Slik lager du samvalgsverktøy

Her finner du finner du oppskriften for produksjon av samvalgsverktøy. Veilederen har maler, linker og praktiske tips.

Samvalgssenteret har nå utviklet en oppskrift for å lage samvalgsverktøy. Veilederen er tenkt for deg som skal produserer samvalgsverktøy. Modellen er generisk, men kan tilpasses hver enkelt medisinske problemstilling og pasientgruppe. 

Hensikten med veilederen er å strukturere produksjonen, og sørge for at kvalitetskriteriene for samvalgsverktøy oppfylles. Veilederen følger nasjonale og internasjonale kvalitetskrav, se lenke til Helsedirektoratet under.

Se gjerne på verktøy som allerede er publisert på helsenorge.no

Har du behov for mer veiledning så er du hjertelig velkommen til å ta kontakt med Samvalgssenteret på e-post samvalgssenteret@unn.no


Fant du det du lette etter?