Forskning. Foto: Frode Abrahamsen

Forskning

​Universitetssykehuset Nord-Norge satser på forskning, og har i samarbeid med Helse Nord bygget opp et apparat for forskningsstøtte​ som er tilgjengelig for hele regionen. Disse sidene er ment å samle nyttige ressurser for nye så vel som erfarne forskere.​

Hjelp til oppstart av prosjekt​


Registrering av forskningsprosjekter og​​ publikasjoner

Infrastrukturportalen​


 

Forskningsmidler

​Utlysning av forskningsmidler fra Odd Berg gruppens medisinske forskningsfond

Utlysning av helseforskningsmidler for 2018 for Helse Nord

​Nå lyses det ut midler til helseforskning i Helse Nord for 2018. I den anledning arrangeres det informasjonsmøter i hele landsdelen. Se oversikt over møtene her:

UNN, Breivika, 22. juni

 • Klokken 1315-1430
 • Kantina/Kafe Evert i Breivika (plan 3, fløy D)

Nordlandssykehuset, 23. juni

 • Klokken 1215-1330
 • N01.033. Møterommene ligger vis á vis sykehusapoteket i N-fløya.
 • Det er åpnet for mulighet for å delta på skype. Ta kontakt med forskningsmidler@unn.no eller forskningsleder i ditt helseforetak for å få tilsendt lenke for tilkopling.


UiT, Breivika, 16. august

 • Klokken 1315-1430
 • Aud 9, MH-bygget


Videokonferanse, 17. august

 • Klokken 1315-1430
 • 997083@uc.nhn.no
 • Oppkopling: Fra videokonferanse i helseforetak brukes kun 997083. Fra skype og annet videokonferanseutstyr brukes 997083@uc.nhn.no. Fra vanlig pc utenfor helseforetak gå inn på internett: join.nhn.no, deretter 997083 og ingen kode.

Søknadsfrist: 1.september 2017 kl. 1600 på vårt elektroniske søknadssystem (eSøknad).

Les mer og send søknad (helse-nord.no)

 


Annen nyttig informasjon

Søk på kliniske studier HelseNorge.no

Brukermedvirkning i helseforskning – retningslinjer og tiltak samt annen nyttig informasjon​​

Forskningshåndboken ​​​

E-læringskurs i Helseforskningsloven ​


Forskningsnytt fra UNN

 • Starter forskning på ADHD og Omega-3-effekt

  Nordnorske barn mellom seks og 13 år inviteres nå til å delta i studien som starter i april 2017. Kriteriet er at barna har, eller nylig har fått, diagnosen ADHD og at de ikke går på medisiner.

 • Månedens forskningsartikkel desember 2016

  Renal Sympathetic Denervation for Treatment Resistant Hypertension and Potential Effects on Glucose Metabolism and Cardiovascular Risk-Factors   (The “Re-Shape CV-Risk” study)

Forskning i spesialisthelsetjenesten

 • Helse Fonna
  Oransje briller gir betring til maniske pasientar

  – Først såg vi betring hos den første pasienten, deretter hos den andre og tredje. Den kjensla var heilt fantastisk. Forskar og psykiater Tone Henriksen sin studie om behandling av bipolare pasientar med blåblokkerande briller har skapt int...

 • St. Olavs hospital
  Ultralyd for alle

  En liten spesialtilpasset ultralydprobe skal hjelpe diabetikere verden over. EarlyBird er navnet. Proben kan ved hjelp av ultralydteknologi avdekke dårlig blodsirkulasjon i et tidlig stadium. Dette gjør at det kan settes inn tiltak tidlig,...

 • St. Olavs hospital
  Må lytte mer til ungdommen

  – Å trekke inn ungdommene i arbeidet med å forhindre fedme i samfunnet, er veldig viktig, sier leder av Senter for fedmeforskning og innovasjon ned St. Olavs hospital, Bård Kulseng.

 • St. Olavs hospital
  Mer metall, mindre medisiner (NORSTENT)

  NORSTENT-studien som overlege Kaare Harald Bønaa ved St. Olavs Hospital er en del av har i flere år sammenlignet langtidseffekten på bruken av medikamentstenter, som vi bruker istor grad i dag, kontra metallstenter. Funnene har vakt stor op...

 • Helse Stavanger
  Parkinsons sykdom: Mennesket bak forskningen

  Rundt 8 000 nordmenn er rammet av Parkinsons sykdom. Magnus Fuglestad er én av dem.

 • Sykehuset Innlandet
  Puster barnet normalt?

  Det har lenge vært kjent at unormalt pustemønster er et tidlig symptom ved alvorlig sykdom hos nyfødte, men det har aldri blitt forsket på hva som er normalt pustemønster. Før nå.

 • Oslo universitetssykehus
  En banebrytende studie av behandling av øyesykdom gir muligheter for store økonomiske besparelser

  Øyemiljøet ved Oslo universitetssykehus har sammenlignet effekten av to medikamenter i behandlingen av øyesykdom. De to preparatene har samme effekt. Prisforskjellen er enorm.

 • Oslo universitetssykehus
  Eldre hjertepasienter tåler samme behandling som yngre

  80-åringer med hjerteinfarkt bør behandles på lik linje med yngre pasienter. Det var det viktigste funnet i en unik studie av eldre pasienter med hjerteinfarkt.

 • Oslo universitetssykehus
  Fra genforskning til bedre behandling av tarmkreft

  Forskere ved Oslo universitetssykehus har identifisert ny biomarkør som kan anslå prognose hos pasienter med nyoppdaget tarmkreft.

 • Finnmarkssykehuset
  Banebrytende forskningssamarbeid om reindriftas hverdag

  Av Eilert Sundt, Finnmarkssykehuset. Reindriftsutøverne har samarbeidet med helseforskere for å få kartlagt sin arbeidshverdag. Forskningsprosjektet kan danne skole for hvordan forskning på urfolksgrupper bør drives i fremtiden.

 • Akershus universitetssykehus
  Trygt bytte til billigere medisiner gir behandling til flere

  Forskning ved Diakonhjemmet og Akershus universitetssykehus viser at det er trygt å bytte fra kostbar original biomedisin til billigere biotilsvarende medisin. Effekten er den samme, mens kostnadene mer enn halveres. Det betyr at langt fler...