Behov for rask psykisk helsehjelp?

Trenger du eller noen du kjenner hjelp raskt? Er det akutt fare for selvmord? Lokalt og nasjonalt finnes en rekke tilbud til hjelpetrengende.

​NB! Er det snakk om akutt selvmordsfare? Ring snarest mulig nødnummeret  113 – eller legevakten på telefon  116 117 for rask hjelp.

Empati. Illustrasjonsfoto Colourbox

Empati. Ilustrasjon Colourbox

 

Du kan ta kontakt med fastlegen din for psykisk helsehjelp ved å henvende deg til legekontoret som din fastlege tilhører. Dersom du ikke vet hvem som er din fastlege, kan du ringe Fastlegetelefonen på  810 59 500 (man-fre 08:00-15:30).

Dersom du av ulike grunner ikke har anledning til å kontakte eller oppsøke din fastlege, kan du hvor som helst i landet oppsøke nærmeste kommunale legevakt.
 
Andre lokale hjelpetilbud
Mange kommuner har egne sider i forhold til hvor du kan ta kontakt ved behov for rask psykisk helsehjelp, for oversikt besøk Hjelptilhjelp.no eller din kommunes hjemmeside.

Ambulante akutteam i spesialisthelsetjenesten (UNN)
Ambulante akutteam skal være et tilbud om rask vurdering og korttidsbehandling for pasienter med psykisk lidelser, og ev i kombinasjon med rus, som opplever akutt forverring eller akutte nye plager, som ikke kan tas hånd om av kommunens helse- og omsorgstjeneste eller andre deler av spesialisthelsetjenesten.

For mer informasjon:

Landsomfattende eksterne hjelpetilbud
Her er et utvalg av ulike eksterne hjelpetelefontilbud, altså ikke-kommunale tjenester, som man kan henvende seg til uavhengig av hvor i landet du bor og er.    
Komplett oversikt på Helsenorge.no     

Når barn/unge trenger rask psykisk helsehjelp

For barn- og unge med behov for rask psykisk helsehjelp er det primært fastlege og legevakt som benyttes. Ring snarest mulig nødnummeret  113 – eller legevakten på telefon  116 117 for rask hjelp.

De som har bosted i Tromsø kommune kan også benytte Lavterskelteamet, som er et samarbeidsprosjekt mellom BUP Tromsø og Tromsø kommune.

Det finnes ulike tjenester i kommunene som kan bidra når det trengs rask psykisk helsehjelp, som helsesykepleier, kommunepsykolog, lærer og barnevern.

Fant du det du lette etter?