Hva skjer før, under og etter behandling?

Utvalgte behandlinger fra A til Å

Nyheter

22.09.2016

Helsepersonell opplever mye vold og trusler

Over 500 registrerte hendelser blant UNN-ansatte i 2015 viser viktigheten av å være godt forberedt på situasjoner som kan eskalere og utsatte helsearbeidere for vold på arbeidsplassen.
14.09.2016

Fikk ros av ministeren

Da nyrenovert bygg 7 på Åsgård ble åpnet 13. september, var det erfaringskonsulent Astrid Weber som fanget helseminister Bent Høies oppmerksomhet mest.
08.09.2016

Åsgård: Bygg 7 totalrenovert

Drøyt 100 millioner kroner er brukt på å gi pasienter og ansatte en helt ny hverdag ved akuttposten på Åsgård.
17.08.2016

Julemessa 2016 - informasjon til deltakere

Det er klart for påmelding til julemessene i Harstad, Narvik, Breivika og Åsgård.
15.08.2016

Alvorlige funn i rapport fra Sivilombudsmannen

Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) har hatt besøk av Sivilombudsmannens forebyggingsenhet mot tortur og umenneskelig behandling ved frihetsberøvelse.
05.07.2016

Omlegging gir redusert røntgenkapasitet

Når UNN i løpet av høsten skal kobles opp mot et nytt regionalt røntgensystem oppfordres pasientene til å søke røntgenhjelp andre steder.
27.06.2016

Nesten 700 døgn uten trykksår sikret rekord

Lungemedisinsk avdeling ved Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø har oppnådd særdeles gode resultater i sitt arbeid med å unngå trykksår hos pasientene.
24.06.2016

Flere avviksmeldinger styrker pasientsikkerheten

Økt bevissthet med å registrere avviksmeldinger i pasientbehandlingen begynner nå å gi positive utslag ved Universitetssykehuset Nord-Norge.
15.06.2016

Første spesialist på rusmedisin i nord

Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) har fått sine første legespesialister. Alle først ut i Helse Nord var UNN-legen Minna Kuoppamäki Hansen. 
10.06.2016

Bedre kreftbehandling til Norge

Prosjektet om et nasjonalt tilbud om proton- og partikkelterapi er nå i konseptfasen. Endelig konseptvalg og forslag til lokalisering skal være klart til 1. august 2016.
07.06.2016

Høie med oppdrag til Helse Nord

På foretaksmøte 4. mai ga helseministeren Helse Nord RHF i ansvar å følge opp Nasjonal helse- og sykehusplan.
06.06.2016

Kjørende til UNN Breivika bes bruke inngang C

Hovedinngangen er åpen for bussreisende. Av- og påstigning fra bil foretas nedenfor sykehuset ved inngang C eller inngang E1 (det gamlet hotellet) innenfor Sykehusvegen 38. Vi ber om forståelse for ulemper i byggeperioden.
04.06.2016

Evaluering av «Bruker Spør Bruker»-undersøkelse

Evalueringen gir unik innsikt i 21 pasienters erfaringer i forbindelse med veien til ø-hjelp innleggelse i psykisk helsevern ved UNN HF. Evalueringen gir viktige funn om transport, tjenester i opptaksområdet og muligheter for reduksjon av tvang.
25.05.2016

Renovering av bygg 7 Åsgård - innflytting til høsten

Entreprenør fullfører innvendig renovering i mai 2016 og har frist på seg til å fullføre utvendig renovering til september 2016. Innflytting er planlagt til september 2016.
24.05.2016

Bli med som deltaker på Julemessa på UNN 2016

I tradisjonen tro blir det også i år julemesse i Breivika, på Åsgård, i Narvik og Harstad. Nå har du muligheten til å søke om deltakelse.
09.05.2016

Mange sjekker sykehusjournalen sin

Rundt 2000 pasienter logger hver dag inn på helsenorge.no for å sjekke sykehusjournalen sin – og får dermed enda bedre informasjon om sin egen helse.
11.04.2016

Senterleder på plass ved Nasjonalt senter for e-helseforskning

Han har forsket på algoritmebaserte medisinske teknologier.  Nå skal han bidra til at myndighetene gjør gode og fornuftige millioninvesteringer i helse-IKT. Stein Olav Skrøvseth (38) er ansatt som senterleder for Nasjonalt senter for e-hels...
07.04.2016

Omlegging medfører endring for Midt-Troms-pasienter

En større omlegging ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) til høsten gjør at flere pasienter som normalt ville tatt røntgenundersøkelser ved sykehuset i Tromsø, må reise til Harstad eller Narvik fra april og frem til november 2016.
31.03.2016

Tre ekstra kontoretasjer ved PET-senteret UNN Tromsø

Helse Nord RHF fikk i foretaksmøtet med Helse- og omsorgsdepartementet 30. mars 2016 klarsignal for å realisere tre nye etasjer ved PET-senteret i Tromsø gjennom offentlig privat samarbeid (OPS).
23.02.2016

UNN gjør nødnettet komplett

Tirsdag ettermiddag tok Universitetssykehuset Norge-Norge i bruk det nye nødnettet i sitt dekningsområde.
01.02.2016

Én røntgenjournal og felles bildearkiv for åtte av elleve sykehus i Nord-Norge!

Nordlandssykehuset, Helgelandssykehuset og Finnmarkssykehuset har nå én røntgenjournal og felles bildearkiv! Når elleve sykehus i Nord-Norge etterhvert bruker samme radiologiløsning, vil sykehuspersonell i landsdelen ha langt enklere tilgan...
30.03.2016

Gruppeterapi som behandling for alkoholproblemer

Se flere nyheter()

Arrangementer ved UNN

28.09 onsdag

Workshop i samhandling og elektronisk meldingsutveksling

Samhandlingsavdelingen UNN HF og KomUT Nord inviterer ansatte i helseforetak og samarbeidende kommuner til en spennende og lærerik workshop i samhandling og elektronisk meldingsutveksling 28.september i Tromsø.

29.09 torsdag

Fagkurs: Å arbeide med personer med juvenil nevronal ceroid lipofusinose (JNCL) over 16 år

Dette kurset arrangeres ved Frambu og videooverføres til Barnehabiliteringen ved UNN i Tromsø.

29.09 torsdag

Talking Mats som samtalemetode

Talking Mats kan hjelpe personer med kommunikative og/eller kognitive vansker med å uttrykke egne meninger og dermed få større innflytelse på eget liv. Metoden passer for både barn, unge og voksne. Kursdag 1 av 2.

05.10 onsdag

Fagkurs: Å leve med muskeldystrofi eller Pompes sykdom i voksen alder (over 16 år)

Dette kurset arrangeres ved Frambu og videooverføres til Barnehabiliteringen ved UNN i Tromsø.

13.10 torsdag

Workshop i psykoedukative tiltak

Deltakerne skal få trygghet til å kunne bruke Kat-kassen, Aktøren og Jeg er noe helt spesielt i kommunikasjon med barn og unge med en autismediagnose. Etablering av nettverk hvor man kan hente inspirasjon og tips fra andre som bruker verktøyet.

18.10 tirsdag

Skolevegring: risikofaktorer, kartlegging og tiltak

Regionalt fagnettverk for autisme, ADHD og Tourettes syndrom Helse Nord (R-FAAT) inviterer til regional konferanse om skolevegring. Målgruppen er spesialisthelsetjenesten, kommunal helsetjeneste, PPT og andre relevante faggrupper.

18.10 tirsdag

Grunnkurs i helsepedagogikk, Narvik

Leder du lærings- og mestringskurs? Underviser du pasienter? Er du interessert i helsepedagogikk og ønsker du å lære flere teknikker for å kunne holde kurs for pasienter?

25.10 tirsdag

Fagkurs: Samtalegruppe med barn

Dette kurset arrangeres ved Frambu og videooverføres til Barnehabiliteringen ved UNN i Tromsø.

27.10 torsdag

Fagkurs: Elever med en sjelden diagnose - sosial kompetanse og tilhørighet i skolen

Dette kurset arrangeres ved Frambu og videooverføres til Barnehabiliteringen ved UNN i Tromsø.

10.11 torsdag

Regional smertekonferanse 10. -11. november 2016

Helsepersonell kan ikke unngå å møte personer med smerte. Smerteopplevelsen påvirkes av fysiske, psykiske, sosiale og eksistensielle forhold. Hvordan møter vi denne opplevelsen? Har vi de virksomme verktøyene for å gi god smertebehandling?

10.11 torsdag

Talking Mats som samtalemetode - dag 2

Talking Mats kan hjelpe personer med kommunikative og/eller kognitive vansker med å uttrykke egne meninger og dermed få større innflytelse på eget liv. Metoden passer for både barn, unge og voksne. Kursdag 2 av 2.

28.11 mandag

Kurs i lindrende behandling 2016

Et samarbeid mellom Palliativt team ved Nordlandssykehuset Bodø og Regionalt Kompetansesenter for lindrende behandling, ”Lindring i nord”.

29.11 tirsdag

Samhandlingsreformen fire år etter…..- hvor er vi og hvor skal vi?

Fire år etter at Samhandlingsreformen ble innført, setter vi fokus på hva som har skjedd, hvor langt er vi kommet og hva som bør prioriteres framover?

01.06 torsdag

4th Arctic Pelvic Floor Meeting - APFM 2017

Interdisciplinary updates in assessment and treatment of incontinence and pelvic disorders.

Se flere kommende arrangementer ()

CFS/ME, Tromsø

Kurset er for deg som har diagnosen CFS/ME.

Den kompliserte bekkenbunnen

Møter du pasienter med smerter og dysfunksjon fra underliv/bekken?

Hjerteskole Tromsø

Tilbudet er for deg som ønsker å lære mer om sykdommen for bedre å kunne mestre hverdagen.

Revmatologiske sykdommer, Tromsø

Opplæringstilbud for deg som har revmatoid artritt, Mb-Bekhterev, Psoriasisartritt, SLE, Wegners Granulomatose eller andre revmatologiske diagnoser og din pårørende.

ADHD/ADD - opplæringstilbud for pårørende, Narvik

2-dagers opplæringstilbud for pårørende til barn med ADHD/ADD (hyperkinetiske forstyrrelser).

Utrykningskurs

Den som skal kjøre utrykning må inneha utrykningskompetanse, gyldig kompetansebevis og gyldig førerkort for det aktuelle kjøretøyet. Statens vegvesen utsteder nasjonalt kompetansebevis som kode 160 i førerkortet etter godkjent opplæring og bestått prøve.

Parkinsons sykdom. Opplæringstilbud, Tromsø

Tilbudet er for deg som har parkinsons sykdom eller er pårørende til en person med denne diagnosen.

ADHD/ADD. Opplæringstilbud for foreldre, Harstad

2-dagers opplæringstilbud for foreldre som har barn med ADHD/ADD.

Arvelig risiko for kreft, Tromsø

Opplæringstilbud for kvinner med påvist genfeil i brystkreftgenene BRCA-1 og BRCA-2.

Cøliaki-kurs, Tromsø

Kurset er for deg som har cøliaki, eller er foreldre/foresatte til et barn med sykdommen.

Ankyloserede spondylitt (Morbus Becterew), Tromsø

Opplæringstilbud for deg som har ankyloserede spondylitt (Morbus Becterew) og din pårørende.

Diabetes type II. Oppfølgingskurs, Narvik

Dette er et 1-dags opplæringstilbud for deg som har gått på diabeteskurs tidligere. Her kan du spørre diabetessykepleier, ernæringsfysiolog og lege om det du lurer på.

HIV – det gode liv, Tromsø

2 dagers kurs for personer som er HIV-positive.

Diabetes type II, Harstad

2-dagers opplæringstilbud for deg som lever med diabetes og ønsker å lære mer om sykdommen.

Barneleddgikt, Tromsø

Pasientkurs for deg med barneleddgikt eller er forelder til et barn med barneleddgikt.

CFS/ME – tilbud for pårørende, Tromsø

Kurset er for deg som er pårørende til person med har diagnosen CFS/ME.

ADHD/ADD. Opplæringstilbud for foreldre, Tromsø

2-dagers foreldrekurs for deg som har barn med ADHD/ADD.

KOLS- opplæringstilbud, Harstad

4 ukers (2 dager pr uke) behandling/opplærings-tilbud for personer med kols.

Nyreskole - opplæringstilbud, Harstad

Tilbud til deg som har nyresvikt eller er pårørende til noen som lever med nyresvikt.

Prostatakreft - opplæringstilbud, Harstad

3-dagers opplæringstilbud for deg som er behandlet/behandles for prostatakreft.

Hjerteskole - opplæringstilbud, Harstad

2-dagers mestringskurs for personer med hjertesykdom.

KOLS - opplæringstilbud, Tromsø

2 dagers kurs for pasienter med kols og deres pårørende.

Brystkreft. Opplæringstilbud, Tromsø

Et 3 dagers opplæringstilbud for kvinner som er behandlet for brystkreft. For deg som ønsker å møte fagfolk og andre i samme situasjon.

Atrieflimmer - opplæringstilbud, Harstad

1-dags mestringskurs for personer med atrieflimmer eller arterieflutter.

Sakralnervestimulering. Opplæringstilbud Narvik

Her får du utvekslet kunnskap og erfaring i møte med andre i samme situasjon.

Diabetes type II. Opplæringstilbud, Narvik

2-dagers opplæringstilbud for deg som har diabetes og din nærmeste pårørende.

Diabetes type I. Mestringskurs Tromsø

2-dagers mestringskurs for pasienter som har hatt diabetes mellitus type I, kort eller lang tid, samt deres pårørende.

Nyreskole, Tromsø

Pasienter med kronisk nyresykdom som vil trenge dialyse og/ eller transplantasjon. Det er ønskelig at en pårørende er med.

Prostatakreft - 2-dagers opplæringstilbud, Tromsø

3-dagers opplæringstilbud for deg som er behandlet/behandles for prostatakreft, samt partner.

Barneleddgikt, Temadager i Tromsø

Temadager for barn og ungdom med barneleddgikt, og deres foreldre. På temadagen får du mulighet til å lære mer om barneleddgikt, og du vil møte andre i samme situasjon som deg.

Sykelig overvekt. Motivasjon- og mestringskurs, Tromsø

Kurset er for deg som er under utredning og behandling ved Senter for sykelig overvekt og ønsker å møte andre i samme situasjon.

Morbus Crohn, 2 dagers opplæringstilbud, Tromsø

Tilbudet er for deg som har Morbus Crohn (Crohns sykdom) eller er pårørende til en person med denne diagnosen.

Sykelig overvekt. Motivasjon- og mestringskurs, Harstad

Kurset er for deg som er under utredning og behandling ved Senter for sykelig overvekt og ønsker å møte andre i samme situasjon.

Hjerneskade - Usynlige vansker etter ervervet hjerneskade, Tromsø

Personer i yrkesaktiv alder med kognitive vansker for eksempel hjerneslag eller traumatisk hodeskade. Det kan innebære problemer med med konsentrasjon, hukommelse, oppmerksomhet, initiativ, sosial atferd eller lignende.

Epilepsi. Opplæringstilbud foreldre og pårørende, Tromsø

Opplæringstilbud for foreldre og pårørende til barn og ungdom 0-15 år med epilepsi. Her får du utvekslet kunnskap i møte med andre i samme situasjon.

Kreft - Opplæringstilbud: "Veien videre etter kreftsykdom", Harstad

Kurs for deg som er ferdigbehandlet etter kreftsykdom og er frisk.

Øre-,nese-og halskreft, kurs -Tromsø

Målgruppe er personer som har hatt kreft i Øre-Nese-Hals området og deres pårørende.

IBD (kronisk inflammatorisk tarmsykdom) - ungdomskurs

Medisinsk klinikk ved UNN Tromsø arrangerer IBD ungdomskurs. Påmelding ved henvisning fra fastlege.

Marevan - Opplæring i egenmåling av PT-INR, Tromsø

Kurs for dem som ønsker opplæring i egenmåling av PT-INR og selvstendig dosering av Marevan.

Hjerneslag - Å leve med hjerneslag, Harstad

Tilbudet er for slagrammede (inklusive de med afasi) og voksne pårørende.

Hjerneskade - Usynlige vansker etter ervervet hjerneskade. Oppfølgingskurs for pårørende, Tromsø

Dette er et oppfølgingskurs for deg som har vært på kurs tidligere. Henvisning trengs ikke nå. Innkalling kommer automatisk.

Utviklingshemming/ utviklingsforstyrrelse - "Å flytte fra foreldrehjemmet", Tromsø

Opplæringstilbud for foreldre/foresatte til en person med utviklingshemming eller utviklingsforstyrrelse som skal flytte fra foreldrehjemmet.

Thyroidea- "Å leve med cancer thyroidea", Tromsø

For pasienter som har eller har hatt cancer thyroidea.

Hjerneskade - Usynlige vansker etter ervervet hjerneskade - oppfølgingskurs for pasienter, Tromsø

Oppfølgingskurs for deg som har vært på 5-dagers kurs tidligere. Henvisning trengs ikke nå. Innkalling kommer automatisk.

Diabetes type II. Mestringskurs UNN Tromsø

2-dagers mestringskurs for pasienter som har hatt diabetes mellitus type II, kort eller lang tid, samt deres pårørende.

Kognitiv svikt etter hjerneslag - mestringskurs for pårørende

Målgruppen er pårørende til pasienter i yrkesaktiv alder som har fått en lettere kognitiv svikt etter en hodeskade.

Stomi - Å leve med ilio- eller coleostomi, Tromsø

For deg som lever med tynntarm- eller tykktarmstomi.

Hjertestarter ICD - å leve med hjertestarter, 2 dagers kurs, Tromsø

Kurs for de som har operert inn hjertestarter og deres pårørende.

Se flere faste arrangementer ()