Ledige stillinger på UNN

Ledige stillinger

Det er resultatene for pasienten som teller. Vi gir den beste behandling.
Vi har ledige stillinger for dyktige og engasjerte leger, sykepleiere, fysioterapeuter, bioingeniører, og alle andre typer helsepersonell. For å støtte dem best mulig trenger vi også dyktige og engasjerte teknikere, økonomer, rådgivere og mange andre faggrupper.

Registr​er din CV​

Vi vil gjerne vite om deg og din kompetanse. Registrer din CV​ og aktivér jobbagenten i vår database. På denne måten vil du få varslinger på e-post når vi lyser ut nye stillinger som treffer dine ønsker.​​​​

Unnta søknaden fra offentlighet

Dersom du ønsker at søknaden og navnet ditt skal være unntatt offentlighet og postjournalen til UNN må du hake av feltet "Unnta min søknad fra offentlighet" når du skriver søknaden i webcruiter.

Arbeidsbetingelser

Arbeidsbetingelser for ansatte i Helse Nord

Velferdstilbud

Som arbeidstaker i UNN har du tilgang til bedriftsidrettslaget, du kan være med i "sykle- og gå-til-jobben"-kampanjer både sommer og vinter, du kan bli med i sangkor, vi har avtaler med treningssentre, og du kan overnatte på en av velferdshyttene våre for en rimelig penge. 

Velferdshytta på Offersøy

Velferdshytta på Offersøy i Lødingen

Booking av velferdshyttene og oversikt over alle velferdstilbudene finner du på intranettet vårt. 

Velferd på intranett

Du kan logge deg inn på intranett hjemmefra via innloggingsportalen til Helse Nord, slik at du blant annet kan bestille hytteovernatting: 

Bo og jobbe i Narvik

Kunne du tenke deg å jobbe hos oss på UNN Narvik, byen i hjertet av Nord-Norge? 

Les mer om å jobbe i Narvik

 

Ledige stillinger i UNN

 • Personalmedarbeider
  04.03.2021

  Personalavdelingen har ledig fast stilling og vikariater i 100 % stilling som personalmedarbeider. Vikariatene er med mulighet for fast ansettelse. Avdelingen er organisatorisk plassert i Personal- og organisasjonssenteret, som ledes av personalsjef...

 • Helsefagstudent/assistent
  04.03.2021

  Sengeposten har flere helgestillinger i 3-delt turnus ledig. Stillingsprosenten vil kunne variere ut fra antall vakter i kalenderplan. 

 • Lege i spesialisering i nevrokirurgi
  04.03.2021

  UNN har ledig fast stilling for lege i spesialisering i nevrokirurgi med tiltredelse snarest. Vi tilbyr spesialistutdanning som dekker hele utdanningsløpet i nevrokirurgi. Spesialistutdanningen vil foregå i Nevrokirurgi-, Øre-nese-hal...

 • Bioingeniør/overbioingeniør - Spesiallaboratorium ved Seksjon for fordøyelsessykdommer
  04.03.2021

  Medisinsk klinikk inkluderer fagområdene fordøyelsessykdommer, infeksjonssykdommer, blodsykdommer, hormonsykdommer, nyresykdommer og geriatri. I tillegg er avdeling for mikrobiologi og smittevern samt Medisinsk avdeling i Harstad og Narvik...

 • Medisinsk fysiker - vikariat
  04.03.2021

  Kompetansesenter for diagnostisk fysikk (KDF) yter tjenester til helseforetak i hele Helse Nord. Medisinske fysikere ved senteret arbeider hovedsakelig med strålebruk og forbedring av bildediagnostiske undersøkelser innenfor røntgen, CT, nukleærmedi...

 • Psykiatrisk sykepleier med sykepleiefaglig ansvar for alle enheter på Åsgård-området på natt
  04.03.2021

  Psykisk helse- og rusklinikken omfatter UNNs samlede tilbud innenfor psykisk helsevern og rusbehandling for voksne. Klinikken har p.t. ca. 900 stillinger og et nettobudsjett på 666 mill.kr. Klinikken består av 5 avdelinger; Avdeling Sør, Avdeling No...

 • Sommervikariat for legestudent med lisens
  04.03.2021

  Ved Seksjon for fordøyelse, Fordøyelse og nyremedisinsk avdeling, Medisinsk klinikk, UNN Tromsø er det ledig sommervikariat for legestudent med midlertidig lisens.Seksjonen har 7 senger i en felles sengepost med Nyremedisin (totalt 14 senger).&...

 • Overlege ved Ambulant akutteam ved SPHR/DPS Tromsø
  03.03.2021

  Psykisk helse- og rusklinikken omfatter UNNs samlede tilbud innenfor psykisk helsevern og rusbehandling for voksne i Ofoten, Sør-Troms, Midt-Troms og Nord-Troms. Klinikken har p.t. ca. 900 stillinger og et nettobudsjett på 666 mill. kr. Avdeling nor...

 • Overlege ved FACT Tromsø
  03.03.2021

  Flexible Assertive Community Treatment  (FACT) Tromsø er et samarbeidsprosjekt mellom Tromsø kommune og Senter for psykisk helse og rusbehandling i Avdeling nord ved Psykisk helse- og rusklinikken i UNN. Teamet skal driftes i samarbeid mel...

 • Helsesekretær/kontormedarbeider søkes til Barne- og ungdomsavdelingen
  03.03.2021

  Barne- og ungdomsavdelingen er en av fire avdelinger i Barne- og ungdomsklinikken, og behandler barn og unge mellom 0 og 18 år. Barne- og ungdomsavdelingen har tre seksjoner; Barne- og ungdomsseksjonen, Nyfødt intensiv og Barne- og ungdomspoliklinik...

 • Sykepleiere med PD-kompetanse Medisinsk avdeling Harstad
  03.03.2021

  Medisinsk avdeling UNN Harstad har to ledige vikariater for sykepleiere med PD-kompetanse (peritonealdialyse). Dette er er kombinert-stillinger knyttet opp mot Medisin A og Dialysen i inntil 100% stilling. Vikariatene er ledige fra snarest og t...

 • Lege i spesialisering i fysikalsk medisin og rehabilitering
  03.03.2021

  Fysikalsk og rehabiliteringsmedisinsk seksjon er en del av Rehabiliteringsavdelingen i NOR-klinikken. Seksjonen består av både sengepost og poliklinikk i Tromsø, samt ambulant rehabiliteringsteam i Tromsø og Narvik. I poliklinikken utredes det pasi...

 • Overlege ved Voksenpsykiatrisk poliklinikk ved SPHR/DPS Tromsø
  03.03.2021

  Psykisk helse- og rusklinikken omfatter UNNs samlede tilbud innenfor psykisk helsevern og rusbehandling for voksne i Ofoten, Sør-Troms, Midt-Troms og Nord-Troms. Klinikken har p.t. ca. 900 stillinger og et nettobudsjett på 666 mill. kr. Avdeling nor...

 • Prosjektleder - Elektro
  03.03.2021

  Elektroseksjonen inngår i avdeling for teknisk drift og har i dag 19 ansatte vedd UNN Breivika og Åsgård.I tillegg til å håndtere den daglige driften ved sykehusene i Tromsø, ivaretar elektroseksjonen den faglige oppfølgingen av elektrofaget ved dis...

 • Svakstrømstekniker
  03.03.2021

  Elektroseksjonen inngår i avdeling for teknisk drift og har i dag 19 ansatte vedd UNN Breivika og Åsgård.I tillegg til å håndtere den daglige driften ved sykehusene i Tromsø, ivaretar elektroseksjonen den faglige oppfølgingen av elektrofaget ved dis...

 •  Sykepleier - Ortopedisk poliklinikk
  03.03.2021

  Ved ortopedisk poliklinikk har vi ledig fast stilling og vikariat som sykepleier. Vikariatet gjelder fra snarest og med varighet til 01.04.22.Ansatte i poliklinikken arbeider hver 3. helg (20%) i ortopedisk sengepost.

 • Helsesekretær/kontormedarbeider - Barne- og ungdomsavdelingen
  03.03.2021

  Barne- og ungdomsavdelingen er en av fire avdelinger i Barne- og ungdomsklinikken, og behandler barn og unge mellom 0 og 18 år. Barne- og ungdomsavdelingen har tre seksjoner; Barne- og ungdomsseksjonen, Nyfødt intensiv og Barne- og ungdomspoliklinik...

 • Kreftsykepleiere til dagenheten
  03.03.2021

  Medisinsk dagenhet tilbyr poliklinisk dagbehandling til pasienter som mottar cytostatika og annen intravenøs behandling. Enheten omfatter all slik behandling ved UNN Harstad, og server pasienter på tvers av avdelingstilhørighet. Vi har ledig 1 ...

 • Elektriker
  03.03.2021

  Elektroseksjonen inngår i avdeling for teknisk drift og har i dag 19 ansatte vedd UNN Breivika og Åsgård.I tillegg til å håndtere den daglige driften ved sykehusene i Tromsø, ivaretar elektroseksjonen den faglige oppfølgingen av elektrofaget ved dis...

 • Fysioterapeut
  03.03.2021

  Ledig 50 % fast stilling som fysioterapeut ved Fysioterapienheten, UNN Harstad fra 01.06.21. Fysioterapienheten består av totalt 8,5 stillinger og gir tilbud pasienter ved UNN Harstad. Arbeidstiden er dagtid og stillingen inngår i en 6-delt vak...

 • Overlege i psykiatri
  03.03.2021

  Har du et oppriktig engasjement for å bidra til utvikling av pasientens helsevesen? Er du opptatt av å gjøre en god jobb samtidig som du hele tiden forsøker å forbedre jobben du gjør? Vil du bidra til å virkeliggjøre vår visjon om å gi den beste pas...

 • Psykologspesialist/psykolog - Medikamentfritt behandlingstilbud
  03.03.2021

  Psykisk helse- og rusklinikken omfatter UNNs samlede tilbud innenfor psykisk helsevern og rusbehandling for voksne. Klinikken består av 5 avdelinger.Avdeling Nord består av 4 seksjoner:• Senter for psykiatri og rusbehandling Nord-Troms • Senter for ...

 • Sykepleier - Gastrokirurgisk sengepost
  03.03.2021

  100% fast stilling som sykepleier ved Gastrokirurgisk sengepost. 3-delt turnus med jobb hver 3. helg. Ved internt opprykk vil det bli ledig vikariat.

 • Sommervikarer - Sykepleier - Gastrokirurgisk sengepost
  03.03.2021

  Gastrokirurgisk avdeling har 26 sengeplasser med pasienter innenfor et bredt fagområde. Vi har en variert pasientgruppe med spennende prosedyrer og godt arbeidsmiljø.Vi har følgende ledige stillinger:Tre sommervikariat i 100% stilling i perioden 14....

 • Prosjekt- og økonomicontroller
  03.03.2021

  Vi er i vekst og har behov for å styrke de administrative støttefunksjonene. Vi søker deg som ønsker å bidra til at senteret til enhver tid har gode støttefunksjoner for våre prosjekter. Vi er et prosjektorientert senter, og...

 • Sykepleiere, hjelpepleiere/ helsefagarbeidere og helsefagstudenter - Medisinsk avdeling Harstad
  03.03.2021

  Ved Medisinsk avdeling UNN Harstad, sengepostene Med A og Med B, søker vi etter ferievikarer for sommeren 2021; sykepleiere, hjelpepleiere/helsefagarbeidere og helsefagstudenter.Vi har også ledige vikariater i ulike stillingsbrøker for sykepleiere o...

 • Sykepleier - Nevro-, hud og revmatologisk avdeling
  03.03.2021

  Ønsker du å jobbe i en avdeling med mye variert virksomhet? Jobbe tverrfaglig for å lage gode behandlingsforløp for pasientene?Da er Nevro-, hud og revmatologisk avdeling den rette avdelingen for deg!Avdelingen er en utmerket plass å starte for å få...

 • Fagrådgiver for utdanning av leger i spesialisering (LIS)
  03.03.2021

  Vil du være med å forme utdanningen av leger i spesialisering ved UNN? Trives du i et fagmiljø med engasjerte medarbeidere, studenter og ansatte i utdanningsløp? Er du strukturert og kan bidra i arbeidet med å sikre informasjonsflyt, ...

 • Spesialsykepleier/sykepleier - Nyfødtintensiv
  03.03.2021

  Ved Nyfødtintensiv har vi følgende ledige stillinger:Faste stillinger og vikariat som barnesykepleier/spesialsykepleier/sykepleier. Vikariatene er med mulighet for forlengelse.

 • Kreftsykepleier til seneffektspoliklinikk
  03.03.2021

  Kreftsykepleier søkes til seneffektpoliklinikk   De siste årene har vi i helsevesenet blitt oppmerksom på at kreftoverlevere kan utvikle seneffekter som følge av kreftsykdommen eller behandlingen. Seneffekter kan oppstå flere år etter at behan...

 • Lege i spesialisering i psykiatri - Voksenpsykiatrisk poliklinikk, Storslett
  03.03.2021

  Storslett er regionsenter for Nord-Troms med variert næringsliv og en rekke servicefunksjoner. Flyplassen ligger 5 minutter unna sentrum. Kommunen er bl.a. kjent for tre-stammers møte mellom kvensk, samisk og norsk kultur. Her er storslått natur med...

 • Kontorfagarbeider/helsesekretær 
  01.03.2021

  Er du vår nye kollega? Psykisk helse- og rusklinikken omfatter UNNs samlede tilbud innen psykisk helse og rusbehandling. Psykiatrisk avdeling er en av 5 avdelinger i klinikken og består av alderspsykiatri, akuttpsykiatri og sikkerhetspsykiatri....

 • Spesialsykepleier i operasjonssykepleie
  01.03.2021

  Er du operasjonssykepleier og har lyst på nye utfordringer? Da må du se denne veien!!Vi lyser vi ut en fast 100% stilling, men har du lyst på en midlertidig stilling er vi åpne for å diskutere det. Vi er en seksjon som i dag har 28 operasjonssy...

 • Helsesekretær - Senter for psykisk helse og rusbehandling Ofoten
  01.03.2021

  Er du en helsesekretær som ønsker å arbeide sammen med oss? Vi ønsker oss en faglig dyktig helsesekretær til Senter for psykisk helse- og rusbehandling Ofoten (SPHR Ofoten). SPHR Ofoten er en del av Universitetssykehuset i Nord-Norge, og b...

 • Sykepleier/vernepleier - Avrusning Tromsø
  01.03.2021

  Psykisk helse- og rusklinikken omfatter UNNs samlede tilbud innenfor psykisk helsevern og rusbehandling for voksne.Rusavdelingen består av to seksjoner, Narvik og Tromsø, der Russeksjon Tromsø har avdelingene Rusbehandling Restart, Rusbehandling Ung...

 • Boligassistent - Ansatteservice Tromsø
  01.03.2021

  Stillingen er plassert i Drifts- og eiendomssenteret under Ansatteservice som blant annet har ansvaret for UNNs utleieboliger, nøkkelutlevering og parkeringsplasser. Eiendomsavdelingen som Ansatteservice er en del av, består av 9 ansatte i Tromsø og...

 • Behandlerstilling ved Ambulant akutteam Sør-Troms
  01.03.2021

  Ambulant akutteam (AAT) ved Senter for psykisk helse og rusbehandling i Harstad, søker sykepleier/sosionom/vernepleier med videreutdanning i psykisk helsearbeid og/eller rusbehandling. Praktisk erfaring fra fagfelt...

 • Bioingeniør - Laboratoriemedisin i Tromsø
  01.03.2021

  Ledig fast stilling, samt flere vikariater, som bioingeniør i tredelt turnus. Vikariatene kan på sikt bli faste stillinger. Laboratoriemedisin består av tre likestilte medisinske hovedspesialiteter; Immunologi og transfusjonsmedisin, Medisinsk biokj...

 • Bioingeniører, helsesekretær og bioingeniørstudenter - Laboratoriemedisin
  01.03.2021

  Laboratoriemedisin består av tre likestilte medisinske hovedspesialiteter; Immunologi og transfusjonsmedisin, Medisinsk biokjemi og Klinisk farmakologi. Avdelingen har laboratorier ved UNN Tromsø, Harstad og Narvik.Oppgi hvilket tidsrom du kan jobbe...

 • Sykepleier - Fordøyelse- og nyremedisinsk sengepost
  01.03.2021

  Vil du bli vår nye kollega?Fordøyelse og nyremedisinsk sengepost søker sykepleiere til fast stilling og vikariater. Noen av vikariatene er av lengre varighet med mulighet for fast ansettelse.Vi er en sengepost som drifter 14 sengeplasser fordelt på ...

 • Helsesekretær/kontormedarbeider
  01.03.2021

  Vi søker ekstrahjelp/tilkallingsvikar fra snarest. Det er også mulighet for å være ferievikar. Arbeidssted vil være i poliklinikk.Dagtidsarbeid.

 • Ambulansearbeider
  01.03.2021

  Fast 100 % stilling. Oppstart etter nærmere avtale.Vi presiserer nødvendigheten av godt oppsatt CV, samt 2 referanser av nyere dato.

 • Helgestilling ved Hematologisk sengepost
  01.03.2021

  Sengepost for blod- og hormonsykdommer ønsker deg som er sykepleier, sykepleierstudent eller andre med sykehuserfaring til  helgevikariat hver tredje helg.Mulighet til å jobbe ekstravakter ved behov.

 • Psykiatrisk sykepleier/ sykepleier/  vernepleier
  01.03.2021

  Psykisk helse- og rusklinikken omfatter UNNs samlede tilbud innenfor psykisk helsevern og rusbehandling for voksne. Klinikken har p.t. ca. 900 stillinger og et nettobudsjett på ca 670 mill.kr. Psykiatrisk avdeling er en av fem avdelinger i Psykisk h...

 • Psykolog/psykologspesialist - Senter for psykisk helse og rusbehandling Ofoten
  01.03.2021

  Er du psykolog/psykologspesialist og ønsker en spennende jobb med mange utviklingsmuligheter? Vi ønsker oss en faglig dyktig psykolog til Senter for psykisk helse- og rusbehandling Ofoten (SPHR Ofoten). SPHR Ofoten er en del av Universitetssyke...

 • Lege i spesialisering i rus og avhengighetsmedisin, Russeksjon Tromsø
  01.03.2021

  Har du et oppriktig engasjement for å bidra til utvikling av pasientens helsevesen? Er du opptatt av å gjøre en god jobb samtidig som du hele tiden forsøker å forbedre jobben du gjør? Synes du tverrfaglig samarbeid er spennende? Vil du bidra til å v...

 • Sykepleier
  01.03.2021

  Ledig vikariat i 40% stilling som sykepleier ved Utredningspoliklinikken. Mulighet for forlengelse.

 • Sykepleier/vernepleier 
  28.02.2021

  Psykisk helse- og rusklinikken omfatter UNNs samlede tilbud innenfor psykisk helsevern og rusbehandling for voksne.Rusavdelingen består av to seksjoner, Narvik og Tromsø, der Russeksjon Tromsø har avdelingene Rusbehandling Restart, Rusbehandling Ung...

 • Spesialergoterapeut/ergoterapeut i Pasientsentrert Helsetjenesteteam Harstad
  25.02.2021

  Pasientsentrert Helsetjenesteteam (PSHT) er pr i dag etablert i Tromsø, Harstad og Narvik. Det er også team lokalisert ved DMS Senja, DMS Nord-Troms og kommunene Karlsøy og Balsfjord. PSHT styrker helsetjenesten og pasientforløpene for skrøpeli...

 • Barnesykepleier/sykepleier
  25.02.2021

  Vi søker barnesykepleier/sykepleier til fast 100% stilling ved Barne- og ungdomsavdelingen, med arbeidsted poliklinikk/dagenhet. Rullering til sengepost Barne- og ungdomsseksjonen eller Nyfødt intensiv hver 3. helg , samt arbeid halvp...

 • Ergoterapeut/fysioterapeut i Pasientsentrert Helsetjenesteteam Narvik
  25.02.2021

  Pasientsentrert Helsetjenesteteam (PSHT) er pr i dag etablert i Tromsø, Harstad og Narvik. Det er også team lokalisert ved DMS Senja, DMS Nord-Troms og kommunene Karlsøy og Balsfjord. PSHT styrker helsetjenesten og pasientforløpene for skrøpeli...

 • Helsesekretær/konsulent -  Pasientsentrert Helsetjenesteteam Harstad
  25.02.2021

  Pasientsentrert Helsetjenesteteam (PSHT) er pr i dag etablert i Tromsø, Harstad og Narvik. Det er også team lokalisert ved DMS Senja og DMS Nord-Troms og i kommunene Karlsøy og Balsfjord.PSHT styrker helsetjenesten og pasientforløpene for skrøpelige...

 • Lege i spesialisering i øyesykdommer - vikariat
  25.02.2021

  UNN har ledig  vikariat for lege i spesialisering i øyesykdommer. Vikariatet gjelder for perioden 1.4. - 15.9.21. Det er mulighet for forlengelse av vikariatet, men det kan også bli lyst ut LIS-stilling over sommeren -21.Øyeseksjonen i NKØØ er ...

 • Lege i Pasientsentrert Helsetjenesteteam Harstad
  25.02.2021

  Vil du være med og videreutvikle et bedre og mer helhetlig helsetjenestetilbud for pasienter med sammensatte og/eller kroniske sykdommer?Lege til Pasientsentrert Helsetjenesteteam Pasientsentrert Helsetjenesteteam (PSHT) er pr i dag etablert i Trom...

 • Spesialsykepleier/sykepleier - Pasientsentrert Helsetjenesteteam Harstad
  25.02.2021

  Pasientsentrert Helsetjenesteteam (PSHT) er pr i dag etablert i Tromsø, Harstad og Narvik. Det er også team lokalisert ved DMS Senja og DMS Nord-Troms og kommunene Karlsøy og Balsfjord. PSHT styrker helsetjenesten og pasientforløpene for skrøpelige ...

 • Lege i Pasientsentrert Helsetjenesteteam Tromsø
  25.02.2021

  Vil du være med og videreutvikle et bedre og mer helhetlig helsetjenestetilbud for pasienter med sammensatte og/eller kroniske sykdommer?Lege til Pasientsentrert Helsetjenesteteam Pasientsentrert Helsetjenesteteam (PSHT) er pr i dag etablert i Trom...

 • Spesialsykepleier/sykepleier -  Pasientsentrert Helsetjenesteteam Tromsø
  25.02.2021

  Pasientsentrert Helsetjenesteteam (PSHT) er i dag etablert i Tromsø, Harstad og Narvik. Det er også PSHT-tjenester under oppbygging ved DMS Senja og DMS Nord-Troms og i kommunene Karlsøy og Balsfjord. PSHT styrker helsetjenesten og pa...

 • Helsesekretær/sekretær
  25.02.2021

  Seksjonen Medisinsk kontortjeneste ved Rehabiliteringsavdelingen søker Helsesekretær til 100% vikariat med mulighet for fast tilsetting. Medisinsk kontortjeneste server avdelingens seksjoner med medisinsk kontorfaglig personell og har per i dag 21 a...

 • Sykepleiere og helsefagarbeidere - ferievikarer ved Geriatrisk sengepost 
  25.02.2021

  Har du hjerte for eldre pasienter? Kom og jobb med oss på Geriatrisk avdeling! Geriatrisk sengepost har behov for sykepleiere og helsefagarbeidere til ferievikariat.Geriatrisk seksjon består av sengepost og poliklinikk/dagenhet. Sengeposten har...

 • Lege i Pasientsentrert Helsetjenesteteam Narvik
  25.02.2021

  Vil du være med og videreutvikle et bedre og mer helhetlig helsetjenestetilbud for pasienter med sammensatte og/eller kroniske sykdommer?Lege til Pasientsentrert Helsetjenesteteam Pasientsentrert Helsetjenesteteam (PSHT) er pr i dag etablert i Trom...

 • Spesialsykepleier/sykepleier - Pasientsentrert Helsetjenesteteam Narvik
  25.02.2021

  Pasientsentrert Helsetjenesteteam (PSHT) er pr i dag etablert i Tromsø, Harstad og Narvik. Det er også team lokalisert ved DMS Senja og DMS Nord-Troms og kommunene Karlsøy og Balsfjord. PSHT styrker helsetjenesten og pasientforløpene for skrøpelige ...

 • Helsesekretær/konsulent -  Pasientsentrert Helsetjenesteteam Narvik
  25.02.2021

  Pasientsentrert Helsetjenesteteam (PSHT) er pr i dag etablert i Tromsø, Harstad og Narvik. Det er også team lokalisert ved DMS Senja og DMS Nord-Troms og i kommunene Karlsøy og Balsfjord.PSHT styrker helsetjenesten og pasientforløpene for skrøpelige...

 • Kjemiker - PET-senteret
  24.02.2021

  Det søkes etter kjemiker med relevant erfaring for deltagelse i forskningsprosjekt. Stillingen er et tre års engasjement i 100% stilling.PET-senteret er en nyetablering i Helse Nord og inkluderer tradisjonell nukleærmedisin, PET/CT, PET/MR, drift av...

 • Psykolog/spesial-/psykiatrisk sykepleier/klinisk sosionom
  23.02.2021

  Det søkes etter psykolog/spesial-/psykiatrisk sykepleier/klinisk sosionom med behandlererfaring til vikariat i 100% stilling ved Ambulant akutteam, Tromsø. Vikariatet er ledig i perioden i perioden 01.05.21 - 31.12.21.Ambulant akutteam er ...

 • Ambulansearbeider
  23.02.2021

  Utlysningen gjelder 3 faste stillinger og 1 vikariat. Bekreft i søknad om du søker fast stilling, vikariat eller begge. Det ledige vikariatet i Tromsø har stoppdato 01.02.2022.Ved internt opprykk kan det bli flere ledige vikariater i 50 - ...

 • Psykologspesialist/psykolog - ett års vikariat ved Sikkerhetspsykiatrisk seksjon
  23.02.2021

  Psykisk helse- og rusklinikken omfatter UNNs samlede tilbud innenfor psykisk helsevern og rusbehandling for voksne. Klinikken har p.t. ca. 900 stillinger og et nettobudsjett på ca 670 mill.kr. Psykiatrisk avdeling er en av fem avdelinger i Psykisk h...

 • Overbioingeniør/bioingeniør - Klinisk patologi, Spesialanalyser
  23.02.2021

  Vikariat med mulighet for forlengelse.Klinisk patologi har som hovedoppgave å undersøke vevsprøver og celleprøver ved mistanke om kreft eller andre sykdommer. I tillegg utfører vi rundt 200 obduksjoner pr. år for å stadfeste dødsårsak og kartlegge s...

 • Sykepleier/spesialsykepleier - Akuttmottak- og observasjonspostavdelingen
  23.02.2021

  Akuttmottaks -og observasjonspostavdelingen har opplevd store endringer og tatt mange utfordringer i den pågående koronapandemien inn i 2021. Vi trenger å styrke vår avdeling med flere dyktige og engasjerte kolleger. Vi tilbyr et spennende fagmiljø ...

 • Sykepleier natt - Rehabiliteringsmedisinsk sengepost
  22.02.2021

  Vi gir tilbud til pasienter fra 18 år som har behov for tidlig og intensiv rehabilitering etter ervervet hjerneskade. Det tilbys også rehabiliterings- og vurderingsopphold til pasienter med MS, nevromuskulære sykdommer, multitraume, amputasjoner og ...

 • Sykepleier - Nevro-, hud og revmatologisk avdeling
  22.02.2021

  Ønsker du å jobbe i en avdeling med mye variert virksomhet? Jobbe tverrfaglig for å lage gode behandlingsforløp for pasientene?Da er Nevro-, hud og revmatologisk avdeling den rette avdelingen for deg!Avdelingen er en utmerket plass å starte for å få...

 • Psykolog/spesial-/psykiatrisk sykepleier/klinisk sosionom
  22.02.2021

  Det søkes etter psykolog/spesialsykepleier/psykiatrisk sykepleier/klinisk sosionom med behandlererfaring til fast 100% stilling ved Ambulant akutteam, Tromsø. Oppstart etter avtale.Ambulant akutteam er del av Senter for psykisk helse og ru...

 • Sykepleier natt - Rehabiliteringsmedisinsk sengepost
  22.02.2021

  Vi gir tilbud til pasienter fra 18 år som har behov for tidlig og intensiv rehabilitering etter ervervet hjerneskade. Det tilbys også rehabiliterings- og vurderingsopphold til pasienter med MS, nevromuskulære sykdommer, multitraume, amputasjoner og ...

 • Ferievikar i Røntgenavdelingen, merkantile arbeidsoppgaver
  22.02.2021

  Ferievikar søkes til Røntgenavdelingen, seksjon Stab.Vikariat i 100% stilling i avdelingens ferieavviklingsperiode uke 26 - 33. I tillegg kommer opplæringsperiode i forkant. Stillingen vil være egnet for helsesekretærer/radiografstudenter.

 • Forsker/lege - Medisinsk avdeling, Harstad
  22.02.2021

  Medisinsk avdeling, Forsknings- og utdanningsenheten, søker forsker til forskningsprosjektet Faecal Transplantation for Irritable Bowel Syndrome – First Phase-III Clinical Trial som er et samarbeid mellom UNN Harstad og UNN Tromsø om en nasjonal mul...

 • Miljøterapeut - Akuttpost Tromsø
  22.02.2021

  Ønsker du en spennende, krevende og utfordrende jobb der ingen dager er like? Hos oss er vi i kontinuerlig utvikling og endring for å møte kravene som stilles til oss, og stillingen vil kunne gi deg faglig utvikling. Du vil jobbe i et sterkt fagmilj...

 • Ferievikarer radiograf - Røntgen Narvik
  21.02.2021

  Vi søker etter radiografer til sommervikariat i perioden ca 14.06.2021 - 22.08.2021. Du vil få opplæring og tiltre i en 3-delt turnus. Vi søker også etter ferievikar som kan jobbe på kontoret.Røntgenavdelingen seksjon Narvik er en liten røntgenseksj...

 • Kreftavdelingen søker sykepleiere/kreftsykepleiere
  18.02.2021

  Kreftavdelingens sengepost søker sykepleiere/kreftsykepleiere til faste stillinger og vikariater. Noen av vikariatene er av lengre varighet med mulighet for fast ansettelse. Det er mulig å søke redusert stillingsbrøk.Kreftavdelingen e...

 • Er du vår nye sykepleierkollega?
  18.02.2021

  Vi har ledige faste stillinger som sykepleier/kreftsykepleier ved Lunge sengepost. Ønsker du å jobbe redusert stilling, mest mulig netter, kun helger eller andre varianter, er du også velkommen til å søke!Lungemedisinsk avdeling er en del av Hjerte...

 • Studiesykepleier - Kreftavdelinga
  18.02.2021

  Ved Kreftavdelinga er det ledig 1,5 nye prosjektstillinger for studiesykepleiere i 4 år, med mulighet for forlengelse eller fast stilling. Stillingene kan deles opp og gjerne kombineres med annet klinisk arbeid. Kreftavdelinga har nå 3 ledige 50% st...

 • Lege i spesialisering i fysikalsk medisin og rehabilitering
  17.02.2021

  UNN har ledig 6 mnd vikariat for lege i spesialisering i fysikalsk medisin og rehabilitering.Fysikalsk og rehabiliteringsmedisinsk seksjon er en del av Rehabiliteringsavdelingen i NOR-klinikken. Vårt mål er å styrke vårt fag i regionen ved å utdanne...

 • Rådgiver ved Stabsenheten ved Psykisk helse- og rusklinikken
  17.02.2021

  Psykisk helse- og rusklinikken omfatter UNN sitt samlede tilbud innenfor psykisk helsevern for voksne og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Klinikken dekker sykehusfunksjon innenfor psykisk helsevern for voksne for Ofoten, Troms og Finnmark, re...

 • Psykologspesialist/psykolog i TSB
  17.02.2021

  Russeksjon Narvik har ledig stilling som psykologspesialist eller autorisert psykolog i tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB). Psykologer med lisens vil også komme i betraktning.Litt om oss som seksjonRusseksjon Narvik (tidligere Nordlandskli...

 • Lege i spesialisering i øre-nese-halssykdommer - vikariat
  17.02.2021

  UNN har ledig  3 vikariat for lege i spesialisering i øre-nese-halssykdommer. Tiltredelse snarest, 2 av vikariatene har varighet til 31.12.21, ett vikariat fra snarest og med varighet i 6 mndr. med mulighet for forlengelse.Øre-nese-hals ved UNN...

 • Lege i spesialisering i psykiatri
  17.02.2021

  Har du et oppriktig engasjement for å bidra til utvikling av pasientens helsevesen? Er du opptatt av å gjøre en god jobb samtidig som du hele tiden forsøker å forbedre jobben du gjør? Vil du bidra til å virkeliggjøre vår visjon om å gi den beste pas...

 • Vil du bli lærling i helsearbeiderfaget ved UNN Narvik?
  16.02.2021

  Universitetssykehuset Nord-Norge  HF (UNN) har ledige læreplasser i helsearbeiderfaget ved UNN Narvik.UNN tilbyr læreplass i en stor organisasjon med mange spennende oppgaver og gode utviklingsmuligheter. Oppstart i uke 35. Kandi...

 • Vil du bli lærling i helsearbeiderfaget ved UNN Harstad?
  16.02.2021

  Universitetssykehuset Nord-Norge  HF (UNN) har ledige læreplasser i helsearbeiderfaget ved UNN Harstad ved Medisin A og Medisin B.UNN tilbyr læreplass i en stor organisasjon med mange spennende oppgaver og gode utviklingsmulighet...

 • Helgestilling - Sykepleier - Gastrokirurgisk sengepost
  16.02.2021

  Gastrokirurgisk avdeling har 26 sengeplasser med pasienter innenfor et bredt fagområde. Vi har en variert pasientgruppe med spennende prosedyrer og godt arbeidsmiljø.Vi har følgende ledige stillinger:2 helgestillinger 20%

 • Vil du bli lærling i helsearbeiderfaget ved UNN Tromsø?
  16.02.2021

  Universitetssykehuset Nord-Norge  HF (UNN) har ledige læreplasser i helsearbeiderfaget ved UNN Tromsø ved følgende avdelinger:Alderspsykiatrisk døgn/Avrusning og utredningAvdeling for fødselshjelp og kvinnesykdommer, Føde- og barselseksjon...

 • Psykiatrisk sykepleier/sykepleier - Alderspsykiatri døgn, hovedsakelig nattevakter
  15.02.2021

  Psykisk helse- og rusklinikken omfatter UNNs samlede tilbud innenfor psykisk helsevern og rusbehandling for voksne. Ved Alderspsykiatri døgn, Åsgård, har vi ledig 1 fast 100% stilling som psykiatrisk sykepleier/sykepleier med for tide...

 • Sykepleier - Ortopedisk/kirurgisk sengepost, Narvik
  15.02.2021

  Vi søker dyktig sykepleier til fast stilling hos oss ved Ortopedisk/kirurgisk sengepost ved UNN Narvik.Vil du jobbe sammen med oss og ivareta ortopediske og kirurgiske pasienter?  Pandemien har gitt oss nye og flere arbeidsoppgaver og...

 • Vil du bli lærling i portørfaget ved UNN Tromsø?
  15.02.2021

  Universitetssykehuset Nord-Norge  HF (UNN) har ledig læreplass i portørfaget ved UNN Tromsø.UNN tilbyr læreplass i en stor organisasjon med mange spennende oppgaver og gode utviklingsmuligheter. Oppstart 30.08.21.

 • Intensivsykepleier
  15.02.2021

  Er du intensivsykepleier og er klar for nye utfordringer?Vi er en medisinsk intensiv enhet som driver avansert medisinsk behandling i et utviklende, dynamisk og spennende miljø. Vi ønsker oss nye kollegaer og søker nå etter intensivsykepleiere,...

 • Lege i spesialisering i hjertesykdommer
  15.02.2021

  Det blir ledig 2 vikariater som lege i spesialisering i hjertesykdommer. Vikariatene har varighet 12 mnd, med mulighet for forlengelse. Snarlig tiltredelse etter nærmere avtale.Vi tilbyr spesialistutdanning som dekker hele utdanningsløpet ...

 • Ressurskoordinator sengepost
  14.02.2021

  Engasjement i tidsrommet fra snarest og fram til 31.12.21. Mulighet for forlengelse. Dagtidsarbeid.

 • Renholder - Tromsø Breivika
  14.02.2021

  Da flere av våre dyktige medarbeidere går av med pensjon søker vi nye flotte medarbeidere som skal ivareta viktig renholdsarbeid på sykehuset.

 • Ferievikarer til renhold - Tromsø Breivika
  14.02.2021

  Vi søker etter dyktige og pliktoppfyllende renholdere til sommerjobb hos oss. Vi kan tilby stillingsandeler fra ca 80 og opp  mot 100 %. Da vi har størst andel av kvinner oppfordres menn til å søke.

 • Lege i spesialisering i revmatologi
  11.02.2021

  Avdelingen har ansvaret for utredning, behandling og oppfølging av pasienter med inflammatorisk revmatisk sykdom. Vi har som mål og tilby tjenester av høy internasjonal kvalitet for våre pasienter og brukere innen et fagfelt i stadig utvikling, både...

 • LIS i indremedisin - vikariat
  11.02.2021

  Som følge av rotasjon i vår LIS2-gruppe har det oppstått et ledig vikariat hos oss. Mulighetene for forlengelse/fast stilling (etter utlysning) kan anses som gode. UNN Narvik er en spennende arbeidsplass med medisinsk 24/7-beredskap innenfor in...

 • Kreftsykepleier ØNH
  10.02.2021

  Vi søker en dyktig og engasjert kreftsykepleier til fast stilling i NKØØ sengepost med arbeidsområde ØNH.Nevrokirurgi, ØNH og øye er sammenslått til en sengepost, NKØØ. Sengeposten har 27 senger, inkludert 4 nevrokirurgiske overvåkingssenger. ØNH: Ø...

 • Helgestilling for helsefagstudent
  10.02.2021

  Gastrokirurgisk avdeling har 26 sengeplasser med pasienter innenfor et bredt fagområde. Vi har en variert pasientgruppe med spennende prosedyrer og godt arbeidsmiljø.Vi har 3-delt turnus og jobb hver 3. helg, eventuelt etter avtale. Dag-, aften- og ...

Fant du det du lette etter?