Ledige stillinger på UNN

Ledige stillinger

Det er resultatene for pasienten som teller. Vi gir den beste behandling.


Vi har ledige stillinger for dyktige og engasjerte leger, sykepleiere, fysioterapeuter, bioingeniører, og alle andre typer helsepersonell. For å støtte dem best mulig trenger vi også dyktige og engasjerte teknikere, økonomer, rådgivere og mange andre faggrupper. Medarbeidere med rett kompetanse er UNNs viktigste ressurs.

Vi har svært gode muligheter for både faglig og personlig utvikling. Hos oss kan du spesialisere deg og ta videreutdanning i samarbeid med UiT Norges arktiske universitet, eller hos andre samarbeidspartnere.

Registr​er din CV​

Vi vil gjerne vite om deg og din kompetanse. Registrer din CV​ og aktivér jobbagenten i vår database. På denne måten vil du få varslinger på e-post når vi lyser ut nye stillinger som treffer dine ønsker.​​​​

Jobbe i Narvik

Kunne du tenke deg å jobbe hos oss på UNN Narvik, byen i hjertet av Nord-Norge? 

Les mer om å jobbe i Narvik

Unnta søknaden fra offentlighet

Dersom du ønsker at søknaden og navnet ditt skal være unntatt offentlighet og postjournalen til UNN må du hake av feltet "Unnta min søknad fra offentlighet" når du skriver søknaden i webcruiter.


 • Optiker - Nevrokirurgi-, øre-nese-hals- og øyeavdelingen

  Vår dyktige sykehusoptiker gjennom en mannsalder, ved Øye UNN Tromsø, slutter til sommeren. Vi søker hans etterfølger i fast 100% stilling. Øyefaget har samlokalisert legeseksjon, poliklinikk, dagbehandling og operasjonsstuer. Øye har felles sengep...

 • Øyelege

  Ved Spesialistpoliklinikken UNN Harstad har vi ledig fast 100% stilling som overlege/spesialist i øyesykdommer. Spesialistpoliklinikken er satt sammen av fagene øye, hud, nevrologi, revmatologi og øre-nese-hals. Ved øyepoliklinikken har vi i dag ans...

 • Overlege - Håndkirurg

  Har du et oppriktig engasjement for å bidra til utvikling av pasientens helsevesen? Er du opptatt av å gjøre en god jobb samtidig som du hele tiden forsøker å forbedre jobben du gjør? Vil du bidra til å virkeliggjøre vår visjon om å gi den beste pas...

 • Hjelpepleier/helsefagarbeider - Ortopedisk avdeling

  Ortopedisk døgnenhet har ledig vikariat for hjelpepleier/helsefagarbeider. Vikariatet gjelder for tidsrommet 01.09.18 - 01.09.19.

 • Sykepleiere - Døgn- og dagenhet, inkl. nevrokirurgisk poliklinikk og ØNH dagenhet

  Vi søker dyktige og engasjerte sykepleiere til 4 faste stillinger. Nevrokirurgi, ØNH og øye er sammenslått til en sengepost, NKØØ. Sengeposten har 27 senger, inkludert 4 nevrokirurgiske overvåkingssenger. ØNH: ØNH behandler pasienter med sykdom e...

 • Lege i spesialisering, vikariat - Revmatologisk avdeling

  Revmatologisk avdeling er en del av Nevro-, ortopedi- og rehabiliteringsklinikken (NOR) ved UNN, og har ansvaret for utredning, behandling og oppfølging av pasienter med inflammatorisk revmatisk sykdom. Avdelingen har som mål å tilby tjenester av hø...

 • Overlege øre-nese-halssykdommer - Spesialistpoliklinikken Harstad

  ØNH-avdelingen i Harstad er en del av Spesialistpoliklinikken som representerer fagene ØNH, revma, hud, nevro og øye. Spesialistpoliklinikken er en egen seksjon med stedlig seksjonsleder. Seksjonsoverlege har tjenestested Tromsø, men har fagansvar f...

 • Operasjonssykepleiere - Øye operasjon ved UNN Tromsø

  Øye operasjon ved UNN Tromsø er en selvstendig enhet med to operasjonsstuer og 7 ansatte. Enheten er administrativt underlagt Nevrokirurgi-, øre-nese-hals- og øyeavdelingen. Arbeidstiden er dagtid med hjemmevakt hver 5. helg + enkelte ukedager. ...

 • Fagkonsulent Ambulant rehabiliteringsteam (ART)

  Ambulant rehabiliteringsteam (ART) er en del av Fysikalsk og rehabiliteringsmedisinsk seksjon i Tromsø. ART er et tverrfaglig team som pr d.d. består av spesialergoterapeuter, vernepleier og spesialfysioterapeut. Legespesialist er tilknyttet teamet....

 • Sykepleier/spesialsykepleier og hjelpepleier/helsefagarbeidere

  Vil du være med å utforme og prege morgensdagens rehabilitering i UNN? Da har vi gleden av å kunne tilby spennende stillinger! Litt om vårt arbeid ved avdelingen Avdelingen har nylig flyttet inn i ny og moderne sengepost i den nybygde A-fløya. I de...

 • Fysioterapeut/spesialfysioterapeut - Raskere Tilbake

  Engasjement med mulighet for fast tilsetting. Stillingen er knyttet til poliklinisk utredning, Gjennomføring av ulike gruppetilbud må påregnes. Kan være aktuelt med veiledningsaktivitet og intervensjoner i samarbeid med NAV.

 • Prosjektleder - Byggeprosjekter

  Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) står overfor betydelige nybygg-, ombyggings- og vedlikeholdsutfordringer i årene fremover. Det pågår for tiden omfattende arbeider ved alle våre sykehus i størrelsesorden 150 - 500 mill kr årlig. Formålet me...

 • Spesialergoterapeut - håndskade - Ergoterapitjenesten

  Bli med på laget! Vi søker to ergoterapeuter til teamet! NOR-klinikken består av 4 avdelinger, hvorav Rehabiliteringsavdelingen er den ene. Rehabiliteringsavdelingen har virksomhet i Tromsø, Harstad og Narvik. Virksomheten er organisert i 7 ulike s...

 • Sykepleier - Rehabiliteringsmedisinsk døgnenhet i Harstad

  Rehabiliteringsmedisinsk døgnenhet i Harstad har ledig tre stillinger for sykepleier: • 2x 80% fast stilling fra 01.09.18 • 75% årsvikariat fra 20.08.18, med mulighet for forlengelse Virksomheten er tverrfaglig organisert og en del av Fysikalsk- o...

 • Sykepleiere - Rehabiliteringsmedisinsk sengepost

  Vil du være med å utforme og prege morgensdagens rehabilitering i UNN? Da har vi gleden av å kunne tilby spennende stillinger som sykepleier! Litt om vårt arbeid ved avdelingen Vi går inn i spennende tider i avdelingen da vi skal flytte til ny og m...

 • Ergoterapeut - vikar - Seksjon for ergoterapi, logopedi og sosionomtjeneste (ErLoSo)

  NOR-klinikken består av 4 avdelinger, hvorav Rehabiliteringsavdelingen er den ene. Rehabiliteringsavdelingen har virksomhet i Tromsø, Harstad og Narvik. Virksomheten er organisert i 7 ulike seksjoner. Ergoterapeutene i Tromsø er organisatorisk plass...

 • Rusavdelingen - Russeksjon Tromsø - Ruspoliklinikken

  Vi søker etter en dyktig medarbeider i 100% fast stilling. Rusavdelingen består av 2 seksjoner: • Russeksjon Narvik (bestående av Avrusningsenhet og Døgnenhet) • Russeksjon Tromsø (bestående av Ruspoliklinikken, Avrusing, Rusbehandling Restart og...

 • Psykologspesialist/psykolog - Senter for psykisk helse og rusbehandling Midt-Troms

  Fast 100% stilling. Vi søker etter utviklingsorienterte og kunnskapsrike psykologer som ønsker å bidra til videreutvikling av poliklinikkens tjenester. Senter for Psykisk helse og rusbehandling Midt-Troms er lokalisert på Silsand i Lenvik kommune...

 • Psykologspesialist/psykolog - Senter for psykisk helse og rusbehandling Midt-Troms

  Fast 100% stilling. Vi søker etter utviklingsorienterte og kunnskapsrike psykologer som ønsker å bidra til videreutvikling av poliklinikkens tjenester. Senter for Psykisk helse og rusbehandling Midt-Troms er lokalisert på Silsand i Lenvik kommune...

 • Lege i spesialisering, Senter for psykisk helse og rusbehandling Harstad, vikariat

  Er du engasjert og har lyst å bidra til utvikling av pasientens helsevesen? Er du opptatt av kvalitetsforbedring og god pasientbehandling? Er du opptatt av samarbeid med kommunehelsetjenesten for å bidra til bedre psykisk helse og mindre uttalt rusp...

 • Lege i spesialisering, Voksenpsykiatri - Senter for psykisk helse og rusbehandling Narvik

  Er du engasjert og har lyst å bidra til utvikling av pasientens helsevesen? Er du opptatt av kvalitetsforbedring og å gi den beste pasientbehandlingen? Er du opptatt av samarbeid med kommunehelsetjenesten for å bidra til bedre psykisk helse og mindr...

 • Førstekonsulent/rådgiver - Regionalt utdanningssenter LIS

  Ny modell for spesialistutdanning av leger gir helseforetakene større ansvar for planlegging og gjennomføring av utdanningsløpene for legene i spesialisering. I Norge har man etablert fire regionale utdanningssenter. Regionalt utdanningssenter (RegU...

 • Forskningsrådgiver - Klinisk forskningsavdeling, Kvalitet- og utviklingssenteret

  Kvalitet- og utviklingssenteret i UNN HF er stabsenhet for forskning, fag, kvalitet, IT-sikkerhet og utdanning. Senteret ledes av kvalitet- og utviklingssjefen og har en tverrfaglig stab lokalisert hovedsakelig i UNN Breivika. Klinisk forskningsavde...

 • Lege i spesialisering - VPP Silsand

  UNN har ledig stilling for lege i spesialisering voksenpsykiatri. Stillingen er knyttet til Senter for psykisk helse- og rus Midt-Troms i Avdeling Sør. Vi tilhører Psykisk helse- og rusklinikken og spesialistutdanningen vil foregå innenfor rammene ...

 • Psykolog - Senter for psykisk helse og rusbehandling Ofoten

  Senter for psykisk helse og rusbehandling Ofoten er en del av Psykisk helse- og rusklinikken ved Univeristetssykehuset Nord-Norge. Senter for psykisk helse og rusbehandling Ofoten består av Voksenpsykiatrisk poliklinikk, Ambulant akuttam og Døgnenhe...

 • Psykologspesialist/psykolog i TSB - tverrfaglig spesialisert rusbehandling

  Russeksjon Narvik har 2 ledige stillinger som psykologspesialist/psykolog i tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB). Psykologer med lisens er også velkommen som søkere på våre ledige stillinger. Litt om oss som seksjon Russeksjon Narvik (tidl...

 • Rekrutteringsstillinger - Russeksjon Narvik

  Vi søker etter STUDENTER som vil utgjøre en forskjell ! Rekrutteringsstillinger: • Sykepleiestudenter • Sosionomstudenter • Barnevernspedagogstudenter Russeksjon Narvik har økende behov for sykepleiere, sosionomer og barnevernspedagoger. Vi lyser...

 • Sykepleier/vernepleier - Rusbehandling ung (tidl. Færingen)

  Vi søker dyktig og engasjert sykepleier/vernepleier til Rusbehandling ung i fast 100% stilling. Avdeling for rusbehandling består av 2 seksjoner: • Russeksjon Tromsø med Avrusing, Rusbehandling ReStart, Rusbehandling ung (tidligere Færingen) og Rus...

 • Sykepleier - Russeksjon Narvik

  Russeksjon Narvik har ledige stillinger som SYKEPLEIER i tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB). Vi trenger sykepleiere som vil utgjøre en forskjell! Litt om oss som seksjon Russeksjon Narvik (tidligere Nordlandsklinikken) er en del av Unive...

 • Psykiatrisk sykepleier/sykepleier - Senter for psykisk helse og rusbehandling Tromsø

  Senter for psykisk helse og rusbehandling Tromsø er en del av Avdeling nord i Psykisk helse og rusklinikken ved UNN. Senteret har et allmenpsykiatrisk lokalsykehus-/DPS-ansvar for kommunene Tromsø, Storfjord, Balsfjord, Lyngen og Karlsøy. Virksomhet...

 • Lege i spesialisering i psykiari

  Har du oppriktig engasjement for å bidra til utvikling av pasientens helsevesen? Er du opptatt av å gjøre en god jobb samtidig som du hele tiden forsøker å forbedre jobben du gjør? Vil du bidra til å virkeliggjøre vår visjon om å gi den beste pasien...

 • Sykepleier - Psykiatrisk avdeling, Psykose- og rusenheten

  Psykisk helse- og rusklinikken omfatter UNNs samlede tilbud innenfor psykisk helsevern og rusbehandling for voksne. Psykiatrisk avdeling er en av 5 avdelinger i klinikken. Avdelingen består av seksjonene Sikkerhetspsykiatrisk, Alderspsykiatrisk og ...

 • Psykolog/psykologspesialist - 1 års vikariat ved Ambulant rehabiliteringsteam

  Psykisk helse- og rusklinikken omfatter UNNs samlede tilbud innenfor psykisk helsevern og rusbehandling for voksne. Ambulant rehabiliteringsteam er organisert i Avdeling Nord og utgjør Poliklinisk seksjon sammen med Voksenpsykiatrisk poliklinikk ...

 • Radiograf - fast 100% fast stilling Brystdiagnostisk senter

  Brystdiagnostisk senter er en del av Røntgenavdelingen, og er lokalisert i egne lokaler i tilknytning til sykehuset. Vi er en bryst- og endokrinkirurgisk poliklinikk, og virksomheten omhandler både klinisk og screening mammografi, samt utredning i f...

 • Lege i spesialisering - Klinisk farmakologi

  Det er ledig fast stilling som Lege i spesialisering i Klinisk farmakologi ved UNN HF. Vi tilbyr spesialistutdanning som dekker hele utdanningsløpet i Klinisk farmakologi. Etter endt utdanning, vil stillingen bli omgjort til Legespesialist med tjene...

 • Assistent - Sterilsentralen Narvik

  Fast 75 % stilling som assisten ved sterilsentralen Sterilsentralen er underlagt Anestesi- og operasjonsseksjonen og befinner seg fysisk innenfor operasjonsvirksomheten. I tillegg til sterilsentralen, har seksjonen 5 operasjonsstuer. Arbeidstiden e...

 • Operasjonssykepleiere - UNN Narvik

  Ledige stillinger som operasjonssykepleier - faste stillinger og vikariater for kortere og lengre perioder. Vi tilbyr et rekrutteringstillegg på 25 000 kroner ved oppstart i fast stilling. Om oss: UNN Narvik er et fullverdig lokalsykehus i UNN. An...

 • Bioingeniør - Laboratoriemedisin

  Faste stillinger som bioingeniør i tredelt turnus ved Laboratoriemedisin Tromsø. Vi har også flere vikariater som bioingeniør i tredelt turnus. Vikariatene kan på sikt bli faste stillinger. Laboratoriemedisin består av tre likestilte medisinske hov...

 • Bioingeniør eller medarbeider med tilsvarende laboratorieutdanning - Klinisk patologi

  Vikariat med mulighet for forlengelse, eventuelt fast ansettelse. Klinisk patologi har som hovedoppgave å undersøke vevsprøver og celleprøver ved mistanke om kreft eller andre sykdommer. I tillegg utfører avdelingen omtrent 200 obduksjoner pr. år f...

 • Seksjonsleder - Laboratoriemedisin

  Seksjonen har følgende fagområder: Klinisk biokjemi og farmakologi, Blodgass og PNA, Hormoner, Urinlab og Internprøvefordeling.

 • Lege i spesialisering - Klinisk farmakologi

  Det er ledig vikariat som Lege i spesialisering i Klinisk farmakologi. Vi tilbyr spesialistutdanning som dekker hele utdanningsløpet i Klinisk farmakologi. Laboratoriemedisin består av tre likestilte medisinske hovedspesialiteter; Immunologi og tr...

 • Operasjonssykepleier

  Ledig stilling som operasjonssykepleier, AnOp K3K. Tiltredelse snarest/etter avtale.

 • Overlege - Anestesilegeavdelingen, Operasjons- og intensivklinikken

  Vi har ledig tre faste stillinger som overlege. Det vil også bli ansettelse i tre vikariater med 6-12 mnd varighet og med mulighet for forlengelse.

 • Sykepleier/vernepleier/miljøterapeut - Ungdompsykiatrisk seksjon - hovedsakelig natt

  Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA) består av følgende seksjoner; Ungdomspsykiatrisk seksjon (UPS), Regionalt senter for spiseforstyrrelser (RSS) og Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP), i henholdsvis Tromsø, Harstad, Narvik, Stor...

 • Psykolog, lege, eller pedagog - BUP Storslett

  Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA) består av følgende seksjoner; Ungdomspsykiatrisk seksjon, Regionalt senter for spiseforstyrrelser og Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk i henholdsvis Tromsø, Harstad, Narvik, Sjøvegan, Silsand og St...

 • Rekrutteringsstilliger, Oppvåkningsseksjonen

  Oppvåkningsseksjonen har ledig 2 rekrutteringsstillinger som sykepleier. Stillingene er faste, og tilsetting gjøres under forutsetning av at de som tilsettes påbegynner videreutdanning i intensivsykepleie høsten 2020. Intensivsykepleie er et spenn...

 • Assistent/fagarbeider - Spesialrenhold

  Vi har ledig vikariat i 80% stilling i turnus, med jobb hver 3. helg ut 2018. Det vil være mulighet for forlengelse og ev. fast ansettelse.

 • Assistent - Intensivseksjonen

  Fast 100% stilling som assistent Fast 60% stilling som assistent Den som tilsettes bør ha god ordenssans, og gjerne erfaring fra helsevesenet. Vi arbeider med utvidelse av oppgaver for stillingene.

 • Intensivsykepleiere, Oppvåkningsseksjonen

  Oppvåkningsseksjonen mottar pasienter etter elektiv kirurgi fra alle kirurgiske spesialiteter. Vi tar også imot pasienter fra akuttmottak som trenger overvåkning, f.eks. traumepasienter. Oppvåkningsseksjonen er sentral i katastrofe- og beredskapspla...

 • Radiolog - PET-senteret

  PET-senteret er organisert i Diagnostisk klinikk og består av tre seksjoner og stabsfunksjoner. Stillingen som radiolog er plassert i stab hvor det i dag er 3 overleger i nukleærmedisin og 3 leger under spesialisering. PET-senteret flyttet inn i nye...

 • Lege i spesialisering i indremedisin

  Medisinsk avdeling - UNN Narvik har ledig tre faste stillinger for lege i spesialisering i generell indremedisin. I den forbindelse søker vi etter dyktige og kunnskapsrike medarbeidere med gode holdninger for å fylle funksjonene. Etter endt spesiali...

 • Administrativ leder

  Medisinsk klinikk inkluderer fagområdene fordøyelse, infeksjonsmedisin, blod- og hormonsykdommer, nyremedisin, geriatri og mottaksmedisin. Avdeling for mikrobiologi og smittevern, samt de medisinske avdelingene i Harstad og Narvik er også en del av ...

 • Kontorfaglig konsulent - Hjerte- og lungeklinikken

  Hjerte- og lungeklinikken skal ansette kontorfaglig konsulent. Stillingen er organisasjonsmessig plassert i klinikksjefens stab.

 • Prosjektsykepleier ved Smittevernsenteret, Avdeling for mikrobiologi og smittevern

  100 % stilling som prosjektsykepleier ved UNN Tromsø i perioden 03.09.18 - 01.03.20, med mulighet for forlengelse. Stillingen er organisatorisk plassert ved Smittevernsenteret, en seksjon ved Avdeling for mikrobiologi og smittevern i Medisinsk klin...

 • Utdanningsstilling tilknyttet Master i sykepleie - studieretning i intensivsykepleie

  Universitetssykehuset i Nord-Norge HF tilbyr utdanningsstillinger tilknyttet Master i sykepleie - studieretning i intensivsykepleie ved UiT Norges arktiske universitet, for sykepleiere med 2 års arbeidserfaring. Stillingen har en tidsramme på 4 år m...

 • Utdanningsstilling tilknyttet Master i sykepleie - studieretning i operasjonssykepleie

  Universitetssykehuset i Nord-Norge HF tilbyr utdanningsstillinger tilknyttet Master i sykepleie - studieretning i operasjonssykepleie ved UiT Norges arktiske universitet, for sykepleiere med 2 års arbeidserfaring. Stillingen har en tidsramme på 4 år...

 • Sykepleier - Geriatrisk sengepost

  Vi ønsker oss ny sykepleierkollegaer som liker å jobbe med eldre pasienter. Er du en naturlig del av et tverrfaglig team som står på for å forme en flott arbeidsplass der våre pasienter får den beste behandlingen? Vi du være med og forme morgendage...

 • Lege i spesialisering i nyremedisin

  Medisinsk klinikk i UNN HF omfatter følgende fagfelt i indremedisin: nyremedisin, fordøyelsessykdommer, hematologi, endokrinologi, infeksjonsmedisin og geriatri. I Harstad og Narvik er også hjertemedisin og lungemedisin inkludert i de generelle indr...

 • Sykepleier - Gastrokirurgisk sengepost

  Gastrokirurgisk avdeling har 26 senger med pasienter innenfor et bredt fagområde. 3-delt turnus med jobb hver 3. helg. Vi har følgende ledig stillinger: 1 fast 100% stilling med oppstart 01.08.18 eller etter avtale.

 • Sykepleier - Gastrokirurgisk sengepost

  Gastrokirurgisk avdeling har 26 senger med pasienter innenfor et bredt fagområde. 3-delt turnus med jobb hver 3. helg. Vi har følgende ledig stillinger: 1 svangerskapsvikariat i 100 % stilling med oppstart snarest. 3 vikariat i 100 % stilling med m...

 • Radiograf - PET-senteret

  Ved PET-senteret i UNN Tromsø er det ledig fast 100% stilling som radiograf. PET-senteret er organisert i Diagnostisk klinikk og består av tre seksjoner og stabsfunksjoner. Denne stillingen er plassert i Nukleærmedisinsk seksjon hvor det i dag er ...

 • Lege i spesialisering i generell indremedisin - vikariat ved Hjertemedisinsk avdeling

  Det er ledig flere vikariater for leger i spesialisering i generell indremedisin ved Hjertemedisinsk avdeling. Varighet 6-12 måneder, med mulighet til forlengelse. Vi behandler et bredt spekter av pasienter på universitetssykehusnivå fra hele lands...

 • Overleger - 2 vikariater, invasiv kardiologi ved Hjertemedisinsk avdeling

  Det er ledig to vikariater som overlege i invasiv kardiologi ved Hjertemedisinsk avdeling. Tiltredelse 01.09.18 eller etter nærmere avtale. Varighet ett år med mulighet til forlengelse. Dersom det ikke er aktuelle søkere med vaktkompetanse i invasi...

 • Sykepleiere / medisinerstudenter / helsefagstudenter - Avdeling for urologi, endokrin og plastikkirurgi

  Registrering av søknader for ekstravakter og tilkallingsvikarer. Avdeling for urologi, endokrin og plastikkirurgi er en avdeling i Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikken ved UNN Tromsø. Sengeposten har 28 senger og det gis behandling og pleie inn...

 • Kokk - Pasienthotellet

  En av våre kokker skal slutte, så vi trenger en ny! Pingvinhotellet UNN Tromsø åpnet sommeren 2015. Pingvinhotellet er Europas største pasienthotell, og det nest største hotellet i Tromsø. Hovedmålet for Pingvinhotellet UNN Tromsø er å være UNNs pr...


Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.