HELSENORGE
Brukerutvalget på UNN

Brukerutvalget

Brukerutvalget ved Universitetssykehuset Nord-Norge er et rådgivende organ som tar opp saker på generelt og prinsipielt grunnlag. Brukerutvalget er satt sammen av representanter fra bruker- og pasientorganisasjoner. 

Både pasienter, pårørende, avdelinger og enkeltpersoner er velkommen til å melde inn saker.
Brukerutvalget tar ikke opp saker som gjelder enkeltpersoner eller saker som behandles av fagorganisasjonene.

Medlemmer

Leder

Terje Olsen, Huntingtonforeningen
Terje Olsen

Nestleder

Esben Haldorsen¸ Marborg
Esben Haldorsen

Nina Nedrejord, SAFO Nord
Nina Nedrejord

Medlemmer

Ulf Jack Bergstrøm, Kreftforeningen
Nina Benjaminsen, RIO
Lisbeth Dyrstad, FFO Troms og Finnmark
Thomas Engelskjøn, Kreftforeningen
Sidsel Haldorsen, Fylkeseldrerådet i Troms og Finnmark
Ingolf Kvandahl, Nordland eldreråd
Margrethe Larsen, Kreftforeningen

Varamedlemmer

Gudmund Ruben Johansen, FFO/ LHL Midt-Troms
Trond Arthur Pedersen, FFO/ Autismeforeningen
Kirsti Baardsen, Kreftforeningen
Ole-Marius Minde Johnsen, FFO/Mental Helse
Nina Rossing,  RIO
Alesia Andreassen​

Kontaktinformasjon

Leder Terje Olsen
Mobil:  92 46 72 14
Nestleder Espen Haldorsen
E-post:  esben@marborg.no ​
Mobil: 99 56 00 47

Administrasjonen ivaretar sekretariatet for Brukerutvalget:


Administrasjonskonsulent Hilde A Johannessen
Telefon:  77 66 91 22

Administrasjonssjef Ingrid Lernes Mathiassen
Telefon:  77 62 60 21

Post til Brukerutvalget sendes til Universitetssykehuset Nord-Norge, Postboks 100, 9038 Tromsø eller e-post til postmottak post@unn.no

Referater fra møter i Brukerutvalget

20222021


2020


Møter i Brukerutvalget 2021 


24.februar2021
20.-21. april 2021 
9. juni 2021 
14.-15. september 2021 
2. november 2021
8. desember 2021

Møter i Bru​​​​kerutvalget 2022

23. februar 2022
27.-28. april 2022
24.-25. mai 2022
28.-29. september 2022
23. november 2022​
14. desember 2022

Fant du det du lette etter?