Ungdomsrådet

Ungdomsrådet

Ungdomsrådet representerer brukergruppen ungdom i alderen 12-23 år i UNN. Det skal være et rådgivende organ for UNN og en høringsinstans for klinikkenes arbeid med å utvikle og opprettholde gode helsetjenester for ungdom. Ungdomsrådet skal også være et rådgivende organ for brukerutvalget.

Ungdomsrådet skal arbeide for å:


 • Fremme brukerperspektivet for ungdom i sykehuset, med spesielt fokus på ungdom med langvarige helseplager og de utfordringer denne gruppen har overfor helsepersonell, sykehusledelse og helsemyndigheter
 • Gi konkrete råd til forbedring av tjenester til ungdom på UNN
 • Dele sin erfaring som brukere til nytte for annen ungdom
 • Kommunisere med alle klinikker i sykehuset som behandler ungdom
 • Fremme kontakt med brukerorganisasjoner
 • Fremme generelle problemstillinger for ungdom i sykehus, på nasjonalt nivå, i samråd med andre ungdomsråd i Norge

Rådet består av 11 medlemmer i alder mellom 12 – 23 år. Representantene er så godt det lar seg gjøre fordelt etter alder, kjønn, etnisk bakgrunn og bosted som avspeiler helseforetakets nedslagsfelt. Ungdomsrådet skal ha minst en representant med samisk bakgrunn. Ungdomsrådet skal ha to representanter fra hvert av områdene somatikk, habilitering og psykiatri. 

Rådsmedlemmer sitter i to år, med mulighet for re-oppnevning.

Medlemmer av ungdomsrådet 2019-2021:

 • Regine Elvevold, Tromsø (permisjon)
 • Mathias Halvorsen, Tromsø
 • Anne-Marte Hansen, Tromsø
 • Zurajja Zeynalli, Tromsø
 • Kamilla Mari Sørensen, Tromsø
 • Johanne Mortensen, Tromsø
 • Iben Einan, Balsfjorden
 • Kamilla Hammari Olsen, Alta
 • Magnhild Elise Hjelme, Harstad (vara)

Kontaktpersoner for ungdomsrådet

Koordinator Mariann Sundström
telefon 777 55753
Koordinator Marit Nordmo
telefon 776 69513

Klinikkrådgiver Elisabeth Warvik, sekretær for ungdomsrådet
telefon 776 26336

Referater fra møter i ungdomsrådet

2019

2018

2017

2016

Årsrapporter

Fant du det du lette etter?