HELSENORGE

Forskning og fagutvikling på nyfødt intensiv

Her finner du informasjon om utviklingsprosjekter som kan berøre pasienter og pårørende hos oss.

​Ny metode for smertescoring hos nyfødte

Våren 2022 tar vi i bruk det nye observasjonsverktøyet COMFORTneo på nyfødt intensiv. Det er et testet og godkjent verktøy for premature og syke nyfødte. Innføringen vil ikke være til belastning for barna, men kan innebære at vi må observere dem oftere enn før.