HELSENORGE
Smittevernrutine for sykehjem

Luftveisinfeksjoner – forebygging

​Formål og grunnlagsinformasjon

 • Forebygge at pasienter får luftveisinfeksjoner og hindre smittespredning.
 • Forebygge smitte via oksygenutstyr, pariapparat, sug eller ved respiratorbehandling.
 • Luftveisinfeksjoner er akutt betennelse i luftveiene som er forårsaket av bakterier eller virus.
  • Øvre luftveisinfeksjon er infeksjon i nese, bihuler, ører og hals.
  • Nedre luftveisinfeksjon er infeksjon i luftrør (trachea), bronkier og lungevev. Lungebetennelse (pneumoni) er den mest alvorlige av de nedre luftveisinfeksjoner.
 • Symptomer på luftveisinfeksjon: hoste, feber, purulent ekspektorat og anstrengt, hurtig respirasjon.

Forebyggende tiltak

 • Håndhygiene utføres alltid før og etter prosedyrer relatert til luftveiene.
 • Bruk hansker ved kontakt med luftveissekret.
 • Ikke gjenbruk engangsutstyr. Flergangsutstyr skal rengjøres og desinfiseres.
 • Unngå unødvendig sengeleie. Hvis sengeleie ikke kan unngås, ha hevet hode-ende, spesielt ved inntak av mat og drikke for å unngå aspirasjon av mageinnhold.
 • Tilrettelegg for at pasienten får munnstell daglig.
 • Tilby influensavaksine og pneumokokkvaksine til eldre og pasienter med kroniske hjerte-kar eller lungesykdommer.

 Smitteverntiltak ved luftveisinfeksjon

 • Isolering på eget rom anbefales ved mistanke om smittsom luftveisinfeksjon. Se prosedyre Isolering for mer utførlig beskrivelse av dråpesmitte.
 • Ved mye ekspektorat instrueres pasienten i å hoste i tørkepapir som umiddelbart kastes, eventuelt bør pasienten få lungefysioterapi (hjelp til å hoste), slik at sekretstagnasjon unngås.
 • Dersom suging av luftveiene er nødvendig, bruk sterile engangskateter og sterile hansker. Vær forsiktig med pasientens slimhinner og unngå å få sprut i rommet/ spredning av luftveissekret.

Personell

 • Helsepersonell som har luftveisinfeksjon med utskillelse av sekret bør unngå direkte pasientkontakt.
 • Helsepersonell i pasientnært arbeid bør tilbys influensavaksine for å forebygge smittespredning til sårbare pasienter.

Referanser

 

Tilbakemelding på denne sida

Fant du det du lette etter?