HELSENORGE

Kreftavdelingen

Kreftavdelingen er det regionale senteret for medisinsk onkologi og stråleterapi i Nord-Norge. Vårt mål er at nordnorske kreftpasienter skal få et best mulig behandlingstilbud i egen landsdel. Avdelingen tilhører kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikken.
Fant du det du lette etter?