Ungdomspsykiatrisk seksjon, Tromsø (UPS)

Ungdomspsykiatrisk seksjon (UPS) er en del av Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling som igjen er en del av Barne- og ungdomsklinikken ved UNN. Seksjonen har 8 sengeplasser. Inntaksområdet er Troms, Finnmark, Nordland, Ofoten og Svalbard. Fra januar 2016 har vi 9 sengeplasser.

Les mer om Ungdomspsykiatrisk seksjon, Tromsø (UPS)

Ungdomspsykiatrisk seksjon, Tromsø (UPS)

Alle pasientene strir med problemer som man ikke har kunnet løse hjemme. Vi vektlegger å møte ungdommene med omsorg og åpenhet i en positiv atmosfære. De fleste pasientene er mellom 13 og 18 år.

Hvem kommer til ungdomspsykiatrisk seksjon?

Alle mennesker kan ha vansker knyttet til sine tanker, følelser og sin atferd. For noen kan disse plagene bli så alvorlige at de får stor innvirkning i de daglige aktiviteter, for familien og nettverket rundt personen.

Årsakene til den enkeltes problemer kan være mange, sammensatte og kan kunne forstås ut i fra ulike forhold som arv, miljø og sosiale aspekter. Ungdommene som kommer til UPS har en variert bakgrunn, og de som jobber ved seksjonen er erfarne fagfolk med et bredt kompetansefelt på ulike psyksiske lidelser, for eksempel innen autismeproblematikk, bipolar lidelse, skolevegring, psykose, depresjon og angst.

Noen pasienter forlater UPS etter endt opphold med en diagnose og en planlagt oppfølging, andre reiser hjem med en økt forståelse og kanskje nye strategier på å takle problematiske erfaringer og områder i livet. Felles for alle er at de har krav på å bli sett, hørt og møtt ut i fra sitt unike ståsted.

Kontakt og henvisning

Ungdommer kan legges inn på ulike måter. De fleste kommer etter henvisning fra barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) til planlagt utredning og behandling. Noen legges også inn akutt som øyeblikkelig hjelp, etter henvendelser fra for eksempel fastlege eller legevakt, BUP eller andre sykehusavdelinger.

I tilfeller hvor det er fare for liv og helse kan det bli nødvendig med innleggelse mot pasientens vilje.

Innleggelse på seksjonen

Lengden på oppholdet kan variere. Noen pasienter er innlagt flere ganger på korte opphold. De fleste innleggelser varer 2-3 uker, andre innleggelser bare noen dager, og noen innleggelser i flere måneder. Innleggelsen kan ha et utredningsfokus og/eller behandlingsfokus.

UPS er åpent hele uken, hele året. Vi mener likevel at det er viktig at pasientene får være hjemme i perioder slik at de ikke mister kontakten med det miljøet de skal tilbake til. Ingen pasienter skal bli værende på avdelingen lenger enn det som er nødvendig. Mange pasienter reiser derfor hjem på permisjon i helgene.

Ifølge Pasientrettighetsloven har alle pasienter under 18 år rett til å ha en foresatt med seg under hele oppholdet. De aller fleste pårørende bor på pasienthotellet, i en av seksjonens familieleiligheter eller soverom, eller privat.

Personalet ønsker et tett samarbeid med foresatte, både ved samtaler på seksjonen og telefonkontakt.

Kontaktinformasjon

Oppmøtested
Henvendelse i resepsjonen i første etasje.

Besøkstider avtaler vi med de foresatte.
Telefon
Resepsjon: 77 75 57 01 (kl 08-15.30)
Barne- og ungdomspsykiatri, BUPA-bygget
Besøksadresse
Hansine Hansens vei 92(Kart)
9019 Tromsø
Telefon
77 75 57 01
E-post

Praktisk informasjon

Adkomst

​Barne- og ungdomspsykiatrien (BUP) ved UNN Tromsø ligger rundt 300 meter opp i bakken fra hovedinngangen på sykehuset.

Det er sykkelparkering utenfor utgangen, og alle bussene til og fra byen stopper utenfor sykehuset. Det tar fem minutter å gå opp til bygget fra bussholdeplassen.

Davvisámegiel dulka bargiid ja pasieanttaid várás

​Pasieanttat geain lea šiehtadus dahje geat sisačálihuvvojit UNN, Nordlándda Buohcciviessu, Helgelándda buohcciviessu dehe Finnmárkku Buohcciviessu ossodagaide, sáhttet oažžut davvisámegieldulkka beaivválaččat gaskal dii. 08.00–22.00.

Davvisámegiel dulka bargiid ja pasieanttaid várás

Internett

Du kan kople deg på vårt åpne trådløse gjestenett ”UNN – gjest”. Det er fri bruk av gjestenettet.

Parkering

Vi har ni parkeringsplasser for polikliniske pasienter. For å benytte deg av disse må du ta kontakt med resepsjonen i første etasje for å få en bekreftelse på at du kan parkere der.  

Hvis det ikke er ledige plasser, eller om du er pårørende, må du bruke gjesteparkeringa nedenfor legevakta på nordsida av sykehusbygget. 

Dialektisk atferdsterapi (DBT) for ungdomhttps://unn.no/behandlinger/dialektisk-atferdsterapi-dbt-for-ungdomDialektisk atferdsterapi (DBT) for ungdomDDialektisk atferdsterapi (DBT), ungdomDialektisk atderdsterapi (DBT) ungdomDialektisk atferdsterapi (DBT), ungdomDialektisk atferdsterapi (DBT), ungdom
Psykoselidelser hos barn og ungdom, Tromsøhttps://unn.no/behandlinger/psykoselidelser-hos-barn-og-ungdom-tromsoPsykoselidelser hos barn og ungdom, TromsøPPsykoser hos barn og ungePsykoser hos barn og ungePsykoser hos barn og ungePsykoser hos barn og unge

Fant du det du lette etter?
(På grunn av personvernet kan du ikke sende personlig informasjon som din epostadresse, telefonnummer eller personnummer)