HELSENORGE

Behov for rask psykisk helsehjelp?

Trenger du eller noen du kjenner hjelp raskt? Er det akutt fare for selvmord? Lokalt og nasjonalt finnes en rekke tilbud til hjelpetrengende.

​NB! Er det snakk om akutt selvmordsfare? Ring snarest mulig nødnummeret 113 – eller legevakten på telefon 116 117 for rask hjelp.

Spørre om selvmord

Undervisningsfilmen er laget av Vivat selvmordsforebygging. Filmen gir en innføring i hvordan du kan oppdage selvmordstanker, spørre om selvmord og hjelpe personen til kontakt med hjelpeapparatet.

 

Kommunale og lokale tilbud

Du kan ta kontakt med fastlegen din for psykisk helsehjelp ved å henvende deg til legekontoret som din fastlege tilhører. Dersom du ikke vet hvem som er din fastlege, kan du ringe Fastlegetelefonen på 810 59 500 (man-fre 08:00-15:30).
Dersom du av ulike grunner ikke har anledning til å kontakte eller oppsøke din fastlege, kan du hvor som helst i landet oppsøke nærmeste kommunale legevakt.
 
Andre lokale hjelpetilbud
Mange kommuner har egne sider i forhold til hvor du kan ta kontakt ved behov for rask psykisk helsehjelp.​​

Når barn/unge trenger rask psykisk helsehjelp

For barn- og unge med behov for rask psykisk helsehjelp er det primært fastlege og legevakt som benyttes. Ring snarest mulig nødnummeret 113 – eller legevakten på telefon 116 117 for rask hjelp.
De som har bosted i Tromsø kommune kan også benytte Lavterskelteamet, som er et samarbeidsprosjekt mellom BUP Tromsø og Tromsø kommune.
Det finnes ulike tjenester i kommunene som kan bidra når det trengs rask psykisk helsehjelp, som helsesykepleier, kommunepsykolog, lærer og barnevern.

Ambulante akutteam i spesialisthelsetjenesten (UNN)

Ambulante akutteam skal være et tilbud om rask vurdering og korttidsbehandling for pasienter med psykisk lidelser, og ev i kombinasjon med rus, som opplever akutt forverring eller akutte nye plager, som ikke kan tas hånd om av kommunens helse- og omsorgstjeneste eller andre deler av spesialisthelsetjenesten.
For mer informasjon:

Landsomfattende eksterne hjelpetilbud

Empati. Foto: Colourbox

Empati. Foto: Colourbox

Her er et utvalg av ulike eksterne hjelpetelefontilbud, altså ikke-kommunale tjenester, som man kan henvende til uavhengig av hvor i landet du bor og er.

Fant du det du lette etter?