HELSENORGE
Bilde av fjord
Váidudandivššu guvllolaš gealbobálvalus

Regional kompetansetjeneste for lindrende behandling (Lindring i nord)

Formålet for arbeidet i kompetansetjenesten er å bidra til at alvorlig syke og døende og deres pårørende får et best mulig behandlings- og omsorgstilbud, uavhengig av bo- og oppholdssted.

Kontakt oss

Telefon: 77 62 60 74
E-post: Reg.klb@unn.no

Postadresse

Universitetssykehuset Nord-Norge
Kompetansetjeneste for lindrende behandling
Kreftavdelingen
Postboks 13
9038 Tromsø

Ansatte

Bente Ervik
Leder
Kreftsykepleier, PhD
Tlf 776 28225 
Bente.ervik@unn.no

Sigve Andersen
Onkolog, amanuensis, PhD
Sigve.andersen@unn.no

Bodil Trosten
Kreftsykepleier, MSc
Telefon 777 54350 eller 908 09847
Bodil.trosten@unn.no

Sølvi Hall
Kontaktperson område Helgelandssykehuset HF
Kreftsykepleier, 20 prosent stilling
Telefon 751 25296 eller mobil 996 04061
Solvi.Greta.Irene.Hall@unn.no

Tom Dønnem
Onkolog, PhD. 10 prosent stilling
Tom.donnem@unn.no

Nyheter

Fant du det du lette etter?