Medisinsk genetisk avdeling, Tromsø

Avdelingen tilbyr utredning og veiledning for pasienter og familier i forbindelse med arvelig sykdom, syndromer eller kromsomavvik. Laboratoriet utfører gentester og kromosomundersøkelser for å diagnostisere, vurdere risiko for sykdom eller påvise bærertilstander for genetisk sykdom. Kompetansesenter for arvelig kreft (KAK) er en del av Medisinsk genetisk avdeling.

Medisinsk genetisk avdeling
 
 
Les mer om Medisinsk genetisk avdeling, Tromsø

Medisinsk genetisk avdeling, Tromsø

Kompetansesenter for arvelig kreft

Medisinsk genetisk poliklinikk

Medisinsk genetiske analyser

Medisinsk genetiske analyser i UNN (Genetikkportalen)Rekvisisjon til Medisinsk genetisk analyser Rekvisisjon til Nervomuskulære sykdommer

Gentesting er lovregulert
Lov om humanmedisinsk bruk av bioteknologi med mer (bioteknologiloven) skiller mellom gentesting av syke (diagnostisk test) og friske (prediktiv test) personer, og setter spesielt sterke begrensninger på gentesting av barn.

Diagnostisk test
Syke personer eller personer med symptomer eller funn som tyder på at de har en spesiell tilstand, kan diagnostisk testes for gen- eller kromosomfeil. Her behandles DNA undersøkelser som all annen medisinsk testing med et diagnostisk formål.

Prediktiv test
Friske personer skal etter loven ha omfattende genetisk veiledning før testing og gi skriftlig samtykke til gentesting. Før veiledning henvises pasienten til nærmeste genetisk avdeling. Det skal ikke gjøres prediktiv testing av barn som er under 16 år med mindre det å oppdage en genfeil i barnealder vil få klare (og positive) medisinske konsekvenser (for eksempel at man kan forhindre eller lindre sykdom og sykelighet).

Forskning
Forskningsgruppen ved Medisinsk genetisk avdeling består av ansatte ved UNN og ved Universitetet i Tromsø (UiT). Gruppen driver flere forskningsprosjekter både innen grunnforskning og med et mer direkte diagnostisk formål, og har et utstrakt internasjonalt samarbeid. Prosjektene dreier seg blant annet om å kartlegge genetisk årsak til sykdom samt studere hvordan spesifikke genetiske varianter kan føre til sykdom. 

I tillegg er forskerne ved avdelingen involvert i etablering av nye analyser og kontinuerlig oppdatering og kvalitetssikring av avdelingens eksisterende analyser. Gruppen har også ansvaret for undervisning innen medisinsk genetikk for studenter ved UiT, og tar i tillegg imot bachelor-, mastergrad-, PhD- og medisinerstudenter for prosjektarbeid.

Avdelingsleder
Frances Thyssen

Om genetisk utredning og henvisning

Avdelingen tilbyr tjenester som omfatter utredning, genetisk veiledning og diagnostikk av pasienter og deres familier med kjent eller mistanke om arvelig sykdom. Vi samarbeider tett med andre avdelinger ved UNN og UiT, i tillegg til andre sykehusavdelinger i Norge og kompetansesentra i inn- og utland.

Genetisk utredning
Mange opplysninger er nødvendig for å gjøre en god genetisk utredning. Helt avgjørende er at nære slektningers sykdommer er korrekte. Vi trenger derfor supplerende familieopplysninger fra medisinske journaler, eventuelt medisinske registre. Før slik informasjon kan innhentes, må de pårørende gi sin tillatelse. Vi kan også be om bilder av familiemedlemmer, særlig fra barneårene som hjelp til å stille syndromdiagnose. Ved syndromer/medfødte misdannelser undersøkes pasienten klinisk ved første time hos oss. Slik undersøkelse og eventuell kromosom-/gentest skjer ofte i forbindelse med den genetiske veiledningssamtalen.

Henvisning
Henvisning bør inneholde navn, fødselsdata, adresse og telefonnummer, samt fyldige kliniske opplysninger (symptomer, prøvesvar, tidligere relevant utredning og så videre). Dersom andre i familien har vært i kontakt med vår avdeling, bør det anmerkes med navn og fødselsdato. Hvis andre familiemedlemmer har fått aktuell diagnose tidligere ber vi om at vedkommendes navn og fødselsnummer fremkommer av henvisningen, samt hvor han/hun er utredet og hvorvidt diagnosen er molekylærgenetisk verifisert.

I laboratorieundersøkelsen benytter vi oss av undersøkelser av DNA og kromosomer. Det utføres slike undersøkelser på blod-, hud- og fostervannsprøver. Ved genetisk veiledning gir vi blant annet grundig informasjon om mulige årsaker til sykdom og konsekvenser dette kan ha for den enkelte og familien. Vi kombinerer pasientvirksomhet (poliklinikk) med laboratorievirksomhet. 

Kontakt

Oppmøtested


MH-bygget, plan 6, UiT.

Telefon
777 98 300
mandag - fredag 08-15
Postadresse


Universitetssykehuset Nord-Norge
Medisinsk genetisk avdeling
Postboks 55
9038 Tromsø

UNN Tromsø
Besøksadresse
Hansine Hansens veg 67 eller Sykehusveien 38(Google maps)
Besøkstider
mandag - søndag 00-24
Avdelingene våre har ulike åpningstider og visittider. Informasjon om dette finner du på de ulike avdelingssidene.
Telefon
Sentralbord: 776 26000 | medisinsk nødtelefon: 113

Adkomst

Med rutebuss
Hvis du kommer til Breivika fra Tromsø sentrum er det lettest å ta buss nummer 20 eller 21 fra Fredrik Langes gate. Denne bussturen tar omtrent 15 minutter. 

Når du kommer inn den midlertidige hovedinngangen fra busstoppet er du på fløy A, plan 6. Resepsjonen ligger til venstre. Når du går videre innover i sykehuset kommer du til fløy B, C, og til slutt D. Ved heisene står det skilt med hvilken fløy og etasje du er i (for eksempel B6).
 
Med flybuss 
Om du kommer til Tromsø med fly kan du ta flybussen direkte fra flyplassen på Langnes til sykehuset. Om du kommer fra byen eller fra flyplassen går du inn hovedinngangen rett ved busstoppene.​​​

Med taxi eller privatbil
Du kan også ta taxi hvis du har avtalt dette med Pasientreiser. Taxien stopper utenfor inngang C3 på nordsiden av sykehuset. Hvis du kommer med privatbil bruker du samme inngang. 

Byggeaktivitet
For tiden er det stor byggeaktivitet på området. Vi bygger ny A-fløy som blant annet skal gi bedre operasjonskapasitet, ei helt ny intensivavdeling og nye lokaler til dagkirurgien. 

På den andre siden av veien bygges PET-senter, som vil gi enda bedre kreftdiagnostikk for befolkningen i nord.

Byggeprosjektene gjør at det i en periode vil være mye anleggstrafikk rundt sykehuset. Vi ber deg være spesielt oppmerksom på dette uansett om du kommer til oss med buss, taxi eller med privatbil. 

Kart over området

Parkering

​​​Gjesteparkeringen ligger nedenfor den kommunale legevakta på nordsida av UNN Tromsø. Sving inn til venstre fra Sykehusveien når du kommer på høyde med sykehusbygget. Det er betalingsautomat på parkeringsplassen. Det er skiltet til inngang C som ligger rett bak den grå ”kreftbrakka”.

På grunn av miljøhensyn, stor trafikkmengde og begrenset med parkeringsplasser anbefaler vi kollektivtrafikk der du har mulighet til å bruke dette. ​​

Praktisk informasjon

Apotekutsalg

​​Sykehusapotek Nord har utsalg vis a vis Narvesen-kiosken på sykehuset i Tromsø. Der får du kjøpt hygieneartikler og medisiner på e-resept. Husk legitimasjon med bilde når du skal hente legemidler på resept.​​​

Apoteket ligger i A-fløya, plan 6. Ta til høyre når du kommer inn hovedinngangen. 

Klikk her for mer informasjon på nettsidene til Sykehusapotek Nord​

Blomster

Du får kjøpt blomster i Narvesen-kiosken som ligger innenfor hovedinngangen, men husk på at allergikere kan få kraftige reaksjoner på blomster med kraftig duft.

Om du skal besøke noen på en sengepost kan det være lurt om du ringer til avdelinga først og sjekker om de har noen innlagt som er veldig allergiske.

Det kan uansett være lurt å sjekke besøkstidene på den avdelinga du skal til.​

Frisør

Det er én frisør på sykehuset. Den ligger inn til høyre forbi Narvesen-kiosken når du kommer inn hovedinngangen.

Internett

​Du kan kople deg på vårt åpne trådløse gjestenett ”UNN – gjest”. Det er fri bruk av gjestenettet.​

Kantine/kafe

​Sykehuskaféen Evert ligger rett ved inngangen på plan C3 og er åpent for både pasienter og ansatte fra klokka 09 til 15. Der får du kjøpt varm og kald mat og drikke. Kaféen har godt med sitteplasser.

Ved hovedinngangen i fløy A, plan 6 ligger en Narvesen-kiosk. Ta til høyre når du kommer inn hovedinngangen, eller til venstre i vestibylen hvis du kommer fra en av avdelingene. 

I kiosken får du kjøpt enklere kioskmat, drikke og lesestoff. Kiosken har også tipping. ​

Konserter og kultur

​​Kulturseksjonen i UNN arrangerer jevnlig lunsjkonserter på Pingvinen Scene ved hovedinngangen. Konsertene starter som regel klokka 1130. Informasjon om hvem som spiller henger i heisene. 

Musikk er også helse, og med jevne mellomrom arrangeres det ”musikkvandring” i sykehuset. Ta kontakt med sykepleier på avdelinga dersom du er innlagt hos oss og ønsker besøk av musikerne våre. 

Hvert år før jul arrangerer kulturseksjonen julemesse på plan 6 og 7 ved hovedinngangen.​​

Pasienthotell Tromsø

​Inngang til Pingvinhotellet ved UNN Tromsø er gjennom sykehusets hovedinngang i A6. Du kan henvende deg i hotellets resepsjon når du kommer. Der er det alltid noen som tar imot deg. 

Barselhotellet er en del av Pingvinhotellet. Rommene har stellebord med utstyr. Barselhotellet har jordmødre tilgjengelig for økt trygghet for den nye familien.

Bestilling av rom gjør du gjennom pasienthotellets felles bestillingssystem: bookingbooking.pingvinhotellet@unn.no

Pingvinhotellet har en hjemmeside med utfyllende informasjon hvor du også kan bestille rom: www.pingvinhotellet.no​

Frokost er inkludert i rompris.  Lunsj, middag og kveldsmat er til salgs i hotellets restaurant i henhold til gjeldende åpningstider for deg som ikke har alle måltider inkludert.

Det finnes også et enklere mattilbud til salgs i hotellets resepsjon hele døgnet.

Det er TV og tilgjengelig Internett på alle hotellrom.
Narvesen har kiosk vis a vis hotellets resepsjon.

Hotellet er døgnåpent. 

Parkeringsplasser mot avgiftsbetaling på oppmerkede områder utenfor sykehuset. Vi har få parkeringsplasser tilgjengelig og oppfordrer de som kan om å bruke kollektivtransport. Bussrute 20 går fra Tromsø sentrum til UNN og turen tar 10-15 minutter.

Priser ved Pingvinhotellet, Tromsø


Innlagte pasienter i Tromsø
 • Betaler ikke for opphold på hotellet
 • Alle måltider inkludert
 • Rommet må bestilles skriftlig fra avdelingen pasienten tilhører
Ledsagere/foresatte til barn under 18 år som er innlagt
 • Betaler ikke for opphold på hotellet
 • Alle måltider inkludert
 • Rommet må bestilles skriftlig fra avdelingen pasienten tilhører
Strålepasienter - Langtidsboende (over 5 døgn)
 • Pasienten betaler ikke selv for overnatting inklusive frokost
 • Rommet må bestilles skriftlig fra den avdelingen som behandler pasienten
Polikliniske pasienter og dagpasienter
 • Barn under 6 år bor gratis
 • Betaling direkte til pasienthotellet
 • Rommet bestilles via pasienthotellets felles booking
 • Refusjon fra Pasientreiser
Pårørende og andre
Mer utfyllende informasjon om det å bo på pasienthotellene i UNN, finner du i brosjyen: Praktisk informasjon til deg som skal bo på pasienthotellene i UNN HF​

Kontakt

UNN Tromsø
Besøksadresse
Hansine Hansensvei 61 Google maps
9019 Tromsø

Telefon
777 55 100 (hele døgnet)

Bestilling av rom

(samme bookingadresse for alle pasienthotell i UNN)

Vardesenteret

Vardesenteret er et samarbeid mellom UNN og Kreftforeningen. Har treffer du ansatte fra Kreftforeningen og UNN, samt frivillige og likemenn. Senteret har åpent for sosialt samvær og du får servert kaffe og te. Noen onsdager arrangerer senteret aktiviteter som:

Vardesenteret holder til i fløy E1 i Breivika. Gå til D-fløya (i retning Tromsøsundet) og ta heisen ned til plan 2. Derfra kan du gå gjennom branndørene og over en liten gjennomgang til det gamle, blå pasienthotellet.

Medisinsk genetisk poliklinikk, Tromsøhttps://unn.no/avdelinger/barne-og-ungdomsklinikken/medisinsk-genetisk-avdeling-tromso/medisinsk-genetisk-poliklinikk-tromsoMedisinsk genetisk poliklinikk, Tromsø

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.