HELSENORGE

Vil gi kreftpasienter et ekstra pusterom

Fagmiljøer ved UNN jobber nå med å få etablert et Pusterom i samarbeid med stiftelsen Aktiv mot kreft.