HELSENORGE

Fagnettverk samvalg – for deg som er interessert i klinisk kommunikasjon og medvirkning

Samvalgssenteret inviterer regelmessig til et nettbasert fagnettverk som holdes i et virtuelt møterom. Møtet er åpent for deltakere fra alle helseregioner.
Hensikten med møtet er å dele og øke kunnskap om samvalg. I tillegg er dette en fin anledning til å bygge nettverk og etablere kontakt med andre som er interessert i samvalg.

Program

Møtene holdes klokken 11.30 – 12.00 og du får gjerne spise matpakken din underveis. 

19. januar
Evaluation of a program for routine implementation of shared decision-making in cancer care: results of a stepped wedge cluster randomized trial (PREPARED)
v/ Anja Lindig, helsetjenesteforsker ved avdeling for medisinsk psykologi, Universitetssykehuset Hamburg-Eppendorf.

 16. februar
Klar for Samvalg - et rammeverk for kompetanseheving i Samvalg
v/ Simone Kienlin, PhD- stipendiat og spesialrådgiver for samvalg, avdeling for samhandling og brukermedvirkning, Helse Sør-Øst RHF

16. mars
Kommunikasjonsverktøy til støtte for samvalg ved langvarig sykdom
v/ Berit Seljelid, PhD- stipendiat ved Avdeling for Digital Helseforskning Medisinsk klinikk OUS og spesialrådgiver pasient- og pårørendeopplæring.

11. mai
Betre samval og pasientforløp ved avansert lungekreft - ein multisenter implemeneringsstudie (SAMVAL-studien)
v/ Margrethe Schaufel, 1.amanuensis i palliativ medisin ved Universitetet i Bergen og overlege ved Lungeavdelinga på Haukeland Universitetssjukehus

8. juni
Å innføre samvalg og samvalgsverktøy: Et internasjonalt kunnskapsgrunnlag

v/ Øystein Eiring, Fagsjef, spesialist i psykiatri, M.A, PhDc. Stabsområde helse, Sykehuset Innlandet

Påmelding

Vennligst send en epost til samvalgssenteret@unn.no for å melde deg inn i fagnettverket. Du vil da motta en invitasjon til kommende møte.
Fant du det du lette etter?