HELSENORGE

Ungdomspsykiatrisk seksjon, Tromsø (UPS)

Ungdomspsykiatrisk seksjon (UPS) er en del av Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling som igjen er en del av Barne- og ungdomsklinikken ved UNN. Seksjonen har 8 sengeplasser. Inntaksområdet er Troms, Finnmark, Nordland, Ofoten og Svalbard. Fra januar 2016 har vi 9 sengeplasser.

Fant du det du lette etter?