Helsenorge

Smittevern for kommunehelsetjenesten

Finnmarkssykehuset, Universitetssykehuset Nord-Norge, Nordlandssykehuset, og Helgelandssykehuset tilbyr smittevernbistand til kommunehelsetjenesten i Nord-Norge

 
Sykehusene i Helse Nord har smittevernsykepleiere som bistår kommunale helseinstitusjoner med rådgivning og undervisning innen smittevern. Under finner du nyttig informasjon og forslag til smittevernrutiner for sykehjem. Ta gjerne kontakt.

Korsen står det til?» - Smittevern- og antibiotikavisitt i sykehjem (prosjekt 2021 - 2022) 

Prosjektet er et initiativ fra smittevernsykepleiere for kommunehelsetjenesten. Sykehjem i Nord-Norge inviteres til å innføre «smittevern- og antibiotikavisitter». Det innebærer en månedlig sjekk av eget smittevern ved bruk av et skjema. Deltakende sykehjem mottar rapporter med funn fra visittene, og inviteres med på månedlige webinarer. Prosjektperioden er et halvt år, og intensjonen er at prosjektet skal gjentas med nye deltakere hver høst.

Sykehjem som ennå ikke har fått anledning til å delta i prosjektet, er velkommen til å ta i bruk verktøyet på egenhånd og ta kontakt med oss dersom det er spørsmål. Prosjektbeskrivelse og visittskjema er tilgjengelig her:

Skjema for smittevern- og antibiotikavisitt (PDF)

E-læring, filmer og presentasjoner

Grunnleggende smittevern Tid

Undervisningsfilm for vikarer og nyansatte (FHI 2020)

32 min
Håndhygiene

E-læringskurs i håndhygiene

Kompetansesenter i smittevern Helse Nord (KORSN) og E-læringsgruppen i smittevern i Helse Sør-øst og Helse Midt-Norge 2014

20 min

Undervisningsfilm om håndhygiene (FHI 2019)

8 min

Film som illustrerer hånddesinfeksjon (FHI 2019)

40 sek

Film som illustrer håndvask (FHI 2016)

1,5 min

Håndhygiene i kommunehelsetjenesten (FHI 2020)

32 slides

Håndhygiene og hanskebruk for renholdspersonell (FHI 2020)

18 slides

Film. Den usynlige utfordringen I: Hva om bakterier ikke var usynlige (FHI 2016)

2 min

Film. Den usynlige utfordringen II: Hansker erstatter ikke håndhygiene (FHI 2017)

2 min

Film. Den usynlige utfordringen III: Håndhygiene og antibiotikaresistens (FHI 2018)

2 min
Hansker

Film, hvordan ta på og av hansker (FHI 2017)

1,5 min

Hanskebruk i kommunehelsetjenesten (FHI 2021)

20 slides

Hanskebruk for renholdspersonell (FHI 2021)

18 slides

Isolering (generelt, ikke relatert til Covid-19)

E-læringskurs (Kompetansesenter i smittevern Helse Nord 2016)

Merk: Målgruppa er personell i sykehus. Ved bruk i sykehjem må ansvarlig for opplæringa opplyse om forskjellene ved isolering i sykehjem. F.eks. er det ikke en anbefaling å isolere beboere med bærerskap av antibiotikaresistente bakterier (MRSA/ESBL/VRE) i sykehjem, slik det er i sykehus

30 min
Håndhygiene og hanskebruk på isoleringsrom

Opplæringsfilm (FHI i samarbeid med Nasjonal håndhygienegruppe 2021)

5 min.

«Kortfilm» som illustrer poenget godt.

FHI i samarbeid med Nasjonal håndhygienegruppe 2021

1 min.
Covid-19

Film, på- og avkledning av beskyttelsesutstyr (Kompetansesenter i smittevern Helse Nord 2020)

3,5 min

Informasjons- og undervisningsmateriell for helsetjenesten (FHI)

 
Antibiotikabruk i sykehjem

E-læringskurs (Antibiotikasenteret for primærmedisin 2020)

4 kurs


Hvert kurs
45 min
Annet materiell

Kahoot og quiz om håndhygiene og hanskebruk (FHI)

 

Plakater, klistremerker m.m. (FHI)

 

Smittevernkontakt

Ivaretakelse av smittevernarbeidet i institusjonen er ledelsens ansvar. En ordning med smittevernkontakter i avdelingene er anbefalt i Rettleiar til forskrift om smittevern i helsetenesta (Folkehelseinstituttet 2006). 
Smittevernkontakter kan ivareta delegerte oppgaver. Her finner du et forslag til funksjonsbeskrivelse for smittevernkontakter. Denne justeres etter lokale forutsetninger og behov.


Undervisning​

Tilbud om undervisning er gratis. Kontaktperson i kommunen sørger for organisering, annonsering og sikrer oppmøte. Leder bør være til stede og innlede. 

Temaer kan være:

 • Grunnleggende​ smittevernrutiner 
 • Isolering
 • Desinfeksjonsrom 
 • Multiresistente bakterier (MRSA/ESBL/VRE)
 • Gastroenteritt (Norovirus og Clostridium difficile)
 • Hvordan komme i gang med infeksjonskontrollprogram (IKP)?
Det kan også legges inn ønsker om andre temaer.

Organisering
Det er opp til det enkelte tjenestested å foreslå opplegg. Det kan være:

 • Enkelttime/internundervisning
 • Fagdag
 • To halve fagdager med likt innhold
 • Undervisninga kan også foregå på telestudio/Skype
Andre tilbud
Det kan være hensiktsmessig å kombinere undervisning med annet forbedringsarbeid. For eksempel kan vi bidra med faglig bistand ved gjennomgang av kritiske forhold/rutiner/internkontroll og med veiledning ved nybygg og ombygging av helseinstitusjoner.

Våre tilbud

 • Telefonveiledning i enkeltsaker og ved smitteutbrudd
 • Kurs og undervisning lokalt i kommunene (se fanen «Undervisning»)
 • Befaringer: faglig bistand ved ønsket gjennomgang av kritiske forhold/ rutiner/ internkontroll
 • Veiledning ved nybygg/ombygging av helseinstitusjoner
 • Råd ved utarbeiding av infeksjonskontrollprogram (IKP)
 • Rutineforslag IKP. Se «Forslag til smittevernrutiner for kommunehelsetjenesten i Nord-Norge (infeksjonskontrollprogram)»
 • Formidling av informasjon om smittevern via e-post og utgivelse av «Smittevern i Nord»
Samarbeid om smittevern mellom sykehusene i Helse Nord og kommunene er omtalt i tjenesteavtale 10: Samarbeid om forebygging.​

Smittevern i Nord - et informasjonsskriv

Statistikk for nettsida – Januar 2022.pdfhttps://unn.no/Documents/Kompetansetjenester, -sentre og fagråd/Kompetansesenter i smittevern Helse Nord (KORSN)/Smittevern for kommunehelsetjenesten/Smittevern i Nord - et informasjonsskriv/Statistikk for nettsida – Januar 2022.pdfStatistikk for nettsida – Januar 2022.pdfpdf376415
Smittevern i Nord mai 2021.pdfhttps://unn.no/Documents/Kompetansetjenester, -sentre og fagråd/Kompetansesenter i smittevern Helse Nord (KORSN)/Smittevern for kommunehelsetjenesten/Smittevern i Nord - et informasjonsskriv/Smittevern i Nord mai 2021.pdfSmittevern i Nord mai 2021.pdfpdf343224
Smittevern i Nord Desember 2020.pdfhttps://unn.no/Documents/Kompetansetjenester, -sentre og fagråd/Kompetansesenter i smittevern Helse Nord (KORSN)/Smittevern for kommunehelsetjenesten/Smittevern i Nord - et informasjonsskriv/Smittevern i Nord Desember 2020.pdfSmittevern i Nord Desember 2020.pdfpdf370791
Handlingsplan for et bedre smittevern - desember 2019.pdfhttps://unn.no/Documents/Kompetansetjenester, -sentre og fagråd/Kompetansesenter i smittevern Helse Nord (KORSN)/Smittevern for kommunehelsetjenesten/Smittevern i Nord - et informasjonsskriv/Handlingsplan for et bedre smittevern - desember 2019.pdfHandlingsplan for et bedre smittevern - desember 2019.pdfpdf810743
RASK Nordland - juni 2019.pdfhttps://unn.no/Documents/Kompetansetjenester, -sentre og fagråd/Kompetansesenter i smittevern Helse Nord (KORSN)/Smittevern for kommunehelsetjenesten/Smittevern i Nord - et informasjonsskriv/RASK Nordland - juni 2019.pdfRASK Nordland - juni 2019.pdfpdf715232
Norovirus - November 2018.pdfhttps://unn.no/Documents/Kompetansetjenester, -sentre og fagråd/Kompetansesenter i smittevern Helse Nord (KORSN)/Smittevern for kommunehelsetjenesten/Smittevern i Nord - et informasjonsskriv/Norovirus - November 2018.pdfNorovirus - November 2018.pdfpdf515910
RASK Finnmark – oktober 2018.pdfhttps://unn.no/Documents/Kompetansetjenester, -sentre og fagråd/Kompetansesenter i smittevern Helse Nord (KORSN)/Smittevern for kommunehelsetjenesten/Smittevern i Nord - et informasjonsskriv/RASK Finnmark – oktober 2018.pdfRASK Finnmark – oktober 2018.pdfpdf864774
Hva er RASK - april 2018.pdfhttps://unn.no/Documents/Kompetansetjenester, -sentre og fagråd/Kompetansesenter i smittevern Helse Nord (KORSN)/Smittevern for kommunehelsetjenesten/Smittevern i Nord - et informasjonsskriv/Hva er RASK - april 2018.pdfHva er RASK - april 2018.pdfpdf753476
Nettside for kommunehelsetjenesten - mars 2018.pdfhttps://unn.no/Documents/Kompetansetjenester, -sentre og fagråd/Kompetansesenter i smittevern Helse Nord (KORSN)/Smittevern for kommunehelsetjenesten/Smittevern i Nord - et informasjonsskriv/Nettside for kommunehelsetjenesten - mars 2018.pdfNettside for kommunehelsetjenesten - mars 2018.pdfpdf578920

Kontakt oss​

For kommuner i UNNs lokalsykehusområder:
Hilde Isaksen, telefon 776 26396 eller 90014161
e-post Hilde.r.isaksen@unn.no

Hilde Isaksen

For kommuner i Finnmarkssykehusets lokalsykehusområder: 
Nina A. Wikan, telefon 789 75043 eller 909 43 435
e-post Nina.Alette.Wikan@Finnmarkssykehuset.no​

Nina A. Wikan

​For kommuner i Nordlandssykehusets lokalsykehusområder:
Elisabeth Smihaug, telefon 918 35381
e-post Elisabeth.smihaug@nlsh.no

Elisabeth Smihaug

For kommuner i Helgelandssykehusets lokalsykehusområder​:
Synnøve Sætermo, telefon 958 11168
e-post Synnove.Saetermo@Helgelandssykehuset.no

Synnøve SætermoFant du det du lette etter?