Ledige stillinger på UNN

Ledige stillinger

Det er resultatene for pasienten som teller. Vi gir den beste behandling.
Vi har ledige stillinger for dyktige og engasjerte leger, sykepleiere, fysioterapeuter, bioingeniører, og alle andre typer helsepersonell. For å støtte dem best mulig trenger vi også dyktige og engasjerte teknikere, økonomer, rådgivere og mange andre faggrupper.

Registr​er din CV​

Vi vil gjerne vite om deg og din kompetanse. Registrer din CV​ og aktivér jobbagenten i vår database. På denne måten vil du få varslinger på e-post når vi lyser ut nye stillinger som treffer dine ønsker.​​​​

Unnta søknaden fra offentlighet

Dersom du ønsker at søknaden og navnet ditt skal være unntatt offentlighet og postjournalen til UNN må du hake av feltet "Unnta min søknad fra offentlighet" når du skriver søknaden i webcruiter.

Arbeidsbetingelser

Arbeidsbetingelser for ansatte i Helse Nord

Velferdstilbud

Som arbeidstaker i UNN har du tilgang til bedriftsidrettslaget, du kan være med i "sykle- og gå-til-jobben"-kampanjer både sommer og vinter, du kan bli med i sangkor, vi har avtaler med treningssentre, og du kan overnatte på en av velferdshyttene våre for en rimelig penge. 

Velferdshytta på Offersøy

Velferdshytta på Offersøy i Lødingen

Booking av velferdshyttene og oversikt over alle velferdstilbudene finner du på intranettet vårt. 

Velferd på intranett

Du kan logge deg inn på intranett hjemmefra via innloggingsportalen til Helse Nord, slik at du blant annet kan bestille hytteovernatting: 

Bo og jobbe i Narvik

Kunne du tenke deg å jobbe hos oss på UNN Narvik, byen i hjertet av Nord-Norge? 

Les mer om å jobbe i Narvik

 

Ledige stillinger i UNN

 • Leder av senter for pasientnær kunstig intelligens
  06.05.2021

  Senter for pasientnær kunstig intelligens (SPKI) opprettes i 2021 som et forsknings- og innovasjonssenter i samarbeid mellom Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) og UiT Norges arktiske universitet. Sammen skal UNN og UiT gjennom NT-fakultetet, ...

 • Fagkonsulent i Ambulant rehabiliteringsteam
  06.05.2021

  Ambulant rehabiliteringsteam (ART) i Tromsø søker etter fagkonsulent i 80% fast stilling. Det kan bli mulighet for å øke stillingsprosenten etter hvert. ART er organisert i Rehabiliteringsavdelingen, og vår enhet består av to team; Fysikalsk medisin...

 • Jordmor - Føde-/barselseksjonen Tromsø
  06.05.2021

  Vår flotte føde-/barselseksjon har følgende ledige stillinger:Fast 75 % stilling fra 01.06.21Vikariat i 50 - 80% stilling fra d.d. og ut året

 • Prosjektmedarbeider til SELFI, 1 års engasjement
  06.05.2021

  SIFER/KPS Nord er et regionalt kompetansesenter for sikkerhet-, fengsels- og rettspsykiatri ved Psykisk helse- og rusklinikken, UNN Tromsø. SIFER/KPS Nord har som oppgave å styrke forskning, fagutvikling og opplæring innen sikkerhet-, fengsels-...

 • Sykepleier - Ortopedisk/kirurgisk sengepost, Narvik
  06.05.2021

  Vi søker dyktig sykepleier til langvarige vikariater hos oss ved Ortopedisk/kirurgisk sengepost ved UNN Narvik. Vil du jobbe sammen med oss og ivareta ortopediske og kirurgiske pasienter?  Pandemien har gitt oss nye og flere arbe...

 • Kreftavdelingen søker sykepleiere/kreftsykepleiere
  06.05.2021

  Kreftavdelingens sengepost søker sykepleiere/kreftsykepleiere til faste stillinger og vikariater. Noen av vikariatene er av lengre varighet med mulighet for fast ansettelse. Det er mulig å søke redusert stillingsbrøk.Kreftavdelingen e...

 • Psykologer søkes til voksenpsykiatrisk poliklinikk i Midt-Troms 
  06.05.2021

  Voksenpsykiatrisk poliklinikk i Midt-Troms søker etter deg som har et ønske om å gjøre en forskjell i møte med våre pasienter og som ønsker å bidra til å videreutvikle poliklinikkens tilbud. Vi søker deg som trives med å jobbe selvstendig, men samti...

 • Overbioingeniør - molekylærgenetiske analyser
  06.05.2021

  Ledig fast stilling som overbioingeniør ved Seksjon immunologi og molekylærgenetikk, Laboratoriemedisin. Stillingen er tilknyttet fagområdet molekylærgenetiske analyser.Ved fagområdet utføres analyser med i hovedsak genteknologiske teknikker, men og...

 • Overbioingeniør - Felles prøvemottak
  06.05.2021

  Stillingen inngår pr. tiden i avdelingens turnusordning, men kan bli endret ved behov.

 • Miljøterapeut - Senter for psykisk helse og rus, Harstad
  06.05.2021

  Vi søker etter en nye kollegaer.  Vi får ledig 100% fast stilling samt et vikariat i 80 % stilling i ett år.Vi ønsker deg som brenner for faget og som ønsker å bidra til en best mulig behandling for pasientene våre. Vi trenger deg som er g...

 • Overlege i invasiv kardiologi
  06.05.2021

  Det er ledig fast stilling som overlege i invasiv kardiologi ved Hjertemedisinsk avdeling. Tiltredelse 01.08.21.  Helse Nord har vedtatt et samarbeid om senter satellitt-modell for PCI-virksomheten i regionen mellom UNN Tromsø og NLSH Bodø. Som...

 • Kvalitetsleder - Laboratoriemedisin
  06.05.2021

  Laboratoriemedisin har tre medisinske spesialiteter; Immunologi og transfusjonsmedisin, Klinisk farmakologi og Medisinsk biokjemi. Avdelingen har lokalisasjoner i Harstad, Narvik og Tromsø. Avdelingen er akkreditert etter NA-ISO 15189. Deler av virk...

 • Ultralydjordmor
  05.05.2021

  Vår flotte fødepoliklinikk trenger flere dyktige kollegaer for å imøtekomme vårt utvidede tilbud til våre pasienter. Vi har 2 ledige 100 % stillinger.

 • Seksjonsleder ved Hjertemedisinsk laboratorium
  05.05.2021

  Hjertemedisinsk avdeling søker seksjonsleder for Hjertemedisinsk laboratorium.Hjertemedisinsk Laboratorium er en egen spennende seksjon med ansvar for budsjett, drift og egne resultater. Seksjonen er i rivende teknologisk og faglig utvikling og besø...

 • Helsesekretær - Forskningsposten
  05.05.2021

  Forskningsposten tilbyr tjenester som planlegging, praktisk tilrettelegging og gjennomføring av kliniske forskningsprosjekter på oppdrag fra forskere. Posten er organisert som en egen seksjon i Klinisk forskningsavdeling som igjen er en del av Forsk...

 • Sykepleier/vernepleier - SPHRO, Døgnenhet Narvik
  05.05.2021

  Sykepleier/vernepleier søkes til spennende jobb ved Døgnenhet, Senter for psykisk helse og rus Ofoten. Vi søker etter en engasjert sykepleier/vernepleier i 100% fast stilling.Stillingen er i tredelt turnus.Arbeidsplassen er lokalisert i Håkvik ...

 • Overlege - infeksjonsmedisin
  05.05.2021

  Avdeling for blodsykdommer, infeksjonsmedisin, geriatri og hormonsykdommer (BIGH), Seksjon for infeksjonsmedisin, har ledig fast 100 % stilling som overlege.Tiltredelse 01.08.21, eller etter nærmere avtale.

 • Tilkallingsvikar/sommervikar - Medisinsk kontortjeneste Tromsø
  05.05.2021

  Medisinsk klinikk inkluderer fordøyelse, blod, endokrinologi, nyremedisin og geriatri. I tillegg er Avdeling for mikrobiologi og smittevern og Medisinsk avdeling i Harstad og Narvik en del av klinikken.Vi søker en positiv tilkallingsvikar/sommervika...

 • Sykepleier/kreftsykepleier
  05.05.2021

  Vi søker en motivert sykepleier eller kreftsykepleier til vår kreftpoliklinikk. Stillingen er todelt, hvor 90 % innbefatter arbeid på dagtid i poliklinikken og 10 % innbefatter arbeid hver 4. helg i kreftavdelingens sengepost. Opplæri...

 • Rådgiver innen klinisk forskning
  05.05.2021

  I Klinisk forskningsavdeling er vi cirka 30 ansatte som ivaretar forskningsstøtte og -veiledning i UNN. Vi arbeider med strategier, forskningsrutiner, praktisk hjelp ved gjennomføring av kliniske studier, veiledning, forskerkurs og datafangst/datahå...

 • Lege i spesialisering i rus og avhengighetsmedisin - Russeksjon Narvik
  04.05.2021

  Russeksjon Narvik har to ledige stillinger som lege i spesialisering i rus- og avhengighetsmedisin:  100 % fast stilling som lege i spesialisering 100 % vikariat med varighet 1 år, med mulighet for forlengelseTiltredelse etter avtale....

 • Sykepleiere, hjelpepleiere/ helsefagarbeidere - Medisinsk avdeling Harstad
  04.05.2021

  Medisinsk avdeling UNN Harstad, sengepostene Med A og Med B, har ledige vikariater og faste stillinger for sykepleiere, hjelpepleiere/helsefagarbeidere og helsefagstudenter. Stillingene er ledige fra september.Fortløpende ansettelser.Vikariatene er ...

 • Portør - Akuttmottaket Narvik
  04.05.2021

  Akuttmottaket UNN Narvik skal styrke bemanningen i forbindelse med pandemien. Vi har behov for dyktige medarbeidere til 4 vikariat i 75% stilling, samt 2 sommervikariat. Behovet er beregnet som midlertidig i forbindelse med Covid-19-pandemien, men d...

 • Lege i spesialisering i ortopedisk kirurgi
  04.05.2021

  Ved Ortopedisk avdeling er det ledig 1 fast stillinger for lege i spesialisering (LIS 3) i ortopedisk kirurgi med tilhørighet i Tromsø etter fullført spesialistutdanning. Tiltredelse etter avtale. Det er også ledig fire vikariater; to i perioden 01....

 • Behandler - Ambulant akutteam Sør-Troms
  04.05.2021

  Ambulant akutteam (AAT) ved senter for psykisk helse og rusbehandling i Sør-Troms (Harstad) søker behandler med utdanning som sykepleier/sosionom/vernepleier med videreutdanning i psykisk helsearbeid og/eller rusbehandling. Andre med relevant utdann...

 • Ekstrahjelp/sommeravløser i restauranten
  04.05.2021

  Sommeren 2015 åpnet Pingvinhotellet UNN Tromsø, og er Europas største pasienthotell, og det nest største hotellet i Tromsø. Hovedmålet for Pingvinhotellet UNN Tromsø er å være UNN’s primære overnattingssted for pasienter. Vi skal være en bidragsyter...

 • Sykepleier/vernepleier i 75% stilling
  04.05.2021

  Psykisk helse- og rusklinikken omfatter UNNs samlede tilbud innenfor psykisk helsevern og rusbehandling for voksne.Rusavdelingen består av to seksjoner, Narvik og Tromsø, der Russeksjon Tromsø har avdelingene Rusbehandling Restart, Rusbehandling Ung...

 • Intensivavdelingen tilbyr nå økt grunnlønn for intensivsykepleiere. Vi ønsker deg som ny kollega!
  04.05.2021

  Intensivavdelingen UNN Tromsø søker intensivsykepleiere! Intensivavdelingen er en generell intensiv som overvåker og behandler pasienter med svikt i et eller flere organer og som har behov for organstøttende behandling. Hovedtyngden av pasiente...

 • Spesialfysioterapeut - Habilitering for barn og unge Tromsø
  04.05.2021

  Vi har ledig fast stilling for spesialfysioterapeut ved Habilitering for barn og unge Tromsø. Stillingen er ledig fra 1. juli 2021.

 • Sykepleier - Fordøyelse- og nyremedisinsk sengepost
  04.05.2021

  Vil du bli vår nye kollega?Fordøyelse og nyremedisinsk sengepost søker sykepleiere til fast stilling og vikariater. Vi er en sengepost som drifter 14 sengeplasser fordelt på våre to indremedisinske områder. Som sykepleier hos oss vil du møte pasient...

 • Sommervikarer - Sykepleier - Gastrokirurgisk sengepost
  04.05.2021

  Gastrokirurgisk avdeling har 26 sengeplasser med pasienter innenfor et bredt fagområde. Vi har en variert pasientgruppe med spennende prosedyrer og godt arbeidsmiljø.Vi har følgende ledige stillinger:Sommervikariat i 100% stilling i perioden 14.06.2...

 • Psykologspesialist/psykolog - Voksenpsykiatrisk poliklinikk Sør-Troms
  04.05.2021

  Er du en utviklingsorientert psykologspesialist/psykolog med god evne til å etablere relasjoner? Er du i tillegg psykologfaglig reflektert og har god faglig kompetanse? Ønsker du å jobbe sammen med mange flotte kollegaer i et utviklende fagmilj...

 • Psykolog/psykologspesialist ved BUP Sør-Troms, Harstad
  04.05.2021

  BUP Harstad har ledig ett års vikariat som psykolog/psykologspesialist med mulighet for fast tilsetting.  Er du en engasjert og dyktig psykolog som ønsker å jobbe med psykisk helsevern for barn og unge sammen med dyktige kollegaer i et godt arb...

 • Lege i spesialisering i psykiatri
  04.05.2021

  Er du en medisinskfaglig reflektert lege med god evne til å etablere relasjoner? Ønsker du å jobbe sammen med mange flotte kollegaer i et utviklende fagmiljø? Vi søker en lege til voksenpsykiatrisk poliklinikk ved Senter for psykisk helse og ru...

 • Overlege psykiatri - Voksenpsykiatrisk poliklinikk Sør-Troms
  04.05.2021

  Er du en utviklingsorientert overlege med god evne til å etablere relasjoner? Er du i tillegg medisinskfaglig reflektert og samarbeider godt med andre? Ønsker du å jobbe sammen med mange flotte kollegaer i et utviklende fagmiljø?Vi søker en&nbs...

 • Helsesekretær/kontorfagarbeider
  02.05.2021

  Hjertemedisinsk poliklinikk er en egen seksjon av totalt 4 seksjoner i Hjertemedisinsk avdeling. Vi utfører ca. 6.500 pasientkonsultasjoner årlig samlet for lege- og sykepleietjenesten. Vi er i dag totalt 18 ansatte, 10 sykepleiere og 8 sekretærer. ...

 • Sykepleier/vernepleier 
  02.05.2021

  Psykisk helse- og rusklinikken omfatter UNNs samlede tilbud innenfor psykisk helsevern og rusbehandling for voksne.Rusavdelingen består av to seksjoner, Narvik og Tromsø, der Russeksjon Tromsø har avdelingene Rusbehandling Restart, Rusbehandling Ung...

 • Driftstekniker/fagarbeider
  02.05.2021

  Maskinseksjonen er en del av Teknisk drift ved Univeristetssykehuset Nord-Norge HF ( UNN). Vi utfører drift og vedlikehold på VVS- og maskinanleggene.  Vi samarbeider tett med andre seksjoner på Teknisk drift som Elektro- og Bygg...

 • Kreftsykepleier ØNH
  02.05.2021

  Vi søker en dyktig og engasjert kreftsykepleier til fast stilling i NKØØ sengepost med arbeidsområde ØNH sengepost og dagenhet.Nevrokirurgi, ØNH og øye er sammenslått til en sengepost, NKØØ. Sengeposten har 27 senger, inkludert 4 nevrokirurgiske ove...

 • Sykepleier/psykiatrisk sykepleier - Psykose- og rusenheten
  02.05.2021

  Psykisk helse- og rusklinikken omfatter UNNs samlede tilbud innenfor psykisk helsevern og rusbehandling for voksne. Psykiatrisk avdeling er en av 5 avdelinger i klinikken. Avdelingen består av seksjonene Sikkerhetspsykiatrisk, Alderspsykiatrisk og A...

 • Anestesisykepleier
  02.05.2021

  2 vikariater ledig i perioden fra snarest til og med 31.12.21 ved Anestesi Harstad. Vi er fleksibel med tanke på ønsket stillingsstørrelse, pendling og lengde på vikariat. Behjelpelig med bolig.Tredelt turnus, 35,5 timer pr. uke.

 • Daglig leder i Muskelregisteret for overlege i nevrologi eller annen relevant fagperson
  29.04.2021

  UNN og Nevromuskulært Kompetansesenter (NMK) søker overlege i nevrologi eller annen relevant fagperson til 50% stilling som daglig leder i Norsk register for arvelige og medfødte nevromuskulære sykdommer (Muskelregisteret). Avhengig av søkers faglig...

 • Psykologspesialist/psykolog rusteam Voksenpsykiatrisk poliklinikk Sør-Troms
  29.04.2021

  Er du psykologspesialist/psykolog med god evne til å etablere relasjoner? Er du i tillegg interessert i fagfeltet innenfor rus og avhengighet? Ønsker du å jobbe sammen med et engasjert og faglig dyktig tverrfaglig rusteam?Vi er et veletablert r...

 • Spesialfysioterapeut, spesialergoterapeut eller spesialpedagog - Habilitering for barn og unge Tromsø
  29.04.2021

  Vi har ledig vikariat i 100% stilling for spesialfysioterapeut, spesialergoterapeut eller spesialpedagog ved Habilitering for barn og unge Tromsø. Stillingen er ledig fra 1. juli 2021. Det kan også være aktuelt med tilsetting i 60% i prosjektstillin...

 • Assisterende leder ved RVTS Nord
  27.04.2021

  Er du vår nye assisterende leder? Vi søker assisterende leder i 100 % fast stilling med utfordrende og varierte arbeidsoppgaver. RVTS Nord er et regionalt ressurssenter som skal styrke kompetansen i tjenesteapparatet i Nordland, Troms, Finnmark og S...

 • Sykepleier - Hjerte-, lunge-, karkirurgisk sengepost
  27.04.2021

  Vi søker etter to sykepleiere med eller uten erfaring som har lyst til å jobbe med pre- og postoperativ sykepleie til hjerte-, lunge- og karsyke pasienter.Hjerte-, lunge-, karkirurgisk sengepost har 19 senger og et dagrom med 3 senger. Vi beha...

 • Overlegestillinger på Røntgenavdelingen UNN HF Tromsø
  27.04.2021

  Lei av storbyen? Lyst å oppleve nordlyset i januar mens du går på ski hjem fra jobb? Hos får du de samme faglige utfordringene – pluss fjell, fjord og fritid rett utenfor inngangsdøra.Vi har ledig faste overlegestillinger på Røntgenavdelingen i...

 • Fysioterapeut
  26.04.2021

  Fysikalskmedisinsk poliklinikk i Tromsø søker etter fysioterapeut til 100% fast stilling med oppstart august 2021.Enheten vår er organisert i Rehabiliteringsavdelingen og består av to team; Fysikalskmedisinsk poliklinikk og Ambulant rehabi...

 • Psykolog/psykologspesialist - Senter for psykisk helse og rusbehandling Ofoten
  26.04.2021

  Er du psykolog/psykologspesialist og ønsker en spennende jobb med mange utviklingsmuligheter? Vi ønsker oss en faglig dyktig psykolog til Senter for psykisk helse- og rusbehandling Ofoten (SPHR Ofoten). SPHR Ofoten er en del av Universitetssyke...

 • Sykepleier - Akuttmottak Harstad
  26.04.2021

  Ved Akuttmottaket UNN Harstad er det ledige sykepleierstillinger i 75% stilling. To faste stillinger og 6 vikariater. For vikariatene er det ulik ansettelseslengde. Enkelte går ut året 2021 og noen er ut august 2022. Akutten har også stort beho...

 • Barnesykepleier/sykepleier
  26.04.2021

  Vi søker barnesykepleier/sykepleier til fast 100% stilling ved Barne- og ungdomsavdelingen, med arbeidsted poliklinikk/dagenhet. Rullering til sengeposten ved Barne- og ungdomsseksjonen eller Nyfødt intensiv hver 3. helg , samt arbeid...

 • Overlege/lege i spesialisering i akutt- og mottaksmedisin 
  26.04.2021

  Medisinsk klinikk inkluderer fagområdene fordøyelse, infeksjonsmedisin, blodsykdommer, hormonsykdommer, nyremedisin og geriatri. Avdeling for mikrobiologi og smittevern, og Medisinsk avdeling i Harstad og Narvik er også en del av klinikken. Medisins...

 • Stipendiat i samfunnsvitenskap
  26.04.2021

  Nasjonalt senter for e-helseforskning skal levere forskning av høy vitenskapelig kvalitet, med nasjonal og internasjonal relevans, og ha medarbeidere med solid faglig kompetanse. Senterets kompetanse og aktivitet skal støtte nasjonale strategier og ...

 • Oppvåkningsseksjonen UNN Tromsø trenger intensivsykepleiere/ anestesisykepleiere
  26.04.2021

  Vil du bli en del av et kvalifisert og kompetent fagmiljø der vi alltid har pasientens beste i fokus?Da kan vi tilby en utfordrende og variert hverdag, spennende arbeidsoppgaver og godt teamarbeid. Vi observerer og behandler postoperative ...

 • Helsesekretær - Akuttmedisinsk kontortjeneste
  26.04.2021

  Vi har ledig faste deltidsstillinger for helsesekretær ved Akuttmedisinsk kontortjeneste: 20,19 % stilling med jobb hver 3. helg20 % stilling50 % stilling 3-delt turnusAkuttmottaket har ansvar for mottak av øyeblikkelig-hjelp-pasienter som...

 • Kontormedarbeider/helsesekretær
  26.04.2021

  Vi er føde-/gynekologisk avdeling ved UNN Narvik. Hos oss jobber 3 gynekologer, 1 LIS, 14 jordmødre, 5 barnepleiere og 1 kontorpersonell. Avdelingen består av føde/gynekologisk sengepost, gynekologisk poliklinikk og fødepoliklinikk. Hos oss vil du v...

 • Helsefagarbeider,  Avrusning Tromsø
  25.04.2021

  Psykisk helse- og rusklinikken omfatter UNNs samlede tilbud innenfor psykisk helsevern og rusbehandling for voksne.Rusavdelingen består av to seksjoner (Narvik og Tromsø) der Russeksjon Tromsø har avdelingene Rusbehandling Restart, Rusbehandling Ung...

 • Stilling for sykepleierstudent
  25.04.2021

  Psykisk helse- og rusklinikken omfatter UNNs samlede tilbud innenfor psykisk helsevern og rusbehandling for voksne.Rusavdelingen består av to seksjoner, Narvik og Tromsø, der Russeksjon Tromsø har avdelingene Rusbehandling Restart, Rusbehandling Ung...

 • Overbioingeniør - Klinisk kjemi Laboratoriemedisin
  25.04.2021

  Fast 100% stilling ved fagområdet blodgass og pasientnære analyser.Laboratoriemedisin består av tre likestilte medisinske hovedspesialiteter; Immunologi og transfusjonsmedisin, Medisinsk biokjemi og Klinisk farmakologi. Avdelingen har laboratorier v...

 • Enhetsleder - Senter for psykisk helse- og rusbehandling, Døgnenhet Narvik
  25.04.2021

  Er du lederen som har lyst å være med på å utvikle framtidens helsetjenester i UNN?Vi ønsker oss en faglig dyktig leder som har lyst til å være med på å utvikle Senter for psykisk helse- og rusbehandling Ofoten (SPHR Ofoten) inn i framtidens helsetj...

 • Lege i spesialisering i fysikalsk medisin og rehabilitering
  25.04.2021

  Fysikalsk og rehabiliteringsmedisinsk seksjon er en del av Rehabiliteringsavdelingen i NOR-klinikken. Seksjonen består av både sengepost og poliklinikk i Tromsø, samt ambulant rehabiliteringsteam i Tromsø og Narvik. I poliklinikken utredes det pasi...

 • Intensivsykepleier
  25.04.2021

  Er du intensivsykepleier og går med et ønske om nye utfordringer, og muligheten til å lære mer?Vi søker nå etter intensivsykepleiere som ønsker å bidra til faglig utvikling, i et tidvis hektisk arbeidsmiljø. Vi ønsker deg som trives med høyt arbeids...

 • Medisinsk intensiv og hjerteoppvåkning søker etter sykepleiere!
  25.04.2021

  Er du sykepleier med et ønske om mer kunnskap og nye utfordringer?Vi søker nå etter nye kolleger, og ønsker oss sykepleiere som ønsker å jobbe på en utviklende, dynamisk og spennende arbeidsplass. Vi søker deg som trives med høyt arbeidstempo, som s...

 • Pasientkoordinator - Narvik
  25.04.2021

  Pasientsentrert Helsetjenesteteam (PSHT) er i dag etablert i Tromsø, Harstad og Narvik. Det er også PSHT-tjenester under oppbygging ved DMS Senja og DMS Nord-Troms og i kommunene Karlsøy og Balsfjord. PSHT styrker helsetjenesten og p...

 • Rådgiver/seniorrådgiver IT infrastruktur
  25.04.2021

  Vi er i vekst og har behov for å profesjonalisere og videreutvikle vår IT infrastruktur for senteret. Det gjelder både daglig drift for alle ansatte samt videreutvikling av tjenester rettet mot eksperimentell IT forskning innenfor e-helseområdet. I ...

 • Pasientkoordinator Harstad
  21.04.2021

  Pasientsentrert Helsetjenesteteam (PSHT) er i dag etablert i Tromsø, Harstad og Narvik. Det er også PSHT-tjenester under oppbygging ved DMS Senja og DMS Nord-Troms og i kommunene Karlsøy og Balsfjord. PSHT styrker helsetjenesten og p...

 • Psykolog - Kompetansesenter for SIFER
  21.04.2021

  SIFER/KPS Nord er et regionalt kompetansesenter for sikkerhet-, fengsels- og rettspsykiatri ved Psykisk helse- og rusklinikken, UNN Tromsø. SIFER/KPS Nord har som oppgave å styrke forskning, fagutvikling og opplæring innen sikkerhet-, fengsels- og r...

 • Anestesisykepleier - Anestesi- og operasjonsavdelingen, Narvik
  21.04.2021

  Vi søker etter anestesisykepleier til vår operasjonsavdeling. Er du personen som er interessert i en spennende og givende jobb og som ønsker å jobbe i et godt og faglig miljø? Da er du velkommen til oss :)Området rundt Narvik byr også på vakker natu...

 • Lege i spesialisering i nevrologi
  21.04.2021

  Har du et oppriktig engasjement for å bidra til utvikling av pasientens helsevesen? Er du opptatt av å gjøre en god jobb samtidig som du hele tiden forsøker å forbedre jobben du gjør? Vil du bidra til å virkeliggjøre visjonen om å gi den beste pasi...

 • Lege i spesialisering i psykiatri
  21.04.2021

  Har du et oppriktig engasjement for å bidra til utvikling av pasientens helsevesen? Er du opptatt av å gjøre en god jobb samtidig som du hele tiden forsøker å forbedre jobben du gjør? Vil du bidra til å virkeliggjøre vår visjon om å gi den beste pas...

 • Sykepleier - Hjertemedisinsk sengepost/utredningspost
  15.04.2021

  Faste stillinger og vikariater i 100% stilling. Det er og mulig å søke om redusert stilling. Vikariatene er med mulighet til forlengelse eller fast ansettelse. Hjertemedisinsk sengepost har 28 senger for øyeblikkelig hjelp, og tar imot hjertepa...

 • Sykepleier med funksjon som  studentveileder - Ortopedisk/kirurgisk sengepost, Narvik
  14.04.2021

  Vil du jobbe med å utdanne dine fremtidige sykepleierkollegaer og ivareta studenter i kirurgisk praksis? Vi søker dyktig sykepleier med funksjon som studentveileder til ortopedisk/kirurgisk sengepost UNN Narvik.Ved UNN Narvik har vi praksisplas...

 • Overlege i radiologi - Brystdiagnostisk senter
  13.04.2021

  Vi har ledig 2 faste stillinger for overleger i radiolog ved Brystdiagnostisk senter (BDS) ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF, Tromsø. Leger ved Brystdiagnostisk senter inngår ikke i vaktordning med den generelle radiologiske avdelingen.Un...

 • Spesialsykepleier i operasjonssykepleie
  12.04.2021

  Er du operasjonssykepleier og har lyst på nye utfordringer? Da må du se denne veien!!Vi lyser vi ut en fast 100% stilling, men har du lyst på en midlertidig stilling er vi åpne for å diskutere det. Vi er en seksjon som i dag har 28 operasjonssy...

 • Overlege i psykiatri og klar for nye utfordringer? 
  12.04.2021

  Psykisk helse- og rusklinikken omfatter UNNs samlede tilbud innenfor psykisk helsevern og rusbehandling for voksne i Ofoten, Sør-Troms, Midt-Troms og Nord-Troms.Psykiatrisk avdeling er en av fem avdelinger i Psykisk helse- og rusklinikken. Avdelinge...

 • Audiopedagog - Nevrokirurgi-, Øre-nese-hals- og Øyeavdelingen - Høresentralen
  08.04.2021

  Det er ledig en fast 100% stilling som audiopedagog ved Høresentralen, Universitetssykehuset Nord-Norge.Enheten har 5 audiografer, audiopedagog og sekretær. Viktige arbeidsoppgaver er hørselsutredninger, høreapparatvirksomhet samt elektrofysiologisk...

 • Helsesykepleier
  07.04.2021

  UNN HF Longyearbyen Sykehus er en avdeling i Akuttmedisinsk klinikk og er lokalsykehus for ca. 2100 mennesker i Longyearbyen (hvorav 400 barn i alderen 0 - 18 år), for befolkningen på Svalbard for øvrig, samt i tilstøtende havområder. Driften av syk...

 • Sykepleier 3-delt og natt - Rehabiliteringsmedisinsk sengepost UNN Tromsø
  06.04.2021

  Vi gir tilbud til pasienter fra 18 år som har behov for tidlig og intensiv rehabilitering etter ervervet hjerneskade. Det tilbys også rehabiliterings- og vurderingsopphold til pasienter med MS, nevromuskulære sykdommer, multitraume, amputasjoner og ...

 • Psykolog/psykologspesialist - Voksenpsykiatrisk poliklinikk
  06.04.2021

  Ved vår poliklinikk for voksne, Senter for psykisk helse og rusbehandling Nord-Troms, Storslett, har vi ledig stilling for psykolog/psykologspesialist.Poliklinikken har 8 fagstillinger; en psykiatrisk sykepleier/seksjonsleder, en spesialist i psykia...

 • Ledige stillinger i Pasientsentrert Helsetjenesteteam
  25.03.2021

  Vil du være med og videreutvikle et bedre og mer helhetlig helsetjenestetilbud for pasienter med sammensatte og/eller kroniske sykdommer?Vi har ledige stillinger i Pasientsentrert Helsetjenesteteam i Tromsø, Harstad og NarvikPasientsentrert Helsetje...

 • Bioingeniører - Laboratoriemedisin Narvik
  17.03.2021

  Vi er en liten lab med stort hjerte og har et herlig arbeidsmiljø. Vi er en innovativ gjeng som er hjelpsomme, dyktige, framoverlente, kunnskapsrike og jobber like bra selvstendig som i team. Seksjonen er delt opp i medisinsk biokjemi og blodbank. ...

 • Overlege psykiatri
  08.03.2021

   Har du lyst på en variert og hektisk arbeidshverdag med særdeles trivelige kollegaer? Ønsker du å bidra inn i utviklingsarbeid av døgnenheten med fokus på pasienten? Da må du komme til oss i Harstad. På døgnenheten jobber vi tverrfaglig i et v...

 • Sykepleiere, hjelpepleiere/ helsefagarbeidere og helsefagstudenter - Medisinsk avdeling Harstad
  03.03.2021

  Ved Medisinsk avdeling UNN Harstad, sengepostene Med A og Med B, søker vi etter ferievikarer for sommeren 2021; sykepleiere, hjelpepleiere/helsefagarbeidere og helsefagstudenter.Vi har også ledige vikariater i ulike stillingsbrøker for sykepleiere o...

Fant du det du lette etter?