Helsenorge
Brukerutvalget

Brukerutvalget

Brukerutvalget ved Universitetssykehuset Nord-Norge er et rådgivende organ som tar opp saker på generelt og prinsipielt grunnlag. Brukerutvalget er satt sammen av representanter fra bruker- og pasientorganisasjoner. Både pasienter, pårørende, avdelinger og enkeltpersoner er velkommen til å melde inn saker.

Brukerutvalget tar ikke opp saker som gjelder enkeltpersoner eller saker som behandles av fagorganisasjonene.

Medlemmer

Leder:
Kirsti Baardsen, Kreftforeningen

Nestleder:
 Paul Dahlø, LHL Troms

Medlemmer:
Hans-Johan Dahl, Fylkeseldrerådet
Nina Nedrejord, SAFO Nord
Ulf Jack Bergstrøm, Kreftforeningen
Merete Krohn, SAFO Nord/ Norges Handikapforbund
Ingolf Kvandahl, Nordland eldreråd
Merethe Saga Lønnum, FFO/Mental Helse Tromsø
Terje Olsen, FFO/Huntingtonforeningen
Siv Elin Reitan, RIO

Fast varamedlem:
Mildrid Pedersen, FFO Troms/ Norges astma- og allergiforbund

Varamedlemmer:
Thomas Engelskjøn, Kreftforeningen
Nina Benjaminsen, RIO Nord
Inger Marie Olsen, Hørselshemmedes landsforbund
Målfrid Ovanger, Pensjonistforbundet Finnmark

Kontaktinformasjon

Leder Kirsti Baardsen
Mobil:    99 70 31 67

Nestleder Paul Dahlø
Mobil:    97 71 87 00

Administrasjonen ivaretar sekretariatet for Brukerutvalget:

Administrasjonskonsulent Hilde A Johannessen
Telefon:  77 66 91 22

Administrasjonssjef Ingrid Lernes Mathiassen
Telefon:  77 62 60 21

Post til Brukerutvalget sendes til Universitetssykehuset Nord-Norge, Postboks 100, 9038 Tromsø eller e-post til postmottak post@unn.no

Referater fra møter i Brukerutvalget

2021


2020


Møter i Brukerutvalget 2021 


24.februar2021
20.-21. april 2021 
9. juni 2021 
14.-15. september 2021 
2. november 2021
8. desember 2021

Møter i Bru​​​​kerutvalget 2022

23. februar 2022
27.-28. april 2022
24.-25. mai 2022
28.-29. september 2022
23. november 2022​
14. desember 2022Fant du det du lette etter?