HELSENORGE

Laboratoriemedisin, Narvik

Laboratoriemedisin Narvik har døgnkontinuerlig drift. Prøver fra inneliggende pasienter og prøvetakningsenheten analyseres fortløpende. Prøveresultater overføres elektronisk til rekvirentene. Laboratoriet gir ikke ut prøvesvar til pasienter. Fant du det du lette etter?