Smittevernrutine for sykehjem

Desinfeksjon av overflater og utstyr

​Formål og grunnlagsinformasjon

 • Desinfeksjon uskadeliggjør de fleste mikroorganismer og hindrer smittespredning.
 • Be leverandør beskrive hvordan utstyr skal desinfiseres før innkjøp av nytt utstyr. Unngå innkjøp av utstyr som ikke kan varmedesinfiseres eller desinfiseres med midler godkjent av Statens legemiddelverk.

Flergangsutstyr - noen grunnprinsipper


 • Utstyr rengjøres alltid etter bruk.
 • Utstyr som skal desinfiseres rengjøres først
 • Utstyr som skal steriliseres skal rengjøres og desinfiseres først.
 • Ikke la infeksiøst materiale tørke. Utstyr håndteres snarest mulig etter bruk.
 • Ev. manuell rengjøring utføres på en måte som minimerer fare for sprut/ aerosoldannelse.
 • Varmedesinfeksjon foretrekkes når det er mulig.

Temperatur ved varmedesinfeksjon


 • Spyledekontaminator og instrumentvaskemaskin: Ofte er maskinene innstilt på 85˚ C og oppover på slutten av programmet. Temperaturkrav er relatert til forholdet mellom temperatur og tid, A0 verdi. (Se vedlegg)
 • Oppvaskmaskiner: Ved spørsmål om sikker oppvask, søk råd hos Mattilsynet eller Kost- og ernæringsforbundet. «Nasjonale retningslinjer for god hygienepraksis i institusjonskjøkken» (2016) fås på mail ved å kontakte post@matomsorg.no. Der anbefales sluttskylling på 72˚ C i 15 sekunder.
 • Vaskemaskin for tekstiler: Minimum 85˚ C i 10 minutter. Industrivaskemaskiner kan innfri dette. Husholdningsvaskemaskiner går opp i høye temperaturer, men ofte vanskelig å kontrollere tidsintervall.

Sjekkliste for daglig og ukentlig kontroll av dekontaminator og instrumentvaskemaskin


 • Primært følges leverandørens anvisning for kontroll. Sjekkliste innhentes hos leverandør eller utarbeides.
 • Vær orientert om innstillingen for temperatur på sluttdesinfisering, og hvor lenge den skal vare.
 • Ta kontakt med teknisk fagperson dersom utstyr ikke blir rent eller ikke holdes på plass i maskinen

Ofte anbefales:

Daglig behov: 

 • Kontroller kammerets bunn og fjern rester ved behov
 • Sjekk at maskinen tar inn såpe ved å lage nivåmerke (dato) på såpeholder.
 • Sjekk at dysene er åpne, at det ikke har lagt seg papir eller lignende på dysehoder.

Instrumentvaskemaskin:    I tillegg sjekkes vaskearmer og rengjøres ved behov. Grovsilen rengjøres. Sjekk at stativ/ vogn får kontakt med vanntilførsel. Vasketest etter leverandørens anbefalinger.    

Årlig: Teknisk kontroll/vedlikehold av teknisk personell.  

Kjemisk desinfeksjon


 • Desinfeksjonsmidler skal være godkjent av Statens legemiddelverk og benyttes når varmedesinfeksjon ikke er mulig. Desinfeksjonsmidler oppbevares i låsbart skap.
 • Ulike desinfeksjonsmidler har ulikt virkeområde. Sjekk korrekt blandingsforhold. Utblandet middel oppbevares i lukket flaske. Skriv på dato for holdbarhet på blandingen
 • Vær oppmerksom på at desinfeksjonsmidler kan påvirke materialer som metall, gummi, plast m.m.

Kjemiske desinfeksjonsmidler og arbeidsmiljø

 • Ved håndtering av desinfeksjonsmidler bør man alltid benytte hansker, og annet anbefalt verneutstyr som kan være plastforkle, munnbind, P3 maske og øyebeskyttelse. Sjekk alltid sikkerdatablad for det enkelte desinfeksjonsmiddel eller kontakt leverandør dersom dette er uklart. Desinfeksjonsvæske i beholdere skal ha lokk over. Rommet bør ha god ventilasjon. Sprayflasker benyttes ikke pga fare for innånding.

Overflatedesinfeksjonssprit

 • Har effekt på tørre, synlige rene flater. Smøres på, holdes fuktet i angitt virketid og skal fordampe. Tørkes ikke av. Kontroller alltid virketid på valgt produkt. Desinfeksjonssprit har ikke god effekt ved organisk forurensning og benyttes ikke som flekkdesinfeksjon ved søl av kroppsvæsker/ synlig forurensing. Har ikke god effekt ved Norovirus eller Clostridioides difficile (sporedannende bakterie)

Alternativer når desinfeksjonssprit har begrenset effekt

Midlene må være godkjent av Statens legemiddelverk. Se https://legemiddelverket.no for oppdatert liste underfanen Godkjenning. I denne rutinen beskrives tre desinfeksjonsmidler som ofte tas i bruk i sykehjem; Virkon®, Perasafe® og LifeClean Desinfeksjon®.

Virkon®: Desinfeksjon av utstyr og overflater

 • Virkon® er et oksidativt middel godkjent mot de fleste bakterier, sopp og virus. Unntak: Mykobakterier og sporedannende bakterier slik som Clostridioides difficile
 • Brukes til desinfeksjon av flater og utstyr (ev. tekstiler tilsølt av organisk materiale).
 • Virketid: 10 minutter ved synlig rene flater, 30 minutter ved synlig forurensning. Vaskes av med fuktig klut. Utstyr som er synlig forurenset: 30 minutters virketid.
 • Sjekk blandingsforhold. Merk flaske med dato og overhold holdbarheten (5 døgn).
 • Bytt brukerløsningen minimum x 1 pr døgn. Etter utstyr tilsølt med kroppsvæsker har ligget i Virkon®, skal væska helles ut straks dette utstyret er desinfisert. Ny væske til neste utstyr.

 Perasafe®: Desinfeksjon av utstyr og overflater

 • Har effekt på de fleste bakterier, virus, sopp og sporedannende bakterier slik som Clostridioides difficile
  For utstyr som kan ha vært i kontakt med humant papillomavirus (HPV) anbefales bløtlegging i Perasafe®.    
 • Virketid: 10 minutter (unntatt ved spesielle utfordringer med sopp, 60 minutter i fersk utblanding).
 • Sjekk blandingsforhold. Merk flaske med dato og overhold holdbarheten (24 timer).
 • Bytt brukerløsningen minimum x 1 pr døgn. Etter utstyr tilsølt med kroppsvæsker har ligget i Perasafe®, skal væska helles ut straks dette utstyret er desinfisert. Ny væske til neste utstyr.

LifeClean Desinfeksjon®: Desinfeksjon av utstyr og overflater

 • Er basert på klordioksid, og har effekt på de fleste bakterier, virus, sopp og sporer (Clostridioides difficile).
 • Middelet er ferdig utblandet og er holdbar i 4 uker etter at flaskene er åpnet.

Kan benyttes både til desinfeksjon av rengjorte overflater og til utstyr. Virketid er 1 minutt, 2 min ved bakteriesporer (Clostridioides difficile).

Desinfeksjon av kontaktpunkter/ berøringspunkter

Spesielt anbefalt ved MRSA, ESBL, VRE og Clostridioides difficile, samt i situasjoner med mye søl av kroppsvæsker.

 • Punkter som ofte berøres av pasientens hender og/eller personalets hender desinfiseres med jevne mellomrom, for eksempel etter morgenstell.
 • Kontaktpunkter kan være nattbord, sengegjerde, ringesnor, håndtak på rullator, hjelpemidler, armlener, bord, lysbrytere, dørhåndtak, armatur på vask, såpe/sprit dispensere, servant, toalettsete, skylleknapp, toalettstol etc. For valg av desinfeksjonsmiddel: Se de foregående avsnittene.

Flekkdesinfeksjon ved søl av infeksiøst materiale

Bruk verneutstyr som anbefalt etter lokale rutiner eller anbefaling på datablad. Tørk forsiktig opp med cellestoff.

Hell egnet desinfeksjonsmiddel på området med søl. Overhold virketid:

 • 30 minutter for Virkon®
 • 10 minutter for Perasafe®
 • 2 minutter for LifeClean Desinfeksjon®

Vaskes av med vann til slutt.

Referanser


Vedlegg: A0 verdier

Forhold mellom temperatur og tid ved desinfeksjon

Tidligere krav om temperatur på minimum 85˚ C har blitt erstattet av krav om A0-verdi 60 for spyledekontaminator og A0-verdi 600 for instrumentvaskemaskiner. A0-verdioppgir forholdet mellom temperatur og tid (Standard EN-ISO 15833-1 og 2). 

Tabellene er hentet på Infeksjonskontroll.no, utarbeidet av Regionalt kompetansesenter for smittevern Helse Sør-Øst. Hentet 20.06.2019 på https://www.infeksjonskontroll.no/forebygging/6882 (Versjon datert 04.07.2019)

A0= 60 er minimumskravet til spyledekontaminator i henhold til standarden EN-ISO 15883-1

Tabellen viser hvilken kombinasjon av temperatur og tid som er nødvendig for å oppnå A0 lik 60.
​Temperatur​Tid​A0
​70oC​10 min​60
​80oC​1 min​60
​85oC​19 sek​60
​90oC​6 sek​60
​93oC​3 sek​60

A0= 600 er kravet til instrumentvaskemaskin i henhold til standarden EN ISO 15883-2:2009

Tabellen viser hvilken kombinasjon av temperatur og tid som er nødvendig for å oppnå A0 lik 600.
​Temperatur​Tid​A0
​70oC​100 min​600
​80oC​10 min​600
​85oC​3 min og 10 sek​600
​90oC​60 sek​600
​93oC​30 sek​600

Se også:

Tabell 3: A0 verdierved fugtig varmedesinfektion sammenholdt med anvendelsesområdene, s. 14 i Statens serum institut (2018): Nationale infektionshygiejniske retningslinjer for desinfektion i sundhedssektoren  Hentet 20.06.2019 

 
 

Tilbakemelding på denne sida