HELSENORGE
Forskning. Foto: Frode Abrahamsen

Forskning

​Universitetssykehuset Nord-Norge satser på forskning, og har i samarbeid med Helse Nord bygget opp et apparat for forskningsstøtte​ som er tilgjengelig for hele regionen. Disse sidene er ment å samle nyttige ressurser for nye så vel som erfarne forskere.​

Hjelp til oppstart av prosjekt​


​​​​Folk, utstyr og l​okaler

Registrering av forskningsprosjekter og​​ publikasjoner

Infrastrukturportalen​

Søknad om forskningsstøtte​

​Grunnet ferieavvikling ved Klinisk forskningsavdeling i perioden fom. uke 28 tom uke 32 må det i denne perioden påregnes lengre tid på tilbakemeldinger på henvendelser og begrenset tilgang på/til våre tjenester. Vi vil være tilbake i normal drift fom uke 33.​​​


Annen nyttig informasjon

Pågående kliniske studier Brukermedvirkning i helseforskning – retningslinjer og tiltak samt annen nyttig informasjon​​

Forskningshåndboken ​​​ Kvalitetsregistre


 

Nasjonale forskningsprosjekter

Forskning i spesialisthelsetjenesten

Fant du det du lette etter?