Ledige stillinger på UNN

Ledige stillinger

Det er resultatene for pasienten som teller. Vi gir den beste behandling.


Vi har ledige stillinger for dyktige og engasjerte leger, sykepleiere, fysioterapeuter, bioingeniører, og alle andre typer helsepersonell. For å støtte dem best mulig trenger vi også dyktige og engasjerte teknikere, økonomer, rådgivere og mange andre faggrupper. Medarbeidere med rett kompetanse er UNNs viktigste ressurs.

Vi har svært gode muligheter for både faglig og personlig utvikling. Hos oss kan du spesialisere deg og ta videreutdanning i samarbeid med UiT Norges arktiske universitet, eller hos andre samarbeidspartnere.

Registr​er din CV​

Vi vil gjerne vite om deg og din kompetanse. Registrer din CV​ og aktivér jobbagenten i vår database. På denne måten vil du få varslinger på e-post når vi lyser ut nye stillinger som treffer dine ønsker.​​​​

Jobbe i Narvik

Kunne du tenke deg å jobbe hos oss på UNN Narvik, byen i hjertet av Nord-Norge? 

Les mer om å jobbe i Narvik

Unnta søknaden fra offentlighet

Dersom du ønsker at søknaden og navnet ditt skal være unntatt offentlighet og postjournalen til UNN må du hake av feltet "Unnta min søknad fra offentlighet" når du skriver søknaden i webcruiter.


 • Sykepleier - Sengepost for nyre- og fordøyelsessykdommer

  Sengepost for nyre- og fordøyelsessykdommer er en del av Medisinsk klinikk. Sengeposten har 14 sengeplasser. Vi utreder og behandler pasienter med inflammatorisk tarmsykdom, leversvikt, ernæringsproblematikk og pasienter med nyresvikt, peritonal dia...

 • Sykepleier

  Det er ledig 80 % fast stilling som sykepleier og ett års 100% vikariat som sykepleier ved Sengepost for Blod og hormonsykdommer. Vikariatet er med mulighet for forlengelse, evt. fast ansettelse. Ved intern overgang vil det bli ansatt i ytterliger...

 • Statistiker

  Kvalitets- og utviklingssenteret i UNN HF er stabsenhet for forskning, fag, kvalitet, innovasjon, IT-sikkerhet og utdanning. Senteret ledes av kvalitets- og utviklingssjefen og har en tverrfaglig stab lokalisert ved UNN Breivika. Klinisk forskningsa...

 • Vektere

  Vi har ledig stilling som vekter i fast 100% stilling, samt et vikariat i 100 % med muligheter for fast ansettelse. Stillingene er i 3-delt turnus.

 • Regionale EPJ-rådgivere

  Vil du bidra til å gjøre journalsystemet DIPS best mulig for sykehusene? Vi søker EPJ-rådgivere i regional forvaltning. Helse Nord har som en av de første i landet etablert et regionalt senter for funksjonell forvaltning av journalsystemet DIPS EP...

 • Overleger - Medisinsk avdeling Harstad

  Medisinsk klinikk er lokalisert i Tromsø, Narvik og Harstad. I Harstad omfatter avdelingen de indremedisinske fagfeltene endokrinologi, hematologi, gastroenterologi, geriatri, nefrologi, kardiologi og lungemedisin. Smittevernseksjonen er tilknyttet ...

 • Sykepleier

  Felles poliklinikk UNN Narvik har ledig 40% fast stilling som sykepleier.

 • Gynekologer til Fødeavdelingen Narvik

  Vi har ledige faste stillinger til deg som er gynekolog og vil nyte tilværelsen i hjertet av Nord-Norge. Bli med på teamet til seksjonsleder Kari Fiske i 6. etasje på sykehuset og vær med på utviklingen av avdelingen på veien mot nye UNN Narvik syke...

 • Spesialsykepleier, intensiv/hjerteoppvåkningen

  Medisinsk intensiv/hjerteoppvåkning ble sammenslått til en enhet våren 2016 (MIHO). Vi overvåker og behandler kritisk syke medisinske pasienter, og har oppvåkningsstue for pasienter som har gjennomgått elektiv hjertekirurgi. Avdelingen har nå fler...

 • Seksjonsleder/Stedfortredende avdelingsleder

  Det er ledig 100% stilling som Seksjonsleder/stedfortredende avdelingsleder. Avdeling for mikrobiologi og smittevern omfatter et fullt utbygd mikrobiologisk laboratorium, og et smittevernsenter som ivaretar smittevernoppgaver på lokalt og regionalt ...

 • Autorisert sykepleier - Hjertemedisinsk sengepost

  Ledig vikariat ved Hjertemedisinsk sengepost, Tromsø, for snarlig tiltredelse. Hjertemedisinsk sengepost har 28 senger for øyeblikkelig hjelp og tar imot hjertepasienter fra Nord-Norge. VI har en "utredningspost" hvor alle elektive hjertepasienter...

 • Øyelege

  Ved Spesialistpoliklinikken UNN Harstad har vi ledig fast 100% stilling som overlege/spesialist i øyesykdommer. Spesialistpoliklinikken er satt sammen av fagene øye, hud, nevrologi, revmatologi og øre-nese-hals. Ved øyepoliklinikken har vi i dag ans...

 • Psykiatrisk sykepleier/sykepleier fast stilling og vikariater, Psykiatrisk avdeling

  Psykisk helse- og rusklinikken omfatter UNNs samlede tilbud innenfor psykisk helsevern og rusbehandling for voksne. Innenfor psykisk helsevern omfatter virksomheten 6 voksenpsykiatriske poliklinikker, 5 ambulante team og 14 døgnbaserte enheter. Ps...

 • Psykiatrisk sykepleier/sykepleier - Akuttpost sør

  Ved Akuttpost sør er det ledig 1 fast stilling for psykiatrisk sykepleier/sykepleier/vernepleier. Enheten er en 12-sengs lukket akuttpsykiatrisk sengepost. Tilbudet består av et strukturert, trygt og forutsigbart miljø, samtalebehandling og medikam...

 • Sykepleier/Vernepleier/Helsefagarbeider - Sikkerhetspsykiatrisk seksjon

  Psykisk helse- og rusklinikken omfatter UNNs samlede tilbud innen psykisk helsevern og rusbehandling. Psykiatrisk avdeling er en av 5 avdelinger i klinikken og består av Alderspsykiatri, Akuttpsykiatri og Sikkerhetspsykiatri. Sikkerhetspsykiatrisk...

 • Psykologspesialist/psykolog

  Vi søker en utviklingsorientert og kunnskapsrik psykologspesialist/psykolog som ønsker å bidra til å videreutvikle poliklinikkens tjenester. Vi lyser ut et engasjement fra snarest og ut 2018. Senter for psykisk helse og rus Sør-Troms består av ambu...

 • Psykiatrisk sykepleier/sykepleier, Medikamentfritt behandlingstilbud

  Psykisk helse- og rusklinikken omfatter UNNs samlede tilbud innenfor psykisk helsevern og rusbehandling for voksne. Innenfor psykisk helsevern omfatter virksomheten 6 voksenpsykiatriske poliklinikker, 5 ambulante team og 14 døgnbaserte enheter. Inne...

 • Sykepleier/vernepleier

  Psykisk helse- og rusklinikken omfatter UNNs samlede tilbud innenfor psykisk helsevern og rusbehandling for voksne samt p.t. det polikliniske tilbudet innenfor psykisk helsevern for barn og unge i Ofoten, Sør-Troms, Midt-Troms og Nord-Troms. Rusav...

 • Sykepleiere - Døgn- og dagenhet, inkl nevrokirurgisk poliklinikk og ØNH dagenhet

  Vi søker dyktige og engasjerte sykepleiere til 5 faste stillinger og 5 vikariater fra snarest. Nevrokirurgi, ØNH og øye er sammenslått til en sengepost, NKØØ. Sengeposten har 27 senger, inkludert 4 nevrokirurgiske overvåkingssenger. ØNH: ØNH beh...

 • Helsesekretær/kontormedarbeider

  Kontortjenesten ved Nevrokirurgi, Øre-Nese-Hals og Øyeavdelingen har ledig 100% stilling som helsesekretær/kontormedarbeider. Helsesekretæren er ansatt i avdelingens kontorstab og har leder for kontortjenesten som nærmeste overordnede.

 • DRG-konsulent

  Nevro-, ortopedi- og rehabiliteringsklinikken (NOR-klinikken) er UNNs største somatiske klinikk og har en omfattende virksomhet, organisert i fire avdelinger, bestående av 11 ulike fagområder (i alfabetisk rekkefølge; habilitering, hudsyksommer, kli...

 • Psykolog - Russeksjon Narvik

  Russeksjon Narvik (tidligere Nordlandsklinikken) er en del av Universitetssykehuset Nord-Norge sitt tilbud om tverrfaglig spesialisert behandling av rus- og avhengighetslidelser (TSB). Avdeling for Rusbehandling består av 2 seksjoner: Russeksjon T...

 • Traineesykepleier ved Psykisk helse- og rusklinikken

  Psykisk helse- og rusklinikken omfatter UNNs samlede tilbud innenfor psykisk helsevern og rusbehandling for voksne. Innenfor psykisk helsevern omfatter virksomheten 6 voksenpsykiatriske poliklinikker, 5 ambulante team og 14 døgnbaserte enheter. Inne...

 • Jordmor - Føde- og barselavdelingen, Tromsø

  Føde og barselavdelingen har ledig: • 2 x 100% fast stilling • 4 x 50 % vikariat av ulik varighet Stillingene er i 3-delt turnus. Ved intern rokkering kan andre stillinger blir ledige.

 • Spesialsykepleier/sykepleier

  Faste stillinger og vikariater som spesialsykepleier/sykepleier ved Nyfødt intensiv, UNN. Vikariatene har varighet til august 2018 med mulighet for forlengelse.

 • Familieterapeut - Regionalt senter for spiseforstyrrelser

  Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA) består av følgende seksjoner; Ungdomspsykiatrisk seksjon (UPS), Regionalt senter for spiseforstyrrelser (RSS) og Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) i henholdsvis Tromsø, Harstad, Narvik, Silsa...

 • Intensivsykepleiere, intensivseksjonen

  Intensivseksjonen er en generell intensivavdeling for pasienter fra 3 måneder og oppover. Vi behandler alle pasientkategorier, både medisinske og kirurgiske, inkludert traume-, nevro-, kar-thoraks og ECMO. Vi har i tillegg et stort fokus på å gjøre ...

 • Intensivsykepleiere, intermediær

  Nå kan du bli med på laget når vi skal forbedre pasientbehandlingen i Intensiv- og oppvåkningsavdelingen. Vi etablerer en ny intermediærenhet og håper du vil være med og utvikle enheten til et godt sted for pasienter, pårørende og kolleger. Hos oss...

 • Spesialsykepleiere, oppvåkningen

  Oppvåkningsseksjonen mottar pasienter postoperativt fra alle kirurgiske spesialiteter inkludert barn. Vi er også sentral i traumemottak, mottar pasienter fra akuttmottak og sengeposter som trenger høyere overvåknings-/behandlingsnivå, og har samarbe...

 • Miljøterapeut/vernepleier/sykepleier/miljøarbeider

  Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA) består av følgende seksjoner; Ungdomspsykiatrisk seksjon (UPS), Regionalt senter for spiseforstyrrelser (RSS) og Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) i henholdsvis Tromsø, Harstad, Narvik, Silsa...

 • Klinikksjef

  Kirurgi, - kreft og kvinnehelseklinikken (K3K) er lokalisert i Tromsø, Narvik og Harstad, og har over 650 medarbeidere. Klinikken har ansvar for hoveddelen av bløtdelskirurgi, kreftkirurgi, for fødselsomsorg, gynekologi, plastikk- og rekonstruktiv k...

 • Driftsledere Narvik og Harstad - sentrale, nye stillinger i arbeidet med å forme fremtidens spesialisthelsetjeneste på lokalsykehusene

  Som en del av oppfølgingen av Nasjonal helse- og sykehusplan er det opprettet to nye stillinger som driftsledere i UNN Narvik og UNN Harstad. Driftsleder skal ha en administrativ, overordnet, samlende og koordinerende rolle for utviklingen av den to...

 • Lege i spesialisering

  Har du et oppriktig engasjement for å bidra til utvikling av pasientens helsevesen? Er du opptatt av å gjøre en god jobb samtidig som du hele tiden forsøker å forbedre jobben du gjør? Vil du bidra til å virkeliggjøre vår visjonen om å gi den beste p...

 • Miljøterapeut natt 20%

  Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA) består av følgende seksjoner; Ungdomspsykiatrisk seksjon (UPS), Regionalt senter for spiseforstyrrelser (RSS) og Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP), i henholdsvis Tromsø, Harstad, Narvik, Stor...

 • Miljøterapeut 17,6%

  Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA) består av følgende seksjoner; Ungdomspsykiatrisk seksjon (UPS), Regionalt senter for spiseforstyrrelser (RSS) og Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP), i henholdsvis Tromsø, Harstad, Narvik, Stor...

 • Assistent Oppvåkning/Intermediær

  Oppvåkningsseksjonen med intermediærenhet er en stor postoperativ seksjon som mottar pasienter fra alle kirurgiske spesialiteter. Oppvåkningen er sentral i traumemottak, og mottar ustabile pasienter fra Akuttmottak og andre poster ved UNN Tromsø.

 • Ambulansearbeider - Ambulansestasjon Sjøvegan

  Fast 100 % stilling. For ansatte i ambulansetjenesten stilles det krav om at kompetansen skal vedlikeholdes og videreutvikles. Likeledes skal kompetansen dokumenteres gjennom pålagte årlige sertifiseringer. Vi presiserer nødvendigheten av en godt ...

 • Ambulansearbeider - Ambulansestasjon Setermoen

  Vikariat i 100% stilling. For ansatte i ambulansetjenesten stilles det krav om at kompetansen skal vedlikeholdes og videreutvikles. Likeledes skal kompetansen dokumenteres gjennom pålagte årlige sertifiseringer. Vi presiserer nødvendigheten av go...

 • Assisterende seksjonsleder

  Ambulansetjenesten har ledig stilling som assisterende Seksjonsleder, fast administrativ stilling for ambulanseområde 6, Narvik. Ambulansetjenesten er en del av akutt og prehospital Klinikk ved UNN, Universitetssykehuset Nord-Nord HF(UNN) er Nord-N...

 • Sykepleiere / medisinerstudenter / helsefagstudenter

  Avdeling for urologi, endokrin og plastikkirurgi er en avdeling i Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikken ved UNN Tromsø. Sengeposten har 28 senger og det gis behandling og pleie innen fagområdene gynekologi, urologi, bryst-/endokrinkirurgi og plas...

 • Sykepleier - Akuttmottak- og observasjonspostavdelingen

  Vi tilbyr et spennende fagmiljø hvor du vil utvikle en solid breddekompetanse. Tredelt turnus. Akuttmottak- og observasjonspostavdelingen har nå etablert en felles stab der alle roterer mellom akuttmottaket og observasjonsposten. Akuttmottaket: Ta...

 • Klinikkrådgiver - Akuttmedisinsk klinikk

  Akuttmedisinsk klinikk er organisert i 5 avdelinger: - AMK Tromsø - Luftambulanseavdelingen - Ambulanseavdelingen - Akuttmottak- og observasjonspostavdelingen - Longyearbyen sykehus Klinikken har hovedansvaret for at det til enhver tid er god struk...

 • Assistent

  Fast 75% stilling. Stillingen er nyopprettet. Arbeidsstedet er inne på operasjonsavdelingen, primært på sterilsentralen. Arbeidstiden er fra mandag til fredag og noe vakt må påberegnes. Sterilsentralen er navet i operasjonsavdelingen, og du vil v...

 • Operasjonssykepleiere

  Tre 100 % faste stillinger som operasjonssykepleiere Flere av våre dyktige operasjonssykepleiere går av med pensjon i løpet av høsten 2017. I den anledning søker vi etter dyktige kollegaer med spesialutdanning innen operasjon til vår Anestesi- og O...

 • Overlegestilling innen radiologi

  Lei av storbyen? Lyst å oppleve nordlyset i januar mens du går på ski hjem fra jobb? Hos får du de samme faglige utfordringene – pluss fjell, fjord og fritid rett utenfor inngangsdøra. Det er ledig tre faste overlegestillinger på Røntgenavdelingen ...

 • Seksjonsleder

  Seksjonen har følgende fagområder: Klinisk biokjemi og farmakologi, Blodgass og PNA, Hormoner, Urinlab og Internprøvefordeling.

 • Lege i spesialisering - Immunologi og transfusjonsmedisin

  Det er ledig vikariat for Lege i spesialisering i immunologi og transfusjonsmedisin. Vi tilbyr spesialistutdanning som dekker hele utdanningsløpet i Immunologi og transfusjonsmedisin. Laboratoriemedisin består av tre likestilte medisinske hovedspe...