Nevromuskulært kompetansesenter

- en del av Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser

Nevromuskulært kompetansesenter (NMK) jobber for at personer med arvelige nevromuskulære sykdommer skal få et godt, helhetlig og individuelt tilbud gjennom hele livet. Tjenestene ivaretas av NMK-samarbeidet.

Aktuelt fra NMK

 • 03.07.2020
  Sommeren 2020

  NMK-kontoret er bemannet hele sommeren, unntatt 9. og 10. juli. Vi kan treffes på mail nmk@unn.no Ønsker alle en fin sommer.

 • 15.06.2020
  Ny senterleder ved NMK

  Andreas D. Rosenberger tiltrådte stillingen tidligere i vår. Etter ei tid med overlapping og kunnskapsoverføring skal den tidligere spesialfysioterapeuten nå stå ved roret og manøvrere NMK inn i en ny og spennende fremtid.

 • 17.03.2020
  Råd til personer med nevromuskulære sykdommer i forbindelse med koronavirus

  Det er mange som kontakter enhetene i NMK-samarbeidet, Muskelklinikken Haukeland sykehus og Foreningen for Muskelsyke med spørsmål om hvordan de skal forholde seg til det nye koronaviruset. 

 • 04.02.2020
  Fysioterapi ved arvelige, nevromuskulære sykdommer hos ungdom og voksne

  Høsten 2020 arrangerer Nevromuskulært kompetansesenter (NMK), Universitetssykehuset Nord-Norge HF fagkurs for fysioterapeuter på Kastvollen Rehabiliteringssenter og på Forhusklinikken i Stavanger.

 • 10.01.2020
  Livsmestringskurs for personer med arvelig nevromuskulær diagnose

  Hektiske hverdager kan være krevende, og har man en funksjonsutfordring og en belastning større enn ressursene, oppleves det som kalles stress.

 • 31.10.2019
  Diagnosespesifikke rehabiliteringsopphold - rapport

  Rapport etter diagnosespesifikke rehabiliteringsopphold for personer med muskeldystrofier viser positive resultater.

 • 17.09.2019
  Presentasjoner fra nevromuskulært seminar på Svalbard

  I anledning NMK sitt 25 års jubileum arrangerte vi nevromuskulært seminar på Svalbard 3.-5. september 2019.  

 • 25.06.2019
  Evaluering av tilbud til Duchenne muskeldystrofi og Dystrophia myotonica

  NMK-samarbeidet har evaluert status for eksisterende tilbud, kunnskap og informasjon vedrørende  diagnosene, og hva som trengs av videre utvikling og forskning.

 • 24.06.2019
  Kan vi måle livskvalitet?

  NMK søker deltakere som kan være med å utvikle norsk versjon av spørreskjema til undersøkelse av livskvalitet hos personer med nevromuskulære sykdommer. 

 • Demonstrasjon av fysioundersøkelse
  21.06.2019
  Forskningsprosjekt om Limb girdle muskeldystrofi type 2I

  NMK ønsker kontakt med flest mulig personer som er diagnostisert med Limb girdle muskeldystrofi type 2I.Vil du delta i forskningsprosjektet kan du henvende deg til NMK på telefon: 77 62 72 17.

 • 07.06.2019
  Å være pårørende

  Torill Knutsen-Øy har delt sine erfaringer om å være dobbel pårørende for ektemann og datter med sykdommen Dystrofia myotonika i boken "Alene sammen".

 • Min kropp, mine grenser
  09.05.2019
  Min kropp, mine grenser

  Hvordan ha kontroll over egen kropp når du er avhengig av assistanse? Når du er i en situasjon hvor du trenger hjelp, hvor går grensa, eller hvordan setter du grensa, i forhold til egen kropp?

 • 11.04.2019
  Brukerkurs/fagkurs i regi av Frambu kompetansesenter

  NMK, Frambu kompetansesenter og Enhet for medfødte og arvelige nevromuskulære tilstander ved Oslo Universitetssykehus samarbeider om tjenester og kurs for pasienter med arvelige nevromuskulære sykdommer

 • 18.03.2019
  Treningsråd for muskelsyke

  Å leve med en muskelsykdom bør ikke være et hinder for å trene. Det anbefales tilpasset trening og fysisk aktivitet for personer med muskelsykdom. Rådene som heftet gir er ment til hjelp for å komme i gang med trening. 

 • 14.12.2018
  Gratulerer til dere på EM-laben

  EM-laben har flyttet inn i nye lokaler. De har fått nytt moderne utstyr, blant annet nytt elektronmikroskop som kan ta bilder med svært høy forstørrelse slik at mitokondriene inne i cellene kan studeres.

 • 23.11.2018
  Bobath grunnkurs arrangeres i Tromsø

  Kurset er åpent for fysioterapeuter og ergoterapeuter som møter nevrologiske pasienter i sin praksis. Kurset går over tre samlinger. Bindende påmelding innen 1. februar 2019.

 • 09.11.2018
  Ultralyd for diagnostisering og oppfølging av nevromuskulære sykdommer

  NMK har kjøpt inn nytt ultralyd apparat til bruk i både klinikk og forskning.  To nevrologer, en fysioterapeut og en klinisk nevrofysiolog tilknyttet NMK har vært på  hospitering i Radboud sykehus i Nijmegen, Nederland, for å få grunnlegge...

 • 21.09.2018
  Hva ble snakka om og debattert på Fagkonferansen i Tromsø

  Etter tilbakemeldinger vi har fått ser det ut som fagkonferansen har vært vellykket. Det var mange smil og hyggelige samtaler underveis.

 • Martin
  14.08.2018
  Ny oppdatert internasjonal veiledning for diagnostisering og oppfølging av Duchennes muskeldystrofi (DMD)

  Artiklene gir veiledning om hvordan DMD gutter, menn og bærere av Duchennes muskeldystrofi bør diagnostiseres og følges opp.        

 • 25.06.2018
  Resultater med NMK-genpanelet presentert på kongress i Milano

  NMK-genpanelet  gir analyse av 328 utvalgte gener og brukes som diagnostisk verktøy ved mistanke om muskelsykdom

 • 15.06.2018
  Tverrfaglig samarbeid - viktig for utvikling av nye diagnostiske metoder

  Toril Fagerheim nyansatt avdelingsleder ved Medisinsk genetisk avdeling forteller her hvordan samarbeidet fungerer mellom NMK og Medisinsk genetikk. Og hvordan kan tverrfaglig samarbeid bidra til utvikling av gode genteknologiske metoder fo...

 • 12.04.2018
  Duchenne muskeldystrofi -forskningsoversikt

  Formålet med forskningsoversikten på Duchenne muskeldystrofi er å informere pasienter og foreldre om de ulike terapeutiske tilnærmingene som for tiden utredes. Oversikten beskriver fordeler og ulemper ved metodene, og hindringer som må...

 • Rehabiliteringssenteret Nord-Norges Kurbad
  06.04.2018
  Muskeldystrofier

  21. august 2018 ønsker Rehabiliteringssentret Nord-Norges Kurbad velkommen til et 3-ukers gruppeopphold for pasienter med muskeldystofier; slik som Limb Girdle, Fasio-scapulo-humeral muskeldystrofi (FSHD), Becker, Duchenne og lignende tilstander.

 • Debatt
  08.03.2018
  Inntrykk fra Sjeldendagen 2018

  Konferansen samlet politikere, forskere, fagfolk, brukere og pårørende fra hele landet

 • IT-hjelpemidler for bevegelseshemmede
  02.01.2018
  IT–hjelpemidler for bevegelseshemmede

  Bedre muligheter for bruk av data uten slitasjeskader fra feil arbeidsstilling er viktig for de fleste, og spesielt for bevegelseshemmede. Her kan du få inspirasjon til hjelpemidler du kan ha bruk for og tips til hvordan du kan gå frem fo...

 • 20.11.2017
  Å være pasient ved NMK

  Et to-ukers opphold kan føles lenge å være hjemmefra. Hva brukes tiden til når dagens treningsprogram er ferdig?

 • 17.11.2017
  Ny samarbeidsavtale underskrevet av NMK-samarbeidet

  Det formelle samarbeidet mellom Frambu, EMAN (OUS) og NMK (UNN) fortsetter. Den 9.november ble ny samarbeidsavtale signert.

 • Muskelsyk
  03.11.2017
  Informative nye filmer om fysioterapi

 • 06.10.2017
  Brickless 2017

  Brickless er et nevromuskulært fagmøte som arrangeres hver annet år av RehabiliteringsCenter for Muskelsvind i Danmark

 • 22.09.2017
  Kommunikasjonsundersøkelse i regi av NMK-samarbidet - Er kompetansetjenesten som "hemmelige tjenester"?

  En del av svarene i undersøkelsen bidro til å bekrefte at det ofte er tilfeldig om og hvordan man blir kjent med at det finnes kompetansesentre for arvelige nevromuskulære sykdommer, og at det fortsatt er behov for innsats for å gjøre tjene...

 • Muskelregisteret
  14.08.2017
  Hvorfor melde seg inn i muskelregisteret?

  Du kan være med å bidra til forbedring av diagnostisering, behandling, og oppfølging av arvelige nevromuskulære sykdommer

 • Piller i ulike farger
  14.08.2017
  Behandling for Spinal muskelatrofi

  For første gang en medisin for behandling av Spinal muskelatrofi i Europa

 • Læringsplattformen Sjelden.no
  26.06.2017
  Læringsportalen Sjelden.no

  Læringsportalen Sjelden.no skal tilby fagpersoner og tjenesteytere kunnskap om sjeldne diagnoser

 • Plenumsbilde konferanse
  19.06.2017
  Fagdager om myotone tilstander og periodiske paralyser

  EMAN (enhet for medfødte og arvelige nevromuskulære tilstander) på Oslo universitetssykehus (OUS) ønsker velkommen til fagdager beregnet på leger og andre faggrupper som arbeider med, eller forsker innenfor feltet arvelige nevromuskulære tilstander.

 • 04.05.2017
  NMK arrangerer lærings og mestringskurs i Periodisk paralyse for pasienter og pårørende

  Kurset arrangeres som en del av NMK-samarbeidet og i samarbeid med Lærings og mestringssenteret i Tromsø. Søknadsfrist 15. juni, begrenset antall deltakere

 • 31.03.2017
  Genetikk i endring

  – Vi er i en overgangsfase med hensyn til diagnostisering basert på genetikk. Men vi sliter med sparsom informasjon, og genetikk er som kjent komplisert.

 • 02.03.2017
  Presentasjoner fra Sjeldendagen 28. februar 2017

  Sjeldendagen arrangeres i samarbeid mellom Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon, Nasjonal Kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser og Unge Funksjonshemmede.

 • 23.02.2017
  Kurs om voksne med nevromuskulære sykdommer

  Enhet for medfødte og arvelige muskelsykdommer (EMAN), som er en del av NMK-samarbeidet, arrangerer kurset i samarbeid med muskelklinikken på Haukeland sykehus. Kurset er i utgangspunktet ment for helsepersonell i Helse-Vest, men det er åpe...

 • 13.02.2017
  Årsrapport for 2016

  Nå er årsrapporten for Nasjonal kompetansetjeneste godkjent og publisert.

 • 28.11.2016
  Muskelregisteret

  Muskelregisteret, registeret for arvelige og medfødte nevromuskulære sykdommer

 • 11.11.2016
  Møteplass for PUST

  Foreningen for Muskelsyke (FFM) tok initiativ til prosjektet «Møteplasser for pust» ut ifra ønsker om å spre kunnskap om e-læringskurset PUST, til personer med nevromuskulære diagnoser, (og andre diagnoser som fører til respirasjonssvikt),...

 • 25.10.2016
  Strategisk satsing på fysioterapeuter

  Fysioterapeuten er en viktig ressurs for å bedre livssituasjonen til pasienter med progredierende nevromuskulære muskelsykdommer. NMK har derfor kunnskapsspredning/deling som strategisk satsingsområde for fysioterapeuter som jobber innenfor feltet.

 • 03.10.2016
  Nasjonal fagkonferanse NMK

  Vel blåst fagkonferanse!Fagkonferansen om nevromuskulære sykdommer 2016 samlet brukere og fagfolk fra hele landet, totalt 122 deltakere.

 

Fant du det du lette etter?