HELSENORGE

Ambulant akutteam, Storslett

Ambulant akutteam er en sentral del av akuttbehandlingskjeden og skal bidra til at psykiatriske vurderinger i økende grad innebærer rett tiltak på rett nivå til rett tid. På denne måten skal en sikre bedre, helhetlige og mer tilgjengelige spesialisthelsetjeneste til personer i akutte psykiske krisesituasjoner gjennom god og rask tilgjengelighet. Ambulant akutteam er et lavterskeltilbud. Pasienter og pårørende kan ta direkte kontakt uten henvisning fra lege.

Fant du det du lette etter?