HELSENORGE
Smittevernrutine for sykehjem

Isolering – På/avkledning. Illustrasjon

Beregnet på utskrift. I forbindelse med påkledning av beskyttelsesutstyr.