HELSENORGE
Brukerutvalget på UNN

Brukerutvalget

Brukerutvalget ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF er et samarbeidsorgan mellom sykehuset og brukerorganisasjonene, og et rådgivende organ for administrerende direktør og styret.

Utvalget ivaretar pasienter og pårørende sine interesser, og er også en pådriver i forbedring av tjenesten ved UNN.

Brukerutvalget består av oppnevnte representanter fra ulike pasient- og brukerorganisasjoner

Både pasienter, pårørende, avdelinger og enkeltpersoner er velkommen til å melde inn saker.

Brukerutvalget tar ikke opp saker som gjelder enkeltpersoner eller saker som behandles av fagorganisasjonene.

Viktige dokumenter:

Medlemmer

Leder

Terje Olsen, Huntingtonforeningen
Terje Olsen

Nestleder

Esben Haldorsen¸ Marborg
Esben Haldorsen

Nina Nedrejord, SAFO Nord
Nina Nedrejord

Medlemmer

Ulf Jack Bergstrøm, Kreftforeningen
Nina Benjaminsen, RIO
Lisbeth Dyrstad, FFO Troms og Finnmark
Thomas Engelskjøn, Kreftforeningen
Sidsel Haldorsen, Fylkeseldrerådet i Troms og Finnmark
Ingolf Kvandahl, Nordland eldreråd

Varamedlemmer

Gudmund Ruben Johansen, FFO/ LHL Midt-Troms
Trond Arthur Pedersen, FFO/ Autismeforeningen
Kirsti Baardsen, Kreftforeningen
Ole-Marius Minde Johnsen, FFO/Mental Helse
Nina Rossing,  RIO
Alesia Andreassen​

Kontaktinformasjon

Leder Terje Olsen
Mobil:  92 46 72 14
Nestleder Espen Haldorsen
E-post:  esben@marborg.no ​
Mobil: 99 56 00 47

Administrasjonen ivaretar sekretariatet for Brukerutvalget:


Administrasjonskonsulent Hilde A Johannessen
Telefon:  77 66 91 22

Administrasjonssjef Ingrid Lernes Mathiassen
Telefon:  77 62 60 21

Post til Brukerutvalget sendes til Universitetssykehuset Nord-Norge, Postboks 100, 9038 Tromsø eller e-post til postmottak post@unn.no

Referater fra møter i Brukerutvalget

2023

​​​2022

​​

​Møter i Brukerutvalget 2023

  • ​1. mars​
  • 22. mars
  • 25. mai
  • 19. september
  • 26. oktober
  • 29. november
Fant du det du lette etter?