Tromsø

Samvalg

Samvalg er et samarbeid mellom pasient og helsepersonell om å treffe beslutninger om utredning, behandling og oppfølging, i den grad og på de måter pasienten ønsker.

Når du har et helseproblem, finnes det ofte flere ulike alternativer for både undersøkelser og behandling. Noen ganger er det ikke mulig for helsepersonell å avgjøre hvilken mulighet som passer best for deg – enten fordi det er flere likestilte muligheter, eller fordi valget er avhengig av dine verdier og hvordan du ønsker å leve. 

Da er det viktig at du involverer deg i beslutningen. Samvalg kan hjelpe deg med nettopp dette.


Se filmen "Hva er samvalg?" på Youtube

Fant du det du lette etter?
(På grunn av personvernet kan du ikke sende personlig informasjon som din epostadresse, telefonnummer eller personnummer)