UNN er i grønn beredskap

Koronasmitte

Universitetssykehuset Nord-Norge er i grønn beredskap på grunn av koronaviruset. Vi gjenopptar ordinær drift så langt som mulig, samtidig som vi er forberedt på å ta imot alvorlig koronasyke pasienter. Klikk på lenka under for informasjon på samisk/click on the link below for information in English/informacja w języku polskim/معلومات باللغة العربية/информация на русском языке/macluumaad ku qoran af-soomaali.

Hva skjer før, under og etter behandling?

Nyheter

 • 04.06.2020
  Nye retningslinjer for besøk ved Universitetssykehuset Nord-Norge

  UNN legger nå til rette for at pasienter kan få besøk. Vi kan ikke slippe inn for mange besøkende på samme tid, så det vil fortsatt være besøksrestriksjoner og adgangskontroll ved inngangen til sykehusene.

 • 27.05.2020
  Åpner opp for besøk av partner på barsel

  Nå kan nybakte mødre endelig få besøk av partner etter fødsel ved Universitetssykehuset Nord-Norge.

 • 22.05.2020
  UNN ønsker forbedringsforslag fra deg

  UNN vil gjerne høre fra deg som er pasient, bruker eller pårørende: Hva er din erfaring, og har du noen forbedringsforslag til oss?

 • 20.05.2020
  Spørre Om Selvmord (SOS)

  Hvordan kan du oppdage at en du kjenner går med selvmordstanker?

 • 20.05.2020
  Har vi endret arbeidsmåte under koronautbruddet, og vil det vare?

  UNN-direktøren vil kartlegge endringer som har skjedd i perioden etter at koronapandemien nådde oss. Hva består endringer i, og hvilke konsekvenser har de fått? Jobber vi på nye måter?

 • 18.05.2020 Helse Nord RHF
  Webinar: "Hvordan hjelpe våre hjelpere på intensiv i en krisesituasjon?"

  Her kan du se webinaret, og finne presentasjonene fra foredragsholderne.

 • 07.05.2020
  Til hjelp for pasienter i sykehuset

  I forbindelse med en gradvis opptrapping av pasientbehandlingen, og for å ivareta styrkede smitteverntiltak, er det etablert en ordning med sykehusverter på dagtid mandag-fredag ved UNN Tromsø.

 • Colourbox.com
  08.04.2020 Helse Nord RHF
  Ivaretakelse av hjelpere

  Ansatte i helsetjenesten skal føle seg trygge på arbeidsplassen også under den pågående pandemien. Ved helseforetakene i Helse Nord finnes det en rekke samtale- og støtteordninger.

 • covid 19
  02.04.2020 Helse Nord RHF
  Forespørsel: Pasienttransport av pasienter med koronasmitte

  Helse Nord RHF gjennomfører en tilbudsforespørsel til eksisterende transportører med avtale, om tilleggsavtale for transport av pasienter med mistenkt eller bekreftet koronasmitte (covid-19).

 • Hand
  02.04.2020 Helse Nord RHF
  Pasienter må møte til timen sin ved sykehuset

  Flere sykehus i Nord-Norge opplever under pandemien at pasienter unnlater å møte til timen sin. Dette skaper utfordringer for sykehuset og i noen tilfeller for pasienten.

 • 01.04.2020 Helse Nord RHF
  UNN og Nordlandssykehuset med i WHO-studie

  Verdens helseorganisasjon (WHO) har tatt initiativ til en stor internasjonal forskningsstudie for å vurdere lovende behandlinger for covid-19. Den første pasienten som er med i studien er norsk.

 • 01.04.2020 Helse Nord RHF
  Kartlegging og samordning av kliniske studier på covid-19

  De regionale helseforetakene har laget en elektronisk registreringsløsning for å registrere kliniske studier på covid-19-pasienter i foretakene.

 • Illustrasjonsfoto: Sykebesøk
  15.03.2020 Helse Nord RHF
  Besøksstans på sykehusene

  Alle sykehus i Helse Nord har besøksstans og adgangskontroll av besøkende. Noen unntak gjelder.

 • Pårørendesenteret
  13.03.2020
  Hjelpetelefon for pårørende

  Pårørendesenteret ønsker å bidra med hjelp i den helt ekstraordinære situasjonen vi nå står i overfor press på helsetjenester. Vi har en landsdekkende tjeneste til pårørende gjennom Pårørendelinjen.

 • 13.03.2020
  UNN utsetter planlagte operasjoner og konsultasjoner

  UNN utsetter planlagte operasjoner og konsultasjoner, og tester ansatte med akutte luftveissymptomer.

 • 13.03.2020
  Egen akuttinngang for koronapasienter

  Pasienter med koronasmitte – eller mistanke om det – skal skilles fra øvrige akuttpasienter og gravide/fødende.

 • Korona illustrasjonsbilde
  12.03.2020 Helse Nord RHF
  Strengeste tiltakene i Norge etter krigen

  Helsedirektoratet har vedtatt de strengeste tiltakene siden krigen for å hindre spredning av koronaviruset (Covid-19) og for å bidra til å opprettholde nødvendige helse- og omsorgstjenester.

 • 10.03.2020
  Hjemmekarantene for UNN-ansatte

  Universitetssykehuset Nord-Norge HF fikk klokka 13.15 i dag oppdatert informasjon fra Folkehelseinstituttet om at hele Italia nå er ansett som et område med utbredt koronasmitte. Dette innebærer at personer som har vært i Italia skal holde...

 • Koronavirus - ikke håndhils
  09.03.2020
  Ikke håndhils eller klem

  God håndhygiene er viktig for å begrense smitte av koronavirus. Nå anbefaler helsedirektøren i Norge alle aktører i helse- og omsorgstjenesten om å finne alternative løsninger til håndhilsing.

 • Pasienthotellet Tromsø
  05.03.2020
  Pingvinhotellet stenger for turister

  På grunn av koronaviruset vil Pingvinhotellet ved UNN Tromsø i tida framover kun ta imot pasienter og deres pårørende. Turister og andre som ikke er pasienter/pårørende vil ikke kunne bestille rom, og turister som allerede har bestilt vil e...

 • Koronavirus
  02.03.2020
  Nye råd til helsepersonell som har vært i områder med vedvarende spredning av koronavirus

  Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet ber alle ansatte i helse- og omsorgstjenesten som har vært i områder med vedvarende spredning av koronavirus om å være hjemme fra jobb i 14 dager etter hjemkomst.

 • Styremøte i Helse Nord RHF 26. februar 2020
  26.02.2020 Helse Nord RHF
  Dette er de nye styrene

  Sykehusene i Helse Nord har fått oppnevnt styrer for 2020–2022. Les hvem styremedlemmene er.

 • 05.02.2020
  Sommerdrift 2020 ved føde og gynekologiske seksjoner ved UNN Harstad og UNN Narvik

  Universitetssykehuset Nord-Norge vil sommeren 2020 gjennomføre vekselsvis stenging av fødetilbudet i Harstad og Narvik. Ved å gjennomføre dette vil vi oppnå en større stabilitet i fast bemanning, og vi sikrer samtidig en bedre kvalitet på t...

 • 27.01.2020
  Ny takst for "ikke møtt" for somatiske pasienter

  Helseforetakene innfører fra 7. januar ny takst for "ikke møtt" for somatiske pasienter.

 • Enhetsleder avrusing Nils Vollstad, klinikksjef Tordis Høifødt, avdelingsleder rusavdelinga Ruben Sletteng og Cecilie Daae.
  22.01.2020 Helse Nord RHF
  Cecilie Daae møtte UNN

  Ny direktør i Helse Nord RHF, Cecilie Daae, gjør seg kjent i Helse Nord, og møtte UNN for første gang.

 • 17.01.2020
  Veiledningskurs for leger i spesialisering

  De fleste veilederkursene i UNN måtte avlyses våren 2020 på grunn av koronapandemien. Noen deltakere fikk bare deltatt på dag èn av kurset. For disse deltakerne blir det satt opp egne dager for dag to.

 • Anita Schumacher og Lars Vorland
  09.01.2020 Helse Nord RHF
  Beredskapshåndtering i flyambulansetjenesten

  God kommunikasjon i krisehåndtering er svært viktig for å oppnå felles situasjonsforståelse mellom ulike aktører, for vurdering av tiltak og koordinering av ressurser, og for informasjon til befolkningen.

 • Beech 250 ambulansefly
  27.12.2019 Helse Nord RHF
  Luftambulanseberedskapen gjennom jul og nyttår

  De tekniske problemene med ambulanseflyene er løst, og alle fly er teknisk sett tilgjengelige. I romjula har sykdom og personellmangel ført til at fly har vært utmeldt.

 • 18.12.2019
  Luftambulanseberedskap i Nord-Norge – uttalelse fra UNN

  Ledelsen ved Akuttmedisinsk klinikk på UNN er fornøyd med de midlertidige tiltakene, men mener det er viktig å få på plass langsiktige og stabile løsninger.

 • 16.12.2019 Nordlandssykehuset
  Oppdrag Samoa – helsearbeidere fra Nordlandssykehuset og UNN bidrar

  Tre ansatte fra Nordlandssykehuset og tre fra UNN er denne jula og nyttår en del av Norwegian Emergency Medical Team (NOR EMT) på Samoa, på den andre siden av jordkloden.

 • 12.12.2019
  Presisering tall og fakta UNN

  Mandag 9. desember ga Universitetssykehuset Nord-Norge informasjon til enkelte medier som ba om en oversikt over 286 registrerte oppdrag som angikk luftambulansetjenesten for perioden 01.07.19-30.11.19. Denne oversikten er senere blitt gjen...

 • Fra styremøte i Helgelandssykehuset.
  02.12.2019 Helse Nord RHF
  Foreslå styremedlemmer

  Har du forslag til en kandidat som kan egne seg til å sitte i styret i et helseforetak? Alle som ønsker kan foreslå styrekandidater. Fristen er 6. januar 2020.

 • Barn på Samoa
  29.11.2019 Helse Nord RHF
  Helse Nord sender helsepersonell til Samoa

  Stillehavsøya Samoa står midt i et svært alvorlig utbrudd av meslinger, med 42 døde så langt, hvorav de fleste barn. Lørdag setter seks leger og sykepleiere fra UNN og Nordlandssykehuset seg på flyet for å bistå i arbeidet.

 • UNN Styret
  15.11.2019
  Frykter konsekvensene av sammenslåing av UNN og Finnmarkssykehuset:

  Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) stiller seg bak anbefalingen i prosjektgruppens utredning om ikke å slå sammen UNN HF og Finnmarkssykehuset HF. 

 • Bell
  15.11.2019 Helse Nord RHF
  Oppretter helikopterbase i Kirkenes

  Forsvaret oppretter midlertidig base med Bell-helikopter på 24 timers beredskap i Kirkenes i løpet av et døgn. Hensikten er å styrke luftambulansetilbudet i Finnmark inn til beredskapen med ambulansefly blir bedre.

 • Lars Vorland og Liz Tandberg
  31.10.2019 Helse Nord RHF
  Anbefaler ikke sammenslåing av UNN og Finnmarkssykehuset

  Prosjektgruppen som har utredet en sammenslåing av Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) og Finnmarkssykehuset (FIN), anbefaler ikke en sammenslåing. Prosjektgruppen har levert sin rapport til administrerende direktør i Helse Nord, Lars Vorland.

 • Ambulansebåt Karlsøy
  31.10.2019
  Bedre ambulansebåttilbud til innbyggerne i Karlsøy

  H. Hoel Sjøtransport AS skal de neste årene drifte ambulansebåttjenesten i Karlsøy i Troms.

 • Julemesse
  30.10.2019
  Julemessene i UNN

  I tradisjonen tro blir det også i år julemesser i Breivika, Åsgård Harstad og Narvik.

 • MetaVision: Innføring av elektronisk kurve i 1. kvartal 2020
  25.10.2019 Helse Nord RHF
  MetaVision: UNN Tromsø tar i bruk elektronisk kurve i første kvartal 2020

  Intensiv og Anestesi-/Operasjon ved UNN Tromsø skal i løpet av de neste månedene ta i bruk kurveløsningen MetaVision for å dokumentere legemidler og kliniske målinger. Pga feilretting fra EVRYs side tar UNN sikte på å innføre i 1. kvartal 2020.

 • Helge Torgersen og prosjektleder Liz Tandberg fra Deloitte.
  23.10.2019 Helse Nord RHF
  Overleverer rapporten 31. oktober

  Prosjektgruppa som utreder en mulig sammenslåing av UNN og Finnmarkssykehuset, har hatt sitt siste møte. Et utkast til rapporten er nå ute til korrektur, før den overleveres Helse Nord 31. oktober.

 • Jente på lekeplass Colourbox.com
  18.10.2019 Helse Nord RHF
  Snakk med barna om sykdom i familien

  Hva kan vi voksne gjøre for å hjelpe barn og ungdommer som blir pårørende? – Første bud er åpenhet, sier ekspertene i sykehusene i Helse Nord.

 • Eksos fra bil. Illustrasjonsfoto: Colourbox
  17.10.2019 Helse Nord RHF
  Nå kan pasientene reise miljøvennlig

  Flere og flere pasienter i Helse Nord blir nå kjørt med miljøvennlige biler. Det sparer miljøet for store utslipp. På Senja blir NOx-utslipp redusert med 96 prosent, og CO₂-utslipp redusert med 83 prosent.

 • 24.09.2019 Helse Nord RHF
  Ivaretar pasientene i utredningsprosessen

  Leder av brukerutvalget ved Finnmarkssykehuset og Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN), Kjell Magne Johansen og Kirsti Baardsen er med i prosjektgruppen som snart skal levere sin anbefaling til oppdragsgiver Helse Nord RHF.

 • 11.09.2019 Helse Nord RHF
  I gang med rapporten

  Prosjektgruppa som utreder en mulig sammenslåing av UNN og Finnmarkssykehuset møttes for tredje gang, for å belyse en rekke sentrale tema.

 • 02.09.2019 Finnmarkssykehuset
  Midler til forskning og utviklingsarbeid for 2020

  FoU-styret for SANKS innvilger årlig inntil 2 mill. kroner til forskning- og utviklingsprosjekter med formål å øke kunnskap innen psykisk helsevern og rus for den samiske befolkningen i Norge.

 • Samhandlingsprisen 2018
  06.08.2019
  Meld inn kandidater til Samhandlingsprisen 2019

  Ved å foreslå kandidater til Samhandlingsprisen er du med på å gi positiv oppmerksomhet til aktiviteter og tiltak på god samhandling. Vinnerne av Samhandlingsprisen får mulighet til å presentere tiltaket/tjenesten under Samhandlingskonferan...

 • Silje Fismen
  31.07.2019
  UNN-lege omkom etter ulykke i Italia

  Det var med stor sorg vi mottok budskapet om at Silje Fismen omkom i en ulykke i Italia 27. juli i år. Våre tanker går til hennes familie.

 • Diabetes
  17.07.2019 Helse Nord RHF
  Medtronic insulinpumpe

  Informasjon til deg som har fått en MiniMed 508, eller MiniMed Paradigm fra oss, i løpet av de siste fem årene.

 • Vei
  04.07.2019 Helse Nord RHF
  Ny anbudskonkurranse på pasientreiser

  Sykehusinnkjøp HF på vegne av Helse Nord RHF har kunngjort fire anbudskonkurranser på pasientreiser med drosje/turvogn i Helse Nord.

 • Colourbox.com
  25.06.2019 Helse Nord RHF
  Varselordningen endres fra 1. juli 2019

  Spesialisthelsetjenesten har plikt til å varsle om alvorlige hendelser til Statens helsetilsyn. Fra 1. juli 2019 utvides plikten til også å gjelde kommuner, tannhelsetjenester og private leverandører av helsetjenester.

Se alle nyhetene

Kurs og aktiviteter for pasienter og pårørende

Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonell

 • Tirsdag 09.06.
  AVLYST: Kurs i kliniske oppdragsstudier

  Klinisk forskningsavdeling (KFA) arrangerer, i samarbeid med Inven2 og Legemiddelindustrien, et heldagskurs i kliniske oppdragsstudier - tirsdag 9. juni ved UNN Tromsø.

 • Torsdag 05.11.
  Nasjonal utdanningskonferanse om spesialistutdanning for leger

  Vi har gleden av å invitere til årets møteplass for de som jobber med spesialistutdanning av leger. Konferansen skal bidra til en nasjonalt harmonsert spesialistutdanning.

 • Mandag 03.05.
  Landskonferansen i palliasjon 2021

  Vi ønsker alle hjertelig velkommen til den 16. Landskonferansen i palliasjon . Arrangør av konferansen er Norsk Palliativ forening og Norsk forening for palliativ medisin. Konferansen flyttes til 3.-5. mars 2021

 • AMA Kursdager

  Avlyst i 2020 pga få påmeldte.

 • Antibakterielle resistensmekanismer

  Kurs i metoder for påvisning, tolkning og klinisk betydning. Kurset arrangeres hvert annet år. Neste kurs arrangeres i Tromsø 22.-26. oktober 2018.

 • Arctic Pelvic Floor Meeting (APFM)

  Interdisciplinary updates in assessment and treatment of incontinence and pelvic floor disorders. Arranged by Norwegian National Advisory Unit on Incontinence and pelvic Floor Health. 6th Arctic Pelvic Floor Meeting 2021. More information will come.

 • Barneanestesikurset i Tromsø

  Kurset arrangeres annet hvert år i Tromsø av ALNSF Troms og har vært arrangert siden starten av nittitallet.

 • Den kompliserte bekkenbunnen

  Kurset skal gi økt kjennskap til årsakssammenhenger, utredning og behandlingsmetoder ved langvarige underlivssmerter, i et helhetlig perspektiv. Kurset skal også gi kunnskap om verktøy og praktiske tiltak som kan brukes i klinisk virksomhet.

 • Grunnkurs i helsepedagogikk, Tromsø

  Leder du lærings- og mestringskurs? Underviser du pasienter? Er du interessert i helsepedagogikk og ønsker du å lære flere teknikker for å kunne holde kurs for pasienter?

 • Innføringskurs om autisme

  Habilitering for barn og unge v/Autismeteamet tilbyr innføringskurs om autisme. Målgruppen er foresatte eller andre som gjennom sitt arbeid og ellers kan komme i kontakt med barn og unge med autisme, asperger syndrom eller liknende diagnoser.

 • Kurs i resistensbestemmelse av mikrober: ”AFA-kurset”

  Det inviteres til teoretisk og praktisk kurs i resistensbestemmelse av mikrober: ”AFA-kurset”.

 • Nettbasert kurs i medikamentregning

  Hovedmålgruppen er sykepleiere, men kurset er også tilgjengelig for andre yrkesgrupper som ønsker å trene på medikamentregning.

 • Tromsøkurset

  Tromsøkurset er et tverrfaglig kompetansehevingskurs for oss som jobber med premature og syke nyfødte barn. Nå kan du melde deg på 2019-kurset.

 • Utrykningskurs

  Den som skal kjøre utrykning må inneha utrykningskompetanse, gyldig kompetansebevis og gyldig førerkort for det aktuelle kjøretøyet. Statens vegvesen utsteder nasjonalt kompetansebevis som kode 160 i førerkortet etter godkjent opplæring og bestått prøve.

 • Vikarkurs for ambulansetjenesten

  Ambulansetjenesten UNN HF arrangerer vikarkurs hvert år.