Samvalg

Samvalg innebærer at pasient og helsepersonell sammen kommer fram til hvilken undersøkelse eller behandling som passer best for pasienten.

Forankring og nyttige lenker

Samvalg er brukermedvirkning på individnivå. Det er en prosess der helsepersonell og pasient sammen tar beslutninger om hvilke undersøkelses- og behandlingsmetoder som passer best for den enkelte. Målet er at pasienten skal kunne ta et informert valg.

Pasient- og brukerrettighetsloven definerer brukermedvirkning som en pasientrettighet, og flere ulike stortingsmeldinger har satt fokus på brukermedvirkning og samvalg. 

 
Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) har gitt alle helseforetak i oppdrag å innføre samvalg.
Samvalg er forankret i følgende styrende dokumenter:

 

Forskningsartikler

Under finner du en kort liste med vitenskapelige artikler om samvalg. Lenger ned finnes en utvidet litteraturliste for deg som ønsker utdypende kunnskap. Ta gjerne kontakt hvis du ønsker flere litteraturtips (f.eks. om målinger, implementering eller utdanning). 

 
 1. Légaré F, Thompson-Leduc P. Twelve myths about shared decision making. Patient education and counseling. 2014;96(3):281-6.
 2. Makoul G, Clayman ML. An integrative model of shared decision making in medical encounters. Patient education and counseling. 2006;60(3):301-12.
 3. Stacey D, Légaré F, Lewis K, Barry MJ, Bennett CL, Eden KB, et al. Decision aids for people facing health treatment or screening decisions. The Cochrane database of systematic reviews. 2017;4(4):Cd001431.
 4. Joseph-Williams N, Elwyn G, Edwards A. Knowledge is not power for patients: a systematic review and thematic synthesis of patient-reported barriers and facilitators to shared decision making. Patient education and counseling. 2014;94(3):291-309.
 5. Shepherd HL, Barratt A, Trevena LJ, McGeechan K, Carey K, Epstein RM, et al. Three questions that patients can ask to improve the quality of information physicians give about treatment options: a cross-over trial. Patient education and counseling. 2011;84(3):379-85.
 6. Bomhof-Roordink H, Gärtner FR, Stiggelbout AM, Pieterse AH. Key components of shared decision making models: a systematic review. BMJ Open. 2019;9(12):e031763.

Utvidet litteraturliste

 1. Légaré F, Adekpedjou R, Stacey D, Turcotte S, Kryworuchko J, Graham ID, et al. Interventions for increasing the use of shared decision making by healthcare professionals. Cochrane Database of Systematic Reviews. 2018(7).
 2. Bunge M, Mühlhauser I, Steckelberg A. What constitutes evidence-based patient information? Overview of discussed criteria. Patient education and counseling. 2010;78(3):316-28.
 3. Geiger F, Hacke C, Potthoff J, Scheibler F, Rueffer JU, Kuch C, et al. The effect of a scalable online training module for shared decision making based on flawed video examples - a randomized controlled trial. Patient education and counseling. 2021;104(7):1568-74.
 4. Charles C, Gafni A, Whelan T. Shared decision-making in the medical encounter: what does it mean? (or it takes at least two to tango). Social science & medicine (1982). 1997;44(5):681-92.
 5. Clayman ML, Gulbrandsen P, Morris MA. A patient in the clinic; a person in the world. Why shared decision making needs to center on the person rather than the medical encounter. Patient education and counseling. 2017;100(3):600-4.
 6. Elwyn G, Dehlendorf C, Epstein RM, Marrin K, White J, Frosch DL. Shared decision making and motivational interviewing: achieving patient-centered care across the spectrum of health care problems. Annals of family medicine. 2014;12(3):270-5.
 7. Clayman ML, Bylund CL, Chewning B, Makoul G. The Impact of Patient Participation in Health Decisions Within Medical Encounters: A Systematic Review. Medical decision making : an international journal of the Society for Medical Decision Making. 2016;36(4):427-52.
 8. Whitney SN, McGuire AL, McCullough LB. A typology of shared decision making, informed consent, and simple consent. Annals of internal medicine. 2004;140(1):54-9.
 9. Shay LA, Lafata JE. Where is the evidence? A systematic review of shared decision making and patient outcomes. Medical decision making : an international journal of the Society for Medical Decision Making. 2015;35(1):114-31.
 10. Coulter A, Collins A. Making shared decision-making a reality. No decision about me, without me. 11-13 Cavendish Square London W1G OAN: The King`s Fund; 2011 Contract No.: ISBN: 978 1 85717 624 7.
 11. Clayman ML, Makoul G, Harper MM, Koby DG, Williams AR. Development of a shared decision making coding system for analysis of patient-healthcare provider encounters. Patient education and counseling. 2012;88(3):367-72.
 12. Ajzen I. The theory of planned behavior. Organizational Behavior and Human Decision Processes. 1991;50(2):179-211.
Oppdatert 20.08.
2021

Samvalgssenteret

Samvalgssenteret er finansiert av Helse Nord RHF, eies av UNN og er lokalisert ved UNN, Tromsø. Oppdraget vårt er å bidra til at samvalg blir implementert i Helse Nord RHF. Det gjør vi gjennom å: 

 • Produsere og veilede i produksjon av samvalgsverktøy
 • Bistå med implementering av samvalg i en klinisk hverdag
 • Tilby opplæring i samvalg for studenter, helsearbeidere, pasienter og andre
 • Utvikle e-læring og informasjonsmateriell
 • Arrangere fagnettverk
 • Åpent dele og spre informasjon om samvalg

Samvalgsverktøy

Produksjon av samvalgsverktøy foregår på en systematisk måte etter en generisk modell, og blir tilpasset hver enkelt medisinske problemstilling. De er bygd opp etter stegene i en beslutningsprosess. I tillegg til tekst om diagnose og behandlingsmuligheter, inneholder samvalgsverktøyene korte informasjons- og motivasjonsfilmer med pasienter og helsepersonell. Alle samvalgsverktøyene blir produsert i nært samarbeid med klinikere og pasienter. 

 
Alle samvalgsverktøy produseres i tråd med nasjonale kvalitetskrav. Disse bygger på de internasjonale IPDAS-kriteriene. Samvalgsverktøyene bygger også på kriteriene for evidensbasert pasientinformasjon, som angir hvilken informasjon som bør tas med, og hvordan den bør presenteres på en riktig, kvalitetssikret og forståelig måte.

 
Modellen som samvalgsverktøyene bygger på er utviklet av Samvalgssenteret i samarbeid med TakePart Media + Science, inkubatorprosjektet DAfactory, Direktoratet for e-helse og Helsedirektoratet.

 
Er du helsepersonell, og ønsker å utvikle et samvalgsverktøy etter vår modell? I så fall kan vi bidra med veiledning og oppfølging gjennom hele produksjonen. Ta kontakt, så hjelper vi deg. Se mer i vår Veileder for produksjon av samvalgsverktøy.  

Undervisning og opplæring

Samvalgssenteret tilbyr undervisning i samvalg til helsepersonell, studenter, pasienter og pårørende. Vi skreddersyr undervisningen til kompetansenivå og formål. Vi utvikler også e-læring og informasjonsmateriell til bruk i undervisning og klinikk.

 
Samvalg er et obligatorisk læringsmål for leger i spesialisering. I tillegg er det et integrert læringsmål i sykepleie-, fysioterapi og legeutdanningene. 

Samarbeid

Samvalgssenteret samarbeider med ulike pasientorganisasjoner, profesjonsorganisasjoner, helseforetak og utdanningsinstitusjoner nasjonalt og internasjonalt, samt med Helsedirektoratet, Direktoratet for e-helse og Folkehelseinstituttet.

 
Vi samarbeider også med SHARE TO CARE, som har innført samvalg i samtlige avdelinger og klinikker ved universitetssykehuset i Kiel. De siste årene har SHARE TO CARE utviklet mer enn 60 ulike samvalgsverktøy, e-læringskurs om samvalg for leger og kurs i samvalgsveiledning for leger og sykepleiere. 

 
Samvalgssenteret er representert i Faggruppe samvalg, en nasjonal faggruppe som ledes av Norsk helsenett. Faggruppen skal sikre helhetlig kvalitet, forvaltning og utvikling i de nasjonale samvalgsverktøyene som publiseres på helsenorge.no.

Kontakt

Samvalgssenteret er et tverrfaglig team. Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål eller vil snakke om samvalg. Vær oppmerksom på at eposten ikke må inneholde helse- eller sensitive personopplysninger.

samvalgssenteret@unn.no

Tove Skjelbakken 
Leder/overlege (permisjon i perioden 22.02.21 – 22.02.22)
Tove Skjelbakken
 

 
Anne Regine Lager
Konstituert leder
917 11 630 / anne.regine.lager@unn.no

Anne Regine Lager

Steinar Pedersen
Prosjektleder/overlege
Steinar Pedersen
 

Mirjam Lauritzen
Prosjektutvikler/spesialsykepleier
 
Mirjam Lauritsen
 

 
 
Kirsti Rakkenes
Prosjektleder

Bilde av Kirsti Rakkenes
 

Elisabeth Sundkvist
Rådgiver
938 70 777 / elisabeth.sundkvist@unn.no

 
Elisabeth Sundkvist 

Hannes Wåhlin
Prosjektmedarbeider/sykepleier

 
Hannes Wåhlin  

 

Lars Mandelkow
Diplompsykolog/teolog (20 % stilling)
406 59 364

Lars Mandelkow
 

 

Marla Clayman
Helsetjeneste- og helsekommunikasjonsforsker (10 % stilling)
Marla Clayman 

 

Salim Greven
Spesialist i barne- og ungdomsmedisin (20 % stilling)

Salim Greven
 


Simone Kienlin
Doktorgradsstipendiat i prosjektet DA factory (50 % stilling)
936 42 406 / simone.kienlin@helse-sorost.no

Simone Kienlin      

Fant du det du lette etter?