Smittevern for kommunehelsetjenesten

Smittevern for kommunehelsetjenesten

Finnmarkssykehuset, Universitetssykehuset Nord-Norge, Nordlandssykehuset, og Helgelandssykehuset tilbyr smittevernbistand til kommunehelsetjenesten i Nord-Norge

 
Sykehusene i Helse Nord har smittevernsykepleiere som bistår kommunale helseinstitusjoner med rådgivning og undervisning innen smittevern. Under finner du nyttig informasjon og forslag til smittevernrutiner for sykehjem. Ta gjerne kontakt.

Infeksjonskontrollprogram - forslag til smittevernrutiner for sykehjem (inkludert MRSA, ESBL, VRE)

Helsetjenester som omfattes av Forskrift om smittevern i helse- og omsorgstjenesten plikter å ha et infeksjonskontrollprogram (IKP). IKP er en samling av smittevernrutiner som skal inngå i kvalitetssystemet. Her finner du utvalgte rutineforslag.  

Rutinene må tilpasses lokale forhold av institusjonsleder eller utpekt fagperson. Alle endringer gjøres på eget ansvar. Tilpassede rutiner godkjennes av kommunal smittevernlege.

Oppdateringer
Siste revisjonsdato står i toppteksten i dokumentet​. Rutineforslagene revideres ved endringer i lovverk, retningslinjer og nasjonale veiledere. I dokumentet «Revisjon» vil omfattende endringer i rutineforslagene være beskrevet. Mindre justeringer loggføres ikke​​.

        

Grunnleggende smittevernrutiner

Arbeidsantrekk Uniform.docxhttps://unn.no/Documents/Kompetansetjenester, -sentre og fagråd/Kompetansesenter i smittevern Helse Nord (KORSN)/Smittevern for kommunehelsetjenesten/Infeksjonskontrollprogram/Grunnleggende smittevernrutiner/Arbeidsantrekk Uniform.docxArbeidsantrekk Uniform.docx
Avfallshåndtering ved smitte.docxhttps://unn.no/Documents/Kompetansetjenester, -sentre og fagråd/Kompetansesenter i smittevern Helse Nord (KORSN)/Smittevern for kommunehelsetjenesten/Infeksjonskontrollprogram/Grunnleggende smittevernrutiner/Avfallshåndtering ved smitte.docxAvfallshåndtering ved smitte.docx
Beskyttelse mot stikkskader.docxhttps://unn.no/Documents/Kompetansetjenester, -sentre og fagråd/Kompetansesenter i smittevern Helse Nord (KORSN)/Smittevern for kommunehelsetjenesten/Infeksjonskontrollprogram/Grunnleggende smittevernrutiner/Beskyttelse mot stikkskader.docxBeskyttelse mot stikkskader.docx
Beskyttelsesutstyr.docxhttps://unn.no/Documents/Kompetansetjenester, -sentre og fagråd/Kompetansesenter i smittevern Helse Nord (KORSN)/Smittevern for kommunehelsetjenesten/Infeksjonskontrollprogram/Grunnleggende smittevernrutiner/Beskyttelsesutstyr.docxBeskyttelsesutstyr.docx
Desinfeksjon av hud.docxhttps://unn.no/Documents/Kompetansetjenester, -sentre og fagråd/Kompetansesenter i smittevern Helse Nord (KORSN)/Smittevern for kommunehelsetjenesten/Infeksjonskontrollprogram/Grunnleggende smittevernrutiner/Desinfeksjon av hud.docxDesinfeksjon av hud.docx
Desinfeksjon av overflater og utstyr.docxhttps://unn.no/Documents/Kompetansetjenester, -sentre og fagråd/Kompetansesenter i smittevern Helse Nord (KORSN)/Smittevern for kommunehelsetjenesten/Infeksjonskontrollprogram/Grunnleggende smittevernrutiner/Desinfeksjon av overflater og utstyr.docxDesinfeksjon av overflater og utstyr.docx
Desinfeksjonsrom (Skyllerom).docxhttps://unn.no/Documents/Kompetansetjenester, -sentre og fagråd/Kompetansesenter i smittevern Helse Nord (KORSN)/Smittevern for kommunehelsetjenesten/Infeksjonskontrollprogram/Grunnleggende smittevernrutiner/Desinfeksjonsrom (Skyllerom).docxDesinfeksjonsrom (Skyllerom).docx
Hostehygiene.docxhttps://unn.no/Documents/Kompetansetjenester, -sentre og fagråd/Kompetansesenter i smittevern Helse Nord (KORSN)/Smittevern for kommunehelsetjenesten/Infeksjonskontrollprogram/Grunnleggende smittevernrutiner/Hostehygiene.docxHostehygiene.docx
Håndhygiene.docxhttps://unn.no/Documents/Kompetansetjenester, -sentre og fagråd/Kompetansesenter i smittevern Helse Nord (KORSN)/Smittevern for kommunehelsetjenesten/Infeksjonskontrollprogram/Grunnleggende smittevernrutiner/Håndhygiene.docxHåndhygiene.docx
Håndtering av senger og sengeutstyr.docxhttps://unn.no/Documents/Kompetansetjenester, -sentre og fagråd/Kompetansesenter i smittevern Helse Nord (KORSN)/Smittevern for kommunehelsetjenesten/Infeksjonskontrollprogram/Grunnleggende smittevernrutiner/Håndtering av senger og sengeutstyr.docxHåndtering av senger og sengeutstyr.docx
Pasientplassering.docxhttps://unn.no/Documents/Kompetansetjenester, -sentre og fagråd/Kompetansesenter i smittevern Helse Nord (KORSN)/Smittevern for kommunehelsetjenesten/Infeksjonskontrollprogram/Grunnleggende smittevernrutiner/Pasientplassering.docxPasientplassering.docx
Renhold ved smitte.docxhttps://unn.no/Documents/Kompetansetjenester, -sentre og fagråd/Kompetansesenter i smittevern Helse Nord (KORSN)/Smittevern for kommunehelsetjenesten/Infeksjonskontrollprogram/Grunnleggende smittevernrutiner/Renhold ved smitte.docxRenhold ved smitte.docx
Tekstilhåndtering.docxhttps://unn.no/Documents/Kompetansetjenester, -sentre og fagråd/Kompetansesenter i smittevern Helse Nord (KORSN)/Smittevern for kommunehelsetjenesten/Infeksjonskontrollprogram/Grunnleggende smittevernrutiner/Tekstilhåndtering.docxTekstilhåndtering.docx
Trygg injeksjonspraksis.docxhttps://unn.no/Documents/Kompetansetjenester, -sentre og fagråd/Kompetansesenter i smittevern Helse Nord (KORSN)/Smittevern for kommunehelsetjenesten/Infeksjonskontrollprogram/Grunnleggende smittevernrutiner/Trygg injeksjonspraksis.docxTrygg injeksjonspraksis.docx

Isolering og utbrudd

Isolering.docxhttps://unn.no/Documents/Kompetansetjenester, -sentre og fagråd/Kompetansesenter i smittevern Helse Nord (KORSN)/Smittevern for kommunehelsetjenesten/Infeksjonskontrollprogram/Isolering og utbrudd/Isolering.docxIsolering.docx
Utbrudd.docxhttps://unn.no/Documents/Kompetansetjenester, -sentre og fagråd/Kompetansesenter i smittevern Helse Nord (KORSN)/Smittevern for kommunehelsetjenesten/Infeksjonskontrollprogram/Isolering og utbrudd/Utbrudd.docxUtbrudd.docx

Beskyttelsesutstyr dråpesmitte

MRSA/ESBL/VRE

ESBL-produserende bakterier. Smittevernrutiner sykehjem.docxhttps://unn.no/Documents/Kompetansetjenester, -sentre og fagråd/Kompetansesenter i smittevern Helse Nord (KORSN)/Smittevern for kommunehelsetjenesten/Infeksjonskontrollprogram/MRSA_ESBL_VRE/ESBL-produserende bakterier. Smittevernrutiner sykehjem.docxESBL-produserende bakterier. Smittevernrutiner sykehjem.docx
VRE. Smittevernrutiner sykehjem.docxhttps://unn.no/Documents/Kompetansetjenester, -sentre og fagråd/Kompetansesenter i smittevern Helse Nord (KORSN)/Smittevern for kommunehelsetjenesten/Infeksjonskontrollprogram/MRSA_ESBL_VRE/VRE. Smittevernrutiner sykehjem.docxVRE. Smittevernrutiner sykehjem.docx
MRSA. Smittevernrutiner sykehjem.docxhttps://unn.no/Documents/Kompetansetjenester, -sentre og fagråd/Kompetansesenter i smittevern Helse Nord (KORSN)/Smittevern for kommunehelsetjenesten/Infeksjonskontrollprogram/MRSA_ESBL_VRE/MRSA. Smittevernrutiner sykehjem.docxMRSA. Smittevernrutiner sykehjem.docx
Veiledere for personell og Pasientbrosjyrer MRSA-ESBL-VRE.docxhttps://unn.no/Documents/Kompetansetjenester, -sentre og fagråd/Kompetansesenter i smittevern Helse Nord (KORSN)/Smittevern for kommunehelsetjenesten/Infeksjonskontrollprogram/MRSA_ESBL_VRE/Veiledere for personell og Pasientbrosjyrer MRSA-ESBL-VRE.docxVeiledere for personell og Pasientbrosjyrer MRSA-ESBL-VRE.docx
Prøvetaking MRSA-ESBL-VRE.docxhttps://unn.no/Documents/Kompetansetjenester, -sentre og fagråd/Kompetansesenter i smittevern Helse Nord (KORSN)/Smittevern for kommunehelsetjenesten/Infeksjonskontrollprogram/MRSA_ESBL_VRE/Prøvetaking MRSA-ESBL-VRE.docxPrøvetaking MRSA-ESBL-VRE.docx

MRSA sanering for hjemmeboende - veiledning.pdf

Mage- og tarminfeksjoner

Norovirus.docxhttps://unn.no/Documents/Kompetansetjenester, -sentre og fagråd/Kompetansesenter i smittevern Helse Nord (KORSN)/Smittevern for kommunehelsetjenesten/Infeksjonskontrollprogram/Norovirus_Clostridium difficile/Norovirus.docxNorovirus.docx
Clostridioides difficile.docxhttps://unn.no/Documents/Kompetansetjenester, -sentre og fagråd/Kompetansesenter i smittevern Helse Nord (KORSN)/Smittevern for kommunehelsetjenesten/Infeksjonskontrollprogram/Norovirus_Clostridium difficile/Clostridioides difficile.docxClostridioides difficile.docx

​Intravaskulære infeksjoner - forebygging     

PVK - innleggelse og stell.docxhttps://unn.no/Documents/Kompetansetjenester, -sentre og fagråd/Kompetansesenter i smittevern Helse Nord (KORSN)/Smittevern for kommunehelsetjenesten/Infeksjonskontrollprogram/Intravaskulære infeksjoner/PVK - innleggelse og stell.docxPVK - innleggelse og stell.docx
Veneport.docxhttps://unn.no/Documents/Kompetansetjenester, -sentre og fagråd/Kompetansesenter i smittevern Helse Nord (KORSN)/Smittevern for kommunehelsetjenesten/Infeksjonskontrollprogram/Intravaskulære infeksjoner/Veneport.docxVeneport.docx

     

Luftveisinfeksjoner

Influensa.docxhttps://unn.no/Documents/Kompetansetjenester, -sentre og fagråd/Kompetansesenter i smittevern Helse Nord (KORSN)/Smittevern for kommunehelsetjenesten/Infeksjonskontrollprogram/Luftveisinfeksjoner/Influensa.docxInfluensa.docx
Forebygging av øvre og nedre luftveisinfeksjoner.docxhttps://unn.no/Documents/Kompetansetjenester, -sentre og fagråd/Kompetansesenter i smittevern Helse Nord (KORSN)/Smittevern for kommunehelsetjenesten/Infeksjonskontrollprogram/Luftveisinfeksjoner/Forebygging av øvre og nedre luftveisinfeksjoner.docxForebygging av øvre og nedre luftveisinfeksjoner.docx

Urinveisinfeksjoner (UVI) - forebygging

Fjerning av blærekateter.docxhttps://unn.no/Documents/Kompetansetjenester, -sentre og fagråd/Kompetansesenter i smittevern Helse Nord (KORSN)/Smittevern for kommunehelsetjenesten/Infeksjonskontrollprogram/Forebygging av infeksjoner/Fjerning av blærekateter.docxFjerning av blærekateter.docx
Innleggelse av permanent blærekateter.docxhttps://unn.no/Documents/Kompetansetjenester, -sentre og fagråd/Kompetansesenter i smittevern Helse Nord (KORSN)/Smittevern for kommunehelsetjenesten/Infeksjonskontrollprogram/Forebygging av infeksjoner/Innleggelse av permanent blærekateter.docxInnleggelse av permanent blærekateter.docx
Stell av blærekateter.docxhttps://unn.no/Documents/Kompetansetjenester, -sentre og fagråd/Kompetansesenter i smittevern Helse Nord (KORSN)/Smittevern for kommunehelsetjenesten/Infeksjonskontrollprogram/Forebygging av infeksjoner/Stell av blærekateter.docxStell av blærekateter.docx
Stell av suprapubisk kateter.docxhttps://unn.no/Documents/Kompetansetjenester, -sentre og fagråd/Kompetansesenter i smittevern Helse Nord (KORSN)/Smittevern for kommunehelsetjenesten/Infeksjonskontrollprogram/Forebygging av infeksjoner/Stell av suprapubisk kateter.docxStell av suprapubisk kateter.docx
Steril intermitterende kateterisering.docxhttps://unn.no/Documents/Kompetansetjenester, -sentre og fagråd/Kompetansesenter i smittevern Helse Nord (KORSN)/Smittevern for kommunehelsetjenesten/Infeksjonskontrollprogram/Forebygging av infeksjoner/Steril intermitterende kateterisering.docxSteril intermitterende kateterisering.docx


Sårinfeksjoner

Postoperative sårinfeksjoner.docxhttps://unn.no/Documents/Kompetansetjenester, -sentre og fagråd/Kompetansesenter i smittevern Helse Nord (KORSN)/Smittevern for kommunehelsetjenesten/Infeksjonskontrollprogram/Sårinfeksjoner/Postoperative sårinfeksjoner.docxPostoperative sårinfeksjoner.docx

Øyeinfeksjoner

Konjunktivitt.docxhttps://unn.no/Documents/Kompetansetjenester, -sentre og fagråd/Kompetansesenter i smittevern Helse Nord (KORSN)/Smittevern for kommunehelsetjenesten/Infeksjonskontrollprogram/Øyeinfeksjoner/Konjunktivitt.docxKonjunktivitt.docx

Infeksjonsovervåking og antibiotikabruk

Prevalensundersøkelse (NOIS-PIAH).docxhttps://unn.no/Documents/Kompetansetjenester, -sentre og fagråd/Kompetansesenter i smittevern Helse Nord (KORSN)/Smittevern for kommunehelsetjenesten/Infeksjonskontrollprogram/Infeksjonsovervåking og antibiotikabruk/Prevalensundersøkelse (NOIS-PIAH).docxPrevalensundersøkelse (NOIS-PIAH).docx

Smittevern arbeidstakere

Egenerklæring før arbeid.docxhttps://unn.no/Documents/Kompetansetjenester, -sentre og fagråd/Kompetansesenter i smittevern Helse Nord (KORSN)/Smittevern for kommunehelsetjenesten/Infeksjonskontrollprogram/Stikkskadehåndtering/Egenerklæring før arbeid.docxEgenerklæring før arbeid.docx
Stikkskadehåndtering.docxhttps://unn.no/Documents/Kompetansetjenester, -sentre og fagråd/Kompetansesenter i smittevern Helse Nord (KORSN)/Smittevern for kommunehelsetjenesten/Infeksjonskontrollprogram/Stikkskadehåndtering/Stikkskadehåndtering.docxStikkskadehåndtering.docx

e-læring, plakater og video

E-læring
Kompetansesenter i smittevern Helse Nord (KORSN) har publisert et e-læringskurs om håndhygiene i helsetjenesten. Kurset ligger også ute på FHIs nettside.


Håndhygiene
Håndhygiene regnes som det viktigste enkelttiltaket for å forebygge helsetjenesteassosierte infeksjoner (HAI), og har relevans i alle deler av helsetjenesten. Folkehelseinstituttet (FHI) har i samarbeid med de regionale kompetansesentrene i smittevern utarbeidet materiell som er tilgjengelig på FHIs hjemmeside. Her får du hjelp til å finne fram.  

Grunnlagsdokumenter og temaside
FHI har en egen temaside om håndhygiene i helsetjenesten. Det viktigste grunnlagsdokumentet er ny nasjonal håndhygieneveileder (FHI 2016). 


Se også rutineforslag under fanevalg «Infeksjonskontrollprogram (IKP) - forslag til rutiner»: Håndhygiene.pdf til nedlasting lenger opp på denne sida. 

Plakater, brosjyrer, undervisningspresentasjoner og sjekklister i forbedringsarbeid
På FHIs temaside om håndhygiene finner du materiell som er tilpasset kommunehelsetjenesten og som klar til bruk:

 • Utplassering av håndhygienefasiliteter har betydning for etterlevelse. Det er utarbeidet egne skjema tilpasset sykehjem/kommunale helseinstitusjoner
 • Registrering av ringer/håndsmykker blant eget personell gjøres gjerne i forbindelse med forbedringsarbeid og kampanjer. Samme skjema for kommunehelsetjenesten og sykehus
 • To undervisningspresentasjoner om håndhygiene er spesielt tilpasset kommunehelsetjenesten, en for kommunale institusjoner og en for hjemmebasert omsorg
 • Quiz med fasit og Kahoot utarbeides i forbindelse med Verdens håndhygienedag


Videoen «Den usynlige utfordringen» ligger også på FHIs temaside. Det er en kort og tankevekkende illustrasjon av hvordan vi som helsepersonell kan spre smitte.


Den usynlige utfordringen III: Håndhygiene og antibiotikaresistens


Den usynlige utfordringen II: Hansker erstatter ikke håndhygiene:

Den usynlige utfordringen 

 

Smittevernkontakt

Ivaretakelse av smittevernarbeidet i institusjonen er ledelsens ansvar. En ordning med smittevernkontakter i avdelingene er anbefalt i Rettleiar til forskrift om smittevern i helsetenesta (Folkehelseinstituttet 2006). 
Smittevernkontakter kan ivareta delegerte oppgaver. Her finner du et forslag til funksjonsbeskrivelse for smittevernkontakter. Denne justeres etter lokale forutsetninger og behov.


Undervisning​

Tilbud om undervisning er gratis. Kontaktperson i kommunen sørger for organisering, annonsering og sikrer oppmøte. Leder bør være til stede og innlede. 

Temaer kan være:

 • Grunnleggende​ smittevernrutiner 
 • Isolering
 • Desinfeksjonsrom 
 • Multiresistente bakterier (MRSA/ESBL/VRE)
 • Gastroenteritt (Norovirus og Clostridium difficile)
 • Hvordan komme i gang med infeksjonskontrollprogram (IKP)?
Det kan også legges inn ønsker om andre temaer.

Organisering
Det er opp til det enkelte tjenestested å foreslå opplegg. Det kan være:

 • Enkelttime/internundervisning
 • Fagdag
 • To halve fagdager med likt innhold
 • Undervisninga kan også foregå på telestudio/Skype
Andre tilbud
Det kan være hensiktsmessig å kombinere undervisning med annet forbedringsarbeid. For eksempel kan vi bidra med faglig bistand ved gjennomgang av kritiske forhold/rutiner/internkontroll og med veiledning ved nybygg og ombygging av helseinstitusjoner.

Våre tilbud

 • Telefonveiledning i enkeltsaker og ved smitteutbrudd
 • Kurs og undervisning lokalt i kommunene (se fanen «Undervisning»)
 • Befaringer: faglig bistand ved ønsket gjennomgang av kritiske forhold/ rutiner/ internkontroll
 • Veiledning ved nybygg/ombygging av helseinstitusjoner
 • Råd ved utarbeiding av infeksjonskontrollprogram (IKP)
 • Rutineforslag IKP. Se «Infeksjonskontrollprogram – forslag til smittevernrutiner (inkludert MRSA, ESBL, VRE)»
 • Formidling av informasjon om smittevern via e-post og utgivelse av «Smittevern i Nord»
Samarbeid om smittevern mellom sykehusene i Helse Nord og kommunene er omtalt i tjenesteavtale 10: Samarbeid om forebygging.​

Smittevern i Nord - et informasjonsskriv

Handlingsplan for et bedre smittevern - desember 2019.pdfhttps://unn.no/Documents/Kompetansetjenester, -sentre og fagråd/Kompetansesenter i smittevern Helse Nord (KORSN)/Smittevern for kommunehelsetjenesten/Smittevern i Nord - et informasjonsskriv/Handlingsplan for et bedre smittevern - desember 2019.pdfHandlingsplan for et bedre smittevern - desember 2019.pdf
RASK Nordland - juni 2019.pdfhttps://unn.no/Documents/Kompetansetjenester, -sentre og fagråd/Kompetansesenter i smittevern Helse Nord (KORSN)/Smittevern for kommunehelsetjenesten/Smittevern i Nord - et informasjonsskriv/RASK Nordland - juni 2019.pdfRASK Nordland - juni 2019.pdf
Norovirus - November 2018.pdfhttps://unn.no/Documents/Kompetansetjenester, -sentre og fagråd/Kompetansesenter i smittevern Helse Nord (KORSN)/Smittevern for kommunehelsetjenesten/Smittevern i Nord - et informasjonsskriv/Norovirus - November 2018.pdfNorovirus - November 2018.pdf
RASK Finnmark – oktober 2018.pdfhttps://unn.no/Documents/Kompetansetjenester, -sentre og fagråd/Kompetansesenter i smittevern Helse Nord (KORSN)/Smittevern for kommunehelsetjenesten/Smittevern i Nord - et informasjonsskriv/RASK Finnmark – oktober 2018.pdfRASK Finnmark – oktober 2018.pdf
Hva er RASK - april 2018.pdfhttps://unn.no/Documents/Kompetansetjenester, -sentre og fagråd/Kompetansesenter i smittevern Helse Nord (KORSN)/Smittevern for kommunehelsetjenesten/Smittevern i Nord - et informasjonsskriv/Hva er RASK - april 2018.pdfHva er RASK - april 2018.pdf
Nettside for kommunehelsetjenesten - mars 2018.pdfhttps://unn.no/Documents/Kompetansetjenester, -sentre og fagråd/Kompetansesenter i smittevern Helse Nord (KORSN)/Smittevern for kommunehelsetjenesten/Smittevern i Nord - et informasjonsskriv/Nettside for kommunehelsetjenesten - mars 2018.pdfNettside for kommunehelsetjenesten - mars 2018.pdf

Kontakt oss​

For kommuner i UNNs lokalsykehusområder:
Hilde Isaksen, telefon 776 26396 eller 90014161
e-post Hilde.r.isaksen@unn.no

Hilde Isaksen

For kommuner i Finnmarkssykehusets lokalsykehusområder: 
Nina A. Wikan, telefon 789 75043 eller 909 43 435
e-post Nina.Alette.Wikan@Finnmarkssykehuset.no​

Nina A. Wikan

​For kommuner i Nordlandssykehusets lokalsykehusområder:
Elisabeth Smihaug, telefon 918 35381
e-post Elisabeth.smihaug@nlsh.no

Elisabeth Smihaug

For kommuner i Helgelandssykehusets lokalsykehusområder​:
Synnøve Sætermo, telefon 958 11168
e-post Synnove.Saetermo@Helgelandssykehuset.no

Synnøve SætermoFant du det du lette etter?