HELSENORGE

Regionalt senter for spiseforstyrrelser, Tromsø (RSS)

Regionalt senter for spiseforstyrrelser (RSS) er et regionalt kompetansesenter for spiseforstyrrelser for barn og unge i Nord-Norge. Senteret er organisert under Barne- og ungdomsklinikken ved Universitetssykehuset i Nord-Norge. De primære oppgavene for RSS er behandling av pasienter samt konsultasjon, nettverksbygging og kompetanseheving innen fagområdet i Helse Nord.

Fant du det du lette etter?