Psykisk helse - og rus- avdelingsoversikt

Oversikt over ambulante akuttteam samt tilbud for barn, ungdom og voksne.

Åsgård er det stedet med flest tilbud. Oversikten under er i første rekke beregnet på de øvrige stedene. Nederst på sida er en oversikt over enhetene i Psykisk helse- og rusklinikken.

Oversikt over enheter i Psykisk helse-og rusklinikkken:


Akuttpost Nordhttps://unn.no/avdelinger/psykisk-helse-og-rusklinikken/psykiatrisk-avdeling/akuttpost-nordAkuttpost NordAAkuttpost NordAkuttpost NordAkuttpost NordAkuttpost Nord
Akuttpost sør, Tromsøhttps://unn.no/avdelinger/psykisk-helse-og-rusklinikken/psykiatrisk-avdeling/akuttpsykiatrisk-seksjon/akuttpost-sor-tromsoAkuttpost sør, TromsøAAkuttpost sør, TromsøAkuttpost sør, TromsøAkuttpost sør, TromsøAkuttpost sør, Tromsø
Akuttpost Tromsøhttps://unn.no/avdelinger/psykisk-helse-og-rusklinikken/psykiatrisk-avdeling/akuttpsykiatrisk-seksjon/akuttpost-tromsoAkuttpost TromsøAAkuttpost TromsøAkuttpost TromsøAkuttpost TromsøAkuttpost Tromsø
Akuttpsykiatrisk seksjonhttps://unn.no/avdelinger/psykisk-helse-og-rusklinikken/psykiatrisk-avdeling/akuttpsykiatrisk-seksjonAkuttpsykiatrisk seksjonAAkuttpsykiatrisk seksjonAkuttpsykiatrisk seksjonAkuttpsykiatrisk seksjonAkuttpsykiatrisk seksjon
Alderspsykiatri døgn, Tromsøhttps://unn.no/avdelinger/psykisk-helse-og-rusklinikken/psykiatrisk-avdeling/alderspsykiatrisk-seksjon-tromso/alderspsykiatrisk-dogn-tromsoAlderspsykiatri døgn, TromsøAAlderspsykiatri døgn, TromsøAlderspsykiatri døgn, TromsøAlderspsykiatri døgn, TromsøAlderspsykiatri døgn, Tromsø
Alderspsykiatri poliklinikk, Tromsøhttps://unn.no/avdelinger/psykisk-helse-og-rusklinikken/psykiatrisk-avdeling/alderspsykiatrisk-seksjon-tromso/alderspsykiatrisk-poliklinikk-tromsoAlderspsykiatri poliklinikk, TromsøAAlderspsykiatri poliklinikk, TromsøAlderspsykiatri poliklinikk, TromsøAlderspsykiatri poliklinikk, TromsøAlderspsykiatri poliklinikk, Tromsø
Alderspsykiatrisk seksjon, Tromsøhttps://unn.no/avdelinger/psykisk-helse-og-rusklinikken/psykiatrisk-avdeling/alderspsykiatrisk-seksjon-tromsoAlderspsykiatrisk seksjon, TromsøAAlderspsykiatrisk seksjon, TromsøAlderspsykiatrisk seksjon, TromsøAlderspsykiatrisk seksjon, TromsøAlderspsykiatrisk seksjon, Tromsø
Ambulant akutteam, Harstadhttps://unn.no/avdelinger/psykisk-helse-og-rusklinikken/avdeling-sor/ambulant-akutteam-harstadAmbulant akutteam, HarstadAAmbulant akutteam, HarstadAmbulant akutteam, HarstadAmbulant akutteam, HarstadAmbulant akutteam, Harstad
Ambulant akutteam, Narvikhttps://unn.no/avdelinger/psykisk-helse-og-rusklinikken/avdeling-sor/ambulant-akutteam-narvikAmbulant akutteam, NarvikAAmbulant akutteam, NarvikAmbulant akutteam, NarvikAmbulant akutteam, NarvikAmbulant akutteam, Narvik
Ambulant akutteam, Silsandhttps://unn.no/avdelinger/psykisk-helse-og-rusklinikken/avdeling-sor/ambulant-akutteam-silsandAmbulant akutteam, SilsandAAmbulant akutteam, SilsandAmbulant akutteam, SilsandAmbulant akutteam, SilsandAmbulant akutteam, Silsand
Ambulant akutteam, Storsletthttps://unn.no/avdelinger/psykisk-helse-og-rusklinikken/avdeling-nord/ambulant-akutteam-storslettAmbulant akutteam, StorslettAAmbulant akutteam, StorslettAmbulant akutteam, StorslettAmbulant akutteam, StorslettAmbulant akutteam, Storslett
Ambulant akutteam, Tromsøhttps://unn.no/avdelinger/psykisk-helse-og-rusklinikken/avdeling-nord/ambulant-akutteam-tromsoAmbulant akutteam, TromsøAAmbulant akutteam, TromsøAmbulant akutteam, TromsøAmbulant akutteam, TromsøAmbulant akutteam, Tromsø
Ambulant rehabiliteringsteam Tromsøhttps://unn.no/avdelinger/psykisk-helse-og-rusklinikken/avdeling-nord/ambulant-rehabiliteringsteam-tromsoAmbulant rehabiliteringsteam TromsøAAmbulant rehabiliteringsteam TromsøAmbulant rehabiliteringsteam TromsøAmbulant rehabiliteringsteam TromsøAmbulant rehabiliteringsteam Tromsø
Avdeling nordhttps://unn.no/avdelinger/psykisk-helse-og-rusklinikken/avdeling-nordAvdeling nordAAvdeling nordAvdeling nordAvdeling nordAvdeling nord
Avdeling sør, psykisk helse- og rusklinikkenhttps://unn.no/avdelinger/psykisk-helse-og-rusklinikken/avdeling-sorAvdeling sør, psykisk helse- og rusklinikkenAAvdeling sør, psykisk helse- og rusklinikkenAvdeling sør, psykisk helse- og rusklinikkenAvdeling sør, psykisk helse- og rusklinikkenAvdeling sør, psykisk helse- og rusklinikken
Avrusning, Tromsøhttps://unn.no/avdelinger/psykisk-helse-og-rusklinikken/rusavdelingen/avrusning-tromsoAvrusning, TromsøAAvrusning, TromsøAvrusning, TromsøAvrusning, TromsøAvrusning, Tromsø
Behov for rask psykisk helsehjelp?https://unn.no/avdelinger/psykisk-helse-og-rusklinikken/behov-for-rask-psykisk-helsehjelpBehov for rask psykisk helsehjelp?B
CheckWarehttps://unn.no/avdelinger/psykisk-helse-og-rusklinikken/checkwareCheckWareC
Døgn 1, Tromsøhttps://unn.no/avdelinger/psykisk-helse-og-rusklinikken/avdeling-nord/dogn-1-tromsoDøgn 1, TromsøDDøgn 1, TromsøDøgn 1, TromsøDøgn 1, TromsøDøgn 1, Tromsø
Døgn 2, Tromsøhttps://unn.no/avdelinger/psykisk-helse-og-rusklinikken/avdeling-nord/dogn-2-tromsoDøgn 2, TromsøDDøgn 2, TromsøDøgn 2, TromsøDøgn 2, TromsøDøgn 2, Tromsø
Døgn, Storsteinneshttps://unn.no/avdelinger/psykisk-helse-og-rusklinikken/avdeling-nord/dogn-storsteinnesDøgn, StorsteinnesDDøgn, StorsteinnesDøgn, StorsteinnesDøgn, StorsteinnesDøgn, Storsteinnes
Døgnenhet, Harstadhttps://unn.no/avdelinger/psykisk-helse-og-rusklinikken/avdeling-sor/dognenhet-harstadDøgnenhet, HarstadDDøgnenhet, HarstadDøgnenhet, HarstadDøgnenhet, HarstadDøgnenhet, Harstad
Døgnenhet, Ofoten (Håkvik)https://unn.no/avdelinger/psykisk-helse-og-rusklinikken/avdeling-sor/dognenhet-ofoten-hakvikDøgnenhet, Ofoten (Håkvik)DDøgnenhet, Ofoten (Håkvik)Døgnenhet, Ofoten (Håkvik)Døgnenhet, Ofoten (Håkvik)Døgnenhet, Ofoten (Håkvik)
Døgnenhet, Silsandhttps://unn.no/avdelinger/psykisk-helse-og-rusklinikken/avdeling-sor/dognenhet-silsandDøgnenhet, SilsandDDøgnenhet, SilsandDøgnenhet, SilsandDøgnenhet, SilsandDøgnenhet, Silsand
Døgnenhet, Storsletthttps://unn.no/avdelinger/psykisk-helse-og-rusklinikken/avdeling-nord/dogn-storslettDøgnenhet, StorslettDDøgnenhet, StorslettDøgnenhet, StorslettDøgnenhet, StorslettDøgnenhet, Storslett
Fagutvikling, forskning og utdanning (Psykisk helse- og rus)https://unn.no/avdelinger/psykisk-helse-og-rusklinikken/fagutvikling-forskning-og-utdanning-psykisk-helse-og-rusFagutvikling, forskning og utdanning (Psykisk helse- og rus)FFagutvikling, forskning og utdanning (Psykisk helse- og rus)Fagutvikling, forskning og utdanning (Psykisk helse- og rus)Fagutvikling, forskning og utdanning (Psykisk helse- og rus)Fagutvikling, forskning og utdanning (Psykisk helse- og rus)
Fagutviklingsenheten (Psykisk helse og rus)https://unn.no/avdelinger/psykisk-helse-og-rusklinikken/fagutvikling-forskning-og-utdanning-psykisk-helse-og-rus/fagutviklingsenheten-psykisk-helse-og-rusFagutviklingsenheten (Psykisk helse og rus)FFagutviklingsenheten (Psykisk helse og rus)Fagutviklingsenheten (Psykisk helse og rus)Fagutviklingsenheten (Psykisk helse og rus)Fagutviklingsenheten (Psykisk helse og rus)
Forebyggende familieteam, Tromsøhttps://unn.no/avdelinger/psykisk-helse-og-rusklinikken/rusavdelingen/ruspoliklinikken-tromso/forebyggende-familieteam-tromsoForebyggende familieteam, TromsøFForebyggende familieteam, TromsøForebyggende familieteam, TromsøForebyggende familieteam, TromsøForebyggende familieteam, Tromsø
Medikamentfritt behandlingstilbud, Tromsøhttps://unn.no/avdelinger/psykisk-helse-og-rusklinikken/avdeling-nord/medikamentfritt-behandlingstilbudMedikamentfritt behandlingstilbud, TromsøMMedikamentfritt behandlingstilbud, TromsøMedikamentfritt behandlingstilbud, TromsøMedikamentfritt behandlingstilbud, TromsøMedikamentfritt behandlingstilbud, Tromsø
Psykiatrisk avdelinghttps://unn.no/avdelinger/psykisk-helse-og-rusklinikken/psykiatrisk-avdelingPsykiatrisk avdelingPPsykiatrisk avdelingPsykiatrisk avdelingPsykiatrisk avdelingPsykiatrisk avdeling
Psykisk helse- og rusklinikkenhttps://unn.no/avdelinger/psykisk-helse-og-rusklinikkenPsykisk helse- og rusklinikkenPPsykisk helse- og rusklinikkenPsykisk helse- og rusklinikkenPsykisk helse- og rusklinikkenPsykisk helse- og rusklinikken
Psykose- og rusenheten, Tromsøhttps://unn.no/avdelinger/psykisk-helse-og-rusklinikken/psykiatrisk-avdeling/psykose-og-rusenheten-tromsoPsykose- og rusenheten, TromsøPPsykose- og rusenheten, TromsøPsykose- og rusenheten, TromsøPsykose- og rusenheten, TromsøPsykose- og rusenheten, Tromsø
Rusavdelingenhttps://unn.no/avdelinger/psykisk-helse-og-rusklinikken/rusavdelingenRusavdelingenRRusavdelingenRusavdelingenRusavdelingenRusavdelingen
Rusbehandling Restart, Tromsøhttps://unn.no/avdelinger/psykisk-helse-og-rusklinikken/rusavdelingen/rusbehandling-restart-tromsoRusbehandling Restart, TromsøRRusbehandling Restart, TromsøRusbehandling Restart, TromsøRusbehandling Restart, TromsøRusbehandling Restart, Tromsø
Rusbehandling ung, Tromsøhttps://unn.no/avdelinger/psykisk-helse-og-rusklinikken/rusavdelingen/rusbehandling-ung-tromso-feringenRusbehandling ung, TromsøRRusbehandling ung, TromsøRusbehandling ung, TromsøRusbehandling ung, TromsøRusbehandling ung, Tromsø
Ruspoliklinikken, Tromsøhttps://unn.no/avdelinger/psykisk-helse-og-rusklinikken/rusavdelingen/ruspoliklinikken-tromsoRuspoliklinikken, TromsøRRuspoliklinikken, TromsøRuspoliklinikken, TromsøRuspoliklinikken, TromsøRuspoliklinikken, Tromsø
Russeksjon Narvik, avrusningsenhet https://unn.no/avdelinger/psykisk-helse-og-rusklinikken/rusavdelingen/avrusningsenheten-narvikRusseksjon Narvik, avrusningsenhet RRusseksjon Narvik, avrusningsenhet Russeksjon Narvik, avrusningsenhet Russeksjon Narvik, avrusningsenhet Russeksjon Narvik, avrusningsenhet
Russeksjon Narvik, døgnenhethttps://unn.no/avdelinger/psykisk-helse-og-rusklinikken/rusavdelingen/russeksjon-narvik-dognenhetRusseksjon Narvik, døgnenhetRRusseksjon Narvik, døgnenhetRusseksjon Narvik, døgnenhetRusseksjon Narvik, døgnenhetRusseksjon Narvik, døgnenhet
Sikkerhetspsykiatrisk seksjon, Tromsøhttps://unn.no/avdelinger/psykisk-helse-og-rusklinikken/psykiatrisk-avdeling/sikkerhetspsykiatrisk-seksjon-tromsoSikkerhetspsykiatrisk seksjon, TromsøSSikkerhetspsykiatrisk seksjon, TromsøSikkerhetspsykiatrisk seksjon, TromsøSikkerhetspsykiatrisk seksjon, TromsøSikkerhetspsykiatrisk seksjon, Tromsø
Tilbudet ved Psykisk helse- og rusklinikken UNN under Covid-19https://unn.no/avdelinger/psykisk-helse-og-rusklinikken/tilbudet-ved-psykisk-helse-og-rusklinikken-unn-under-covid-19Tilbudet ved Psykisk helse- og rusklinikken UNN under Covid-19T
Voksenpsykiatrisk poliklinikk, Harstadhttps://unn.no/avdelinger/psykisk-helse-og-rusklinikken/avdeling-sor/voksenpsykiatrisk-poliklinikk-harstadVoksenpsykiatrisk poliklinikk, HarstadVVoksenpsykiatrisk poliklinikk, HarstadVoksenpsykiatrisk poliklinikk, HarstadVoksenpsykiatrisk poliklinikk, HarstadVoksenpsykiatrisk poliklinikk, Harstad
Voksenpsykiatrisk poliklinikk, Narvikhttps://unn.no/avdelinger/psykisk-helse-og-rusklinikken/avdeling-sor/voksenpsykiatrisk-poliklinikk-narvikVoksenpsykiatrisk poliklinikk, NarvikVVoksenpsykiatrisk poliklinikk, NarvikVoksenpsykiatrisk poliklinikk, NarvikVoksenpsykiatrisk poliklinikk, NarvikVoksenpsykiatrisk poliklinikk, Narvik
Voksenpsykiatrisk poliklinikk, Silsandhttps://unn.no/avdelinger/psykisk-helse-og-rusklinikken/avdeling-sor/voksenpsykiatrisk-poliklinikk-silsandVoksenpsykiatrisk poliklinikk, SilsandVVoksenpsykiatrisk poliklinikk, SilsandVoksenpsykiatrisk poliklinikk, SilsandVoksenpsykiatrisk poliklinikk, SilsandVoksenpsykiatrisk poliklinikk, Silsand
Voksenpsykiatrisk poliklinikk, Sjøveganhttps://unn.no/avdelinger/psykisk-helse-og-rusklinikken/avdeling-sor/voksenpsykiatrisk-poliklinikk-sjoveganVoksenpsykiatrisk poliklinikk, SjøveganVVoksenpsykiatrisk poliklinikk, SjøveganVoksenpsykiatrisk poliklinikk, SjøveganVoksenpsykiatrisk poliklinikk, SjøveganVoksenpsykiatrisk poliklinikk, Sjøvegan
Voksenpsykiatrisk poliklinikk, Storsletthttps://unn.no/avdelinger/psykisk-helse-og-rusklinikken/avdeling-nord/voksenpsykiatrisk-poliklinikk-storslettVoksenpsykiatrisk poliklinikk, StorslettVVoksenpsykiatrisk poliklinikk, StorslettVoksenpsykiatrisk poliklinikk, StorslettVoksenpsykiatrisk poliklinikk, StorslettVoksenpsykiatrisk poliklinikk, Storslett
Voksenpsykiatrisk poliklinikk, Storsteinneshttps://unn.no/avdelinger/psykisk-helse-og-rusklinikken/avdeling-nord/voksenpsykiatrisk-poliklinikk-storsteinnesVoksenpsykiatrisk poliklinikk, StorsteinnesVVoksenpsykiatrisk poliklinikk, StorsteinnesVoksenpsykiatrisk poliklinikk, StorsteinnesVoksenpsykiatrisk poliklinikk, StorsteinnesVoksenpsykiatrisk poliklinikk, Storsteinnes
Voksenpsykiatrisk poliklinikk Tromsøhttps://unn.no/avdelinger/psykisk-helse-og-rusklinikken/avdeling-nord/voksenpsykiatrisk-poliklinikk-tromsoVoksenpsykiatrisk poliklinikk TromsøVVoksenpsykiatrisk poliklinikk TromsøVoksenpsykiatrisk poliklinikk TromsøVoksenpsykiatrisk poliklinikk TromsøVoksenpsykiatrisk poliklinikk Tromsø

Fant du det du lette etter?