Ungdomsrådet i UNN

Ungdomsrådet

Ungdomsrådet representerer brukergruppen ungdom i alderen 12-23 år i UNN. Det skal være et rådgivende organ for UNN og en høringsinstans for klinikkenes arbeid med å utvikle og opprettholde gode helsetjenester for ungdom. Ungdomsrådet skal også være et rådgivende organ for brukerutvalget.

Ungdomsrådet skal arbeide for å:


 • Fremme brukerperspektivet for ungdom i sykehuset, med spesielt fokus på ungdom med langvarige helseplager og de utfordringer denne gruppen har overfor helsepersonell, sykehusledelse og helsemyndigheter
 • Gi konkrete råd til forbedring av tjenester til ungdom på UNN
 • Dele sin erfaring som brukere til nytte for annen ungdom
 • Kommunisere med alle klinikker i sykehuset som behandler ungdom
 • Fremme kontakt med brukerorganisasjoner
 • Fremme generelle problemstillinger for ungdom i sykehus, på nasjonalt nivå, i samråd med andre ungdomsråd i Norge

Rådet består av 11 medlemmer i alder mellom 12 – 23 år. Representantene er så godt det lar seg gjøre fordelt etter alder, kjønn, etnisk bakgrunn og bosted som avspeiler helseforetakets nedslagsfelt. Ungdomsrådet skal ha minst en representant med samisk bakgrunn. Ungdomsrådet skal ha to representanter fra hvert av områdene somatikk, habilitering og psykiatri. 

Rådsmedlemmer sitter i to år, med mulighet for re-oppnevning.

Medlemmer av ungdomsrådet 2017-2019:

 • Magnhild Elise Hjelme, Harstad (leder)
 • Helene Antonette Westgaard, Salangen/Tromsø (nestleder)
 • Oda Viktoria Kjærvik, Tromsø
 • Regine Elvevold, Tromsø
 • Maria Bendiksen, Harstad
 • Mathias Halvorsen, Tromsø
 • Einar Engstad, Tromsø
 • Cecilie-Kristiin Øien Thomsen, Harstad/Tromsø (permisjon til februar 2019)
 • Vegar Sjåfjell Adriansen, Tromsø
 • August Sæther, Tromsø (vara)
 • Johan Olsen Utnes, Tromsø (vara)


Kontaktpersoner for ungdomsrådet

Koordinator Mariann Sundström
telefon 777 55753
Koordinator Martha Bergum
telefon 776 69588
Klinikkrådgiver Elisabeth Warvik, sekretær for ungdomsrådet
telefon 776 26336

Referater fra møter i ungdomsrådet

2017


2016

Referat Ungdomsrådet UNN 020916.pdfhttps://unn.no/Documents/Ungdomsradet/Motereferater/2016/Referat Ungdomsrådet UNN 020916.pdfReferat Ungdomsrådet UNN 020916.pdf
Referat Ungdomsrådet UNN 040216.pdfhttps://unn.no/Documents/Ungdomsradet/Motereferater/2016/Referat Ungdomsrådet UNN 040216.pdfReferat Ungdomsrådet UNN 040216.pdf
Referat Ungdomsrådet UNN 080416.pdfhttps://unn.no/Documents/Ungdomsradet/Motereferater/2016/Referat Ungdomsrådet UNN 080416.pdfReferat Ungdomsrådet UNN 080416.pdf
Referat Ungdomsrådet UNN 141116.pdfhttps://unn.no/Documents/Ungdomsradet/Motereferater/2016/Referat Ungdomsrådet UNN 141116.pdfReferat Ungdomsrådet UNN 141116.pdf
Referat Ungdomsrådet UNN 300916-011016.pdfhttps://unn.no/Documents/Ungdomsradet/Motereferater/2016/Referat Ungdomsrådet UNN 300916-011016.pdfReferat Ungdomsrådet UNN 300916-011016.pdfFant du det du lette etter?
(På grunn av personvernet kan du ikke sende personlig informasjon som din epostadresse, telefonnummer eller personnummer)