Ledige stillinger på UNN

Ledige stillinger

Det er resultatene for pasienten som teller. Vi gir den beste behandling.


Vi har ledige stillinger for dyktige og engasjerte leger, sykepleiere, fysioterapeuter, bioingeniører, og alle andre typer helsepersonell. For å støtte dem best mulig trenger vi også dyktige og engasjerte teknikere, økonomer, rådgivere og mange andre faggrupper. Medarbeidere med rett kompetanse er UNNs viktigste ressurs.

Vi har svært gode muligheter for både faglig og personlig utvikling. Hos oss kan du spesialisere deg og ta videreutdanning i samarbeid med UiT Norges arktiske universitet, eller hos andre samarbeidspartnere.

Registr​er din CV​

Vi vil gjerne vite om deg og din kompetanse. Registrer din CV​ og aktivér jobbagenten i vår database. På denne måten vil du få varslinger på e-post når vi lyser ut nye stillinger som treffer dine ønsker.​​​​


Se alle våre ledige stillinger her

(Du må levere søknaden elektronisk. Finn stillingen du vil ha, klikk "Vis" og følg anvisningen på skjermen. ​Dersom du ønsker at søknaden og navnet ditt skal være unntatt offentlighet og postjournalen til UNN må du hake av feltet "Unnta min søknad fra offentlighet" når du skriver søknaden i webcruiter)​​

 • Kommunikasjonsrådgiver

  Som kommunikasjonsrådgiver på Nasjonalt senter for e-helseforskning får du jobbe med å formidle kunnskap om e-helse. E-helse er et tverrfaglig område, og våre medarbeidere har kompetanse innenfor helse, informasjonsteknologi, statistikk, sosiologi, ...

 • Helsefagarbeider

  Ved Ortopedisk døgnenhet, Ortopedisk avdeling UNN Tromsø, har vi ledig 1 fast stilling for helsefagarbeider i 3-delt turnus.

 • Traineesykepleiere 2017

  Spennende traineeprogram for deg som er nyutdannet sykepleier Som traineesykepleier i UNN får du variert praksis og unik breddekompetanse. I traineeperioden får du praksis på 3 sengeposter hvor du rullerer hver 8. måned. Du følger ordinær opplæri...

 • Sommerhjelpere søkes

  Uteseksjonen søker etter sommerhjelpere til utomhus drift og vedlikehold ved våre lokaliteter i Tromsø for sesongen 2017. Søkere må være fyllt 16 år eller fylle 16 i løpet av inneværende år. Søknad må inneholde opplysninger om navn, adresse, telefo...

 • Prosjektmedarbeider i 100% stilling

  UNN deltar i et regionalt prosjekt kalt Kompetansemodulen. Prosjektet startet opp i mars 2016 og ventes ferdigstilt i mars 2018. Hensikten med prosjektet er å innføre et felles system for kompetanseledelse. Systemet er et verktøy for ledere og ansat...

 • Fysioterapeut tilknyttet psykiatri

  Fast 100% stilling ved Seksjon for fysioterapi, Tromsø. NOR-klinikken består av 4 avdelinger. Fysioterapitjenesten er organisert i Rehabiliteringsavdelingen, seksjon for fysioterapi.

 • Ferievikarer - helsefagstudenter

  Fysikalsk og rehabiliteringsmedisinsk døgnenhet i Tromsø gir tilbud til pasienter som har behov for tidlig og intensiv rehabilitering etter ervervet hjerneskade. Det tilbys rehabiliterings- og vurderingsopphold til pasienter med MS, nevromuskulære s...

 • Fysioterapeut / Fagkonsulent 50 %

  Habiliteringseksjonen er en av tre seksjoner ved Rehabiliteringsavdelingen i Nevro- Orto- og Rehabiliteringsklinikken. Seksjonen yter ambulante og polikliniske tjenester til pasienter, pårørende og bistandspersoner. Det er 26 årsverk fordelt med enh...

 • Faglig Rådgiver

  Regional Vurderingsenhet for somatisk rehabilitering er en enhet i Regional kompetanseseksjon tilknyttet Rehabiliteringsavdelingen. For å styrke vårt tverrfaglige team søker vi rådgiver i 80 % fast stilling. Etter oppdrag fra Helse Nord RHF rettig...

 • Regional rådgiver/prosjektleder innen rehabilitering

  I Rehabiliteringsavdelingens Regional forsknings- og fagutviklingsenhet er det ledig vikariat i 100% stilling i ett år med mulighet for forlengelse. Regional forsknings- og fagutviklingsenhet er en del av Regional kompetanseseksjon tilknyttet Rehab...

 • Tekniker/fagarbeider

  Teknisk seksjon Harstad har 15 ansatte med kompetanse innenfor de ulike tekniske fagområder. Seksjonen har ansvar for drift og vedlikehold av bygninger og tekniske anlegg ved UNN Harstad.

 • Sykepleier

  Sengepost for nyre- og fordøyelsessykdommer er en del av Medisinsk klinikk. Sengeposten har 14 sengeplasser. Vi utreder og behandler pasienter med inflammatorisk tarmsykdom, leversvikt, ernæringsproblematikk og pasienter med nyresvikt, peritonal dia...

 • Assistent

  Ved Gastrolaboratorium, Gastro- og nyremedisinsk avdeling Tromsø, har vi ledig ferievikariat som assistent sommeren 2017.

 • Sykepleiere - ferievikarer

  Sengeposten består av to fagområder; nyre og gastro. Vi utreder og behandler pasienter med inflammatorisk tarmsykdom, leversvikt, ernæringsproblematikk og pasienter med nyresvikt, peritonal dialyse og forgiftninger. Ansettelser vil skje fortløpende...

 • Sykepleiere ferievikar sommeren 2017

  Geriatrisk seksjon består av sengepost og poliklinikk/dagenhet. Sengeposten har 14 senger der vi utreder og behandler eldre pasienter med akutt funksjonssvikt og indremedisinske problemstillinger. Våre pasienter har flere sykdommer og et komplisert ...

 • Overlege observasjonsposten

  Det er ledig vikariat som ansvarlig overlege på Observasjonsposten. Stillingen inngår i avdeling HIGEs lederteam, og nærmeste overordnede er avdelingsleder. Stillingen er et vikariat med mulighet for forlengelse.

 • Renholder

  Litt om oss Renhold Harstad søker ny motivet medarbeider. Seksjon renhold skal ivareta renholdstjenester for UNN Tromsø, UNN Harstad og UNN Narvik med videre tjeneste til øvrige bygninger/institusjoner tilknyttet UNN i Tromsø. Seksjonene skal på en ...

 • Kontormedarbeider

  Det er ledig fast stilling (61,5 %) for kontormedarbeider. Tiltredelse snarest. Sentralbord UNN Tromsø har 11,3 stillinger. Det er døgndrift ved sentralbordet. 3-delt turnus.

 • Renholder

  Litt om oss Seksjon renhold skal ivareta renholdstjenester for UNN Tromsø, UNN Harstad og UNN Narvik med videre tjeneste til øvrige bygninger/institusjoner tilknyttet UNN i Tromsø. Seksjonene skal på en effektiv og økonomisk forsvarlig måte dekke sy...

 • Konsulent

  UNN og Tromsø kommune har i fellesskap etablert et pasientsentrert helsetjenesteteam, som arbeider på tvers av organisasjonene for pasienter med sammensatte og/eller kroniske sykdommer. Teamet er tverrfaglig og består av ansatte både fra UNN og Trom...

 • Vil du bli lærling i helsearbeiderfaget? - UNN Harstad, UNN Narvik eller UNN Tromsø

  Universitetssykehuset i Nord-Norge HF (UNN) lyser ut læreplasser i helsearbeiderfaget både i Harstad, Narvik og Tromsø. Stillingen har en tidsramme på 2 år. Spesifiser i søknaden hvor du søker læreplass, samt hvilken praksis- og eventuell yrkeserf...

 • Lege i spesialisering, vikariat

  Ledig vikariat for Lege i spesialisering. Arbeidssted er UNN Tromsø. Fysikalsk og rehabiliteringsmedisinsk seksjon er del av rehabiliteringsavdelingen i NOR-klinikken. Seksjonen driver både sengepost og poliklinikk i Tromsø, samt ambulant rehabil...

 • Psykologspesialist/psykolog

  Vi har ledig fast stilling for psykologspesialist/psykolog ved Ambulant akutteam, Senter for psykisk helse og rusbehandling Sør-Troms. Ved intern omrokkering i senteret, kan det bli ledig stilling ved en av de andre enhetene (voksenpsykiatrisk polik...

 • Psykologspesialist/psykolog døgnenheten

  Vi har ledig fast stilling for psykologspesialist/psykolog ved døgnenheten ved Senter for psykisk helse og rusbehandling Sør-Troms. Ved interne søkere fra senteret, kan det bli ledig stilling ved en av de andre enhetene (voksenpsykiatrisk poliklinik...

 • Miljøterapeut 50% engasjement

  Vi har ledig 50% engasjementstilling for snarlig tiltredelse hos Ambulant akutteam ved Senter for psykisk helse og rusbehandling Sør-Troms . Det er ønskelig at den som tiltrer stillingen, kan jobber mer er 50% i forbindelse med ferieavvikling. Still...

 • Overlege i psykiatri, vikariat, Akuttpost Nord

  Psykisk helse- og rusklinikken omfatter UNNs samlede tilbud innenfor psykisk helsevern og rusbehandling for voksne. Innenfor psykisk helsevern omfatter virksomheten 6 voksenpsykiatriske poliklinikker, 5 ambulante team og 14 døgnbaserte enheter. Inne...

 • Psykiatrisk sykepleier/sykepleier

  Ønsker du en spennende og utviklende jobb? Hva med sterke naturopplevelser i Nord-Norge i kombinasjon med en interessant jobb? Akuttpost Tromsø har ledige stillinger som sykepleiere, og søker nå etter motiverte, dedikerte og dyktige medarbeidere. ...

 • Renholder

  100% stilling som renholder ved Senter for psykisk helse Midt-Troms, Silsand: Sykevikariat med mulighet for forlengelse, evt fast tilsetting.

 • Sykepleier/medisinerstudent/psykologstudent/helsefagstudent

  Ønsker du å få erfaring fra psykiatri, bidra positivt til medmenneskers psykiske helse og utgjøre en forskjell i hverdagen? Vi søker sommervikarer til vår enhet. Hos oss vil du få allsidig erfaring fra arbeid innenfor psykisk helsevern. Vi har fok...

 • Overlege

  Universitetssykehuset i Nord-Norge søker nye spesialister innen psykiatri som ønsker å være med på videreutviklingen av Senter for psykisk helse og rusbehandling ved Universitetssykehuset Nord-Norge Narvik. Senteret er en del av Psykisk helse og rus...

 • Lege i spesialisering

  Er du engasjert og har lyst å bidra til utvikling av pasientens helsevesen? Er du opptatt av kvalitetsforbedring og å gi den beste pasientbehandlingen? Er du opptatt av samarbeid med kommunehelsetjenesten for å bidra til bedre psykisk helse og mindr...

 • Psykolog/psykologspesialist

  Vi søker etter psykolog/psykologspesialist som har gode samarbeidsevner, som er fleksibel og selvstendig, har godt humør, har lyst til å ta initiativ og liker utfordringer i arbeidet. Beskriver dette deg vil vi veldig gjerne høre fra deg. Senter fo...

 • Psykiatrisk sykepleier/sykepleier, Psykiatrisk avdeling

  Akuttpost Nord har ledig fast 100% stilling for psykiatrisk sykepleier/sykepleier med relevant videreutdanning Psykiatrisk avdeling er en av 5 avdelinger i Psykisk helse- og rusklinikken. Psykiatrisk avdeling består av seksjonene Sikkerhetspsykiat...

 • Lege i spesialisering i øre-nese-halssykdommer

  Har du et oppriktig engasjement for å bidra til utvikling av pasientens helsevesen? Er du opptatt av å gjøre en god jobb samtidig som du hele tiden forsøker å forbedre jobben du gjør? Vil du bidra til å virkeliggjøre vår visjon om å gi den beste p...

 • Sykepleiere - Døgn- og dagenhet, inkl nevrokirurgisk poliklinikk og ØNH dagenhet

  Vi søker dyktige og engasjerte sykepleiere til 1 fast stilling og 3 vikariater fra snarest eller senest juni 2017. Vi søker også ferievikarer for sommeren 2017, fortrinnsvis sykepleiere. Nevrokirurgi, ØNH og øye er sammenslått til en sengepost, NKØ...

 • Audiograf

  Ved Høresentralen, UNN Tromsø, er det ledig fast stilling for audiograf med tiltredelse etter avtale. Det er 5 audiografer, audiopedagog, audiofysiker og sekretær ved UNN Tromsø. Audiografenes primære oppgaver er vanlige hørselsutredninger og hørea...

 • Sykepleier

  Sommervikariat for sykepleiere ved Rehabiliteringsavdelingen ved UNN Harstad. Rehabiliteringsavdelingen ved UNN Harstad skal holde åpent i sommer. Vi skal ha 6 åpne rehabiliteringsplasser i perioden fra uke 26 (26.6.) tom uke 33 (20.8), og vi har b...

 • Hjelpepleier/helsefagarbeider

  Rehabiliteringsavdelingen ved UNN Harstad har ledig vikariat for hjelpepleier/helsefagarbeider i 75% stilling. Stillingen inngår som en del av pleiebemanningen i avdelingen, og turnusen innebærer p.t. kun dag- og aftenvakter, samt helgevakt hver 3...

 • Sykepleier eller annen 3-årig helse-/sosialfaglig utdanning

  Vi trenger dyktige TILKALLINGSVIKARER! Vi ser etter glødende engasjerte tilkallingsvikarer ved Russeksjon Narvik (Nordlandsklinikken), og hvis du samtidig liker sjokolade kan DU være den rette kandidaten for oss :-) Alle som søker på denne utlysn...

 • Behandler med erfaring fra barn/familiearbeid

  Forebyggende familieteam (FFT)ved Psykisk helse- og rusklinikken har en ledig stilling. FFT er en del av Ruspoliklinikken Tromsø, og er et lavterskeltilbud til gravide og småbarnsfamilier med barn i alderen 0-6 år, hvor mor og/eller far har en sårba...

 • Fagutvikler i lederteam

  Vi søker dyktig og engasjert fagutvikler til Rusbehandling ung i 100% fast stilling. Avdeling for rusbehandling består av 2 seksjoner; • Russeksjon Tromsø med Avrusing, Rusbehandling restart, Rusbehandling ung (tidligere Færingen) og Ruspoliklinik...

 • Sykepleier

  Ønsker du å jobbe i en avdeling med mye variert virksomhet? Jobbe tverrfaglig for å lage gode behandlingsforløp for pasientene? Da er Nevro-, hud og revmatologisk avdeling den rette avdelingen for deg! Avdelingen er en utmerket plass å starte for ...

 • Overlege i rus og avhengighetsmedisin, Russeksjon Tromsø

  Psykisk helse- og rusklinikken omfatter UNNs samlede tilbud innenfor psykisk helsevern og rusbehandling for voksne. Innenfor rusbehandling omfatter virksomheten ruspoliklinikk og 5 døgnbaserte virksomheter. Rusavdelingen består av 2 seksjoner, Rus...

 • Bioingeniør, vikariat

  Ledig svangerskapsvikariat som fagbioingeniør ved Seksjon 5, Laboratoriemedisin. Stillingen er tilknyttet trombocyttlaboratoriet. Laboratoriet er en del av Nasjonal behandlingstjeneste for avansert trombocyttimmunologi. Ved laboratoriet utføres a...

 • Bioingeniør

  Ledig fast stilling som fagbioingeniør/overbioingeniør ved Seksjon 5, Laboratoriemedisin. Stillingen er tilknyttet fagområdet muskelbiokjemi og mutasjonsanalyser og fagområdet MRD. Ved disse fagområdene benyttes molekylærgenetiske og andre metode...

 • Bioingeniør

  Faste stillinger som bioingeniør i tredelt turnus ved Laboratoriemedisin Tromsø. Vi har også flere vikariater som bioingeniør i tredelt turnus. Vikariatene kan på sikt bli faste stillinger. Laboratoriemedisin består av tre likestilte medisinske hov...

 • Radiografvikariat 100 %

  Vikariat for radiograf i turnus, 100 % stilling. Vi er en velfungerende røntgenseksjon med CT, MR, ultralyd, konvensjonell røntgen, gjennomlysning og mammografi. Vi har fokus på pasientflyt, kvalitet og utvikling, og kan tilby et meget hyggelig arb...

 • Sommervikarer; bioingeniør / bioingeniørstudenter

  Laboratoriemedisin består av tre likestilte medisinske hovedspesialiteter; Immunologi og transfusjonsmedisin, Medisinsk biokjemi og Klinisk farmakologi. Avdelingen har laboratorier ved UNN Tromsø, Harstad og Narvik. Oppgi hvilket tidsrom du kan job...

 • Ambulansearbeider

  For ansatte i ambulansetjenesten stilles det krav om at kompetanse skal vedlikeholdes og videreutvikles. Likeledes skal kompetansen dokumenteres gjennom pålagte årlige sertifiseringer. Vi presiserer nødvendighet av godt oppsatt CV samt 2 referanser...

 • Helsesekretær

  Ledig stilling ved Gastrokirurgisk avdeling Tromsø. Stillingen er en kombinasjon med 50 % fast og 50 % vikariat, med mulighet for 100 % fast etter hvert.

 • Ambulanselærlinger

  Ambulansetjenesten ved Universitetssykehuset Nord-Norge, med dekningsområde fra Tysfjord i sør til Kvænangen i nord, har ledige lærlingplasser i ambulansefag. Det gjennomføres intervjuer/opptaksprøve ca. uke 17/2017. Oppstart 4. september 2017.

 • Ferievikar

  Laboratoriemedisin består av tre likestilte medisinske hovedspesialiteter; Immunologi og transfusjonsmedisin, Medisinsk biokjemi og Klinisk farmakologi. Avdelingen har laboratorier ved UNN Tromsø, Harstad og Narvik. Stillingen er et 100 % ferievika...

 • Bioingeniør/Sykepleier

  Laboratoriemedisin består av tre medisinske hovedspesialiteter; Immunologi og transfusjonsmedisin, Medisinsk biokjemi og Klinisk farmakologi. Avdelingen har laboratorier ved UNN Tromsø, Harstad og Narvik. Blodbank og Autolog Stamcellestøtte hører ...

 • PhD Candidate in Neuroimaging

  The PET Imaging Center at University Hospital North Norway (UNN) have a vacant PhD position for the research project “The Anatomy of the Circle of Willis and Cerebrovascular Health”. The position is affiliated with the Medical Imaging Research Group...

 • Kontorleder Barne- og ungdomsavdelingen

  Barne- og ungdomsavdelingen er en av fire avdelinger i Barne- og ungdomsklinikken og behandler barn og unge i alderen 0-18 år. Avdelingen har tre seksjoner: Barne- og ungdomsseksjonen, Nyfødt intensiv og Barne- og ungdsomspoliklinikken/dagenheten Dr...

 • Helsesekretær/sekretær/kontorfagarbeider

  Barne- og ungdomsavdelingen er en av fire avdelinger i Barne- og ungdomsklinikken, og behandler barn og unge i alderen 0-18 år. Barne- og ungdomsavdelingen har tre seksjoner: Barne- og ungdomsseksjonen, Nyfødt intensiv og Barne- og ungdomspoliklinik...

 • Helsesekretær

  Medisinsk genetisk avdeling er en del av Barne- og ungdomsklinikken (BUK) og lokalisert i Tromsø. Avdelingen tilbyr et variert spektrum av laboratorieanalyser, genetisk veiledning og utredning av personer eller familier med kjent eller mulig arvelig...

 • Psykolog eller lege, vikariat

  Ved BUP Nord-Troms er det ledig ett års vikariat for psykolog i 100% stilling med mulighet for forlengelse. Leger med interesse for faget kan også søke.

 • Psykologspesialist/psykolog BUP Sør-Troms

  BUP i Harstad har ledig vikariat som psykolog eller psykologspesialist for ett år, med mulighet for fast tilsetting. Dersom du er en engasjert og dyktig psykolog som ønsker å jobbe i et kjempespennende fagmiljø med barn og unge og ikke minst i et ...

 • Rekrutteringsstilling for utdanning til operasjonssykepleier

  Vi søker autoriserte sykepleiere til rekrutteringsstillinger ved Anestesi- og operasjonsseksjonen Narvik, Operasjon og intensivklinikken, UNN HF. Stillingene er faste og tilsetting gjøres under forutsetning av at den ansatte starter videreutdanning...

 • Operasjonssykepleiere

  Flere av våre dyktige operasjonssykepleiere går av med pensjon i løpet av høsten 2017 og våren 2018. I den anledning søker vi etter trivelige kollegaer med spesialutdanning innen operasjon til vår anestesi- og operasjonsseksjon ved UNN Narvik. Om o...

 • Ledige stillinger

  Ved Intensiv- og oppvåkningsavdelingen UNN Tromsø er det ledige stillinger, faste og vikariater. Vi søker primært etter spesialsykepleiere. Som intensivsykepleier med kort eller lang erfaring ønskes du velkommen til å søke stilling hos oss. Sykeplei...

 • Helsesekretær/kontorfagarbeider

  Operasjons- og intensivklinikken har ledig fast 100% stilling som helsesekretær/kontorfagarbeider ved Dagkirurgisk seksjon i Tromsø. Operasjons- og intensivklinikken består av 5 avdelinger: Intensiv- og oppvåkningsavdelingen Tromsø, Smerteavdelinge...

 • Etablering av intermediærenhet UNN Tromsø

  Oppvåkningsseksjonen søker motiverte og engasjerte medarbeidere til å delta i oppbyggingen av en ny felles intermediærenhet i UNN Tromsø med oppstart i 2017. Vi lyser ut faste stillinger for intensivsykepleiere og autoriserte sykepleiere med relevan...

 • Sykepleier/kreftsykepleier

  Kreftavdelingen søker sykepleiere til kortere og lengre sommerferievikariater. Vikariatene har varighet innenfor perioden fra 12.06.17 til 10.09.17, men annet tidsrom kan drøftes. Kreftavdelingen er en del av Klinikk for kirurgi-, kreft- og kvinneh...

 • Lege i grenspes. i fordøyelsessykdommer.

  Ledig vikariat for lege i grenspesialisering i gastroenterologi med tellende tjeneste, varighet 18 måneder. Det er mulighet for fast stilling i etterkant av spesialisering. UNN Harstad er en enhet i UNN HF, og har lokalsykehusfunksjon for ca 35 - 4...

 • Overlege/spesialist indremedisin og geriatri

  UNN Harstad er en enhet i UNN Helseforetak, og har lokalsykehusfunksjon for ca 45 000 innbyggere. Medisinsk avdeling er en del av medisinsk klinikk i UNN. Avdelingen har 32 senger i ordinære sengeposter, 5 senger ved Intensivavdelingen samt 3-4 se...

 • Lege i spesialisering i generell kirurgi

  Hjerte-, lunge- og karkirurgisk avdeling har ledig 1 - 2 utdanningsstillinger/gjennomstrømningsstillinger for spesialisering i generell kirurgi. Tiltredelse snarest, varighet ett år - med mulighet til forlengelse. Utdanninga vil foregå ved UNN Troms...

 • Sykepleier i 3-delt turnus

  3 faste 100 % stillinger for sykepleier/kreftsykepleier. 3-delt turnus.

 • Lege i spesialisering

  Ledig ett års vikariat (gjennomstrømningsstilling) for lege i spesialisering i arbeidsmedisin. Stillingen kan benyttes for lege som trenger institusjonstjeneste i arbeidsmedisin, men også andre kan søke. Tjenesten foregår ved Arbeids- og miljømedisi...

 • Sykepleiere og helsefagstudenter - ferievikarer i medisinsk klinikk

  Vi søker sykepleiere som ønsker spennende faglige utfordringer i sommer! Medisinsk klinikk er en av UNNs største klinikker med om lag 600 ansatte i Tromsø, Harstad og Narvik. Våre seksjoner i Tromsø søker sykepleiere, nyutdannede eller erfarne, som...

 • Sykepleier / ferievikar

  Vi ønsker oss to ferievikarer på Infeksjonsmedisinsk sengepost. Infeksjonsmedisinsk seksjon er en del av Medisinsk klinikk. Vi har 18 pasientsenger hvorav 10 isolat. Vi er organisert etter primærsykepleiemodell og jobber i tredelt turnus.

 • Sommervikarer

  Felles medisinsk/kirurgisk sengepost ved UNN Narvik søker sommerferievikarer. Nyutdannede sykepleiere, helsefagarbeidere og sykepleierstudenter oppfordres til å søke. Opplæring vil bli gitt og det er gode muligheter for videre engasjement. Sengepo...

 • Overlege/Lege i spes. i generell indremedisin

  UNN Harstad er en enhet i UNN Helseforetak, og har lokalsykehusfunksjon for ca 45 000 innbyggere. Medisinsk avdeling er en del av medisinsk klinikk i UNN. Avdelingen har 32 senger i ordinære sengeposter, 5 senger ved Intensivavdelingen samt 3-4 se...

 • Sykepleiere

  Brenner du for faget og ønsker å kombinere jobben med mulighet for en aktiv fritid? Da er dette noe for deg! UNN Narvik er i stadig utvikling, og sengeposten ved UNN Narvik har behov for sykepleiere til faste stillinger og vikariater. Vi søker de...

 • Ferievikarer hjelpepleie/helsefagarbeider

  I forbindelse med ferieavvikling i perioden uke 25 - 34 har vi flere vikariater for hjelpepleiere/helsefagarbeider i 3-delt turnus. Stillingsstørrelse og varighet på vikariatet kan tilpasses individuelt.

 • Lege i spesialisering i fødselshjelp og kvinnesykdommer

  Ledig vikariat for Lege i spesialisering inntil ett år.

 • Helgeavløser - Tilkallingsvikar

  Pingvinhotellet UNN Tromsø åpnet sommeren 2015. Hotellet er Europas største pasienthotell, og det nest største hotellet i Tromsø. Hovedmålet for Pingvinhotellet UNN Tromsø er å være UNNs primære overnattingssted for pasienter. Vi skal være en bidrag...

 • Sykepleiere / medisinerstudenter / helsefagstudenter

  Avdeling for urologi, endokrin og plastikkirurgi er en avdeling i Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikken ved UNN Tromsø. Sengeposten har 28 senger og det gis behandling og pleie innen fagområdene gynekologi, urologi, bryst-/endokrinkirurgi og plas...

 • Sykepleier/kreftsykepleier

  Kreftavdelingen ved Universitetssykehuset i Nord-Norge HF har ledige utdanningsvikariater for sykepleiere/kreftsykepleiere. Søkere med annen relevant tilleggsutdanning er også ønskelig. Vikariatene har varighet innenfor perioden fra dd og til 01....

 • Lege i spesialisering- Urologi

  Har du et oppriktig engasjement for å bidra til utvikling av pasientens helsevesen? Er du opptatt av å gjøre en god jobb samtidig som du hele tiden forsøker å forbedre jobben du gjør? Vil du bidra til å virkeliggjøre vår visjonen om å gi den beste p...

 • Intensivsykepleier

  Vi tenger flere nye engasjerte intensivsykepleiere! Medisinsk intensiv og hjerteoppvåkning ble sammenslått til en enhet våren 2016 (MIHO). Vi overvåker og behandler kritisk syke medisinske pasienter, Vi har overvåkingsstue for pasienter som har gje...

 • Ferievikariat for sykepleiere

  Ved Lungemedisinsk avdeling Tromsø har vi flere ledige vikariater for sykepleiere i forbindelse med ferieavvikling i perioden uke 25 - 34. Varighet og stillingsstørrelse vil kunne variere etter individuelt ønske. 3-delt turnus.

 • Ferievikariat

  Medisinsk intensiv og hjerteoppvåkning ble sammenslått til en enhet våren 2016 (MIHO). Vi overvåker og behandler kritisk syke medisinske pasienter, og har overvåkingsstue for pasienter som har gjennomgått elektiv kirurgi. Vi trenger ferievikarer t...

 • Lege i spesialisering i generell kirurgi, vikariat

  UNN har ledig vikariat fra 1. mars til 30. september for lege i spesialisering i generell kirurgi ved kirurgisk avdeling Harstad. Kirurgisk avdeling er en del av Kirurgi, -kreft og kvinneklinikken. Klinikken er lokalisert i Tromsø, Harstad og Narvik...

 • Lege i spesialisering, vikariat

  UNN Narvik er et sykehus for pasienter i Ofoten og deler av Sør/Indre Troms. Sykehuset har seksjoner for indremedisin, anestesi, gynekologi, kirurgi og ortopedi. Kirurgisk avdeling ved UNN Narvik er en del av Kirurgi,- kreft- og kvinnehelseklinikken...