Laboratorietjenester i UNN

Laboratorietjenester ved UNN HF

UNN har laboratorier i Tromsø, Harstad og Narvik. Vi analysere​r prøver innen mikrobiologi, patologi, medisinsk genetikk, farmakologi, medisinsk biokjemi, og immunologi og transfusjonsmedisin.


​Rekvisisjoner

Alle legekontor som sender prøver til sykehus i Helse Nord for analysering, har fått tilbud om å rekvirere elektronisk fra eget journalsystemet. Hvert sykehus i helseregionen har laget et oppsett for de analyser som kan rekvireres, og legekontorene har tilgang til opplysninger om prøvemateriale, holdbarhet på prøver og forsendelse ved de sykehus som har laboratoriehåndbok.​


Formålet med elektronisk rekvirering (ERL)​ er kvalitetssikring av rekvirering ved å eliminere manuell registrering av rekvisisjoner og prøver. Dette gir raskere prøvesvar og redusert risiko for feil.

Rekvireringsløsningen er integrert med journalsystemene CGM Journal (tidligere WinMed3), WinMed2 og Plenario. Testing er snart sluttført for System X.


Legekontor som ønsker løsningen kan ta kontakt med Laboratoriemedisin. Det vil være tekniske ressurser som installerer løsningen, samt etikettskrivere. Deretter vil det være ansatte fra laboratoriene som har opplæring med dere. Vanligvis holder det med ca en times opplæring for legene, og litt utvidet opplæring i etterkant for prøvetakingspersonell.


Installasjon av programmet, skrivere og opplæring er kostnadsfritt.​


Rekvisisjoner på papir:

Bestilling av prøvetakingsutstyr

Last ned og fyll ut rekvisisjonsskjema. S​end på e-post til sentralforsyningen ved UNN Tromsø: 

Rekvisis​jonsskjema - bestil​ling a​v prø​vetakingsutstyr

E-post:

SentralforsyningUNN@unn.no​

Kortisol i spytt
For bestilling av prøvebeholdere til analysen "Kortisol i spytt", ta kontakt med laboratoriemedisin på telefon 776 26718​​​​

Forsendelse ​av p​​​røver

Sending av prøver i biologiske konvolutter

Biologisk forsendelskonvolutt inntil 350 gram for forsendelse av prøver.​


Direktoratet for samfunnstrygghet og beredskap stiller krav til transport av biologisk materiale. Slike sendinger må være merket med UN 3373, biologisk stoff, kategori B.


Ved sortering av prøver i forsendelseskonvoluttene er det viktig at alle prøver på samme pasient sorteres i samme konvolutt. Dette gjør prøveflyten ved mottak raskere. Bruk forsendelseshylser for å beskytte prøvene. 

Henting av prøver i primærhelsetjenesten

Det er ulike hentetjenester i Tromsø og Narvik for henting av prøver hos legekontorene til faste avtalte tidspunkt. Tjenesten organiseres av Laboratoriemedisin.

Hentetjeneste fredag distrikt

Det er opprettet en hentetjeneste med ulike budruter for henting av prøver på fredager i Troms fylke. Prøvene ankommer Laboratoriemedisin Tromsø fredags kveld eller lørdags morgen. På andre ukedager brukes posten. 


De som ikke omfattes av hentetjenesten må være nøye med å sjekke holdbarhet på prøver som tas og sendes fredag med posten, da prøvene ikke kommer fram før mandag. 

Se Laboratoriehåndboka.

Prøvesvar

L​aboratorier og fastleger kan ringe følgende nummer for å få opplyst prøvesvar. Pasienter må ta kontakt med legekontoret der de tok prøven for å få opplyst prøvesvar.​

Laboratoriemedisin
Telefon 776 26718

Medisinsk genetikk
Telefon 776 45410

Mikrobiologi og smittevern
Telefon 776 27010

Klinisk patologi
Telefon 776 69291 eller 776 27200​

Bestilling av ny rekvirentkode

Bestilling av rekvirentkode sendes til Helse Nord IKT. Benytt vedlagte skjema ved bestilling av nye rekvirenter. 

Last ned bestillingsskjema her (pdf)

Bestillingsskjemaet sendes med e-post til:

rekvirenter@hnikt.no

Transfusjonsrutiner​

Medisinske spesialiteter

Immunologi og transfusjonsmedisin
ring sentralbord og be dem calle på vakthavende lege (i tidsrommet 08-16)

Medisinsk biokjemi
Vakttelefon leger 468 61 172 (betjent 08-16)

Klinisk farmakologi
Telefon 900 89 304 (betjent 08-16)​​

Laboratoriene våre