HELSENORGE

Medisinsk genetisk avdeling, Tromsø

Avdelingen tilbyr utredning og veiledning for pasienter og familier i forbindelse med arvelig sykdom og forandringer i arvestoffet. Pasienter blir utredet ved vår poliklinikk og vårt laboratorium for å diagnostisere genetisk sykdom eller vurdere risikoen for dette. Laboratoriet tilbyr analyser innen arvelig kreft, utviklingshemming, syndromer, døvhet, nevromuskulære tilstander og prenatal diagnostikk. Vi er akkreditert etter ISO 15189. Kompetansesenter for arvelig kreft er en del av Medisinsk genetisk avdeling.

Fant du det du lette etter?