HELSENORGE

Undervisningsmateriell HMS-arbeid i fiskeindustribedrifter

Vi har laget et powerpoint-basert undervisningsserie i syv deler pluss en innledning, med bakgrunn i resultatene fra fiskeriprosjektet som ble gjennomført i perioden 1999-2002.

De ulike delene er basert på innholdet i veiledningsheftet "HMS-arbeid i fiskeindustribedrifter, Veiledning for BHT" som ble utgitt av AMA i 2004. Det aller meste av innholdet er fortsatt aktuelt og gjeldende i dag. Delene består av følgende tema:

  • Del 0 Innledning
  • Del 1 Aerosoler
  • Del 2 Avgasser
  • Del 3 Muskelplager
  • Del 4 Termisk klima
  • Del 5 Støy
  • Del 6 Hudplager
  • Del 7 HMS

Undervisningsmateriellet er beregnet brukt av BHT-personell overfor ansatte ute i bedriftene. Det vil si det forutsetter at det er fagpersonell som underviser. Innholdet er etter beste evne tilpasset arbeidstakere i fiskeindustrien.


Materialet består powerpoint-filer og handouts i pdf-format. Det anbefales å laste ned og lagre alle ønskede filer på harddisken før de skal benyttes. Dette kan f.eks. gjøres ved å høyreklikke på linkene i tabellen nedenfor. De vanlige powerpoint-filene (.pptx) er passordbeskyttet, og må åpnes med skrivebeskyttelse, dvs. klikk på "Skrivebeskyttet" når du får opp spørsmål om passord. Presentasjonene finnes også som såkalte kjørbare powerpoint-filer (.pps), dvs. de starter direkte i fremvisningsmodus når en dobbeltklikker på de fra haddisken. Vi har også laget notater til foreleser og handouts til deltakerne. Disse er lagret i pdf-format.​

Nedlastbare filer
​Powerpoint
Notater​

6/side
.pps​
0. Innledning 0 Notat.pdf
​0-6.pdf
0.pps
​1. Aerosoler
1 Notat.pdf
1-6.pdf
1.pps
2. Avgasser
2 Notat.pdf
2​-6.pdf
2.pps
​3. Muskelplager
​3 Notat.pdf
3​-6.pdf
3.pps
​4. Termisk klima
4 Notat.pdf​
4​-6.pdf
4.pps
5. Støy
​5 Notat.pdf​
5-6.pdf
5.pps​
​6. Hudplager
6 Notat.pdf
6​-6.pdf
​6.pps
​7. HMS
7 Notat.pdf​
7​-6.pdf
​7.pps​

Prosjektgruppe: Følgende har vært med på å lage undervisningsmaterialet: Ann-Helen Olsen, Gerd Sissel Andorsen, Mona Strømmesen, Thor Eirik Eriksen, Cathrine Egeness.

Referansegruppe: Berit E. Bang, Lisbeth Aasmoe, Magnar Johnsen


Tilbake til avdelingssiden
Fant du det du lette etter?