Kompetansesenter i smittevern Helse Nord (KORSN)

Kompetansesenter i smittevern Helse Nord (KORSN)​

Kompetansesenter i smittevern Helse Nord (KORSN)​​ skal bistå smittevernpersonell i spesialist- og kommunehelsetjenesten, og bidra til økt kompetanse innen smittevern. KORSN skal drive faglig utadrettet virksomhet i hele landsdelen, samt forskning. Vi holder til i Smittevernsenteret ved UNN Tromsø.

Visjon

Helsetjenesteassosierte infeksjoner som kan forebygges skal være null.

Smittevern for kommuneh​elsetjenesten

Covid-19, hurtigtester er ikke bare hurtigtester!

Antibiotikabruk i Helse Nord

 


Smittevernpersonell i Helse Nord

Samarbeidsutvalg for smittevernpersonell i Helse Nord (SUSH) ble etablert som eget forum i 1996. SUSH består av regionenes smittevernleger, smittevern-/hygienesykepleiere og tuberkulosekoordinatorer. Under finner du kontaktinformasjon til ditt lokale smittevernpersonell.

Kompetansesenter i smittevern Helse Nord RHF​

Regional smittevernlege Anne Mette Asfeldt
776 26039

Regional smittevernsykepleier Merete Lorentzen
​776 27436​​​

Regional tuberkulosekoordinator Tone ​​​​Ovesen
​776 6​9480​​

Sekretær Helene Reinholtsen (permisjon til våren 2021)
Vikar Lill Marlen Hemmingsen
​776 69450

​Rådgivende smittev​​​ernoverlege for Finnmarkssykehus​et, vakant

Regional antibiotikafarmasøyt June Utnes Høgli
776 26227


Helgelandssykehuset HF
Smittevernlege, vakant
750 65385

Smittevernsykepleier Unni Sørensen
751 25972 / 48 15 82 94

Sykepleier i smittevern KHT Synnøve Sætermo
95 81 11 68

Helgelandssykehuset Mosjøen
Smittevernsykepleier Maren Forsmo Steinsvik
751 15286

Helgelandssykehuset Mo i Rana 
Smittevernsykepleier Karianne Gjølstad Gregersen
751 25334

Helgelandssykehuset Sandnessjøen
Smittevernsykepleier Gry Fjellgaard
750 65156

Smittevernsykepleier Ulrikke Albrigtsen

Tb-koordinator Sølvi Albrigtsen Hansen
750 65244


Nordlandssykehuset - Gravdal

Smittevernlege Gunille Justad Sundnes
755 71 136 eller 90 25 98 00

Smittevernsykepleier Janne Løvdal
755 72 130


Nordlandssykehuset - Bodø

Smittevernlege Gunille Justad Sundnes
75 57 11 36 eller 90 25 98 00

Seksjonsleder Bente Karin Jensen 
755 71568

Smittevernsykepleier Åse Mariann Bøckmann
755 78396

Sykepleier i smittevern KHT Elisabeth Smihaug
91 83 53 81

Tb-koordinator Katrine Gjelle Hugaas
755 71098 eller 94 19 20 93

Smittevernsykepleier Mailen Eliassen
Telefon: 755 71979


Nordlandssykehuset - Stokmarknes

Smittevernlege Gunille Justad Sundnes
755 71 136 eller 90 25 98 00

Smittevernsykepleier Tove Anitha Kristiansen
754 24128 eller 905 78 642


Smittevernsenteret UNN 

Seksjonsleder Annelin Lyshoel
770 15615

Smittevernoverlege Torni Myrbakk
776 69568

Smittevernsykepleier Sylvi Eikrem
776 69249

Smittevernsykepleier Tina Bogetvedt
776 69247​

Smittevernsykepleier Berit Evenstad
776 26868

Smittevernsykepleier for kommunehelsetjenesten Hilde Isaksen
776 26396

Tb-koordinator Linda Hansen
776 26793

Tb-koordinator Renate Bendiksen
776 69480

Smittevernsykepleier Jenny Hegna 
91240504 eller 77015224

Prosjektsykepleier Hannes Wåhlin
776 27388

Finnmarkssykehuset - Kirkenes

Smittevernlege Kåre Arild Hansen
789 73000

Smittevernsykepleier Anita Brekken
789 73186

Tb-koordinator Anita Brekken
789 73186

Sykepleier i smittevern KHT Nina Alette Wikan
789 73353


Finnmarkssykehuset - Hammerfest

Smittevernlege Pal Ivan
784 21000

Smittevernsykepleier og Tb-koordinator Hege Lundmark
784 21106​​

Smittevernsykepleier Rita Fagertun
Telefon: 784 21145


ESBL​, MRSA, VRE

Resistente bakterier er en stadig større utfordring. Bakterier som produserer ekstendert spektrum betalaktamase (ESBL), meticillinresistente Staphylococcus aureus (MRSA) og vankomycinresistente enterokokker (VRE) gir ofte anledning til spørsmål. Følgende kan være til hjelp ved hyppig stilte spørsmål:

Prøvetaking

Hvordan og hvorfra tar man prøver for ESBL, MRSA og VRE? Hvordan beskytter man seg ved prøvetaking? Hvilke prøver tar man av pasienter og hvilke av helsearbeidere.

Prøvetaking ESB​L, MRSA og VRE​

Pasientbrosjyrer

Stadig flere pasienter blir bærere av resistente bakterier. Vi har laget korte pasientbrosjyrer som omhandler henholdsvis ESBL, VRE og MRSA. Dette kan brukes som tillegg til den muntlige informasjon som gis til pasienter og pårørende.​


Helseattest/forhåndsundersøkelse av helsepersonell

Helsepersonell plikter å opplyse om risiko for smitte av MRSA og tuberkulose, ved ansettelse eller gjeninntredelse i arbeid i helseinstitusjoner (Forskrift om forhåndsundersøkelse av arbeidstakere og tuberkuloseforskriften). 

Sykehus og andre helseinstitusjoner har plikt til å tilse at forskriftene overholdes.  


Oppskrift på MRSA-sanering

MRSA sanering for hjemmeboende - veiledning.pdf

Arbeidstøy

Det er felles retningslinjer for bruk av arbeidstøy ved sykehusene i Helse Nord:

Arbeidstøy retningslinjer Helse Nord.pdf

Tvangsvedtak i smittevern

Det regionale helseforetaket skal ifølge smittevernloven § 7-3 utpeke en sykehuslege som kan gjøre tvangsvedtak etter § 4-2 (Forbud mot utførelse av arbeid m.m.) og § 5-8 (Hastevedtak) sammen med kommunelegen. 

Fra 2016 har Helse Nord RHF utpekt seksjonsoverlege ved infeksjonsmedisin UNN Tromsø eller dennes stedfortreder til å treffe beslutning om tvangsvedtak innen smittevern i henhold til loven. 

Sykehuslege som kan gjøre tvangsvedtak:

Dag Seeger Halvorsen, seksjonsoverlege 
Seksjon for infeksjonsmedisin, Medisinsk klinikk, UNN Tromsø
Telefon: 776 26000 (UNN Tromsø sentralbord)

E-post:  dag.seeger.halvorsen@unn.no


e-læringskurs i håndhygiene og isolering

​e-læringskurs i håndhygiene (varighet ca 20 minutter)

e-læringskurs i isolering (primært for helsepersonell i sykehus, varighet ca 30 minutter) 

Regionale fagplaner for smittevern


Smittevernplan 2016-2020 Helse Nord

Tuberkulosekontrollprogram 2016-2020 Helse Nord

Helse Nords kvalitetsstrategi 2016-2020

Tuberkulose

Tuberkulosekontroll i Helse Nord

Publikasjoner

  • Gravningen K, Asfeldt AM, Myrbakk T, Isaksen H. Sammen om smittevern. Utposten 2016, 3; side 20-21
  • Bendiksen R, Ovesen T. Forenklet undersøkelse for tuberkulosesmitte, Utposten 2015, 1; side 48
  • Asfeldt AM. ESBL – Hva er det egentlig? Utposten 2014, 5; side 6-7

Kontakt kompetansesenteret

Regional smittevernlege Kirsten Gravningen
7​​76​ 69057

Regional smittevernsykepleier Merete Lorentzen
​776 27436​​​

Regional tuberkulosekoordinator Tone ​​​​Ovesen
​776 6​9480​​

Helsesekretær Helene Reinholtsen
776 69450

​Rådgivende smittev​​​ernoverlege for Finnmarkssykehus​et Anne Mette Asfeldt
​777 55817​​

Regional antibiotikafarmasøyt June Utnes Høgli
776 26227

 
 


Fant du det du lette etter?