Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA)

Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA) ved UNN i Tromsø har tilbud til for barn og ungdom mellom 0 og 18 år og deres foreldre/familier. BUPA tilbyr utredning, diagnostikk og behandling av psykiske lidelser og vansker hos barn og ungdom.

Les mer om Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA)

Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA)

Familien, eller de barnet bor sammen med, er viktige samarbeidsparter for oss for å gi god hjelp og behandling. Vi samarbeider også med fastlege, helsesøster og skole samt PPT, barneverntjeneste og andre sykehusavdelinger (særlig Barne- og ungdomsavdelingen og Barnehabiliteringen) når det er nødvendig. 

Behandlingen av det enkelte barn/ungdom/familie består ofte av en kombinasjon av flere ulike metoder. 

BUPA består av tre seksjoner; Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP), Regionalt senter for spiseforstyrrelser (RSS) og Ungdomspsykiatrisk seksjon (UPS), samt kontortjeneste og ledelse.

Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) har ansvar for det polikliniske tilbudet for barn/ungdom 0-18 år i Tromsø, Balsfjord, Karlsøy, Lyngen og Storfjord kommuner, samt Svalbard. BUP har også et regionalt ansvar for behandling av barn/unge med tvangslidelser (OCD).

Regionalt senter for spiseforstyrrelser (RSS) har et regionalt ansvar i Helse Nord for å gi utredning og behandling til barn og ungdom opptil 18 år som har alvorlige spiseforstyrrelser. Behandlingstilbudet er i døgnenhet med 5 plasser, samt avgrenset andel poliklinikk. Foreldre involveres i stor grad behandlingen. RSS gir konsultasjon og veiledning til primær- og spesialisthelsetjenesten i regionen.

Ungdomspsykiatrisk seksjon (UPS) har ansvar for det døgnbaserte behandlingstilbudet for barn og unge opptil 18 år fra Troms og Ofoten med ulike psykiske lidelser som bipolar lidelse, psykose, depresjon og angst, samt skolevegring og autismeproblematikk. UPS har ansvar for det akuttpsykiatriske tilbudet for unge under 18 år fra Ofoten, Troms og Finnmark. 

Ved UPS er det et eget psykoseteam som er spesialisert på denne problematikken. UPS har også et DBT-team (dialektisk atferdsterapi) som gir poliklinisk behandling i gruppe og individuelt.

Du kan lese mer om BUP, RSS og UPS og hva seksjonene kan hjelpe med, lenger nede på siden.

Avdelingsleder
Børge Mathiassen


Kontakt

Oppmøtested
BUPA holder til i et eget bygg med adresse Hansine Hansens veg 92 i Tromsø. Det er et gult, grønt og blått hus som ligger øverst på sykehusområdet, omtrent 300 meter ovenfor hovedinngangen til UNN.

Åpningstider:
Ekspedisjonen på BUPA har åpent fra kl. 08-15.30. På sengepostene RSS og UPS er det ansatte tilstede hele døgnet.

Besøkstider:
Foreldre, søsken eller annen nær familie kan besøke pasientene uten avtale. Andre besøk må avtales med vaktrommet. 
Telefon
77755700
mandag - fredag 08-15 (lunsj 11.30 – 12)
Barne- og ungdomspsykiatri, BUPA-bygget
Besøksadresse
Hansine Hansens vei 92(Google maps)
9019 Tromsø
Telefon
77755701
E-post

Praktisk informasjon

Adkomst

​Barne- og ungdomspsykiatrien (BUP) ved UNN Tromsø ligger rundt 300 meter opp i bakken fra hovedinngangen på sykehuset.

Det er sykkelparkering utenfor utgangen, og alle bussene til og fra byen stopper utenfor sykehuset. Det tar fem minutter å gå opp til bygget fra bussholdeplassen.

Internett

Du kan kople deg på vårt åpne trådløse gjestenett ”UNN – gjest”. Det er fri bruk av gjestenettet.

Parkering

Vi har ni parkeringsplasser for polikliniske pasienter. For å benytte deg av disse må du ta kontakt med resepsjonen i første etasje for å få en bekreftelse på at du kan parkere der.  

Hvis det ikke er ledige plasser, eller om du er pårørende, må du bruke gjesteparkeringa nedenfor legevakta på nordsida av sykehusbygget. 

ADHD hos barn og ungehttps://unn.no/behandlinger/adhd-hos-barn-og-ungeADHD hos barn og ungeAADHD hos barn og ungeADHD hos barn og ungeADHD hos barn og ungeADHD hos barn og unge[{"Title":"Tromsø","Department":"BUP Tromsø|d7680ec6-3155-4ce0-bc38-15525a08e9db","Locations":"Barne- og ungdomspsykiatri, BUPA-bygget|b8590da7-fa35-477a-bf32-62fe577459eb","TitleExtension":" - Tromsø","LocationQueryString":"?sted=tromso","FNSPOrganizationNumber":"974547031"},{"Title":"Harstad","Department":"BUP, Harstad|7bea1ca1-8ed1-4cad-bf13-4dc6bf803173","Locations":"Senter for psykisk helse og rusbehandling Sør-Troms, Harstad|84ca81ea-8351-4a0c-9a16-d441e6028f8b","TitleExtension":" - Harstad","LocationQueryString":"?sted=harstad","FNSPOrganizationNumber":"975326659;975326667"},{"Title":"Narvik","Department":"BUP, Narvik|efe30d98-a679-471c-ae32-154ce8506215","Locations":"UNN Narvik|263da6f7-46ea-4b05-8c1b-91db5d35a689","TitleExtension":" - Narvik","LocationQueryString":"?sted=narvik","FNSPOrganizationNumber":"974795396;975326586"},{"Title":"Silsand","Department":"BUP, Silsand|8347438a-88c9-4416-b3f1-a0270adb3922","Locations":"Senter for psykisk helse og rusbehandling Midt-Troms, Silsand|a786fa79-9a7c-4e65-85f4-a4d57fdf936f","TitleExtension":" - Silsand","LocationQueryString":"?sted=silsand","FNSPOrganizationNumber":"977188814;977188822"},{"Title":"Sjøvegan","Department":"BUP, Sjøvegan|19a97935-69d9-4bb7-8c3b-400397653125","Locations":"Senter for psykisk helse og rusbehandling Midt-Troms, Sjøvegan|e68497f5-5104-4ad9-bc5d-5c9f68e79e82","TitleExtension":" - Sjøvegan","LocationQueryString":"?sted=sjovegan","FNSPOrganizationNumber":null},{"Title":"Storslett","Department":"BUP Storslett|c48f7bc7-0169-4b5b-a9ab-81541053f9b8","Locations":"Senter for psykisk helse og rusbehandling Nord-Troms|671270ea-4ed5-4ea7-a22c-7f84248b5f2f","TitleExtension":" - Storslett","LocationQueryString":"?sted=storslett","FNSPOrganizationNumber":"874547042;881899272"}]
Atferdsvansker hos barn og unge, Tromsøhttps://unn.no/behandlinger/atferdsvansker-hos-barn-og-unge-tromsoAtferdsvansker hos barn og unge, TromsøAAtferdsvansker hos barn og ungeAtferdsvansker hos barn og ungeAtferdsvansker hos barn og ungeAtferdsvansker hos barn og ungeEMPTY
Depresjon hos barn og ungehttps://unn.no/behandlinger/depresjon-hos-barn-og-ungeDepresjon hos barn og ungeDDepresjon hos barn og ungeDepresjon hos barn og ungeDepresjon hos barn og ungeDepresjon hos barn og unge[{"Title":"Tromsø","Department":"BUP Tromsø|d7680ec6-3155-4ce0-bc38-15525a08e9db","Locations":"Barne- og ungdomspsykiatri, BUPA-bygget|b8590da7-fa35-477a-bf32-62fe577459eb","TitleExtension":" - Tromsø","LocationQueryString":"?sted=tromso","FNSPOrganizationNumber":"974547031"},{"Title":"Harstad","Department":"BUP, Harstad|7bea1ca1-8ed1-4cad-bf13-4dc6bf803173","Locations":"Senter for psykisk helse og rusbehandling Sør-Troms, Harstad|84ca81ea-8351-4a0c-9a16-d441e6028f8b","TitleExtension":" - Harstad","LocationQueryString":"?sted=harstad","FNSPOrganizationNumber":"975326659;975326667"},{"Title":"Narvik","Department":"BUP, Narvik|efe30d98-a679-471c-ae32-154ce8506215","Locations":"UNN Narvik|263da6f7-46ea-4b05-8c1b-91db5d35a689","TitleExtension":" - Narvik","LocationQueryString":"?sted=narvik","FNSPOrganizationNumber":"974795396;975326586"},{"Title":"Sjøvegan","Department":"BUP, Sjøvegan|19a97935-69d9-4bb7-8c3b-400397653125","Locations":"Senter for psykisk helse og rusbehandling Midt-Troms, Sjøvegan|e68497f5-5104-4ad9-bc5d-5c9f68e79e82","TitleExtension":" - Sjøvegan","LocationQueryString":"?sted=sjovegan","FNSPOrganizationNumber":null},{"Title":"Silsand","Department":"BUP, Silsand|8347438a-88c9-4416-b3f1-a0270adb3922","Locations":"Senter for psykisk helse og rusbehandling Midt-Troms, Silsand|a786fa79-9a7c-4e65-85f4-a4d57fdf936f","TitleExtension":" - Silsand","LocationQueryString":"?sted=silsand","FNSPOrganizationNumber":"977188814;977188822"},{"Title":"Storslett","Department":"BUP Storslett|c48f7bc7-0169-4b5b-a9ab-81541053f9b8","Locations":"Senter for psykisk helse og rusbehandling Nord-Troms|671270ea-4ed5-4ea7-a22c-7f84248b5f2f","TitleExtension":" - Storslett","LocationQueryString":"?sted=storslett","FNSPOrganizationNumber":"874547042;881899272"}]
Dialektisk atferdsterapi (DBT) for ungdomhttps://unn.no/behandlinger/dialektisk-atferdsterapi-dbt-for-ungdomDialektisk atferdsterapi (DBT) for ungdomDDialektisk atferdsterapi (DBT), ungdomDialektisk atderdsterapi (DBT) ungdomDialektisk atferdsterapi (DBT), ungdomDialektisk atferdsterapi (DBT), ungdomEMPTY
Kognitiv terapi for barn og unge, Tromsøhttps://unn.no/behandlinger/kognitiv-terapi-for-barn-og-unge-tromsoKognitiv terapi for barn og unge, TromsøKPsykisk helsevern - Kognitiv terapi hos barn og ungePsykisk helsevern - Kognitiv terapi hos barn og ungePsykisk helsevern - Kognitiv terapi hos barn og ungePsykisk helsevern - Kognitiv terapi hos barn og ungeEMPTY
Medikamentell behandling av ADHD, Harstadhttps://unn.no/behandlinger/medikamentell-behandling-av-adhd-harstadMedikamentell behandling av ADHD, HarstadMADHD hos barn og unge - medikamentell behandlingADHD hos barn og unge - medikamentell behandlingADHD hos barn og unge - medikamentell behandlingADHD hos barn og unge - medikamentell behandlingEMPTY
Medikamentell behandling av ADHD, Narvikhttps://unn.no/behandlinger/medikamentell-behandling-av-adhd-narvikMedikamentell behandling av ADHD, NarvikMADHD hos barn og unge - medikamentell behandlingADHD hos barn og unge - medikamentell behandlingADHD hos barn og unge - medikamentell behandlingADHD hos barn og unge - medikamentell behandlingEMPTY
Medikamentell behandling av ADHD, Silsandhttps://unn.no/behandlinger/medikamentell-behandling-av-adhd-silsandMedikamentell behandling av ADHD, SilsandMADHD hos barn og unge - medikamentell behandlingADHD hos barn og unge - medikamentell behandlingADHD hos barn og unge - medikamentell behandlingADHD hos barn og unge - medikamentell behandlingEMPTY
Medikamentell behandling av ADHD, Sjøveganhttps://unn.no/behandlinger/medikamentell-behandling-av-adhd-sjoveganMedikamentell behandling av ADHD, SjøveganMADHD hos barn og unge - medikamentell behandlingADHD hos barn og unge - medikamentell behandlingADHD hos barn og unge - medikamentell behandlingADHD hos barn og unge - medikamentell behandlingEMPTY
Medikamentell behandling av ADHD, Storsletthttps://unn.no/behandlinger/medikamentell-behandling-av-adhd-storslettMedikamentell behandling av ADHD, StorslettMADHD hos barn og unge - medikamentell behandlingADHD hos barn og unge - medikamentell behandlingADHD hos barn og unge - medikamentell behandlingADHD hos barn og unge - medikamentell behandlingEMPTY
Medikamentell behandling av ADHD, Tromsøhttps://unn.no/behandlinger/medikamentell-behandling-av-adhd-tromsoMedikamentell behandling av ADHD, TromsøMADHD hos barn og unge - medikamentell behandlingADHD hos barn og unge - medikamentell behandlingADHD hos barn og unge - medikamentell behandlingADHD hos barn og unge - medikamentell behandlingEMPTY
Psykoselidelser hos barn og ungdom, Tromsøhttps://unn.no/behandlinger/psykoselidelser-hos-barn-og-ungdom-tromsoPsykoselidelser hos barn og ungdom, TromsøPPsykoser hos barn og ungePsykoser hos barn og ungePsykoser hos barn og ungePsykoser hos barn og ungeEMPTY
Tvangslidelser hos barn og ungdom, Harstadhttps://unn.no/behandlinger/tvangslidelser-hos-barn-og-ungdom-harstadTvangslidelser hos barn og ungdom, HarstadTTvangslidelser hos barn og ungeTvangslidelser hos barn og ungeTvangslidelser hos barn og ungeTvangslidelser hos barn og ungeEMPTY
Tvangslidelser hos barn og ungdom, Narvikhttps://unn.no/behandlinger/tvangslidelser-hos-barn-og-ungdom-narvikTvangslidelser hos barn og ungdom, NarvikTTvangslidelser hos barn og ungeTvangslidelser hos barn og ungeTvangslidelser hos barn og ungeTvangslidelser hos barn og ungeEMPTY
Tvangslidelser hos barn og ungdom, Silsandhttps://unn.no/behandlinger/tvangslidelser-hos-barn-og-ungdom-silsandTvangslidelser hos barn og ungdom, SilsandTTvangslidelser hos barn og ungeTvangslidelser hos barn og ungeTvangslidelser hos barn og ungeTvangslidelser hos barn og ungeEMPTY
Tvangslidelser hos barn og ungdom, Sjøveganhttps://unn.no/behandlinger/tvangslidelser-hos-barn-og-ungdom-sjoveganTvangslidelser hos barn og ungdom, SjøveganTTvangslidelser hos barn og ungeTvangslidelser hos barn og ungeTvangslidelser hos barn og ungeTvangslidelser hos barn og ungeEMPTY
Tvangslidelser hos barn og ungdom, Storsletthttps://unn.no/behandlinger/tvangslidelser-hos-barn-og-ungdom-storslettTvangslidelser hos barn og ungdom, StorslettTTvangslidelser hos barn og ungeTvangslidelser hos barn og ungeTvangslidelser hos barn og ungeTvangslidelser hos barn og ungeEMPTY
Tvangslidelser hos barn og ungdom, Tromsøhttps://unn.no/behandlinger/tvangslidelser-hos-barn-og-ungdom-tromsoTvangslidelser hos barn og ungdom, TromsøTTvangslidelser hos barn og ungeTvangslidelser hos barn og ungeTvangslidelser hos barn og ungeTvangslidelser hos barn og ungeEMPTY

Arrangementer

BUP, Harstadhttps://unn.no/avdelinger/barne-og-ungdomsklinikken/barne-og-ungdomspsykiatrisk-avdeling/bup-harstadBUP, Harstad
BUP, Narvikhttps://unn.no/avdelinger/barne-og-ungdomsklinikken/barne-og-ungdomspsykiatrisk-avdeling/bup-narvikBUP, Narvik
BUP, Silsandhttps://unn.no/avdelinger/barne-og-ungdomsklinikken/barne-og-ungdomspsykiatrisk-avdeling/bup-silsandBUP, Silsand
BUP, Sjøveganhttps://unn.no/avdelinger/barne-og-ungdomsklinikken/barne-og-ungdomspsykiatrisk-avdeling/bup-sjoveganBUP, Sjøvegan
BUP, Storsletthttps://unn.no/avdelinger/barne-og-ungdomsklinikken/barne-og-ungdomspsykiatrisk-avdeling/bup-storslettBUP, Storslett
BUP, Tromsøhttps://unn.no/avdelinger/barne-og-ungdomsklinikken/barne-og-ungdomspsykiatrisk-avdeling/bup-tromsoBUP, Tromsø
Regionalt senter for spiseforstyrrelser, Tromsø (RSS)https://unn.no/avdelinger/barne-og-ungdomsklinikken/barne-og-ungdomspsykiatrisk-avdeling/regionalt-senter-for-spiseforstyrrelser-tromsoRegionalt senter for spiseforstyrrelser, Tromsø (RSS)
Ungdomspsykiatrisk seksjon, Tromsø (UPS)https://unn.no/avdelinger/barne-og-ungdomsklinikken/barne-og-ungdomspsykiatrisk-avdeling/ungdomspsykiatrisk-seksjon-tromsoUngdomspsykiatrisk seksjon, Tromsø (UPS)

Fant du det du lette etter?
(På grunn av personvernet kan du ikke sende personlig informasjon som din epostadresse, telefonnummer eller personnummer)