HELSENORGE

Egenandeler og frikort

Du får dekket deler av dine utgifter ved behandling hos lege, på poliklinikken eller andre behandlingsinstitusjoner, men du må betale en egenandel. Frikort for helsetjenester får du når du har betalt over et visst beløp i egenandeler. Det er ulike egenandeler avhengig av type helsetjeneste.

Egenandel og tillegg​

I noen tilfeller må du betale for bandasje- og forbruksmateriell eller andre tjenester i tillegg til egenandelen.

Oversikt over egenandeler på helsenorge.no

Frikort

Frikort for helsetjenester får du når du har betalt over et visst beløp i egenandeler. Når du viser frikort, slipper du å betale egenandeler for resten av kalenderåret.

Oversikt over frikort og beløpsgrenser på helsenorge.no

​ 

Opplæringstilbud og egenandeler


Pasienter har rett til dekning av reise- og oppholdsutgifter, kostpenger og opplæringspenger i forbindelse med deltakelse i opplæringstilbud.

Egenandelen er kr 345,-. Ved opplæringstilbud/ kurs kreves kun egenandel for 1. dag. (Barn under 16 år, pårørende som deltar sammen med pasienten og foreldre til barn under 16 år betaler ikke egenandel. Det betales heller ikke egenandel for foreldrekurs i regi av psykisk helse/BUP.)

Nære pårørendes nødvendige utgifter ved reise dekkes ved reise til kurs eller opplæring i regi av helseinstitusjon. Dette forutsatt at kurset eller opplæringen har et medisinsk eller behandlingsmessig innhold og at kursdeltagelsen er nødvendig for framtidig oppfølging av pasienten.

Reise dekkes etter samme regler som for pasient.

For nærmere informasjon kan du se www.pasientreiser.no eller ringe tlf.  91 50 55 15 .


Fant du det du lette etter?