HELSENORGE

Smittevern for kommunehelsetjenesten

Finnmarkssykehuset, Universitetssykehuset Nord-Norge, Nordlandssykehuset, og Helgelandssykehuset tilbyr smittevernbistand til kommunehelsetjenesten i Nord-Norge

Sykehusene i Helse Nord har smittevernsykepleiere som bistår ansatte i kommunehelsetjenesten med rådgivning og undervisning innen smittevern. Ta gjerne kontakt.

Alle kommunale helseinstitusjoner skal ha et infeksjonskontrollprogram (IKP) som inneholder en samling av nødvendige smittevernrutiner. Under finner du nyttig informasjon og forslag til smittevernrutiner for sykehjem/ kommunale helseinstitusjoner.
​ ​​​

Prosjekt «Korsen står det til?» - Smittevern- og antibiotikavisitt i sykehjem, 2023 – 2024

Sykehjem i Nordland, Troms og Finnmark inviteres til deltakelse.
Korsen står det til? er et halvårig forbedringsprosjekt for sykehjem i Helse Nord regionen. Deltakelse innebærer en månedlig sjekk av smittevern og antibiotikabruk ved hjelp av et fast observasjonsskjema. Deltakelse i prosjektet gir målbare resultater og grunnlag for videre bruk av verktøyet.
Deltakende sykehjem mottar rapporter med funn fra visittene, og inviteres med på månedlige webinarer.

Prosjektet er et initiativ fra smittevernsykepleiere for kommunehelsetjenesten, ansatt i sykehus. Intensjonen er at prosjektet skal gjentas med nye deltakere hver høst.

Meld interesse ved å sende e-post til skht@helse-nord.no.

Våre tilbud

 • ​Telefonveiledning i enkeltsaker og ved smitteutbrudd
 • Kurs og undervisning lokalt i kommunene. Se Undervisning
 • Smittevern- og antibiotikavisitt
 • Korsen står det til? en innføring av smittevern- og antibiotikavisitt i sykehjem som forbedringsverktøy
 • Faglig bistand ved gjennomgang av lokale rutiner
 • Veiledning ved nybygg/ombygging av helseinstitusjoner
 • Råd ved utarbeiding av infeksjonskontrollprogram (IKP)
 • Smittevernrutiner for kommunale helseinstitusjoner (infeksjonskontrollprogram)
 • Varsel om endringer som gjøres på nettsiden «Smittevernrutiner for kommunale helseinstitusjoner/ sykehjem i Nord-Norge»
 • Formidling av informasjon om smittevern via e-post og utgivelse av Smittevern i Nord
​​Samarbeid om smittevern mellom sykehusene i Helse Nord og kommunene er omtalt i tjenesteavtale 10: Samarbeid om forebygging.​

Undervisning​

Vi kan tilby gratis undervisning. Kontaktperson i kommunen sørger for organisering, annonsering og sikrer oppmøte. Leder bør være til stede og innlede. 
Temaer kan være:
 • Basale (grunnleggende) smittevernrutiner
 • Isolering
 • Desinfeksjonsrom
 • Antibiotikaresistente bakterier (MRSA/ESBL/VRE)
 • Mage- og tarminfeksjoner (Norovirus og Clostridioides difficile)
 • Hvordan komme i gang med infeksjonskontrollprogram (IKP)?

Organisering

Det er opp til det enkelte tjenestested å foreslå opplegg. Det kan være:

 • Enkelttime/internundervisning
 • Fagdag
 • To halve fagdager med likt innhold
 • Undervisningen kan også foregå på nett/webinar

Andre tilbud

Det kan være hensiktsmessig å kombinere undervisning med annet forbedringsarbeid. For eksempel smittevern- og antibiotikavisitt, gjennomgang av rutiner og med veiledning ved nybygg og ombygging av helseinstitusjoner.

E-læring, filmer og presentasjoner

​Grunnleggende smittevern

​Håndhygiene ​

Isolering (generelt, ikke relatert til Covid-19)

 • E-læringskurset  ​- 30 min
  Kurset er utviklet av Kompetansesenter i smittevern Helse Nord i 2016.
  Merk: Målgruppa er personell i sykehus. Ved bruk i sykehjem må ansvarlig for opplæringa opplyse om forskjellene ved isolering i sykehjem. F.eks. er det ikke en anbefaling å isolere beboere med bærerskap av antibiotikaresistente bakterier (MRSA/ESBL/VRE) i sykehjem, slik det er i sykehus

Håndhygiene og hanskebruk på isoleringsrom ​

 • Opplæringsfilm (FHI i samarbeid med Nasjonal håndhygienegruppe 2021) - 5 min
 • «Kortfilm» som illustrer poenget godt - 1 min
  FHI i samarbeid med Nasjonal håndhygienegruppe 2021

Covid-19

Antibiotikabruk i sykehjem ​

 • E-læringskurs (Antibiotikasenteret for primærmedisin 2020) 4 kurs - hvert på 45 min

 ​Veneport og PICC-line

 • Grunnleggende opplæring (pdf) - 25 slides
  Presentasjon i pdf-format fra webinar 10.02.2022
  Kreftsykepleier Solveig Sakariassen 

Annet materiell ​


Smittevern i Nord - et informasjonsskriv

​​

Smittevernkontakt

Ivaretakelse av smittevernarbeidet i institusjonen er ledelsens ansvar. En ordning med smittevernkontakter i avdelingene er anbefalt i Rettleiar til forskrift om smittevern i helsetenesta (Folkehelseinstituttet 2006). 
Smittevernkontakter kan ivareta delegerte oppgaver. Her finner du et forslag til funksjonsbeskrivelse for smittevernkontakter. Denne justeres etter lokale forutsetninger og behov.

 

Kontakt oss​

For kommuner i UNNs lokalsykehusområder:
Hilde Isaksen, telefon 776 26396 eller 90014161
e-post Hilde.r.isaksen@unn.no

 
Hilde Isaksen

 
For kommuner i Finnmarkssykehusets lokalsykehusområder: 
Nina A. Wikan, telefon 78 96 99 37​ eller 90 94 34 35
e-post Nina.Alette.Wikan@Finnmarkssykehuset.no​

 
Nina A. Wikan

 
​For kommuner i Nordlandssykehusets lokalsykehusområder:
Elisabeth Smihaug, telefon 918 35381
e-post Elisabeth.smihaug@nlsh.no

 
Elisabeth Smihaug

 
For kommuner i Helgelandssykehusets lokalsykehusområder​:
Synnøve Sætermo, telefon 958 11168
e-post Synnove.Saetermo@Helgelandssykehuset.no

Synnøve Sætermo


 Fant du det du lette etter?