Media

Kommunikasjonsavdelingen ved UNN håndterer henvendelser fra media knyttet til aktuelle nyhetssaker og daglige hendelser. Vi legger også til rette for kontakt med ledere og fagpersoner i sykehuset. Dette er viktig for å sikre at informasjonen som går ut fra sykehuset er oppdatert og korrekt.

Vakttelefon ved mediehenvendelser: 

4​82 26000

​ ​
Av hensyn til pårørende vil vi ikke oppdatere tilstanden til pasienter involvert i ulykker i mer enn tre døgn etter hendelsen. Oppdateringer gis i generelle vendinger, som for eksempel at pasienten har fått «alvorlige skader».​ Pressevakta kommenterer aldri pasienters sykdom.

Retningslinjer for media på sykehusområdet

Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) ønsker å være åpne og tilgjengelige for mediene og allmennheten, selv om utredning og behandling av pasienter er vår førsteprioritet. Vi hjelper journalister med opplysninger - og formidler kontakt med de rette spesialistene - så langt det er mulig.

Disse retningslinjene gjelder for media, filmselskap og andre som ønsker å intervjue, ta bilder eller filme pasienter, pårørende eller ansatte på sykehusets områder.

Retningslinjene er utarbeidet ut fra et ønske om å tilrettelegge for åpenhet samtidig som media og filmprodusenter skal opptre slik at de er minst mulig til sjenanse for pasienter, pårørende og for arbeidet som blir utført ved sykehuset. Det finnes til enhver tid pasienter og pårørende på sykehuset som er i en særdeles vanskelig og sårbar situasjon. Vi er opptatt av at de skal bli ivaretatt, og at de skal bli skjermet for henvendelser og uønsket oppmerksomhet fra media (Vær varsom-plakaten 3.9, 4.1 og 4.6).

Retningslinjene gjelder både inne- og uteområdet ved samtlige av sykehusets bygninger (og i arealene til pasienthotellene våre). Disse retningslinjene er ikke laget for å gjøre jobben vanskeligere enn nødvendig for media, men av hensyn til våre pasienter. Vi ber om forståelse for dette.

 • Kommunikasjonsavdelinga skal alltid varsles før journalister kommer til en avdeling/enhet på sykehuset. Kommunikasjonssenteret skal godkjenne filming og fotografering i forkant
 • Journalistene skal tilkjennegi seg og ta kontakt med de ansatte på avdelingen/enheten med det samme de kommer til sykehuset
 • Fotografer skal aldri filme/fotografere i korridorer uten først å ha avklart dette med avdelingen/enheten de gjør opptak i. Når det gjelder filming i fellesareal på sykehuset skal dette alltid avtales med Kommunikasjonsavdelinga først
 • Pasienter skal aldri filmes/fotograferes uten å ha gitt tydelig og bevisst samtykke
Intervju og filming skal alltid avtales med Kommunikasjonsavdelinga og avdelingsledelsen først. Det er lederen for den enkelte avdelingen/enheten som vet hvilke pasienter som er der, hvor syke de er, når og hvor de skal ha behandling/pleie, og når planlagte aktiviteter ved avdelingen finner sted. Dette skal tas hensyn til.

Taushetsplikten er lovpålagt for alle ansatte, og de er forpliktet til å sørge for at pasientene ikke blir eksponerte i media dersom de ikke ønsker det selv. Dette er umulig å ivareta dersom fotografer tar bilder eller filmfotografer starter opptak på en avdeling uten å varsle de som har ansvaret for pasientene og aktiviteten ved avdelingen. Det samme gjelder radiointervju og andre intervjusituasjoner.

Media er hjertelig velkomne til oss, og vi legger gjerne til rette for dere. Men vis hensyn!

Pressemeldinger

 • 27.05.2019
  UNN politietterforskes etter uventet dødsfall

  Politiet har satt i gang etterforskning etter et uventet dødsfall ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) i 2017.

 • 04.04.2019
  Forprosjekt for nye UNN Narvik er i gang

  Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) har inngått avtale med entreprenørfirmaet HENT om utarbeiding av forprosjektet og prosjektering av nytt sykehus i Narvik. Forprosjektet skal gjennomføres i perioden april-desember 2019.

 • 19.09.2018
  Mange læringspunkter i rapport om lederskiftet ved UNN

  Helse Nord RHF og UNN HF har fått overlevert rapporten som vurderer hendelsesforløpet ved lederskiftet på Universitetssykehuset Nord-Norge i februar 2018. Rapporten retter kritikk til enkeltaktører i saken og påpeker lovbrudd.

 • 06.02.2018
  UNN-direktør Tor Ingebrigtsen sier opp

  - Jeg har i dag orientert styret og direktørens ledergruppe om at jeg sier opp stillingen som administrerende direktør for Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN).

Fant du det du lette etter?
(På grunn av personvernet kan du ikke sende personlig informasjon som din epostadresse, telefonnummer eller personnummer)