Ledige stillinger på UNN

Ledige stillinger

Det er resultatene for pasienten som teller. Vi gir den beste behandling.


Vi har ledige stillinger for dyktige og engasjerte leger, sykepleiere, fysioterapeuter, bioingeniører, og alle andre typer helsepersonell. For å støtte dem best mulig trenger vi også dyktige og engasjerte teknikere, økonomer, rådgivere og mange andre faggrupper. Medarbeidere med rett kompetanse er UNNs viktigste ressurs.

Vi har svært gode muligheter for både faglig og personlig utvikling. Hos oss kan du spesialisere deg og ta videreutdanning i samarbeid med UiT Norges arktiske universitet, eller hos andre samarbeidspartnere.

Registr​er din CV​

Vi vil gjerne vite om deg og din kompetanse. Registrer din CV​ og aktivér jobbagenten i vår database. På denne måten vil du få varslinger på e-post når vi lyser ut nye stillinger som treffer dine ønsker.​​​​


Se alle våre ledige stillinger her

(Du må levere søknaden elektronisk. Finn stillingen du vil ha, klikk "Vis" og følg anvisningen på skjermen. ​Dersom du ønsker at søknaden og navnet ditt skal være unntatt offentlighet og postjournalen til UNN må du hake av feltet "Unnta min søknad fra offentlighet" når du skriver søknaden i webcruiter)​​

Klikk her for å se alle våre ledige stillinger på Webcruiter:

 • Sykepleier

  Sommervikariat for sykepleiere ved Rehabiliteringsavdelingen ved UNN Harstad. Rehabiliteringsavdelingen ved UNN Harstad skal holde åpent i sommer. Vi skal ha 6 åpne rehabiliteringsplasser i perioden fra uke 26 (26.6.) tom uke 33 (20.8), og vi har b...

 • Sykepleiere

  Vil du være med å utforme og prege morgensdagens rehabilitering i UNN? Da har vi gleden av å kunne tilby flere spennende ledige fulltidsstillinger som sykepleier! LITT OM VÅRT ARBEID PÅ AVDELINGEN Vi går inn i spennende tider i avdelingen da vi sk...

 • Sommerhjelpere søkes

  Uteseksjonen søker etter sommerhjelpere til utomhus drift og vedlikehold ved våre lokaliteter i Tromsø for sesongen 2017. Søkere må være fyllt 16 år eller fylle 16 i løpet av inneværende år. Søknad må inneholde opplysninger om navn, adresse, telefo...

 • Sykepleier sommervikar

  Ortopedisk seksjon Harstad har behov for dyktige sykepleiere. Vi har ledig stilling som ferievikar.

 • Seksjonssykepleier

  Nevro-, hud- og revmatologisk avdeling søker ny medarbeider i stilling som seksjonssykepleier ved Nevro-, hud- og revmatologisk sengepost. Stillingen inngår som en av to seksjonssykepleiere på sengeposten. Sengeposten består av fire fagområder med ...

 • Helsesekretær/kontormedarbeider

  Kontortjenesten ved Nevrokirurgi, Øre-Nese-Hals og Øyeavdelingen har ledig vikariat i 100% stilling for helsesekretær/kontormedarbeider med mulighet for fast stilling. Helsesekretæren er ansatt i avdelingens kontorstab og har leder for kontortjenes...

 • Øyelege

  Ved Spesialistpoliklinikken UNN Harstad har vi ledig fast 100% stilling som overlege/spesialist i øyesykdommer. Spesialistpoliklinikken er satt sammen av fagene øye, hud, nevrologi, revmatologi og øre-nese-hals. Ved øyepoliklinikken har vi i dag ans...

 • Medarbeider, vikar

  Universitetssykehuset i Nord-Norges eget trykkeri er plassert i Breivika, Tromsø. Oppdragene vi utfører kommer først og fremst ut i fra sykehusets egne behov. Stillingen er en del av et aktivt og serviceorientert miljø. Vi har ledig vikariat i 6 må...

 • FORSKNINGSVEILEDER INNEN HELSEFAGLIG FORSKNING

  Kvalitets- og utviklingssenteret i UNN HF er stabsenhet for forskning, fag, kvalitet, innovasjon, IT-sikkerhet og utdanning. Senteret ledes av kvalitets- og utviklingssjefen og har en tverrfaglig stab lokalisert ved UNN Breivika. Klinisk forsknings...

 • Klinisk monitor

  Kvalitets- og utviklingssenteret i UNN HF er stabsenhet for forskning, fag, kvalitet, innovasjon, IT-sikkerhet og undervisning. Senteret skal utarbeide og ivareta overordnet strategi, policy og utvikling innen forskning, fag, kvalitet og undervisnin...

 • Sykepleier

  Vikariat som sykepleier ved Gastrolaboratorium, Medisinsk poliklinikk og dagenhet.

 • Rådgiver LIS utdanning

  Ny modell for spesialistutdanning av leger gir helseforetakene større ansvar for planlegging og gjennomføring av utdanningsløpene for legene i spesialisering. I Norge etableres i disse dager fire regionale utdanningssenter. Regionalt utdanningssente...

 • Helsesekretær/sekretær/kontorfagarbeider

  Fast stilling, primært til funksjon/stilling som arkivar i journalarkivet Harstad. Kvalitets- og utviklingssenteret er et stabssenter som ivaretar en rekke strategiske, overordnete prosesser samt støtte- og utviklingsfunksjoner innenfor kvalitet og...

 • Frontend/backend webutvikler

  Kvalitets- og utviklingssenteret ved Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN) søker webutvikler. Stillingen er lagt til avdeling for E-helse og IKT, seksjon Helsekompetanse. Seksjonen har oppgaver knyttet til innovasjon, utvikling og implementering...

 • Prosjektleder/prosjektmedarbeider

  Har du lyst til å være med og utvikle helsetjenestene i regionen gjennom det å bruke IKT-løsninger på nye og flere områder? Da er dette jobben for deg! Kvalitets- og utviklingssenteret ved Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN) søker prosjektlede...

 • Psykolog/psykiatrisk sykepleier/klinisk sosionom

  Det søkes etter psykolog/psykiatrisk sykepleier/klinisk sosionom til fast 100% stilling ved Voksenpsykiatrisk poliklinikk, Storsteinnes. VPP Storsteinnes er del av Senter for psykisk helse og rusbehandling Tromsø i Psykisk helse- og rusklinikken. ...

 • Lege i spesialisering, vikariat, Senter for psykisk helse og rus, Storsteinnes

  Har du et oppriktig engasjement for å bidra til utvikling av pasientens helsevesen? Er du opptatt av å gjøre en god jobb samtidig som du hele tiden forsøker å forbedre jobben du gjør? Vil du bidra til å virkeliggjøre vår visjon om å gi den beste pas...

 • Psykiatrisk sykepleier/sykepleier/vernepleier, Psykiatrisk avdeling

  Psykisk helse- og rusklinikken omfatter UNNs samlede tilbud innenfor psykisk helsevern og rusbehandling for voksne. Psykiatrisk avdeling er en av 5 avdelinger i klinikken. Avdelingen består av seksjonene Sikkerhetspsykiatrisk seksjon, Alderspsykiatr...

 • Psykolog/psykiatrisk sykepleier/klinisk sosionom

  Det søkes etter psykolog/psykiatrisk sykepleier/klinisk sosionom til fast 100% stilling ved Voksenpsykiatrisk poliklinikk, Tromsø. VPP Tromsø er del av Senter for psykisk helse og rusbehandling Tromsø i Psykisk helse- og rusklinikken. Senteret har ...

 • Psykolog

  Senter for psykisk helse og rusbehandling Ofoten er en del av Psykisk helse- og rusklinikken ved Univeristetssykehuset Nord-Norge. Senter for psykisk helse og rusbehandling Ofoten består av Voksenpsykiatrisk poliklinikk, Ambulant akuttam og Døgnenhe...

 • Sykepleier/medisinerstudent/psykologstudent/helsefagstudent

  Ønsker du å få erfaring fra psykiatri, bidra positivt til medmenneskers psykiske helse og utgjøre en forskjell i hverdagen? Vi søker sommervikarer til vår enhet. Hos oss vil du få allsidig erfaring fra arbeid innenfor psykisk helsevern. Vi har fok...

 • Overlege

  Universitetssykehuset i Nord-Norge søker nye spesialister innen psykiatri som ønsker å være med på videreutviklingen av Senter for psykisk helse og rusbehandling ved Universitetssykehuset Nord-Norge Narvik. Senteret er en del av Psykisk helse og rus...

 • Miljøterapeut/helsefagarbeider/hjelpepleier, Psykiatrisk avdeling

  Psykisk helse- og rusklinikken omfatter UNNs samlede tilbud innenfor psykisk helsevern og rusbehandling for voksne. Psykiatrisk avdeling er en av 5 avdelinger i klinikken. Avdelingen består av seksjonene Sikkerhetspsykiatrisk seksjon, Alderspsykiatr...

 • Psykolog, prosjektstilling - med forbehold om midler

  Med forbehold om midler lyses det ut prosjektstilling som psykolog ved Ruspoliklinikken Psykisk helse og rusklinikken omfatter UNNs samlede tilbud innenfor psykisk helsevern og rusbehandling for voksne. Klinikken består av 5 avdelinger: • Avdeli...

 • Sykepleier/vernepleier

  Psykisk helse og rusklinikken omfatter UNNs samlede tilbud innenfor psykisk helsevern og rusbehandling for voksne. Klinikken består av 5 avdelinger: • Avdeling Sør med virksomhet lokalisert til Narvik, Harstad, Sjøvegan og Silsand • Avdeling Nord...

 • Seniorrådgiver

  Ett av de prioriterte arbeidsområdene for KoRus-ene er å styrke kunnskapen blant ansatte i kommunene om tidlig innsats, gjennom veiledning og tilpasning av tiltak i samarbeid med kommunen. Innholdet i stillingen vil primært være knyttet til fagområ...

 • Enhetsleder

  Psykisk helse- og rusklinikken omfatter UNNs samlede tilbud innenfor psykisk helsevern og rusbehandling for voksne. Innenfor psykisk helsevern omfatter virksomheten 6 voksenpsykiatriske poliklinikker, 5 ambulante team og 14 døgnbaserte enheter. Inne...

 • Miljøterapeut, vikariat 100% stilling, Psykiatrisk avdeling

  Psykisk helse- og rusklinikken omfatter UNNs samlede tilbud innenfor psykisk helsevern og rusbehandling for voksne. Psykiatrisk avdeling er en av 5 avdelinger i klinikken. Avdelingen består av seksjonene Sikkerhetspsykiatrisk seksjon, Alderspsykiatr...

 • Psykiatrisk sykepleier/sykepleier, vikariater

  Psykisk helse- og rusklinikken omfatter UNNs samlede tilbud innenfor psykisk helsevern og rusbehandling for voksne. Psykiatrisk avdeling består av seksjonene Sikkerhetspsykiatrisk seksjon, Alderspsykiatrisk seksjon og Akuttpsykiatrisk seksjon. Aku...

 • Fagutvikler, Psykiatrisk avdeling

  Psykisk helse- og rusklinikken omfatter UNNs samlede tilbud innenfor psykisk helsevern og rusbehandling for voksne. Psykiatrisk avdeling er en av 5 avdelinger i Psykisk helse- og rusklinikken. Psykiatrisk avdeling består av seksjonene Sikkerhetspsy...

 • Overlege anestesi

  Anestesiavdelingen ved UNN Harstad søker etter engasjert og positiv kollega til 1 års vikariat med mulighet for forlengelse. UNN Harstad er et fullverdig lokalsykehus med alle akuttfunksjoner: bløtdelskirurgi, ortopedi, ØNH, gyn/føde og indremedisi...

 • Fysioterapeut, 50% vikariat

  Smerteavdelingen er en tverrfaglig sammensatt avdeling hvor leger, sykepleiere, fysioterapeuter og psykologer samarbeider tett om å gi tilbud til pasienter med langvarig eller vanskelig håndterbar smerte. Vi har en helhetlig tilnærming til smertepro...

 • Rekrutteringsstillinger Intensivseksjonen

  Intensiv- og oppvåkningsavdelingen lyser ut 4 x 100 % stillinger som rekrutteringssykepleiere ved Intensivseksjonen. Intensivsykepleie er et spennende fagfelt innen sykepleien som gir mulighet til jobb med mange utfordringer.

 • Vikariat Lege i spesialisering anestesi

  Ledig vikariat for lege i spesialisering anestesi med 1,5 års varighet. Spesialiseringen utføres i Harstad. Ytterligere detaljer vil framkomme i utdanningsplanen som fremlegges ved ansettelse.

 • Overlegestilling

  Lei av storbyen? Lyst å oppleve nordlyset i januar mens du går på ski hjem fra jobb? Hos får du de samme faglige utfordringene – pluss fjell, fjord og fritid rett utenfor inngangsdøra. Det er ledig tre faste overlegestillinger på Røntgenavdelingen ...

 • Lege i spesialisering i radiologi

  Det er ledig fast stilling for Lege i spesialisering ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF. Tilsetting vil være ved UNN Harstad. Tiltredelse etter avtale. UNN tilbyr spesialistutdanning som dekker hele utdanningsløpet i radiologi. Som legespesiali...

 • Leder regionalt forvaltningssenter IKT Lab

  NB: Dette er en intern kunngjøring i Helse Nord. Stillingen inngår i en omorganisering og kan kun søkes av ansatte i foretakene i Helse Nord. Regionalt forvaltningssenter for Lab (FS-Lab) har som hovedoppgave å ivareta funksjonell forvaltning av k...

 • Seksjonssykepleier Intensivseksjonen

  Seksjonssykepleier er nærmeste leder for intensivsykepleierne, medlem av avdelingslederteamet og rapporterer til seksjonsleder

 • Lege i spesialisering

  UNN har ledig fast stilling for lege i spesialisering i medisinsk genetikk. Spesialistutdanningen vil foregå i Medisinsk genetisk avdeling/ Barne- og ungdomsklinikken ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF. Etter fullført spesialisering, vil still...

 • Psykolog/psykologspesialist

  Barne og ungdomspsykiatrisk poliklinikk Narvik søker etter en psykolog som brenner for faget og ønsker å være med på å videreutvikle vårt tilbud i spesialisthelsetjenesten for barn og unge. BUP Narvik er lokalisert ved sykehuset Narvik, og har et op...

 • Helsesekretær/kontorfagarbeider

  Kontortjenesten ved Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling i Tromsø (BUPA kontor) har ledig ett års vikariat som helsesekretær/kontorfagarbeider med mulighet for forlengelse. Er du vår nye medarbeider? Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA) ...

 • Assistent/fagarbeider

  Fast 100% stilling som assistent/fagarbeider ved Enhet for spesialrenhold, Avdeling for sterilforsyning og spesialrenhold.

 • Ledige stillinger

  Ved Intensiv- og oppvåkningsavdelingen UNN Tromsø er det ledige stillinger, faste og vikariater. Vi søker primært etter spesialsykepleiere. Som intensivsykepleier med kort eller lang erfaring ønskes du velkommen til å søke stilling hos oss. Sykeplei...

 • Etablering av intermediærenhet UNN Tromsø

  Oppvåkningsseksjonen søker motiverte og engasjerte medarbeidere til å delta i oppbyggingen av en ny felles intermediærenhet i UNN Tromsø med oppstart i 2017. Vi lyser ut faste stillinger for intensivsykepleiere og autoriserte sykepleiere med relevan...

 • Assistent

  Ledige stillinger som ferie- og sykevikar ved Enhet for sterilforsyning, Tromsø. Tiltredelse snarest.

 • Sykepleiere og helsefagstudenter - ferievikarer i medisinsk klinikk

  Vi søker sykepleiere som ønsker spennende faglige utfordringer i sommer! Medisinsk klinikk er en av UNNs største klinikker med om lag 600 ansatte i Tromsø, Harstad og Narvik. Våre seksjoner i Tromsø søker sykepleiere, nyutdannede eller erfarne, som...

 • Ferievikariat for sykepleiere

  Ved Lungemedisinsk avdeling Tromsø har vi flere ledige vikariater for sykepleiere i forbindelse med ferieavvikling i perioden uke 25 - 34. Varighet og stillingsstørrelse vil kunne variere etter individuelle ønsker. 3-delt turnus.

 • Hotellvert

  Pasienthotellet i Harstad har 14 senger og 8 rom i sykehusets 3. etasje. Vi har behov for en ansatt i 50 % stilling i 2-delt turnus. Pasienthotell skal i hovedsak benyttes av inneliggende pasienter. De som skal bo på Pasienthotell, er de som er se...

 • Sykepleier / ferievikar

  Vi ønsker oss to ferievikarer på Infeksjonsmedisinsk sengepost. Infeksjonsmedisinsk seksjon er en del av Medisinsk klinikk. Vi har 18 pasientsenger hvorav 10 isolat. Vi er organisert etter primærsykepleiemodell og jobber i tredelt turnus.

 • Sykepleiere - ferievikarer

  Sengeposten består av to fagområder; nyre og gastro. Vi utreder og behandler pasienter med inflammatorisk tarmsykdom, leversvikt, ernæringsproblematikk og pasienter med nyresvikt, peritonal dialyse og forgiftninger. Ansettelser vil skje fortløpende...

 • Sykepleiere ferievikar sommeren 2017

  Geriatrisk seksjon består av sengepost og poliklinikk/dagenhet. Sengeposten har 14 senger der vi utreder og behandler eldre pasienter med akutt funksjonssvikt og indremedisinske problemstillinger. Våre pasienter har flere sykdommer og et komplisert ...

 • Helsesekretær, ferievikar

  Seksjon for blod og endokrinologi har ledig sommervikariat som helsesekretær ved vår sengepost. Seksjonen tar primært for seg utredning og behandling av pasienter med forskjellige blodsykdommer, og behandler både maligne og benigne sykdommer.

 • Sykepleiere / medisinerstudenter / helsefagstudenter

  Avdeling for urologi, endokrin og plastikkirurgi er en avdeling i Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikken ved UNN Tromsø. Sengeposten har 28 senger og det gis behandling og pleie innen fagområdene gynekologi, urologi, bryst-/endokrinkirurgi og plas...

 • Ambulansearbeider

  Vikariat i 100% stilling ved Ambulansetjenesten Kjøpsvik. For ansatte i ambulansetjenesten stilles det krav om at kompetanse skal vedlikeholdes og videreutvikles. Likeledes skal kompetansen dokumenteres gjennom pålagte årlige sertifiseringer. Vi p...

 • Ingeniør medisinsk teknologi

  Ett års vikariat i 100% stilling ved Medisinsk teknikk Narvik, Diagnostisk klinikk. Mulighet for forlengelse. Tiltredelse snarest i 2017. Stillingen er plassert ved Narvik sykehus hvor vi i dag har 2 stillinger som inngår i en seksjon med 26 ingeni...

 • Ferievikar radiograf

  Vi søker etter radiografer til sommervikariat for perioden 19.06.2017 til 20.08.2017. Du vil få opplæring og tiltre i en 3-delt turnus. Vi er en liten røntgenseksjon som tilbyr CT, MR, ultralyd, konvensjonell røntgen, gjennomlysning og mammografi. ...

 • Operasjonssykepleier på Svalbard

  Har du lyst til å arbeide på Svalbard? Brenner du for faget og ønsker å kombinere jobben med mulighet for en aktiv fritid? Da er dette noe for deg!

 • Sykepleier/kreftsykepleier

  Kreftavdelingen ved Universitetssykehuset i Nord-Norge HF har ledige utdanningsvikariater for sykepleiere/kreftsykepleiere. Søkere med annen relevant tilleggsutdanning er også ønskelig. Vikariatene har varighet innenfor perioden fra dd og til 01....

 • Sykepleier/kreftsykepleier

  Kreftavdelingen søker sykepleiere til kortere og lengre sommerferievikariater. Vikariatene har varighet innenfor perioden fra 12.06.17 til 10.09.17, men annet tidsrom kan drøftes. Kreftavdelingen er en del av Klinikk for kirurgi-, kreft- og kvinneh...

 • Tannlege på Svalbard

  Som tannlege på Svalbard vil din oppgave være å gi et tannhelsetilbud til alle klientgrupper som bor eller midlertidig oppholder seg på Svalbard, med unntak av Barentsburg der Trust Arcticugol sørger for tannhelsetjenester. Tannhelsetilbudet skal v...