HELSENORGE

Forskningsposten

Ved Forskningsposten ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF kan du få hjelp til planlegging og praktisk tilrettelegging av forskningsprosjekter og gjennomføring av ulike tester og undersøkelser.

Forskningsposten tilbyr hjelp til:

 • Planlegging og praktisk tilrettelegging av forskningsprosjekter
 • Prosjektadministrasjon
 • Gjennomføring av kliniske studier og datainnsamling​
 • Gjennomføring av studiebesøk og ulike tester og undersøkelser
 • Prøvetaking og laboratoriearbeid
 • Praktisk veiledning og rådgivning i fm planlegging og oppstart av forskningsprosjekt, også utenfor Forskningsposten
 • Opplæring og undervisningsoppgaver overfor forskere og støttepersonell
 • ​Administrative tjenester

Vi har lokaler, personell, kompetanse, utstyr og noe driftsmidler til gjennomføring av kliniske forskningsprosjekter.

Forskningsposten kan ta imot pasienter og friske forsøkspersoner som deltar i ulike kliniske forskningsprosjekt.

Lokaler og utstyr                                                               

Posten er lokalisert på plan 6, B1-fløya i UNN Breivika og har 3 behandlings-/pasientrom med mulighet for inntil 7 sengeplasser. Posten drives fleksibelt som poliklinikk, dag- og/eller 5 døgnpost etter prosjektenes behov.

Forskningsposten har diverse medisinsk teknisk- og laboratorieutstyr i tillegg til basisutstyr for en standard klinisk avdeling:

 •  Lunar Prodigy Dexa skanner

 •  Belastningssykkel m/ EKG apparat

 •  3 ProPaq overvåkingsmonitorer med mulighet for BT-(invasiv- og non-invasiv) måling, EKG monitorering, ​SaO2 og temp. måling

 •  24 timer BT apparat

 •  Alaris 3 kanalers infusjonspumper

 •  Gulvvekter

Basisutrustning av laboratoriet. I tillegg:

 • 2 YSI analyseapparat for glukose og laktat

 • Hemocue analyseapparat for blodglucose og hemoglobin

Fullstendig liste over medisinsk teknisk utstyr og laboratorieutstyr posten disponerer, kan fås ved henvendelse.

​Personell og kompetanse                                               

Forskningsposten har følgende faste stillinger:

 • Seksjonsleder
 • Avdelingssykepleier
 • 6,6 stillinger for sykepleiere/spesialsykepleiere
 • 1,2 stillinger for helsesekretær
 • 1 bioingeniør
 • Engasjement stillinger/​eksternt finansiert støttepersonell kan også ha sitt arbeidssted ved Forskningsposten

Forskningspostens drift er hovedsaklig finansiert av UNN, med bidrag fra Helse Nord og Det helsevitenskapelige fakultet ved UiT Norges arktiske universitet.​

Informasjon til deltakere i kliniske studier ved Forskningsposten 

Har du spørsmål om timeavtaler eller annet i forbindelse med deltakelse i kliniske studier ved Forskningsposten så ta kontakt med vår ekspedisjon, tlf 776 26 909, i kontortida fra kl 07.30 til kl 15.00 mandag-fredag. 

Søknad   ​

En må søke om å få benytte Forskningsposten til gjennomføring av prosjekter. Vitenskapelig råd ved Forskningsposten vurderer søknadene og godkjenner og prioriterer forskningsprosjekter for gjennomføring.

Om en har spørsmål omkring dette eller har en søknad som bør vurderes  – ta kontakt med seksjonsleder Annika Gustafsson, tlf: 776 26909 eller mail: Annika.Gustafsson@unn.no

Søknadsskje​ma til Forskning​​spo​sten

​Kontakt    

​Annika Gustafsson, konstituert seksjonsleder​
Annika.Gustafsson@unn.no
tlf. 776 26909​

​​
Fant du det du lette etter?