Regionalt senter for spiseforstyrrelser, Tromsø (RSS)

Regionalt senter for spiseforstyrrelser (RSS) er et regionalt kompetansesenter for spiseforstyrrelser for barn og unge i Nord-Norge. Senteret er organisert under Barne- og ungdomsklinikken ved Universitetssykehuset i Nord-Norge. De primære oppgavene for RSS er behandling av pasienter samt konsultasjon, nettverksbygging og kompetanseheving innen fagområdet i Helse Nord.

 
Les mer om Regionalt senter for spiseforstyrrelser, Tromsø (RSS)

Regionalt senter for spiseforstyrrelser, Tromsø (RSS)

Våre tjenester

Vi retter vår virksomhet mot pasienter, deres familier og behandlere som arbeider med spiseforstyrrelser blant barn og unge i Nord-Norge. RSS tar imot pasienter opp til 18 år med alvorlige spiseforstyrrelser til utredning, diagnostikk og behandling. 

Henvisninger blir som regel besvart innen en uke.

Vår tilnærming er tverrfaglig med vekt på miljøterapi, familieterapi, individualterapi og biologiske behandlingsmetoder. Det meste av arbeidet foregår under pasientens innleggelse, i samarbeid med familie og henvisende instans før, under og etter oppholdet hos oss. 

Kompetansesenterfunksjonen ved RSS ivaretas blant annet gjennom utdanningsprogrammet "Kropp og selvfølelse", ukentlig konsultasjonstid åpen for behandlere i regionen, kompetansetjenester som fagdager, nettverkssamlinger, opplysningsvirksomhet, veiledning og formidling, samt  fagutvikling for ansatte i RSS. Regionalt senter for spiseforstyrrelser er medlem av nasjonalt klinisk nettverk for spiseforstyrrelser.

Ved spørsmål om konsultasjonstid, utdanningsprogrammet Kropp og selvfølelse og annen ikke-pasientrettet virksomhet, kontakt nettverkskoordinator Mariann Sundström, telefon 777 55753.


Tilbud om konsultasjonstid


Tilbud om kurs

Kontaktinformasjon

Telefon
Resepsjonen: 77 75 57 01
mandag - fredag 08-15.30
E-post
Postadresse
Regionalt senter for spiseforstyrrelser
Universitetssykehuset i Nord-Norge
Postboks 43
9038 Tromsø
Barne- og ungdomspsykiatri, BUPA-bygget
Besøksadresse
Hansine Hansens vei 92(Kart)
9019 Tromsø
Telefon
77 75 57 01
E-post

Adkomst/kart over området

Med buss
Hvis du kommer til Breivika fra Tromsø sentrum er det lettest å ta buss nummer 20 eller 21 fra Fredrik Langes gate. Denne bussturen tar omtrent 15 minutter. Hurtigbåtbilletten gir rett til overgang og kan derfor brukes som bussbillett.

Når du kommer inn hovedinngangen fra busstoppet er du på fløy A, plan 6. Resepsjonen ligger til høyre. 

Når du går videre innover i sykehuset kommer du til fløy B, C, og til slutt D. Ved heisene står det skilt med hvilken fløy og etasje du er i (for eksempel B6).
 
Med flybuss 
Om du kommer til Tromsø med fly kan du ta flybussen direkte fra flyplassen på Langnes til sykehuset. Om du kommer fra byen eller fra flyplassen går du inn hovedinngangen rett ved busstoppene.​​​

Med taxi
Du kan også ta taxi hvis du har avtalt dette med Pasientreiser. Taxien stopper utenfor hovedinngangen.
Med privatbil
Pasienter og pårørende bruker hovedinngangen. Parkering ovenfor sykehuset eller rett nord for PET-senteret (grønt område på kartet). Legevaktspasienter, fødende, og de som skal til mammografi parkerer rett nord for sykehuset (grønt område på kartet).

Praktisk informasjon

Adkomst

​Barne- og ungdomspsykiatrien (BUP) ved UNN Tromsø ligger rundt 300 meter opp i bakken fra hovedinngangen på sykehuset.

Det er sykkelparkering utenfor utgangen, og alle bussene til og fra byen stopper utenfor sykehuset. Det tar fem minutter å gå opp til bygget fra bussholdeplassen.

Davvisámegiel dulka (Nordsamisk tolk)

​Pasieanttat geain lea šiehtadus dahje geat sisačálihuvvojit UNN, Nordlándda Buohcciviessu, Helgelándda buohcciviessu dehe Finnmárkku Buohcciviessu ossodagaide, sáhttet oažžut davvisámegieldulkka beaivválaččat gaskal dii. 08.00–22.00.

Davvisámegiel dulka bargiid ja pasieanttaid várás

Internett

Du kan kople deg på vårt åpne trådløse gjestenett ”UNN – gjest”. Det er fri bruk av gjestenettet.

Spiseforstyrrelser hos barn og ungdomhttps://unn.no/behandlinger/spiseforstyrrelser-hos-barn-og-ungdomSpiseforstyrrelser hos barn og ungdomSSpiseforstyrrelser hos barn og ungeSpiseforstyrrelser hos barn og ungeSpiseforstyrrelser hos barn og ungeSpiseforstyrrelser hos barn og unge

Fant du det du lette etter?