Første spesialist på rusmedisin i nord

Nyhet fra pingvinavisa.no

Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) har fått sine første legespesialister. Alle først ut i Helse Nord var UNN-legen Minna Kuoppamäki Hansen.