HELSENORGE
Nasjonal helse- og sykehusplan

Narvik: Innstillingen fra UNN-direktøren klar

Innstillingen fra UNN-direktør Tor Ingebrigtsen om kirurgisk akuttberedskap og elektiv kirurgi med berørte fagområder ved UNN Narvik er nå klar.

Innstillingen skal behandles i UNN-styret 28-29. mars før det sendes videre til styret i Helse Nord. 

​Klikk her for å åpne innstillingen fra UNN-direktøren 

Klikk her for å se alle saksdokumentene til styremøtet 28-29. mars