HELSENORGE

Ambulant akutteam, Tromsø

Ambulant akutteam, Tromsø har som oppgave å gi rask vurdering og eventuelt bistand, fortrinnsvis innen 24 timer, ved alle henvendelser om akutt psykiatrisk hjelp hvor det vurderes å være behov for samarbeid med spesialisthelsetjenesten. Målgruppen er personer over 18 år fra kommunene i opptaksområdet. Ambulant akutteam er et lavterskeltilbud. Pasienter og pårørende kan ta direkte kontakt uten henvisning fra lege.

Fant du det du lette etter?