HELSENORGE
Kompetansesenter i smittevern Helse Nord (KORSN)

Kompetansesenter i smittevern Helse Nord (KORSN)​

Kompetansesenter i smittevern Helse Nord (KORSN) skal bistå smittevernpersonell i spesialist- og kommunehelsetjenesten, og bidra til økt kompetanse innen smittevern. KORSN skal drive faglig utadrettet virksomhet i hele landsdelen, samt forskning. 


Visjon

Helsetjenesteassosierte infeksjoner som kan forebygges skal være null.

Smittevern for kommuneh​elsetjenesten

Covid-19, hurtigtester er ikke bare hurtigtester!

Antibiotikabruk i Helse Nord Smittevernpersonell i Helse Nord

Samarbeidsutvalg for smittevernpersonell i Helse Nord (SUSH) ble etablert som eget forum i 1996. SUSH består av regionenes smittevernleger, smittevern-/hygienesykepleiere og tuberkulosekoordinatorer. Under finner du kontaktinformasjon til ditt lokale smittevernpersonell.

Kompetansesenter i smittevern Helse Nord 

Regional smittevernoverlege, Anne Mette Asfeldt
77 62 60 39

Regional smittevernsykepleier, Merete Lorentzen
77 62 74 36

Regional tuberkulosekoordinator, Tone Ovesen
77 66 94 80

Sekretær, Helene Reinholtsen
77 66 94 50​

Regional antibiotikafarmasøyt, June Utnes Høgli
77 62 62 27

Rådgivende smittevernoverlege for Finnmarkssykehuset, Kari Stidal Øystese
90 28 46 01

Helgelandssykehuset HF

Smittevernoverlege, Hege Sjåvik
75 06 53 85

Smittevernsykepleier, Unni Sørensen
751 25972 / 48 15 82 94

Smittevernsykepleier for kommunehelsetjenesten, Synnøve Sætermo
95 81 11 68

Helgelandssykehuset Mosjøen

Smittevernsykepleier, Maren Forsmo Steinsvik
75 11 52 86

Helgelandssykehuset Mo i Rana 

Smittevernsykepleier, Karianne Gjølstad Gregersen
75 12 53 34

Helgelandssykehuset Sandnessjøen

Smittevernsykepleier, Ulrikke Albrigtsen
75 06 51 56

Tb-koordinator, Sølvi Albrigtsen Hansen
75 06 52 44

Nordlandssykehuset Bodø

Smittevernoverlege, Gunille Justad Sundnes
75 57 11 36/ 90 25 98 00

Seksjonsleder, Bente Karin Jensen 
75 57 15 68

Smittevernsykepleier, Synne Solhaug

Smittevernsykepleier, Mailen Eliassen
75 57 19 79

Smittevernsykepleier for kommunehelsetjenesten, Elisabeth Smihaug
91 83 53 81

Tb-koordinator, Katrine Gjelle Hugaas
75 57 10 98/ 94 19 20 93

Nordlandssykehuset Gravdal

Smittevernoverlege, Gunille Justad Sundnes
75 57 11 36/ 90 25 98 00

Smittevernsykepleier, Janne Løvdal
75 57 21 30

Nordlandssykehuset Stokmarknes

Smittevernoverlege, Gunille Justad Sundnes
75 57 11 36/ 90 25 98 00

Smittevernsykepleier, Tove Anitha Kristiansen
75 42 41 28/ 90 57 86 42

Smittevernsenteret UNN 

Seksjonsleder, Annelin Lyshoel
77 01 56 15

Smittevernoverlege, Torni Myrbakk
77 66 95 68

Smittevernsykepleier, Sylvi Eikrem
77 66 92 49

Smittevernsykepleier, Tina Bogetvedt
77 66 92 47

Smittevernsykepleier, Berit Evenstad
77 62 68 68

Smittevernsykepleier for kommunehelsetjenesten, Hilde Isaksen
77 62 63 96

Smittevernsykepleier, Jenny Hegna 
91 24 05 04/77 01 52 24

Tb-koordinator, Renate Bendiksen
77 66 94 80

Finnmarkssykehuset Kirkenes​

Smittevernlege, Kåre Arild Hansen
78 97 30 00

Smittevernsykepleier og Tb-koordinator, Anita Brekken
78 97 31 86

Smittevernsykepleier for kommunehelsetjenesten, Nina Alette Wikan
78 97 33 53

Finnmarkssykehuset Hammerfest

Smittevernsykepleier og Tb-koordinator, Hege Lundmark
78 96 99 45

Smittevernsykepleier, Silje M. Andersen
78 42 11 45


ESBL​, MRSA, VRE

Resistente bakterier er en stadig større utfordring. Bakterier som produserer ekstendert spektrum betalaktamase (ESBL), meticillinresistente Staphylococcus aureus (MRSA) og vankomycinresistente enterokokker (VRE) gir ofte anledning til spørsmål. Følgende kan være til hjelp ved hyppig stilte spørsmål:

Prøvetaking

Hvordan og hvorfra tar man prøver for ESBL, MRSA og VRE? Hvordan beskytter man seg ved prøvetaking? Hvilke prøver tar man av pasienter og hvilke av helsearbeidere.

Prøvetaking ESB​L, MRSA og VRE​

Pasientbrosjyrer

Stadig flere pasienter blir bærere av resistente bakterier. Vi har laget korte pasientbrosjyrer som omhandler henholdsvis ESBL, VRE og MRSA. Dette kan brukes som tillegg til den muntlige informasjon som gis til pasienter og pårørende.​


Helseattest/forhåndsundersøkelse av helsepersonell

Helsepersonell plikter å opplyse om risiko for smitte av MRSA og tuberkulose, ved ansettelse eller gjeninntredelse i arbeid i helseinstitusjoner (Forskrift om forhåndsundersøkelse av arbeidstakere og tuberkuloseforskriften). 

Sykehus og andre helseinstitusjoner har plikt til å tilse at forskriftene overholdes.  


Oppskrift på MRSA-sanering

MRSA sanering for hjemmeboende - veiledning.pdf

Arbeidstøy

Det er felles retningslinjer for bruk av arbeidstøy ved sykehusene i Helse Nord:

Arbeidstøy retningslinjer Helse Nord.pdf

Tvangsvedtak i smittevern

Det kan fattes tvangstiltak på gitte vilkår når det er mistanke om smittsom sykdom og pasienten motsetter seg undersøkelse og behandling. Tvangstiltak er beskrevet i Tuberkuloseveilederens kapittel 9.2.3.

Kommunelegen og vakthavende infeksjonsmedisinske overlege ved sykehus i helseregionen kan sammen treffe hastevedtak i henhold til smittevernlovens § 5-8 hvis hensynet til smittevernet tilsier at vedtaket blir fattet. Det skal særlig legges vekt på åpenbar fare for smitteoverføring.​

Kontaktopplysninger til vakthavende infeksjonsmedisiner:

Seksjon for infeksjonsmedisin, Medisinsk klinikk, UNN Tromsø
Telefon: 776 26000 (UNN Tromsø sentralbord)


e-læringskurs i håndhygiene og isolering

​e-læringskurs i håndhygiene (varighet ca 20 minutter)

e-læringskurs i isolering (primært for helsepersonell i sykehus, varighet ca 30 minutter) 

Regionale fagplaner for smittevern


Smittevernplan 2016-2020 Helse Nord

Tuberkulosekontrollprogram 2016-2020 Helse Nord

Helse Nords kvalitetsstrategi 2016-2020

Tuberkulose

Tuberkulosekontroll i Helse Nord

Publikasjoner

  • Gravningen K, Asfeldt AM, Myrbakk T, Isaksen H. Sammen om smittevern. Utposten 2016, 3; side 20-21
  • Bendiksen R, Ovesen T. Forenklet undersøkelse for tuberkulosesmitte, Utposten 2015, 1; side 48
  • Asfeldt AM. ESBL – Hva er det egentlig? Utposten 2014, 5; side 6-7

Kontakt kompetansesenteret

Regional smittevernoverlege Anne Mette Asfeldt
77 62 60 39

Regional smittevernsykepleier Merete Lorentzen
77 62 74 36

Regional tuberkulosekoordinator Tone Ovesen
77 66 94 80

Regional antibiotikafarmasøyt June Utnes Høgli
77 62 62 27

Sekretær Helene Reinholtsen
77 66 94 50

Rådgivende smittevernoverlege for Finnmarkssykehuset, vakant
77 75 58 17

 
 

​​

Fant du det du lette etter?