Regional kompetansetjeneste for lindrende behandling (Lindring i nord)

Váidudandivššu guvllolaš gealbobálvalus

Formålet for arbeidet i kompetansetjenesten er å bidra til at alvorlig syke og døende og deres pårørende får et best mulig behandlings- og omsorgstilbud, uavhengig av bo- og oppholdssted.

Sentrale oppgaver er kompetanseheving, fagutvikling og forskning, nettverksarbeid og organisering av tjenesten. Vi samarbeider med helsepersonell i sykehus og i kommunehelsetjenesten.


 
Praktisk palliasjon

Lindring ved Covid-19

Lindring av døende pasienter med Covid-19 vil i stor grad være som øvrige døende og generelle retningslinjer kan derfor i stor grad følges. Imidlertid kan sykdomsforløpet være mer dramatisk med stor grad av tungpust.

Prosedyre for lindrende behandling ved Covid-19

Andre helseforetak utvikler egne prosedyrer. Denne fra St.Olavs Hospital omhandler også algoritmer ved flere andre symptomer og hjelp til vurdering av behandlingsnivå.»

Prosedyre fra St. Olavs hospital

Mye av behandlingen av Covid-19 vil trolig skje utenfor spesialiserte avdelinger på sykehus.

Helsedirektoratet har utgitt en egen anbefaling for kommunehelsetjenesten

Bergen kommune har skrevet et eget kapittel for sykehjemsleger i Bergen til «Metodebok for sykehjemsleger», som også er konkret og nyttig for sykehjemsleger i andre kommuner.

Metodebok for sykehjemsleger


Håndbok i lindrende behandling

«Håndbok i lindrende behandling» er utviklet av Kompetansetjeneste for lindrende behandling i Nord-Norge, «Lindring i nord». Håndboken er et verktøy i klinisk praksis. Den inneholder veiledende tiltak og prosedyrer knyttet til ulike symptomer og problemstillinger i livets sluttfase. Håndboken tar utgangspunkt i lindrende behandling ved avansert kreftsykdom, men tiltakene kan òg være overførbare til andre pasientgrupper. Håndboken ble sist revidert i 2012.

Konverteringstabell for opioider
Konverteringstabellen for opioider revidert vår 2016 etter ny litteratur, gjeldende retningslinjer og forandringer i legemiddeltilgjengelighet.
Håndboken og konverteringstabellen kan bestilles ved å sende e-post

(NB - Vi er dessverre fri for Håndbok i lindrende behandling og nye vil ikke bli trykket før den eksisterende Håndboken er revidert. Dere kan eventuelt skrive ut PDF-versjonen. Det er fremdeles mulig å bestille konverteringstabell for opioider)

Priser
Håndbok i lindrende behandling og inntil 5 stk. konverteringstabeller sendes gratis til legekontorer og institusjoner i Nord Norge:

 • Hefte Håndbok i lindrende behandling kr. 150,-
 • Ringperm kr. 200,-
 • Nytt innhold til ringperm kr. 150,-
 • Konverteringstabell kr.20,-​

Nettverk

Nettverksarbeid er sentralt for samhandling, for ivaretakelse av kontinuitet i pleie- og omsorgstilbudet og for å spre kompetanse om lindrende behandling.

Kurs, konferanser og utdanning


   Kurset i Tromsø 18.-20. mars er avlyst.

Kurs i lindrende behandling i Tromsø 18.03-20.03.2020


Nasjonale kurs

Landskonferanse i palliasjon i Oslo Flyttes til 3.-5. mars 2021

Barnepalliasjonskonferansen 22.-23. mars 2021 på Gardermoen


Utdanninger

Kommunale prosjekter

Tips ved oppstart av enkeltsenger og lindrende enheter i kommunal regi

Utlysning av tilskudd til kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt

Målet med tilskuddet er å styrke kvaliteten i tilbudet til pasienter med behov for lindrende behandling og omsorg i livets sluttfase uansett diagnose og deres pårørende. Søknad sendes til Fylkesmannen i Troms og Finnmark. Fullstendig utlysning og informasjon om regelverk finnes på Helsedirektoratets nettsider.
Søknaden behandles av Fylkesmannen i Troms og Finnmark i samarbeid med oss i «Lindring i nord». Ta gjerne kontakt med oss for råd og veiledning både i søknadsprosessen og i forbindelse med gjennomføring av prosjektene når dere evt. har fått midler, telefon: 776 26074  epost: reg.klb@unn.no

Nyhetsbrev

Sentrale dokumenter

Helsedirektoratets veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten. Veilederen omfatter voksne, ungdom og barn som pårørende. Pårørende til pasienter som har livstruende – og alvorlig progredierende sykdom omtales som pårørende med særlig behov for støtte.

NSFs faggruppe for kreftsykepleiere har utarbeidet «Beskrivelse av kreftsykepleiers kompetanse, funksjon og ansvar». Denne ble godkjent av generalforsamlingen på årets Landskonferanse i kreftsykepleie i Sarpsborg, og skal bidra til en felles forståelse av kreftsykepleieres særegne kompetanse.

(Studie fra 2015. Materialet i multisenterstudien består av informasjon om 534 familier: 202 i somatiske spesialisthelsetjenester, 199 i psykisk helsevern, 133 i tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Skjema er utfylt av barn, foreldre (pasient og annen foreldre), behandlere, lærere og barnehagepersonell. Nordlandssykehuset var med i studien)

Andre aktuelle nettsteder

Om oss

Regional kompetansetjeneste for lindrende behandling, ”Lindring i nord”, er organisert som enhet under Kreftavdelingen, Universitetssykehuset Nord-Norge HF.


Kontakt oss

Telefon: 776 26074

Prest, telefon 776 26090

​​Ansatte

Bente Ervik
Leder
Kreftsykepleier, PhD
Tlf 776 28225 eller 977 53395
Bente.ervik@unn.no

Sigve Andersen
Onkolog, amanuensis, PhD
Sigve.andersen@unn.no

Bodil Trosten
Kreftsykepleier, MSc
Telefon 777 54350 eller 908 09847
Bodil.trosten@unn.no


Sølvi Hall
Kontaktperson område Helgelandssykehuset HF
Kreftsykepleier, 20 prosent stilling
Telefon 751 25296 eller mobil 996 04061

Vårin Brattsti Ottesen
Helsesekretær

Jorunn Larsen
Kreftsykepleier
Telefon 776 26074 eller 414 31087

Tom Dønnem
Onkolog, PhD. 10 prosent stilling

Postadresse:
Kompetansetjeneste for lindrende behandling
Kreftavdelingen
Postboks 13
Universitetssykehuset Nord-Norge
9038 Tromsø​​​​​​ 
 

Arrangementer

 • Onsdag 11.11.
  Kreft- og lindrende behandling - høstens nettverksmøter

  Nettverksmøter for ressurssykepleiere i kreft og lindrende behandling vil bli arrangert med lyd / bilde løsninger på Norsk HelseNett. Invitasjon med program og påkoblingsinformasjon vil bli sendt på mail til ressurssykepleierne.

 • Onsdag 03.03.
  Landskonferansen i palliasjon 2021

  Vi ønsker alle hjertelig velkommen til den 16. Landskonferansen i palliasjon . Arrangør av konferansen er Norsk Palliativ forening og Norsk forening for palliativ medisin. Konferansen flyttes til 3.-5. mars 2021

 • Mandag 22.03.
  Barnepalliasjonskonferansen 2021

  Fagfokus i samarbeid med det tverrfaglige palliative teamet for barn og unge ved Oslo universitetssykehus arrangerer kurs med fokus på palliasjon til barn og ungdom.

Nyheter

Fant du det du lette etter?