHF
  Store geografiske forskjeller innenfor gynekologi

  Onsdag 9.januar publiseres det åttende nasjonale helseatlaset på nettsiden helseatlas.no. Det nye atlaset omhandler gynekologi.

 • 21.12.2018
  Helseberedskapen i øyriket etter 1. januar 2019

  Fra 1. januar 2019 er ambulansebåten Alden borte, og det er nye rutiner for helseberedskapen i øyriket.

 • Tor Ingebrigtsen
  13.12.2018
  Tor Ingebrigtsen ansatt som professor på UiT

  Tidligere direktør ved UNN, Tor Ingebrigtsen, ansettes i 100 prosent stilling som professor ved Institutt for klinisk medisin ved UiT Norges arktiske universitet (UiT). Han starter i januar 2019.

 • Bilde av nordnorsk vei
  12.12.2018 Helse Nord RHF
  Nytt anbud på pasientreier

  Helse Nord RHF har kunngjort anbudskonkurranse på pasientreiser med drosje/turvogn i Helse Nord.

 • 12.12.2018
  Må stoppe tilbud om lystgass til fødende – på nytt

  Av hensyn til de ansatte innføres det en ny midlertidig stopp i tilbudet om lystgass som smertelindring for fødende ved UNN Tromsø.

 • 30.11.2018 Helse Nord RHF
  Disse har fått Helse Nords forskningsmidler for 2019

  Helse Nord har tildelt nærmere 104 millioner kroner til forskningsprosjekter for 2019 etter utlysning i juni. Slik er midlene fordelt.

 • 01.11.2018 Helse Nord RHF
  Nytt helseatlas for dagkirurgi - fortsatt stor variasjon

  Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE) har lansert et oppdatert helseatlas om dagkirurgi tre år etter at det første kom. De geografiske forskjellene er fortsatt store, tross fokuset i årene etter. 

 • Ekspertpanelet
  01.11.2018 Helse Nord RHF
  Ekspertpanel for alvorlig syke pasienter etablert

  Ekspertpanelet for spesialisthelsetjenesten skal gi alvorlig syke pasienter med kort tid igjen å leve en mulighet til å få en ny medisinsk vurdering. Ekspertpanelet er nå lansert, og åpner for å ta imot henvendelser. 

 • Anita Schumacher er ny administrerende direktør ved Universitetssykehuset Nord-Norge. Foto: Ahus
  23.10.2018
  Anita Schumacher er UNNs nye direktør

  På det ekstraordinære styremøtet tirsdag ettermiddag fulgte et enstemmig styre ved Universitetssykehuset Nord-Norge innstillingen fra ansettelsesutvalget. Anita Schumacher (60) blir den første kvinnelige direktøren ved UNN.

 • LIS-konferanse i Tromsø
  18.10.2018 Helse Nord RHF
  Ny spesialistutdanning skal gi bedre pasientbehandling

  Et knapt halvår gjenstår før den nye spesialistutdanningen for leger innføres i alle helseforetakene. – Foretakene i nord er rimelig i rute, sier Elin Skog i regionalt utdanningssenter ved UNN.

 • 19.09.2018
  Mange læringspunkter i rapport om lederskiftet ved UNN

  Helse Nord RHF og UNN HF har fått overlevert rapporten som vurderer hendelsesforløpet ved lederskiftet på Universitetssykehuset Nord-Norge i februar 2018. Rapporten retter kritikk til enkeltaktører i saken og påpeker lovbrudd.

Se alle nyhetene

Kurs og aktiviteter for pasienter og pårørende

Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonell

 • AMA Kursdager

  Avlyst i 2020 pga få påmeldte.

 • Antibakterielle resistensmekanismer

  Kurs i metoder for påvisning, tolkning og klinisk betydning. Kurset arrangeres hvert annet år. Neste kurs arrangeres i Tromsø 22.-26. oktober 2018.

 • Arctic Pelvic Floor Meeting (APFM)

  Interdisciplinary updates in assessment and treatment of incontinence and pelvic floor disorders. Arranged by Norwegian National Advisory Unit on Incontinence and pelvic Floor Health. 6th Arctic Pelvic Floor Meeting 2021. More information will come.

 • Barneanestesikurset i Tromsø

  Kurset arrangeres annet hvert år i Tromsø av ALNSF Troms og har vært arrangert siden starten av nittitallet.

 • Den kompliserte bekkenbunnen

  Kurset skal gi økt kjennskap til årsakssammenhenger, utredning og behandlingsmetoder ved langvarige underlivssmerter, i et helhetlig perspektiv. Kurset skal også gi kunnskap om verktøy og praktiske tiltak som kan brukes i klinisk virksomhet.

 • Grunnkurs i helsepedagogikk, Tromsø

  Leder du lærings- og mestringskurs? Underviser du pasienter? Er du interessert i helsepedagogikk og ønsker du å lære flere teknikker for å kunne holde kurs for pasienter?

 • Innføringskurs om autisme

  Habilitering for barn og unge v/Autismeteamet inviterer til innføringskurs om autisme. Målgruppen er foresatte eller andre som gjennom sitt arbeid og ellers kan komme i kontakt med barn og unge med autisme, asperger syndrom eller liknende diagnoser.

 • Kurs i resistensbestemmelse av mikrober: ”AFA-kurset”

  Det inviteres til teoretisk og praktisk kurs i resistensbestemmelse av mikrober: ”AFA-kurset”.

 • Nettbasert kurs i medikamentregning

  Hovedmålgruppen er sykepleiere, men kurset er også tilgjengelig for andre yrkesgrupper som ønsker å trene på medikamentregning.

 • Tromsøkurset

  Tromsøkurset er et tverrfaglig kompetansehevingskurs for oss som jobber med premature og syke nyfødte barn. Nå kan du melde deg på 2019-kurset.

 • Utrykningskurs

  Den som skal kjøre utrykning må inneha utrykningskompetanse, gyldig kompetansebevis og gyldig førerkort for det aktuelle kjøretøyet. Statens vegvesen utsteder nasjonalt kompetansebevis som kode 160 i førerkortet etter godkjent opplæring og bestått prøve.

 • Vikarkurs for ambulansetjenesten

  Ambulansetjenesten UNN HF arrangerer vikarkurs hvert år.