Smittevern for kommunehelsetjenesten

Smittevern for kommunehelsetjenesten

Finnmarkssykehuset, Universitetssykehuset Nord-Norge og Nordlandssykehuset tilbyr gratis smittevernbistand til kommunehelsetjenesten i Nord-Norge

 
Sykehusene i Helse Nord har smittevernsykepleiere som bistår kommunale helseinstitusjoner med rådgivning og undervisning innen smittevern. Under finner du nyttig informasjon og forslag til smittevernrutiner. Ta gjerne kontakt.


Infeksjonskontrollprogram - forslag til smittevernrutiner (inkludert MRSA, ESBL, VRE)

Helsetjenester som omfattes av Forskrift om smittevern i helse- og omsorgstjenesten plikter å ha et infeksjonskontrollprogram (IKP). IKP er en samling av smittevernrutiner som skal inngå i kvalitetssystemet. Her finner du utvalgte rutineforslag.  

Rutinene må tilpasses lokale forhold av institusjonsleder eller utpekt fagperson. Alle endringer gjøres på eget ansvar. Tilpassede rutiner godkjennes av kommunal smittevernlege.
Grunnleggende smittevernrutiner

Arbeidsantrekk Uniform.docxhttps://unn.no/Documents/Kompetansetjenester, -sentre og fagråd/Kompetansesenter i smittevern Helse Nord (KORSN)/Smittevern for kommunehelsetjenesten/Infeksjonskontrollprogram/Grunnleggende smittevernrutiner/Arbeidsantrekk Uniform.docxArbeidsantrekk Uniform.docx
Avfallshåndtering ved smitte.docxhttps://unn.no/Documents/Kompetansetjenester, -sentre og fagråd/Kompetansesenter i smittevern Helse Nord (KORSN)/Smittevern for kommunehelsetjenesten/Infeksjonskontrollprogram/Grunnleggende smittevernrutiner/Avfallshåndtering ved smitte.docxAvfallshåndtering ved smitte.docx
Beskyttelse mot stikkskader.docxhttps://unn.no/Documents/Kompetansetjenester, -sentre og fagråd/Kompetansesenter i smittevern Helse Nord (KORSN)/Smittevern for kommunehelsetjenesten/Infeksjonskontrollprogram/Grunnleggende smittevernrutiner/Beskyttelse mot stikkskader.docxBeskyttelse mot stikkskader.docx
Beskyttelsesutstyr.docxhttps://unn.no/Documents/Kompetansetjenester, -sentre og fagråd/Kompetansesenter i smittevern Helse Nord (KORSN)/Smittevern for kommunehelsetjenesten/Infeksjonskontrollprogram/Grunnleggende smittevernrutiner/Beskyttelsesutstyr.docxBeskyttelsesutstyr.docx
Desinfeksjon av hud.docxhttps://unn.no/Documents/Kompetansetjenester, -sentre og fagråd/Kompetansesenter i smittevern Helse Nord (KORSN)/Smittevern for kommunehelsetjenesten/Infeksjonskontrollprogram/Grunnleggende smittevernrutiner/Desinfeksjon av hud.docxDesinfeksjon av hud.docx
Desinfeksjon av overflater og utstyr.docxhttps://unn.no/Documents/Kompetansetjenester, -sentre og fagråd/Kompetansesenter i smittevern Helse Nord (KORSN)/Smittevern for kommunehelsetjenesten/Infeksjonskontrollprogram/Grunnleggende smittevernrutiner/Desinfeksjon av overflater og utstyr.docxDesinfeksjon av overflater og utstyr.docx
Hostehygiene.docxhttps://unn.no/Documents/Kompetansetjenester, -sentre og fagråd/Kompetansesenter i smittevern Helse Nord (KORSN)/Smittevern for kommunehelsetjenesten/Infeksjonskontrollprogram/Grunnleggende smittevernrutiner/Hostehygiene.docxHostehygiene.docx
Håndhygiene.docxhttps://unn.no/Documents/Kompetansetjenester, -sentre og fagråd/Kompetansesenter i smittevern Helse Nord (KORSN)/Smittevern for kommunehelsetjenesten/Infeksjonskontrollprogram/Grunnleggende smittevernrutiner/Håndhygiene.docxHåndhygiene.docx
Pasientplassering.docxhttps://unn.no/Documents/Kompetansetjenester, -sentre og fagråd/Kompetansesenter i smittevern Helse Nord (KORSN)/Smittevern for kommunehelsetjenesten/Infeksjonskontrollprogram/Grunnleggende smittevernrutiner/Pasientplassering.docxPasientplassering.docx
Renhold ved smitte.docxhttps://unn.no/Documents/Kompetansetjenester, -sentre og fagråd/Kompetansesenter i smittevern Helse Nord (KORSN)/Smittevern for kommunehelsetjenesten/Infeksjonskontrollprogram/Grunnleggende smittevernrutiner/Renhold ved smitte.docxRenhold ved smitte.docx
Tekstilhåndtering.docxhttps://unn.no/Documents/Kompetansetjenester, -sentre og fagråd/Kompetansesenter i smittevern Helse Nord (KORSN)/Smittevern for kommunehelsetjenesten/Infeksjonskontrollprogram/Grunnleggende smittevernrutiner/Tekstilhåndtering.docxTekstilhåndtering.docx
Trygg injeksjonspraksis.docxhttps://unn.no/Documents/Kompetansetjenester, -sentre og fagråd/Kompetansesenter i smittevern Helse Nord (KORSN)/Smittevern for kommunehelsetjenesten/Infeksjonskontrollprogram/Grunnleggende smittevernrutiner/Trygg injeksjonspraksis.docxTrygg injeksjonspraksis.docx

Isolering og utbrudd

Isolering.docxhttps://unn.no/Documents/Kompetansetjenester, -sentre og fagråd/Kompetansesenter i smittevern Helse Nord (KORSN)/Smittevern for kommunehelsetjenesten/Infeksjonskontrollprogram/Isolering og utbrudd/Isolering.docxIsolering.docx

​MRSA/ESBL/VRE

ESBL-holdige bakterier. Smittevernrutiner i institusjon.docxhttps://unn.no/Documents/Kompetansetjenester, -sentre og fagråd/Kompetansesenter i smittevern Helse Nord (KORSN)/Smittevern for kommunehelsetjenesten/Infeksjonskontrollprogram/MRSA_ESBL_VRE/ESBL-holdige bakterier. Smittevernrutiner i institusjon.docxESBL-holdige bakterier. Smittevernrutiner i institusjon.docx
Prøvetaking MRSA-ESBL-VRE.docxhttps://unn.no/Documents/Kompetansetjenester, -sentre og fagråd/Kompetansesenter i smittevern Helse Nord (KORSN)/Smittevern for kommunehelsetjenesten/Infeksjonskontrollprogram/MRSA_ESBL_VRE/Prøvetaking MRSA-ESBL-VRE.docxPrøvetaking MRSA-ESBL-VRE.docx
VRE. Smittevernrutiner i institusjon.docxhttps://unn.no/Documents/Kompetansetjenester, -sentre og fagråd/Kompetansesenter i smittevern Helse Nord (KORSN)/Smittevern for kommunehelsetjenesten/Infeksjonskontrollprogram/MRSA_ESBL_VRE/VRE. Smittevernrutiner i institusjon.docxVRE. Smittevernrutiner i institusjon.docx
Veiledere for personell og Pasientbrosjyrer MRSA-ESBL-VRE.docxhttps://unn.no/Documents/Kompetansetjenester, -sentre og fagråd/Kompetansesenter i smittevern Helse Nord (KORSN)/Smittevern for kommunehelsetjenesten/Infeksjonskontrollprogram/MRSA_ESBL_VRE/Veiledere for personell og Pasientbrosjyrer MRSA-ESBL-VRE.docxVeiledere for personell og Pasientbrosjyrer MRSA-ESBL-VRE.docx
MRSA. Smittevernrutiner i institusjon.docxhttps://unn.no/Documents/Kompetansetjenester, -sentre og fagråd/Kompetansesenter i smittevern Helse Nord (KORSN)/Smittevern for kommunehelsetjenesten/Infeksjonskontrollprogram/MRSA_ESBL_VRE/MRSA. Smittevernrutiner i institusjon.docxMRSA. Smittevernrutiner i institusjon.docx


Mage- og tarminfeksjoner

Clostridium difficile.docxhttps://unn.no/Documents/Kompetansetjenester, -sentre og fagråd/Kompetansesenter i smittevern Helse Nord (KORSN)/Smittevern for kommunehelsetjenesten/Infeksjonskontrollprogram/Norovirus_Clostridium difficile/Clostridium difficile.docxClostridium difficile.docx
Norovirus.docxhttps://unn.no/Documents/Kompetansetjenester, -sentre og fagråd/Kompetansesenter i smittevern Helse Nord (KORSN)/Smittevern for kommunehelsetjenesten/Infeksjonskontrollprogram/Norovirus_Clostridium difficile/Norovirus.docxNorovirus.docx

Intravaskulære infeksjoner - forebygging     

PVK - innleggelse og stell.docxhttps://unn.no/Documents/Kompetansetjenester, -sentre og fagråd/Kompetansesenter i smittevern Helse Nord (KORSN)/Smittevern for kommunehelsetjenesten/Infeksjonskontrollprogram/Intravaskulære infeksjoner/PVK - innleggelse og stell.docxPVK - innleggelse og stell.docx

     
Luftveisinfeksjoner

Forebygging av øvre og nedre luftveisinfeksjoner.docxhttps://unn.no/Documents/Kompetansetjenester, -sentre og fagråd/Kompetansesenter i smittevern Helse Nord (KORSN)/Smittevern for kommunehelsetjenesten/Infeksjonskontrollprogram/Luftveisinfeksjoner/Forebygging av øvre og nedre luftveisinfeksjoner.docxForebygging av øvre og nedre luftveisinfeksjoner.docx
Influensa - Smittevernrutiner i institusjonusjon.docxhttps://unn.no/Documents/Kompetansetjenester, -sentre og fagråd/Kompetansesenter i smittevern Helse Nord (KORSN)/Smittevern for kommunehelsetjenesten/Infeksjonskontrollprogram/Luftveisinfeksjoner/Influensa - Smittevernrutiner i institusjonusjon.docxInfluensa - Smittevernrutiner i institusjonusjon.docx

Urinveisinfeksjoner (UVI) - forebygging

Fjerning av blærekateter.docxhttps://unn.no/Documents/Kompetansetjenester, -sentre og fagråd/Kompetansesenter i smittevern Helse Nord (KORSN)/Smittevern for kommunehelsetjenesten/Infeksjonskontrollprogram/Forebygging av infeksjoner/Fjerning av blærekateter.docxFjerning av blærekateter.docx
Innleggelse av permanent blærekateter.docxhttps://unn.no/Documents/Kompetansetjenester, -sentre og fagråd/Kompetansesenter i smittevern Helse Nord (KORSN)/Smittevern for kommunehelsetjenesten/Infeksjonskontrollprogram/Forebygging av infeksjoner/Innleggelse av permanent blærekateter.docxInnleggelse av permanent blærekateter.docx
Stell av blærekateter.docxhttps://unn.no/Documents/Kompetansetjenester, -sentre og fagråd/Kompetansesenter i smittevern Helse Nord (KORSN)/Smittevern for kommunehelsetjenesten/Infeksjonskontrollprogram/Forebygging av infeksjoner/Stell av blærekateter.docxStell av blærekateter.docx
Stell av suprapubisk kateter.docxhttps://unn.no/Documents/Kompetansetjenester, -sentre og fagråd/Kompetansesenter i smittevern Helse Nord (KORSN)/Smittevern for kommunehelsetjenesten/Infeksjonskontrollprogram/Forebygging av infeksjoner/Stell av suprapubisk kateter.docxStell av suprapubisk kateter.docx
Steril intermitterende kateterisering.docxhttps://unn.no/Documents/Kompetansetjenester, -sentre og fagråd/Kompetansesenter i smittevern Helse Nord (KORSN)/Smittevern for kommunehelsetjenesten/Infeksjonskontrollprogram/Forebygging av infeksjoner/Steril intermitterende kateterisering.docxSteril intermitterende kateterisering.docx

Sårinfeksjoner

Postoperative sårinfeksjoner.docxhttps://unn.no/Documents/Kompetansetjenester, -sentre og fagråd/Kompetansesenter i smittevern Helse Nord (KORSN)/Smittevern for kommunehelsetjenesten/Infeksjonskontrollprogram/Sårinfeksjoner/Postoperative sårinfeksjoner.docxPostoperative sårinfeksjoner.docx

Øyeinfeksjoner

Konjunktivitt.docxhttps://unn.no/Documents/Kompetansetjenester, -sentre og fagråd/Kompetansesenter i smittevern Helse Nord (KORSN)/Smittevern for kommunehelsetjenesten/Infeksjonskontrollprogram/Øyeinfeksjoner/Konjunktivitt.docxKonjunktivitt.docx

Infeksjonsovervåking og antibiotikabruk

Prevalensundersøkelse (NOIS-PIAH).docxhttps://unn.no/Documents/Kompetansetjenester, -sentre og fagråd/Kompetansesenter i smittevern Helse Nord (KORSN)/Smittevern for kommunehelsetjenesten/Infeksjonskontrollprogram/Infeksjonsovervåking og antibiotikabruk/Prevalensundersøkelse (NOIS-PIAH).docxPrevalensundersøkelse (NOIS-PIAH).docx

Smittevern arbeidstakere

Stikkskadehåndtering.docxhttps://unn.no/Documents/Kompetansetjenester, -sentre og fagråd/Kompetansesenter i smittevern Helse Nord (KORSN)/Smittevern for kommunehelsetjenesten/Infeksjonskontrollprogram/Stikkskadehåndtering/Stikkskadehåndtering.docxStikkskadehåndtering.docx

Lovkrav og veiledere 

Lovkrav og veiledere.docxhttps://unn.no/Documents/Kompetansetjenester, -sentre og fagråd/Kompetansesenter i smittevern Helse Nord (KORSN)/Smittevern for kommunehelsetjenesten/Infeksjonskontrollprogram/Lovkrav og veiledere/Lovkrav og veiledere.docxLovkrav og veiledere.docx


Oppdateringer
Siste revisjonsdato står i toppteksten i dokumentet​. Rutineforslagene revideres ved endringer i lovverk, retningslinjer og nasjonale veiledere. I dokumentet «Revisjon» vil omfattende endringer i rutineforslagene være beskrevet. Mindre justeringer loggføres ikke​​.

e-læring, plakater og video

E-læring
Kompetansesenter i smittevern Helse Nord (KORSN) har publisert et e-læringskurs om håndhygiene i helsetjenesten. Kurset ligger også ute på FHIs nettside.
Håndhygiene
Håndhygiene regnes som det viktigste enkelttiltaket for å forebygge helsetjenesteassosierte infeksjoner (HAI), og har relevans i alle deler av helsetjenesten. Folkehelseinstituttet (FHI) har i samarbeid med de regionale kompetansesentrene i smittevern utarbeidet materiell som er tilgjengelig på FHIs hjemmeside. Her får du hjelp til å finne fram.  

Grunnlagsdokumenter og temaside
FHI har en egen temaside om håndhygiene i helsetjenesten. Det viktigste grunnlagsdokumentet er ny nasjonal håndhygieneveileder (FHI 2016). 


Se også rutineforslag under fanevalg «Infeksjonskontrollprogram (IKP) - forslag til rutiner»: Håndhygiene.pdf til nedlasting lenger opp på denne sida. 

Plakater, brosjyrer, undervisningspresentasjoner og sjekklister i forbedringsarbeid
På FHIs temaside om håndhygiene finner du materiell som er tilpasset kommunehelsetjenesten og som klar til bruk:

 • Utplassering av håndhygienefasiliteter har betydning for etterlevelse. Det er utarbeidet egne skjema tilpasset sykehjem/kommunale helseinstitusjoner
 • Registrering av ringer/håndsmykker blant eget personell gjøres gjerne i forbindelse med forbedringsarbeid og kampanjer. Samme skjema for kommunehelsetjenesten og sykehus
 • To undervisningspresentasjoner om håndhygiene er spesielt tilpasset kommunehelsetjenesten, en for kommunale institusjoner og en for hjemmebasert omsorg
 • Quiz bidrar til humor og god dialog. Quiz med fasit ble utarbeidet i forbindelse med Verdens håndhygienedag 2016

Videoen «Den usynlige utfordringen» ligger også på FHIs temaside. Det er en kort og tankevekkende illustrasjon av hvordan vi som helsepersonell kan spre smitte.

Den usynlige utfordringen II: Hansker erstatter ikke håndhygiene:Smittevernkontakt

Ivaretakelse av smittevern i institusjonen er ledelsens ansvar. Smittevernkontaktene tar hånd om delegerte oppgaver. Smittevernkontakter i sykehjem anbefales opprettet som et bindeledd mellom sykehjemmet og smittevernpersonell i helseforetaket. Se ”Rettleiar til forskrift om smittevern i helsetenesta”, Fhi 2006.

Listen nedenfor er veiledende og kan justeres i forhold til lokale forutsetninger.

Smittevernkontaktenes oppgaver i sykehjem

 1. Bidra til at det holdes fokus på smittevern i avdelingen/sykehjemmet
 2. Kjenne til institusjonens infeksjonskontrollprogram (IKP) og bidra til å gjøre dette kjent og tilgjengelig for kollegaer
 3. Sette seg spesielt godt inn i de basale smittevernrutinene og bidra til etterlevelse av disse. Dette er 11 punkter omtalt på Folkehelseinstituttests hjemmeside og som også inngår i eget IKP
 4. Bidra i utarbeiding og revidering av IKP/prosedyrer/rutiner
 5. Bidra i utarbeiding av undervisningsprogram og sjekklister som omhandler smittevern
 6. ​Bistå ledelsen med vurderinger som har å gjøre med utstyr, innkjøp, nybygg og lignende, der smittevernhensyn er relevant
 7. Gjøre seg kjent med/delta i nasjonale systemer for infeksjonsovervåking; prevalens- og insidensundersøkelsene
 8. Bidra i situasjoner med smittsom sykdom/utbrudd i egen institusjon

Det anbefales at det gjøres avtale mellom leder og smittevernkontakt om:

 • Tidsbruk til vervet
 • Prioritering av oppgaver
 • Mulighet for faglig oppdatering/​kurs

 

Funksjonsbes​krivelse for smittevernkontakter​ (pdf)

Undervisning​

Tilbud om undervisning er gratis. Kontaktperson i kommunen sørger for organisering, annonsering og sikrer oppmøte. Leder bør være til stede og innlede. 

Temaer kan være:

 • Grunnleggende​ smittevernrutiner 
 • Isolering
 • Desinfeksjonsrom 
 • Multiresistente bakterier (MRSA/ESBL/VRE)
 • Gastroenteritt (Norovirus og Clostridium difficile)
 • Hvordan komme i gang med infeksjonskontrollprogram (IKP)?
Det kan også legges inn ønsker om andre temaer.

Organisering
Det er opp til det enkelte tjenestested å foreslå opplegg. Det kan være:

 • Enkelttime/internundervisning
 • Fagdag
 • To halve fagdager med likt innhold
 • Undervisninga kan også foregå på telestudio/Skype
Andre tilbud
Det kan være hensiktsmessig å kombinere undervisning med annet forbedringsarbeid. For eksempel kan vi bidra med faglig bistand ved gjennomgang av kritiske forhold/rutiner/internkontroll og med veiledning ved nybygg og ombygging av helseinstitusjoner.

Våre tilbud

 • Telefonveiledning i enkeltsaker og ved smitteutbrudd
 • Kurs og undervisning lokalt i kommunene (se fanen «Undervisning»)
 • Befaringer: faglig bistand ved ønsket gjennomgang av kritiske forhold/ rutiner/ internkontroll
 • Veiledning ved nybygg/ombygging av helseinstitusjoner
 • Råd ved utarbeiding av infeksjonskontrollprogram (IKP)
 • Rutineforslag for IKP. Se «Infeksjonskontrollprogram i sykehjem – forslag til rutiner»
 • Formidling av informasjon om smittevern via e-post og utgivelse av «Smittevernnytt»
Samarbeid om smittevern mellom sykehusene i Helse Nord og kommunene er omtalt i tjenesteavtale 10: Samarbeid om forebygging.​

Kontakt oss​

For kommuner i UNNs lokalsykehusområder:
Hilde Isaksen, telefon 776 26396 eller e-post Hilde.r.isaksen@unn.no

Hilde Isaksen

For kommuner i Finnmarkssykehusets lokalsykehusområder: 
Nina A. Wikan, telefon 789 73353 eller e-post Nina.Alette.Wikan@Finnmarkssykehuset.no​

Nina A. Wikan

​For kommuner i Nordlandssykehusets lokalsykehusområder:
Elisabeth Smihaug, telefon 918 35381 eller e-post Elisabeth.smihaug@nlsh.no

Elisabeth Smihaug

For kommuner i Helgelandssykehusets lokalsykehusområder​:
Stilling foreløpig ikke etablert ​

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.