Media

Kommunikasjonsavdelingen ved UNN håndterer henvendelser fra media knyttet til aktuelle nyhetssaker og daglige hendelser. Vi legger også til rette for kontakt med ledere og fagpersoner i sykehuset. Dette er viktig for å sikre at informasjonen som går ut fra sykehuset er oppdatert og korrekt.

Vakttelefon ved mediehenvendelser: 

4​82 26000

​ ​
Av hensyn til pårørende vil vi ikke oppdatere tilstanden til pasienter involvert i ulykker i mer enn tre døgn etter hendelsen. Oppdateringer gis i generelle vendinger, som for eksempel at pasienten har fått «alvorlige skader».​ Pressevakta kommenterer aldri pasienters sykdom.

Pressemeldinger

 • 19.09.2018
  Mange læringspunkter i rapport om lederskiftet ved UNN

  Helse Nord RHF og UNN HF har fått overlevert rapporten som vurderer hendelsesforløpet ved lederskiftet på Universitetssykehuset Nord-Norge i februar 2018. Rapporten retter kritikk til enkeltaktører i saken og påpeker lovbrudd.

 • 25.06.2018
  Godt utgangspunkt for forbedringsarbeid

  73,2 prosent av ansatte ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) har deltatt i den nasjonale undersøkelsen ForBedring 2018. Svarene fra medarbeiderne følges nå opp i den enkelte enhet i sykehusene.

 • 01.03.2018
  Sommerferieavvikling ved fødeavdelingene i UNN

  Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) vil sommeren 2018 gjennomføre vekselvis stenging av fødetilbudet i Harstad og Narvik. Ved å gjøre dette vil vi oppnå en større stabilitet i bemanningen, og vi sikrer samtidig en bedre kvalitet på tilbu...

 • 06.02.2018
  UNN-direktør Tor Ingebrigtsen sier opp

  - Jeg har i dag orientert styret og direktørens ledergruppe om at jeg sier opp stillingen som administrerende direktør for Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN).

Fant du det du lette etter?
(På grunn av personvernet kan du ikke sende personlig informasjon som din epostadresse, telefonnummer eller personnummer)