Smittevern for kommunehelsetjenesten

Smittevern for kommunehelsetjenesten

Finnmarkssykehuset, Universitetssykehuset Nord-Norge, Nordlandssykehuset, og Helgelandssykehuset tilbyr smittevernbistand til kommunehelsetjenesten i Nord-Norge

 
Sykehusene i Helse Nord har smittevernsykepleiere som bistår kommunale helseinstitusjoner med rådgivning og undervisning innen smittevern. Under finner du nyttig informasjon og forslag til smittevernrutiner for sykehjem. Ta gjerne kontakt.

Infeksjonskontrollprogram - forslag til smittevernrutiner for sykehjem (inkludert MRSA, ESBL, VRE)

Helsetjenester som omfattes av Forskrift om smittevern i helse- og omsorgstjenesten plikter å ha et infeksjonskontrollprogram (IKP). IKP er en samling av smittevernrutiner som skal inngå i kvalitetssystemet. Her finner du utvalgte rutineforslag.  

Rutinene må tilpasses lokale forhold av institusjonsleder eller utpekt fagperson. Alle endringer gjøres på eget ansvar. Tilpassede rutiner godkjennes av kommunal smittevernlege.

Oppdateringer
Siste revisjonsdato står i toppteksten i dokumentet​. Rutineforslagene revideres ved endringer i lovverk, retningslinjer og nasjonale veiledere. I dokumentet «Revisjon» vil omfattende endringer i rutineforslagene være beskrevet. Mindre justeringer loggføres ikke​​.

        

Grunnleggende smittevernrutiner

Isolering og utbrudd

MRSA/ESBL/VRE

Mage- og tarminfeksjoner

​Intravaskulære infeksjoner - forebygging     

     

Luftveisinfeksjoner

Urinveisinfeksjoner (UVI) - forebygging


Sårinfeksjoner

Øyeinfeksjoner

Infeksjonsovervåking og antibiotikabruk

Smittevern arbeidstakere

e-læring, plakater og video

E-læring
Kompetansesenter i smittevern Helse Nord (KORSN) har publisert et e-læringskurs om håndhygiene i helsetjenesten. Kurset ligger også ute på FHIs nettside.


Håndhygiene
Håndhygiene regnes som det viktigste enkelttiltaket for å forebygge helsetjenesteassosierte infeksjoner (HAI), og har relevans i alle deler av helsetjenesten. Folkehelseinstituttet (FHI) har i samarbeid med de regionale kompetansesentrene i smittevern utarbeidet materiell som er tilgjengelig på FHIs hjemmeside. Her får du hjelp til å finne fram.  

Grunnlagsdokumenter og temaside
FHI har en egen temaside om håndhygiene i helsetjenesten. Det viktigste grunnlagsdokumentet er ny nasjonal håndhygieneveileder (FHI 2016). 


Se også rutineforslag under fanevalg «Infeksjonskontrollprogram (IKP) - forslag til rutiner»: Håndhygiene.pdf til nedlasting lenger opp på denne sida. 

Plakater, brosjyrer, undervisningspresentasjoner og sjekklister i forbedringsarbeid
På FHIs temaside om håndhygiene finner du materiell som er tilpasset kommunehelsetjenesten og som klar til bruk:

 • Utplassering av håndhygienefasiliteter har betydning for etterlevelse. Det er utarbeidet egne skjema tilpasset sykehjem/kommunale helseinstitusjoner
 • Registrering av ringer/håndsmykker blant eget personell gjøres gjerne i forbindelse med forbedringsarbeid og kampanjer. Samme skjema for kommunehelsetjenesten og sykehus
 • To undervisningspresentasjoner om håndhygiene er spesielt tilpasset kommunehelsetjenesten, en for kommunale institusjoner og en for hjemmebasert omsorg
 • Quiz med fasit og Kahoot utarbeides i forbindelse med Verdens håndhygienedag


Videoen «Den usynlige utfordringen» ligger også på FHIs temaside. Det er en kort og tankevekkende illustrasjon av hvordan vi som helsepersonell kan spre smitte.


Den usynlige utfordringen III: Håndhygiene og antibiotikaresistens


Den usynlige utfordringen II: Hansker erstatter ikke håndhygiene:

Den usynlige utfordringen 

 

Smittevernkontakt

Ivaretakelse av smittevernarbeidet i institusjonen er ledelsens ansvar. En ordning med smittevernkontakter i avdelingene er anbefalt i Rettleiar til forskrift om smittevern i helsetenesta (Folkehelseinstituttet 2006). 
Smittevernkontakter kan ivareta delegerte oppgaver. Her finner du et forslag til funksjonsbeskrivelse for smittevernkontakter. Denne justeres etter lokale forutsetninger og behov.


Undervisning​

Tilbud om undervisning er gratis. Kontaktperson i kommunen sørger for organisering, annonsering og sikrer oppmøte. Leder bør være til stede og innlede. 

Temaer kan være:

 • Grunnleggende​ smittevernrutiner 
 • Isolering
 • Desinfeksjonsrom 
 • Multiresistente bakterier (MRSA/ESBL/VRE)
 • Gastroenteritt (Norovirus og Clostridium difficile)
 • Hvordan komme i gang med infeksjonskontrollprogram (IKP)?
Det kan også legges inn ønsker om andre temaer.

Organisering
Det er opp til det enkelte tjenestested å foreslå opplegg. Det kan være:

 • Enkelttime/internundervisning
 • Fagdag
 • To halve fagdager med likt innhold
 • Undervisninga kan også foregå på telestudio/Skype
Andre tilbud
Det kan være hensiktsmessig å kombinere undervisning med annet forbedringsarbeid. For eksempel kan vi bidra med faglig bistand ved gjennomgang av kritiske forhold/rutiner/internkontroll og med veiledning ved nybygg og ombygging av helseinstitusjoner.

Våre tilbud

 • Telefonveiledning i enkeltsaker og ved smitteutbrudd
 • Kurs og undervisning lokalt i kommunene (se fanen «Undervisning»)
 • Befaringer: faglig bistand ved ønsket gjennomgang av kritiske forhold/ rutiner/ internkontroll
 • Veiledning ved nybygg/ombygging av helseinstitusjoner
 • Råd ved utarbeiding av infeksjonskontrollprogram (IKP)
 • Rutineforslag IKP. Se «Infeksjonskontrollprogram – forslag til smittevernrutiner (inkludert MRSA, ESBL, VRE)»
 • Formidling av informasjon om smittevern via e-post og utgivelse av «Smittevern i Nord»
Samarbeid om smittevern mellom sykehusene i Helse Nord og kommunene er omtalt i tjenesteavtale 10: Samarbeid om forebygging.​

Smittevern i Nord - et informasjonsskriv

Kontakt oss​

For kommuner i UNNs lokalsykehusområder:
Hilde Isaksen, telefon 776 26396 eller 90014161
e-post Hilde.r.isaksen@unn.no

Hilde Isaksen

For kommuner i Finnmarkssykehusets lokalsykehusområder: 
Nina A. Wikan, telefon 789 75043 eller 909 43 435
e-post Nina.Alette.Wikan@Finnmarkssykehuset.no​

Nina A. Wikan

​For kommuner i Nordlandssykehusets lokalsykehusområder:
Elisabeth Smihaug, telefon 918 35381
e-post Elisabeth.smihaug@nlsh.no

Elisabeth Smihaug

For kommuner i Helgelandssykehusets lokalsykehusområder​:
Synnøve Sætermo, telefon 958 11168
e-post Synnove.Saetermo@Helgelandssykehuset.no

Synnøve SætermoFant du det du lette etter?