Pasientjournal

All behandling ved sykehusene skal dokumenteres i en pasientjournal. Som pasient har du rett til innsyn i journalen din. Du har også rett til å få vite hvem som har åpnet journalen din.


Se pasientjournalen din på nett

På helsenorge.no kan du som er pasient i Helse Nord logge på Min helse og se pasientjournalen din på nett.

Se din pasientjournal

Be om innsyn på papir eller CD

Hvis du ikke ønsker å ta i bruk den digitale tjenesten, kan du fortsatt be om å få tilsendt pasientjournalen din i posten på papir eller CD.

Mer informasjon om pasientjournal på helsenorge.no 


Dette finner du i din digitale pasientjournal

  • ​Journaldokumenter som er nyere enn 21. september 2015 vil vises fra Finnmarkssykehuset, Nordlandssykehuset og Helgelandssykehuset.
  • Universitetssykehuset Nord-Norge viser dokumenter nyere enn 10. oktober 2014.
  • Har du ikke vært pasient etter disse datoene, vises ingen dokumenter fra din sykehusjournal.

Hva ser du ikke i din digitale pasientjournal?

  • Det kan være flere grunner til at ikke alle opplysningene er digitalt tilgjengelig for deg:
  • Dokumentet er i et format vi ikke kan vise. Dette gjelder blant annet røntgenbilder, enkelte prøvesvar, og journal fra fødsel.
  • Dokumentet er ikke godkjent (signert) av behandler.
  • Behandler har ikke godkjent journalnotatet fordi hun eller han venter på prøvesvar, eller ønsker å snakke med deg om det som står der.
  • Noen dokumenter som av juridiske eller faglige grunner ikke kan vises, som for eksempel resultater fra psykologiske tester eller rettspsykiatriske dokumenter.
  • Enkelte opplysninger kan du være nektet innsyn i av lege eller behandler.
  • Du vil heller ikke finne journal fra fastlege, tannlege eller andre behandlere.

Epikrise

Etter at du har vært hos oss for behandling skriver legen en rapport om hva som er gjort og der han eller hun  anbefaler hvilken behandling du skal ha videre. Denne rapporten kalles en epikrise. Vi sender ikke lengre ut denne epikrisen i posten, men du finner den når du logger deg inn på helsenorge.no 

Har du vært innlagt på UNN før 10. oktober 2014? 


Hvis du har vært innlagt på et av UNNs sykehus før 10. oktober 2014  vil du ikke finne dokumenter om dette i den elektroniske tilgangen, men du kan ​​be om å få utskrift av journalen i posten. 


Slik ber du om utskrift

Du kan be om utskrift av egen journal i forbindelse med besøk på poliklinikk, ved utskrivning fra sengepost, eller ved henvendelse til journalarkivet.

Du må da​ fylle ut Skjema for tilgang til journaldokumenter på papir eller CD og sende det på e-post til journalarkivet i UNN:​ 

post@unn.noDu kan også sende skjemaet med vanlig post til: 

UNN Journalarkivet
Postboks 22​
9038 Tromsø

Retting, sletting, sperring og innsyn i journalen din

Du kan sende inn ønske om å få gjort eldre journaldokumenter tilgjengelig for deg ​på helsenorge.no, anmode om retting eller sletting av oppføringer i journalen din, sperre journalen din, eller be om å få innsyn i hvem som har vært inne i din pasientjournal.

Klikk her for å laste ned skjemaet du trenger

NB - hvis du oppdager at det i journalen din er lagret pasientdokumentasjon som tilhører en annen pasient må du gi oss beskjed om dette med det samme. Ta kontakt med journalarkivet via sentralbordet på telefon 776 26000.

Kontakt oss

Kontakt journalarkivet på UNN via sentralbordet på telefon 776 26000 hvis du har spørsmål om innsyn i journalen din.

Kontakt oss

 

Fant du det du lette etter?
(På grunn av personvernet kan du ikke sende personlig informasjon som din epostadresse, telefonnummer eller personnummer)