Forskning. Foto: Frode Abrahamsen

Forskning

​Universitetssykehuset Nord-Norge satser på forskning, og har i samarbeid med Helse Nord bygget opp et apparat for forskningsstøtte​ som er tilgjengelig for hele regionen. Disse sidene er ment å samle nyttige ressurser for nye så vel som erfarne forskere.​

Hjelp til oppstart av prosjekt​


Registrering av forskningsprosjekter og​​ publikasjoner

Infrastrukturportalen​


 

Forskningsmidler

​Utlysning av forskningsmidler fra Odd Berg gruppens medisinske forskningsfond

Utlysning av helseforskningsmidler for 2017 for Helse Nord

​Nå lyses det ut midler til helseforskning i Helse Nord for 2017. I den anledning arrangeres det informasjonsmøter i hele landsdelen. Se oversikt over møtene her:

UNN, Åsgård, 12. august 2016
Fyrhuset
Klokken: 13.15 – 15.00

UNN, Breivika, 19. august 2016
Pingvinhotellet, møterom Hvitkinn
Klokken: 13.15 - 15.00

 UiT, Breivika 19. august
Aud 10 (U7.126)
Klokken 12:15 - 14:00

Nede på siden finner du lenke til søknadsskjema samt søknadsveileder og alle tilhørende vedlegg til søknad om forskningsmidler i Helse Nord for 2017.

 Nytt for utlysningen er:

 • De tidligere forskningsprogrammene er oppløst og det er en "postkasse"  inn
 • De tre vitenskapelige vurderingskomiteene avspeiler HRCS-inndelingen, og søknadene sorteres også etter HRCS-kategorier (health research classification system)
 • Det er innført nye kriterier for kvalitet og nytte i vurderingen av søknadene
 • Søkere får både skriftlige kommentarer og karakter som evaluering på sin søknad
 • Øvre grense for innvilgelse av prosjekter fra Helse Nord er vedtatt til en totalsum på 5 millioner kr i støtte pr prosjektleder pr år til både pågående og nye forskningsprosjekter, i den åpne konkurransen
 • Det lyses ikke ut dobbeltkompetansestipend. Disse kandidatene henvises til å søke ph.d. på 50% over 6 år
 • Forskerlinjestudenter søker innen ph.d.-kategorien
 • Søkere fra UNN Tromsø kan også søke startstipend (for å skrive ph.d.-grad), og stipendet må tas ut innen 01.09.2017
 • Noen justering av formaliakravene etter vedtak i USAM. OBS – det er fremdeles mange formaliakrav, og det er utarbeidet tabell og ny sjekkliste for komplett oversikt
 • Det er innført mal for veiledererklæring (for ph.d.)
 • Det er innført maler for eventuelle klager, og oppdatert informasjon om klagegrunnlag

 

 Vi minner om: 

 • Krav til brukermedvirkning: For å øke nytten av offentlig finansiert klinisk forskning, er det innført krav om begrunnelse dersom brukermedvirkning – av pasienter og pårørende - er fraværende i planlegging og gjennomføring av klinisk forskning eller helsetjenesteforskning. Helse Nord har også vedtatt retningslinjer for brukermedvirkning i forskning (vedlagt). Dette er nå tatt inn i kriteriene (nytte) og vil påvirke total score på søknaden

 

Alle søkere bes lese utlysningstekst og søknadsveileder nøye før utfylling av eSøknad!

 

Søknadsfrist: 1.september 2016 kl. 1600 på vårt elektroniske søknadssystem (eSøknad).

​​ Kontaktpersoner

 Spørsmål på epost rutes primært til felles epostkasse forskningsmidler@unn.no

For spørsmål knyttet til utlysning (faglig, kriterier m.m.):

Helen Sagerup, rådgiver, sekretariatet for Helse Nords vurderingskomiteer,
Tlf. 776 28214 (kontor), 99 47 28 73 (mobil), epost helen.sagerup@unn.no

Tove Klæboe Nilsen, forskningssjef, Helse Nord RHF,
Tlf. 917 43 108 (kontor), e-post tkn@helse-nord.no

Kristina Lindstrøm, rådgiver, Helse Nord RHF,
Tlf. 934 83 077 (kontor), epost kristina.lindstrom@helse-nord.no

For spørsmål knyttet til søknadsprosess (teknisk – eSøknad m.m.):

Vidar Anderssen, rådgiver, sekretariatet for Helse Nords vurderingskomiteer,
 tlf. 77 75 58 86 (kontor), 92 43 03 43 (mobil), e-post vidar.anderssen@unn.no

​For nedlasting av alle vedlegg som er tilgjengelige, se Helse-Nords nettsted.

 


Annen nyttig informasjon

Søk på kliniske studier HelseNorge.no

Brukermedvirkning i helseforskning – retningslinjer og tiltak samt annen nyttig informasjon​​

Forskningshåndboken ​​​

E-læringskurs i Helseforskningsloven ​


Månedens forskningsartikkel

Gå til artikkellisten


Forskningsnytt

 • Starter forskning på ADHD og Omega-3-effekt

  Nordnorske barn mellom seks og 13 år inviteres nå til å delta i studien som starter i april 2017. Kriteriet er at barna har, eller nylig har fått, diagnosen ADHD og at de ikke går på medisiner.

 • Månedens forskningsartikkel desember 2016

  Renal Sympathetic Denervation for Treatment Resistant Hypertension and Potential Effects on Glucose Metabolism and Cardiovascular Risk-Factors   (The “Re-Shape CV-Risk” study)