Kritisk informasjon om nevromuskulære sykdommer

Få registrert kritisk informasjon i kjernejournalen

NMK anbefaler at du får registrert kritisk informasjon om sykdommen din i kjernejournalen. Kjernejournal er en elektronisk tjeneste som inneholder viktige opplysninger om helsen din som både du som innbygger og helsepersonell har tilgang til.

Hva er kjernejournal?

Dersom du skulle komme opp i en akutt situasjon der du ikke er i stand til å gjøre rede for deg, kan registrerte opplysninger i din kjernejournal gi helsepersonell rask tilgang til utvalgte og viktige helseopplysninger om deg, uavhengig av hvilket sykehus du får behandling på. Kjernejournal er ikke en erstatning for journalen du har hos fastlege eller sykehus, men den er et viktig supplement for å sikre at helsepersonell får essensiell informasjon om deg.

Ambulanse

Alle som er fastboende i Norge har nå fått en kjernejournal, med unntak av de som har reservert seg mot det. Kjernejournal er innført i alle kommuner, og er tilgjengelig på alle sykehus i Norge. Det er noen få legevakter og legekontor som ikke har tatt i bruk tjenesten ennå. Du kan lese mer om kjernejournal og hvordan helseopplysninger kan registreres på Helsenorge sine nettsider.

Din fastlege eller behandlende lege må registrere opplysningene om din sykdom i samråd med deg som pasient.  Du kan skrive ut det relevante kjernejournalskrivet (se pdf nedenfor) for din diagnose å ta med til legen.

Kritisk informasjon for Becker muskeldystrofi 

Kritisk informasjon for Charcot-Marie-tooths sykdom 

Kritisk informasjon for Dystrofia myotonica

Kritisk informasjon for Fascioscapulohumeral muskeldystrofi 

Kritisk informasjon for Hyperkalemisk periodisk paralyse 

Kritisk informasjon for Hypokalemisk periodisk paralyse

Kritisk informasjon for Limb girdle muskeldystrofi 

Kritisk informasjon er utarbeidet av NMK og EMAN etter mal fra

https://www.musculardystrophyuk.org/about-muscle-wasting-conditions/information-factsheets/conditions/alert-cards-and-care-plans/alert-cards/

Vi vil legge ut kritisk informasjon for flere diagnoser når de ferdigstilles!

Fant du det du lette etter?
(På grunn av personvernet kan du ikke sende personlig informasjon som din epostadresse, telefonnummer eller personnummer)