Ambulant akutteam, Tromsø

Ambulant akutteam, Tromsø har som oppgave å gi rask vurdering og eventuelt bistand, fortrinnsvis innen 24 timer, ved alle henvendelser om akutt psykiatrisk hjelp hvor det vurderes å være behov for samarbeid med spesialisthelsetjenesten. Målgruppen er personer over 18 år fra kommunene i opptaksområdet. Ambulant akutteam er et lavterskeltilbud. Pasienter og pårørende kan ta direkte kontakt uten henvisning fra lege.

Les mer om Ambulant akutteam, Tromsø

Ambulant akutteam, Tromsø

Teamet har som hovedoppgave å yte rask hjelp for en tidsbegrenset periode i akuttfase av et sykdomsforløp eller alvorlig oppstått psykisk tilstand eller krisesituasjon. 

En prioritert oppgave er tidlig intervensjon og stabiliserende tiltak ved indikasjon på psykose, alvorlig depresjon, selvmordsforsøk og alvorlig traumatisering. Teamet tilbyr behandling i den akutte fasen sammen med pasienter, pårørende og andre hjelpeinstanser.

Pasient, pårørende og hjelpeinstanser kan ta direkte kontakt med teamet. Det er ønskelig at alle henvendelser skjer via telefon. Teamets vakt bærer personsøker og nås via sentralbord, UNN. Ved øyeblikkelig hjelp er det ikke påkrevd henvising fra kommunal lege. Man vil per telefon drøfte og vurdere hvorvidt det er en krise som det er hensiktsmessig at teamet bistår i. Det blir krevd egenandel etter gjeldende satser.

Målsetting til Ambulant akutteam, Tromsø:

Målsettingen er å bistå pasienten og dennes private og profesjonelle nettverk i akutte psykiatriske kriser til å mobilisere egne ressurser, slik at de kan finne måter å håndtere problemene på som blir mest hensiktsmessig for dem. Teamet gir bistand i situasjoner der primærhelsetjenestens tilbud alene ikke er nok. Teamet gir et relasjons- og nettverksorientert behandlingstilbud i akutte kriser. 

Virksomheten er lagt opp med tanke på å gi et akutt tilbud til personer som opplever: 

  • Krise i forbindelse med debut eller forverring av psykisk lidelse
  • Andre psykiske belastninger der personens eller nettverkets ressurser ikke strekker til
Henvendelser kan komme fra pasient, pårørende, fastlege, legevakt, somatisk avdeling ved UNN, fengselet, politi med flere. 

Ambulant akutteam har tett samarbeid med fastlegene i vårt opptaksområde. De første samtalene kan ofte finne sted på fastlegenes kontor eller ved kommunal legevakt.

Kontaktinformasjon

Oppmøtested

Bygg 7, 1. etasje

Vaktberedskapstid:
08-21.15 på hverdager, 14-21.15 på lørdager

Stengt søndager og helligdager
Telefon
Ring sentralbord på UNN: 77 62 60 00 | Ekspedisjonen i Ambulant akutteam kan kontaktes på hverdager mellom 08-15.30: 77 62 79 40
UNN Åsgård
Besøksadresse
Åsgårdvegen 40(Kart)
Besøkstider
Kontaktinformasjon og informasjon om besøkstider/visittider finner du på de enkelte avdelingssidene.
Telefon
Sentralbord: 77 62 60 00
E-post

Adkomst

​Åsgård ligger på vestsida av Tromsøya, drøyt to kilometer rett vest for Tromsø sentrum.

Hvis du reiser kollektivt stopper buss rute 26, 36 og 53 utenfor hovedinngangen. Om du velger å gå til fots vil det ta rundt en halv time fra sentrum.

Kart over området

Parkering

​​For pasienter og pårørende er det parkering utenfor hovedinngangen. Det er parkeringsautomat ved inngangen.

Parkeringsavgift: 
Kl. 07-21: kr 25.- pr time 
Kl. 21-07: kr 5 pr time
 
Langtidsparkering gjesteparkering:
Maks døgnpris kr 200,-
Pris fra og med det 4. døgnet maks kr 130,-
Pris fra og med det 8. døgnet maks kr 90,-
 
Parkering for bevegelseshemmede er gratis både på reserverte HC-plasser og på vanlige parkeringsplasser for gjester. 

 

Praktisk informasjon

Biblioteket på Åsgård

Åpningstid:

Mandag og torsdag fra kl. 12.00 til 15.30
Tirsdag, onsdag og fredag fra kl. 8.30 til 12.00
Les mer om biblioteket

Davvisámegiel dulka (Nordsamisk tolk)

​Pasieanttat geain lea šiehtadus dahje geat sisačálihuvvojit UNN, Nordlándda Buohcciviessu, Helgelándda buohcciviessu dehe Finnmárkku Buohcciviessu ossodagaide, sáhttet oažžut davvisámegieldulkka beaivválaččat gaskal dii. 08.00–22.00.

Davvisámegiel dulka bargiid ja pasieanttaid várás

Internett

​Over store deler av Åsgård-området kan du kople deg på vårt åpne trådløse gjestenett ”UNN – gjest”. Det er fri bruk av gjestenettet.​

Kantine/kafe

Det ligger kafé i bygg 8. Gå inn hovedinngangen, ned trappa, og rett fram gjennom glassgangen. Ved enden av gangen går du til høyre.

Kaféen er åpen mandag til fredag fra klokka 08.30 til 14.30​.

Konserter og kultur

Det blir blant annet arrangert quiz eller lunsjkonserter på Åsgård hver uke, som regel på onsdager eller torsdager. Alle arrangementer annonseres på kulturkalenderen som henger ute på avdelingene og på informasjonstavle ved resepsjonen i hovedinngangen.

Arrangementene starter klokka 13 og varer en halv time hver gang.

Ta gjerne kontakt med kulturavdelinga på rom B11.103 i bygg 11. Gå ned trappa ved resepsjonen og ta inn til venstre.​
Fant du det du lette etter?