Smittevernrutine for sykehjem

Clostridioides difficile

 

Formål og grunnlagsinformasjon


 • Formålet er å minske risiko for smittespredning ved infeksjon med Clostridioides difficile
 • Clostridioides difficile kan forårsake diaré. Spesielt utsatt er pasienter som bruker antibiotika og immunsvekkede pasienter.
 • Smittemåte er kontaktsmitte og fekal-oral smitte.
 • Bakterien er sporedannende. Bakteriesporer har langvarig overlevelsesevne utenfor miljøet. Desinfeksjonssprit har begrenset effekt både som overflatedesinfeksjon og ved håndhygiene.
 • Kontaktsmitteisolering ved kort forløp. Ved varig bærerskap og vedvarende diaré: Smitteregime tilpasses slik at langvarig isolering unngås.

Prøvetaking

 • På rekvisisjon for mikrobiologisk prøvetaking krysses av for Clostridioides difficile. Det er viktig å oppgi om pasienten behandles med antibiotika.
 • Bruk sterilt prøveglass (fæcesglass).
 • Kontrollprøver er vanligvis ikke nødvendig. Det er symptombildet som er styrende for smitteverntiltak.
 • Utbrudd med Clostridioides difficile forekommer, og det tas prøver av medpasienter dersom de får symptomer og det er grunn til å mistenke Clostridioides difficile

Smitteverntiltak

 • Isolering: Kontaktsmitteisolering anbefales ved kortvarig forløp og pågående diaré.
 • Eget toalett: Pasient skal ikke benytte toaletter i fellesområdene.
 • Beskyttelsesutstyr: Beskyttelsesfrakk med lang arm og mansjett, samt nitril- eller latexhansker.
 • Håndhygiene: Utfør håndvask med såpe og vann. Desinfeksjonssprit er ikke effektivt ved Clostridioides difficile.
 • Tekstiler: Alle brukte tekstiler håndteres/ emballeres som smittetøy. Privattøy vaskes separat. Vask tøyet på den høyeste temperaturen tøyet tåler. Vaskemaskin rengjøres ved å kjøre tom maskin på høyes mulig temperatur. Bruk beskyttelsesutstyr i all håndtering av brukte tekstiler.
 • Avfall: Behandles som smitteavfall dersom det er tilsølt med kroppsvæsker. Resten går som restavfall.
 • Utstyr: Flergangsutstyr som tas ut av rommet emballeres i gul plastpose og bringes til skyllerommet. Skal rengjøres og desinfiseres så raskt som mulig. Unngå mellomlagring. Er mellomlagring likevel nødvendig, forblir utstyret emballert i tett gul pose inntil det dekontamineres. 

Flergangs rektaltermometre benyttes ikke.

 • Oppvask: Brukt servise og bestikk fraktes ut fra rom i gul, lukket plastpose og desinfiseres før det settes i oppvaskmaskin.
 • Renhold: Renholdspersonell ikler seg samme beskyttelsesutstyr som pleiepersonalet. Rommet skal vaskes daglig. Smitterom vaskes til slutt i avdelingen. Eget moppeskaft på rommet. Brukte mopper emballeres og går direkte til smittevask eller smitteavfall. Har bøtte vært benyttet på rommet skal denne direkte i dekontaminator.
 • Desinfeksjon: av berøringspunkter/ kontaktpunkter daglig, etter stell. Gjelder nattbord, sengegjerde, ringesnor, håndtak på rullator, rullestol, hjelpemidler, armlener, bord, lysbrytere, dørhåndtak, armatur på vask, såpe/sprit dispensere, servant, toalettsete, skylleknapp, toalettstol etc.
 • Desinfeksjonsmiddel: Middelet som benyttes må ha dokumentert effekt på bakteriesporer og være godkjent av Statens legemiddelverk, for eksempel Perasafe® eller LifeClean®. (Se produktinformasjon om utblanding, holdbarhet og virketid). Ved desinfeksjon av berøringspunkter smøres middelet på og vaskes av igjen med vann etter oppgitt virketid på valgt desinfeksjonsmiddel.
 • Flekkdesinfeksjon: Ved synlig søl av kroppsvæsker: Bruk f.eks Perasafe®, dynk på og vent 10 minutter før det vaskes av. Ved bruk av LifeClean®, følg instruksjon for virketid for desinfeksjonsmidlet. Desinfeksjon av kontaktpunkter og flekkdesinfeksjon utføres av pleiepersonell hvis ikke annet er avtalt.
 • Besøkende: Instrueres i god håndhygiene med såpe og vann.  
 • Opphør av isolering: Alle brukte tekstiler sendes til smittevask, seng og madrass desinfiseres med Perasafe® eller LifeClean®. Det samme gjelder alle horisontale flater, alle berøringspunkter og alt utstyr som blir igjen på rommet. Engangsutstyr kastes og flergangsutstyr emballeres i gule poser og desinfiseres på desinfeksjonsrom. Vegger vaskes dersom de er tilsølt. Gulv desinfiseres med Perasafe® eller LifeClean®.

Se rutinen Isolering for mer utførlig beskrivelse av tiltakene

Hvor lenge skal pasienten kontaktsmitteisoleres?

Et til to døgn etter at diaré er opphørt, kan isolering oppheves. Ved opphør av isolering foretas smittevask.

 • Dersom diaré ikke opphører i løpet av få dager, vurderes andre løsninger enn å isolere pasienten på rommet. Ved kronisk forløp oppheves isolering, og smitteverntiltak tilpasses. Prinsipper for kontaktsmitteisolering benyttes i stell og på pasientens rom/ bad. Nystelt pasient med rene hender, rene klær og rent utstyr kan få komme ut av rommet.

Informasjon, varsling og meldeplikt

 • Informasjon om smittestatus gis til behandlende lege ved overflytting eller utskriving.
 • Ved utbrudd i helseinstitusjoner, varsles kommuneoverlege og fylkesmannen. Kommunelege varsler til Folkehelseinstituttet via varslingssystemet Vesuv.no, eller pr. telefon.
 • Er meldepliktig til Meldingssystemet for smittsomme sykdommer (MSIS). Dette gjøres av laboratoriene.

Referanser

Folkehelseinstituttet. Smittevernveilederen.
Hentet 05.08.2019