HELSENORGE

Laboratoriemedisin, Tromsø

Laboratoriemedisin Tromsø har døgnkontinuerlig drift. Prøver fra inneliggende pasienter, prøvetakningsenheten og primærhelsetjenesten analyseres fortløpende. Prøveresultater overføres elektronisk til rekvirentene. Laboratoriet gir ikke ut prøvesvar til pasienter. 
Fant du det du lette etter?