Samvalg

Samvalg

Du kan være med å bestemme

Samvalg er en prosess hvor du diskuterer og deltar i beslutninger om mulige undersøkelser og behandlinger sammen med helsepersonell. Samvalgsverktøy kan være et godt hjelpemiddel.

Når du har blitt syk eller har et helseproblem, finnes det ofte flere ulike muligheter for både undersøkelser og behandling. Da må du veie fordeler og ulemper ved de forskjellige alternativene opp mot hverandre. Sammen med lege og helsepersonell kan du diskutere de ulike mulighetene, slik at dere kommer frem til det beste valget for deg.

Målet med samvalg er at du skal kunne ta et informert valg. Samtidig skal du ikke føle deg presset til å være mer involvert i beslutningene enn du ønsker selv.

Samvalgsverktøy for din sykdom

Samvalgsverktøy er hjelpemidler som består av tekst og filmklipp. De gir relevant og pålitelig informasjon om ditt helseproblem, og alle valgmulighetene som finnes. På helsenorge.no finner du samvalgsverktøyene fra UNN. Klikk på diagnosen for å finne mer informasjon om hvilke behandlingsvalg du har:


(Flere samvalgsverktøy er under utvikling) 

Tips til samvalg

Tre enkle spørsmål som kan være til hjelp når du snakker med behandleren din:

  • Hvilke alternativer har jeg? 
  • Hva er de mulige fordelene og ulempene?
  • Hvor sannsynlig er det at jeg vil oppleve hver av fordelene og ulempene? 

 

Mine behandlingsvalg 
Mine behandlingsvalg på UNN utvikler og produserer samvalgsverktøyene for helsenorge.no. Mine behandlingsvalg eies av UNN HF og er finansiert av Helse Nord RHF.

Gå til Mine behandlingsvalg
Fant du det du lette etter?
(På grunn av personvernet kan du ikke sende personlig informasjon som din epostadresse, telefonnummer eller personnummer)