HELSENORGE

Smittevern for kommunehelsetjenesten

Finnmarkssykehuset, Universitetssykehuset Nord-Norge, Nordlandssykehuset, og Helgelandssykehuset tilbyr smittevernbistand til kommunehelsetjenesten i Nord-Norge

Sykehusene i Helse Nord har smittevernsykepleiere som bistår ansatte i kommunehelsetjenesten med rådgivning og undervisning innen smittevern. Ta gjerne kontakt.

Alle kommunale helseinstitusjoner skal ha et infeksjonskontrollprogram (IKP) som inneholder en samling av nødvendige smittevernrutiner. Under finner du nyttig informasjon og forslag til smittevernrutiner for sykehjem/ kommunale helseinstitusjoner.
​ ​​​

Prosjekt «Korsen står det til?» - Smittevern- og antibiotikavisitt i sykehjem, 2022 – 2023

Sykehjem i Nordland, Troms og Finnmark inviteres til deltakelse.
Korsen står det til? er et halvårig forbedringsprosjekt for sykehjem i Helse Nord regionen. Deltakelse innebærer en månedlig sjekk av smittevern og antibiotikabruk ved hjelp av et fast observasjonsskjema. Deltakelse i prosjektet gir målbare resultater og grunnlag for videre bruk av verktøyet.
Deltakende sykehjem mottar rapporter med funn fra visittene, og inviteres med på månedlige webinarer.

Prosjektet er et initiativ fra smittevernsykepleiere for kommunehelsetjenesten, ansatt i sykehus. Intensjonen er at prosjektet skal gjentas med nye deltakere hver høst.

Meld interesse ved å sende e-post til skht@helse-nord.no.

Våre tilbud

 • ​Telefonveiledning i enkeltsaker og ved smitteutbrudd
 • Kurs og undervisning lokalt i kommunene. Se Undervisning
 • Smittevern- og antibiotikavisitt
 • Korsen står det til? en innføring av smittevern- og antibiotikavisitt i sykehjem som forbedringsverktøy
 • Faglig bistand ved gjennomgang av lokale rutiner
 • Veiledning ved nybygg/ombygging av helseinstitusjoner
 • Råd ved utarbeiding av infeksjonskontrollprogram (IKP)
 • Smittevernrutiner for kommunale helseinstitusjoner (infeksjonskontrollprogram)
 • Varsel om endringer som gjøres på nettsiden «Smittevernrutiner for kommunale helseinstitusjoner/ sykehjem i Nord-Norge»
 • Formidling av informasjon om smittevern via e-post og utgivelse av Smittevern i Nord
​​Samarbeid om smittevern mellom sykehusene i Helse Nord og kommunene er omtalt i tjenesteavtale 10: Samarbeid om forebygging.​

Undervisning​

Vi kan tilby gratis undervisning. Kontaktperson i kommunen sørger for organisering, annonsering og sikrer oppmøte. Leder bør være til stede og innlede. 
Temaer kan være:
 • Basale (grunnleggende) smittevernrutiner
 • Isolering
 • Desinfeksjonsrom
 • Antibiotikaresistente bakterier (MRSA/ESBL/VRE)
 • Mage- og tarminfeksjoner (Norovirus og Clostridioides difficile)
 • Hvordan komme i gang med infeksjonskontrollprogram (IKP)?

Organisering

Det er opp til det enkelte tjenestested å foreslå opplegg. Det kan være:

 • Enkelttime/internundervisning
 • Fagdag
 • To halve fagdager med likt innhold
 • Undervisningen kan også foregå på nett/webinar

Andre tilbud

Det kan være hensiktsmessig å kombinere undervisning med annet forbedringsarbeid. For eksempel smittevern- og antibiotikavisitt, gjennomgang av rutiner og med veiledning ved nybygg og ombygging av helseinstitusjoner.

E-læring, filmer og presentasjoner

Grunnleggende smittevern Tid

Undervisningsfilm for vikarer og nyansatte (FHI 2020)

32 min
Håndhygiene

E-læringskurs i håndhygiene

E-læringskurset er tilgjengelig via kompetanseportalen på intranettet.

Utviklet av Kompetansesenter i smittevern Helse Nord (KORSN) og E-læringsgruppen i smittevern i Helse Sør-øst og Helse Midt-Norge 2014

20 min

Undervisningsfilm om håndhygiene (FHI 2019)

8 min

Film som illustrerer hånddesinfeksjon (FHI 2019)

40 sek

Film som illustrer håndvask (FHI 2016)

1,5 min

Håndhygiene i kommunehelsetjenesten (FHI 2020)

32 slides

Håndhygiene og hanskebruk for renholdspersonell (FHI 2020)

18 slides

Film. Den usynlige utfordringen I: Hva om bakterier ikke var usynlige (FHI 2016)

2 min

Film. Den usynlige utfordringen II: Hansker erstatter ikke håndhygiene (FHI 2017)

2 min

Film. Den usynlige utfordringen III: Håndhygiene og antibiotikaresistens (FHI 2018)

2 min
Hansker

Film, hvordan ta på og av hansker (FHI 2017)

1,5 min

Hanskebruk i kommunehelsetjenesten (FHI 2021)

20 slides

Hanskebruk for renholdspersonell (FHI 2021)

18 slides

Isolering (generelt, ikke relatert til Covid-19)

E-læringskurset er tilgjengelig via kompetanseportalen på intranettet og er utviklet av Kompetansesenter i smittevern Helse Nord i 2016.

Merk: Målgruppa er personell i sykehus. Ved bruk i sykehjem må ansvarlig for opplæringa opplyse om forskjellene ved isolering i sykehjem. F.eks. er det ikke en anbefaling å isolere beboere med bærerskap av antibiotikaresistente bakterier (MRSA/ESBL/VRE) i sykehjem, slik det er i sykehus

30 min
Håndhygiene og hanskebruk på isoleringsrom

Opplæringsfilm (FHI i samarbeid med Nasjonal håndhygienegruppe 2021)

5 min.

«Kortfilm» som illustrer poenget godt.

FHI i samarbeid med Nasjonal håndhygienegruppe 2021

1 min.
Covid-19

Film, på- og avkledning av beskyttelsesutstyr (Kompetansesenter i smittevern Helse Nord 2020)

3,5 min

Informasjons- og undervisningsmateriell for helsetjenesten (FHI)

 
Antibiotikabruk i sykehjem

E-læringskurs (Antibiotikasenteret for primærmedisin 2020)

4 kurs


Hvert kurs
45 min
​ ​Veneport og PICC-line
Grunnleggende opplæring (pdf)
Presentasjon i pdf-format fra webinar 10.02.2022
Kreftsykepleier Solveig Sakariassen 
​25 slides
Annet materiell

Kahoot og quiz om håndhygiene og hanskebruk (FHI)

 

Plakater, klistremerker m.m. (FHI)

 

Smittevern i Nord - et informasjonsskriv

UVI-lommekort, veileder basale smittevernrutiner, veileder helsebygg og smittevern – januar 2023.pdfhttps://unn.no/Documents/Kompetansetjenester, -sentre og fagråd/Kompetansesenter i smittevern Helse Nord (KORSN)/Smittevern for kommunehelsetjenesten/Smittevern i Nord - et informasjonsskriv/UVI-lommekort, veileder basale smittevernrutiner, veileder helsebygg og smittevern – januar 2023.pdfUVI-lommekort, veileder basale smittevernrutiner, veileder helsebygg og smittevern – januar 2023.pdfpdf514005
Info om prosjekt, covid-19, undervisning - Juni 2022.pdfhttps://unn.no/Documents/Kompetansetjenester, -sentre og fagråd/Kompetansesenter i smittevern Helse Nord (KORSN)/Smittevern for kommunehelsetjenesten/Smittevern i Nord - et informasjonsskriv/Info om prosjekt, covid-19, undervisning - Juni 2022.pdfInfo om prosjekt, covid-19, undervisning - Juni 2022.pdfpdf330295
Statistikk for nettsida – Januar 2022.pdfhttps://unn.no/Documents/Kompetansetjenester, -sentre og fagråd/Kompetansesenter i smittevern Helse Nord (KORSN)/Smittevern for kommunehelsetjenesten/Smittevern i Nord - et informasjonsskriv/Statistikk for nettsida – Januar 2022.pdfStatistikk for nettsida – Januar 2022.pdfpdf376415
Opplæring i smittevern for ferievikarer-noen tips – mai 2021.pdfhttps://unn.no/Documents/Kompetansetjenester, -sentre og fagråd/Kompetansesenter i smittevern Helse Nord (KORSN)/Smittevern for kommunehelsetjenesten/Smittevern i Nord - et informasjonsskriv/Opplæring i smittevern for ferievikarer-noen tips – mai 2021.pdfOpplæring i smittevern for ferievikarer-noen tips – mai 2021.pdfpdf343224
Prosjekt «KORSN står det til» og Fritt tilgjengelige smittevernrutiner – desember 2020.pdfhttps://unn.no/Documents/Kompetansetjenester, -sentre og fagråd/Kompetansesenter i smittevern Helse Nord (KORSN)/Smittevern for kommunehelsetjenesten/Smittevern i Nord - et informasjonsskriv/Prosjekt «KORSN står det til» og Fritt tilgjengelige smittevernrutiner – desember 2020.pdfProsjekt «KORSN står det til» og Fritt tilgjengelige smittevernrutiner – desember 2020.pdfpdf370791
Handlingsplan for et bedre smittevern - desember 2019.pdfhttps://unn.no/Documents/Kompetansetjenester, -sentre og fagråd/Kompetansesenter i smittevern Helse Nord (KORSN)/Smittevern for kommunehelsetjenesten/Smittevern i Nord - et informasjonsskriv/Handlingsplan for et bedre smittevern - desember 2019.pdfHandlingsplan for et bedre smittevern - desember 2019.pdfpdf810743
RASK Nordland - juni 2019.pdfhttps://unn.no/Documents/Kompetansetjenester, -sentre og fagråd/Kompetansesenter i smittevern Helse Nord (KORSN)/Smittevern for kommunehelsetjenesten/Smittevern i Nord - et informasjonsskriv/RASK Nordland - juni 2019.pdfRASK Nordland - juni 2019.pdfpdf715232
Norovirus - November 2018.pdfhttps://unn.no/Documents/Kompetansetjenester, -sentre og fagråd/Kompetansesenter i smittevern Helse Nord (KORSN)/Smittevern for kommunehelsetjenesten/Smittevern i Nord - et informasjonsskriv/Norovirus - November 2018.pdfNorovirus - November 2018.pdfpdf515910
RASK Finnmark – oktober 2018.pdfhttps://unn.no/Documents/Kompetansetjenester, -sentre og fagråd/Kompetansesenter i smittevern Helse Nord (KORSN)/Smittevern for kommunehelsetjenesten/Smittevern i Nord - et informasjonsskriv/RASK Finnmark – oktober 2018.pdfRASK Finnmark – oktober 2018.pdfpdf864774
Hva er RASK - april 2018.pdfhttps://unn.no/Documents/Kompetansetjenester, -sentre og fagråd/Kompetansesenter i smittevern Helse Nord (KORSN)/Smittevern for kommunehelsetjenesten/Smittevern i Nord - et informasjonsskriv/Hva er RASK - april 2018.pdfHva er RASK - april 2018.pdfpdf753476
Nettside for kommunehelsetjenesten - mars 2018.pdfhttps://unn.no/Documents/Kompetansetjenester, -sentre og fagråd/Kompetansesenter i smittevern Helse Nord (KORSN)/Smittevern for kommunehelsetjenesten/Smittevern i Nord - et informasjonsskriv/Nettside for kommunehelsetjenesten - mars 2018.pdfNettside for kommunehelsetjenesten - mars 2018.pdfpdf578920

Smittevernkontakt

Ivaretakelse av smittevernarbeidet i institusjonen er ledelsens ansvar. En ordning med smittevernkontakter i avdelingene er anbefalt i Rettleiar til forskrift om smittevern i helsetenesta (Folkehelseinstituttet 2006). 
Smittevernkontakter kan ivareta delegerte oppgaver. Her finner du et forslag til funksjonsbeskrivelse for smittevernkontakter. Denne justeres etter lokale forutsetninger og behov.

 


 

Kontakt oss​

For kommuner i UNNs lokalsykehusområder:
Hilde Isaksen, telefon 776 26396 eller 90014161
e-post Hilde.r.isaksen@unn.no

 
Hilde Isaksen

 
For kommuner i Finnmarkssykehusets lokalsykehusområder: 
Nina A. Wikan, telefon 78 96 99 37​ eller 90 94 34 35
e-post Nina.Alette.Wikan@Finnmarkssykehuset.no​

 
Nina A. Wikan

 
​For kommuner i Nordlandssykehusets lokalsykehusområder:
Elisabeth Smihaug, telefon 918 35381
e-post Elisabeth.smihaug@nlsh.no

 
Elisabeth Smihaug

 
For kommuner i Helgelandssykehusets lokalsykehusområder​:
Synnøve Sætermo, telefon 958 11168
e-post Synnove.Saetermo@Helgelandssykehuset.no

Synnøve Sætermo


 Fant du det du lette etter?