Ledige stillinger på UNN

Ledige stillinger

Det er resultatene for pasienten som teller. Vi gir den beste behandling.


Vi har ledige stillinger for dyktige og engasjerte leger, sykepleiere, fysioterapeuter, bioingeniører, og alle andre typer helsepersonell. For å støtte dem best mulig trenger vi også dyktige og engasjerte teknikere, økonomer, rådgivere og mange andre faggrupper. Medarbeidere med rett kompetanse er UNNs viktigste ressurs.

Vi har svært gode muligheter for både faglig og personlig utvikling. Hos oss kan du spesialisere deg og ta videreutdanning i samarbeid med UiT Norges arktiske universitet, eller hos andre samarbeidspartnere.

Registr​er din CV​

Vi vil gjerne vite om deg og din kompetanse. Registrer din CV​ og aktivér jobbagenten i vår database. På denne måten vil du få varslinger på e-post når vi lyser ut nye stillinger som treffer dine ønsker.​​​​

Jobbe i Narvik

Kunne du tenke deg å jobbe hos oss på UNN Narvik, byen i hjertet av Nord-Norge? 

Les mer om å jobbe i Narvik

Unnta søknaden fra offentlighet

Dersom du ønsker at søknaden og navnet ditt skal være unntatt offentlighet og postjournalen til UNN må du hake av feltet "Unnta min søknad fra offentlighet" når du skriver søknaden i webcruiter.


 • FAGKONSULENT

  Habiliteringsseksjonen er organisert i Rehabiliteringsavdelingen som igjen er en del av Nevro-, Orto- og Rehabiliteringsklinikken. Det er 28 årsverk fordelt mellom lokalisasjonene i helseforetaket, som yter ambulante og polikliniske tjenester til pa...

 • Forsker med samfunns- eller helsefaglig bakgrunn

  Nasjonalt senter for e-helseforskning har fokus på følge- og implementeringsforskning. Vi skal styrke og tilføre kompetanse til senterets strategiske områder; fremtidens journal, helhetlig pasientforløp, personlige systemer og velferdsteknologi, og ...

 • Prosjektleder

  Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) står overfor betydelige nybygg-, ombyggings- og vedlikeholdsutfordringer i årene fremover. Det pågår for tiden omfattende arbeider ved alle våre sykehus i størrelsesorden 150-500 mill kr årlig. Formålet med ...

 • Sykepleier - døgnbehandling, Ortopedisk avdeling

  Ved enhet for døgnbehandling, Ortopedisk avdeling, har vi 2 ledige 100% stillinger for sykepleier. En fast stilling og et 1-års vikariat. Tiltredelse 01.10.17. 3-delt turnus.

 • Sykepleiere - fast og svangerskapsvikariat

  Vil du være med å utforme og prege morgensdagens rehabilitering i UNN? Da har vi gleden av å kunne tilby spennende stillinger som sykepleier! Litt om vårt arbeid på avdelingen Vi går inn i spennende tider i avdelingen da vi skal flytte til ny og mo...

 • Fagkonsulent Ambulant rehabiliteringsteam (ART)

  Ambulant rehabiliteringsteam (ART) er en del av Fysikalsk og rehabiliteringsmedisinsk seksjon i Tromsø. ART er et tverrfaglig team som pr d.d. består av psykiatrisk sykepleier, spesialergoterapeuter og spesialfysioterapeut. Legespesialist er tilknyt...

 • Seksjonsleder - Helsetjenesteutvikling, E-helse og IKT-avdelingen, Kvalitets- og utviklingssenteret

  UNN har en ledig, fast stilling som seksjonsleder for Helsetjenesteutvikling i E-helse og IKT-avdelingen i Kvalitets- og utviklingssenteret. Seksjonens hovedoppgaver er prosjektledelse og prosjektutvikling, innovasjonsarbeid for UNN, rådgivning, opp...

 • Vi trenger deg som sykepleier sommeren 2018!

  Vil du være med på en spennende sommer i vakre Nord-Norge sammen med denne herlige gjengen, og bidra til god sykepleie for en spennende pasientgruppe? Ferievikariater for sykepleiere i perioden 04.06.18 - 26.08.18, med mulighet for fast ansette...

 • Sykepleier - Geriatrisk sengepost

  Vi du være med å forme morgendagens geriatri? Er du en naturlig del av et tverrfaglig team som står på for å forme en flott arbeidsplass der våre pasienter får den beste behandlingen? Da er du den vi søker! Geriatrisk sengepost har ledig 100% fast ...

 • Smittevernsykepleier - Smittevernsenteret, Avdeling for mikrobiologi og smittevern i Medisinsk klinikk

  Vikariat i 100 % stilling som smittevernsykepleier UNN Narvik/Harstad ledig fra snarest og til 29. juni 2017, med mulighet for fast ansettelse. Stillingen dekker både UNN Narvik og UNN Harstad, og det vil være kontorplass begge steder, med reising ...

 • Seksjonsleder - Helsekompetanse, E-helse og IKT-avdelingen, Kvalitets- og utviklingssenteret

  UNN har en ledig, fast stilling som seksjonsleder for Helsekompetanse i E-helse og IKT-avdelingen i Kvalitets- og utviklingssenteret. Seksjonens oppgaver inkluderer å rådgi aktører som ønsker å utvikle digitale læringstilbud, bistå klinikker og ekst...

 • Overlege - Fordøyelse- og nyremedisinsk avdeling, Nyremedisinsk seksjon

  Medisinsk klinikk inkluderer fagområdene gastroenterologi, infeksjonsmedisin, hematologi, endokrinologi, nyremedisin og geriatri. I tillegg er Avdeling for mikrobiologi og smittevern samt Medisinsk avdeling Harstad og Narvik en del av klinikken. Ve...

 • Lege i spesialisering, fordøyelssykdommer

  Medisinsk klinikk inkluderer fagområdene gastroenterologi, infeksjonsmedisin, hematologi, endokrinologi, nyremedisin og geriatri . I tillegg er Avdeling for mikrobiologi og smittevern samt Medisinsk avdeling Harstad og Narvik en del av klinikken. ...

 • Øyelege

  Ved Spesialistpoliklinikken UNN Harstad har vi ledig fast 100% stilling som overlege/spesialist i øyesykdommer. Spesialistpoliklinikken er satt sammen av fagene øye, hud, nevrologi, revmatologi og øre-nese-hals. Ved øyepoliklinikken har vi i dag ans...

 • Miljøterapeut, Psykiatrisk avdeling

  Psykisk helse- og rusklinikken omfatter UNNs samlede tilbud innenfor psykisk helsevern og rusbehandling for voksne. Psykiatrisk avdeling er en av 5 avdelinger i klinikken. Avdelingen består av seksjonene Sikkerhetspsykiatrisk seksjon, Alderspsykiat...

 • Sykepleiere/vernepleiere

  Søker du nye spennende utfordringer? Bli en del av vårt team! Vi har nå ledig 1-årig svangerskapsvikariat for sykepleier/vernepleier. Stillingen er i 100 %, 2-delt turnus med arbeid tilsvarende hver 3. helg. Det kan være aktuelt med nattevakter og...

 • Psykologspesialist/psykolog - Russeksjon Narvik

  Russeksjon Narvik (tidligere Nordlandsklinikken) er en del av Universitetssykehuset Nord-Norge sitt tilbud om tverrfaglig spesialisert behandling av rus- og avhengighetslidelser (TSB). Avdeling for Rusbehandling består av 2 seksjoner: Russeksjon T...

 • Miljøterapeut - Døgnavdelinga, Senter for psykisk helse og rus

  Døgnavdelinga ved Senter for psykisk helse og rus har ledig 80% stilling, hovedsakelig nattarbeid, innenfor rus, Psykisk helse og rusklinikken.

 • Psykiater

  Universitetssykehuset i Nord-Norge søker nye spesialister innen psykiatri som ønsker å være med på videreutviklingen av Senter for psykisk helse og rusbehandling ved Universitetssykehuset Nord-Norge Narvik. Senteret er en del av Psykisk helse og rus...

 • Psykiatrisk sykepleier/sykepleier - Døgn Storsteinnes

  Senter for psykisk helse og rusbehandling Tromsø er del av Avdeling Nord i Psykisk helse- og rusklinikken. Senteret har lokalsykehus/DPS-funksjon for kommunene Tromsø, Karlsøy, Balsfjord, Storfjord og Lyngen. Virksomheten er organisert i tre seksjon...

 • Sykepleier - Russeksjon Narvik

  Vi ser etter DEG som vil utgjøre en forskjell ! Russeksjon Narvik har til sammen 30 sengeplasser og er lokalisert i Håkvik utenfor Narvik. Seksjonen tilbyr døgnbasert rusbehandling, samt avrusing og utredning, til ulike grupper rusavhengige. Seksjo...

 • Sykepleiere - Døgn- og dagenhet, inkl. nevrokirurgisk poliklinikk og ØNH dagenhet

  Vi søker dyktige og engasjerte sykepleiere til 3 faste stillinger, samt et syke/svangerskapsvikariat fra snarest til 01.01.19 Nevrokirurgi, ØNH og øye er sammenslått til en sengepost, NKØØ. Sengeposten har 27 senger, inkludert 4 nevrokirurgiske ove...

 • Lege i spesialisering i Nevrokirurgi

  Har du et oppriktig engasjement for å bidra til utvikling av pasientens helsevesen? Er du opptatt av å gjøre en god jobb samtidig som du hele tiden forsøker å forbedre jobben du gjør? Vil du bidra til å virkeliggjøre vår visjonen om å gi den beste p...

 • Overlege øre-nese-halssykdommer - Spesialistpoliklinikken Harstad

  ØNH-avdelingen i Harstad er en del av Spesialistpoliklinikken som representerer fagene ØNH, revma, hud, nevro og øye. Spesialistpoliklinikken er en egen seksjon med stedlig seksjonsleder. Seksjonsoverlege har tjenestested Tromsø, men har fagansvar f...

 • Psykolog - Rusbehandling Ung (tidligere Færingen)

  Vi søker dyktig og engasjert psykolog i 100% fast stilling. Avdeling for Rusbehandling består av 2 seksjoner: Russeksjon Tromsø (Avrusning, Rusbehandling Restart, Rusbehandling Ung og Ruspoliklinikken) samt Russeksjon Narvik (Avrusning og Døgnenhet...

 • Sykepleier/vernepleier - hovedsakelig natt - Rusbehandling Ung (tidl. Færingen)

  Vi søker dyktig og engasjert sykepleier/vernepleier til Rusbehandling ung i fast 75% stilling. Arbeidstid hovedsakelig på natt. Avdeling for rusbehandling består av 2 seksjoner; • Russeksjon Tromsø med Avrusing, Rusbehandling ReStart, Rusbehandlin...

 • Lege i spesialiserng

  UNN har ledig fast stilling for lege i spesialisering i revmatologi. Vi tilbyr spesialistutdanning som dekker hele utdanningsforløpet i revmatologi. Spesialistutdanningen vil foregå i Nevro-, hud og revmatologisk avdeling ved UNN , inkludert nødvend...

 • Avdelingsleder Medisinsk teknikk og behandlingshjelpemidler (MTA) - Diagnostisk klinikk

  Diagnostisk klinikk i UNN HF utfører medisinske laboratorietjenester, samt radiologiske og nukleærmedisinske undersøkelser for primær- og spesialisthelsetjenesten. I tillegg utfører klinikken medisinske og medisinsktekniske tjenester. Klinikken har ...

 • Helsesekretær - prosjektstilling ved Smerteavdelingen

  Universitetssykehuset Nord-Norge har fått tilført midler for et prosjekt som har som mål å styrke tilbudet til pasienter med langvarige smerte- og utmattelsestilstander. Prosjektet ledes av St. Olavs Hospital i Trondheim og er et av flere delprosjek...

 • Assistent/fagarbeider - Spesialrenhold

  Ved Enhet for spesialrenhold, Avdeling for sterilforsyning og spesialrenhold har vi 2 ledige stillinger som assistent/fagarbeider: • Fast 100% stilling • Fast 50% og vikariat i 50% stilling med mulighet for fast ansettelse

 • Bioingeniør - Laboratoriemedisin Harstad

  Laboratoriemedisin består av tre likestilte medisinske hovedspesialiteter; Immunologi og transfusjonsmedisin, Medisinsk biokjemi og Klinisk farmakologi. Avdelingen har laboratorier ved UNN Tromsø, Narvik og Harstad. Det er ledig 100% fast stilling ...

 • Overbioingeniør

  Laboratoriemedisin består av tre likestilte medisinske hovedspesialiteter; Immunologi og transfusjonsmedisin, Medisinsk biokjemi og Klinisk farmakologi. Avdelingen har laboratorier ved UNN Tromsø, Harstad og Narvik. Stillingen er pr tiden dagtid m...

 • Strålevernkoordinator i UNN - Diagnostisk klinikk

  Diagnostisk klinikk i UNN HF utfører medisinske laboratorietjenester, samt radiologiske og nukleærmedisinske undersøkelser for primær- og spesialisthelsetjenesten. I tillegg utfører klinikken medisinske og medisinsktekniske tjenester. Klinikken har ...

 • Psykolog, lege, klinisk pedagog eller klinisk sosionom

  Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA) består av følgende seksjoner; Ungdomspsykiatrisk seksjon, Regionalt senter for spiseforstyrrelser og Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk i henholdsvis Tromsø, Harstad, Narvik, Sjøvegan, Silsand og St...

 • Assisterende husøkonom

  Vi søker etter en dyktig og motivert Assisterende husøkonom til UNN Harstad! Kort om oss: Seksjonen ivaretar renholdstjenester for UNN Tromsø, UNN Harstad og UNN Narvik med videre tjeneste til øvrige bygninger/institusjoner tilknyttet UNN i Tromsø...

 • Assisterende husøkonom

  Vi søker etter en dyktig og motivert Assisterende husøkonom til UNN Harstad! Kort om oss: Seksjonen ivaretar renholdstjenester for UNN Tromsø, UNN Harstad og UNN Narvik med videre tjeneste til øvrige bygninger/institusjoner tilknyttet UNN i Tromsø...

 • Barnesykepleier/sykepleier - Barne- og ungdomsseksjonen

  Barne- og ungdomsseksjonen er en seksjon i Barne- og ungdomsklinikken og behandler barn/ungdom i alderen 0 - 18 år. Vi har ledige faste stillinger og vikariater av forskjellig varighet som barnesykepleier/sykepleier. De som tilsettes inngår i trede...

 • Barnesykepleier/sykepleier vikariat - Barne- og ungdomsavdelingen

  I Barne- og ungdomsavdelingen er det ledig 20% vikariat som barnesykepleier/sykepleier. Stillingen er tilknyttet Barne- og ungdomspoliklinikken. Stillingen er øremerket til å bygge opp det barnerevmatologiske tilbudet i Barne- og ungdomsavdelingen.

 • Lege i spesialisering i barnesykdommer - vikariater - Barne- og ungdomsavdelingen

  Det er ledig to vikariater som lege i spesialisering ved Barne- og ungdomsavdelingen, UNN, Tromsø i 6 måneder fra 01.02.18 med mulighet for forlengelse. Barne- og ungdomsavdelingen (BUA) er en del av Barne- og ungdomsklinikken som består av 4 avde...

 • Bioingeniør - Laboratoriemedisin Harstad

  Laboratoriemedisin består av tre likestilte medisinske hovedspesialiteter; Immunologi og transfusjonsmedisin, Medisinsk biokjemi og Klinisk farmakologi. Avdelingen har laboratorier ved UNN Tromsø, Harstad og Narvik. Stillingen er et 100 % vikariat ...

 • Sykepleiere - Medisinsk avdeling UNN Harstad

  Medisinsk avdeling UNN Harstad har ledige sykepleierstillinger ved Medisin A og Medisin B: • Faste stillinger og vikariater i ulike stillingsstørrelser. Vikariatene er med mulighet for forlengelse, eventuelt fast tilsetting. Tredelt turnus med arbei...

 • Sykepleier - Hjerte-lunge-karkirurgisk sengepost

  Vi søker etter nye og dyktige sykepleierkolleger! Ansettelsen er i Hjerte-lungeklinikken med arbeidssted i Hjerte-lunge-karkirurgisk avdeling og vi er derfor interessert i deg som har et engasjement for dette fagfeltet. Avdelingen har ansvar for h...

 • Autorisert sykepleier - Hjertemedisinsk sengepost

  Hjertemedisinsk sengepost har 28 senger for øyeblikkelig hjelp og tar imot hjertepasienter fra hele Nord-Norge. Vi har en "utredningspost" hvor alle elektive hjertepasienter kommer. Personalet rullerer mellom de to enhetene.

 • Driftssykepleier - Medisinsk/kirurgisk sengepost, UNN Narvik

  Vil du jobbe i et lederteam som jobber godt sammen og som er opptatt av kvalitet til våre pasienter og ansatte? Er du ansvarsbevisst og har gjennomføringsevne? Er du opptatt av å være en tilgjengelig, tydelig og løsningsorientert leder? Da vil denne...

 • Sykepleier - Medisinsk avdeling Narvik

  Brenner du for faget og ønsker å kombinere jobben med mulighet for en aktiv fritid? Da er dette noe for deg! UNN Narvik er i stadig utvikling, og sengeposten søker nå sykepleiere til faste stillinger og vikariater. Vi har også helgestilling (som mi...

 • Sykepleier

  Brenner du for faget og ønsker å kombinere jobben med mulighet for en aktiv fritid? Da er dette noe for deg! UNN Narvik er i stadig utvikling, og dialyseenheten ved UNN Narvik søker derfor etter en ny dyktig medarbeider. Dialysen er en dagbehandl...

 • Spesialist i gynekologi/obstetrikk

  Er du glad i fantastisk naturopplevelser, rikt kulturtilbud, sjarmerende byliv, inkluderende samfunn, samt spennende og varierte arbeidsoppgaver? Nå har du muligheten til å få alt dette! Vi er en kombinert føde/gyn seksjon med ca 300-350 fødsler ...

 • Leder for Nasjonal kompetansetjeneste for Inkontinens og bekkenbunnsykdom - Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikken

  100% stilling som leder ved Nasjonal kompetansetjeneste for inkontinens og bekkenbunnsykdom (KIB) er ledig. Kompetansetjenesten er lokalisert til UNN Tromsø, og har som mål å bidra til en bedret helsetjeneste for pasienter med inkontinens og/eller ...

 • Ambulansearbeider

  Fast stilling. For ansatte i ambulansetjenesten stilles det krav om at kompetansen skal vedlikeholdes og videreutvikles. Likeledes skal kompetansen dokumenteres gjennom pålagte årlige sertifiseringer. Vi presiserer nødvendigheten av godt oppsatt C...

 • Avdelingsleder Longyearbyen sykehus

  Universitetssykehuset Nord-Norge HFs (UNNs) sykehus i Longyearbyen er en av fem avdelinger i akuttmedisinsk klinikk. Sykehuset har 22 ansatte og er lokalsykehus for ca. 2100 mennesker i Longyearbyen, og akuttsykehus for de som befinner seg på Svalba...

 • Sykepleiere - Avdeling for urologi, endokrin og plastikk kirurgi

  Avdeling for urologi, endokrin og plastikk kirurgi er en avdeling i Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikken ved UNN Tromsø. Sengeposten har 28 senger og det gis behandling og pleie innen fagområdene gynekologi, urologi, bryst-/endokrin og plastikki...

 • Sykepleiere / medisinerstudenter / helsefagstudenter

  Avdeling for urologi, endokrin og plastikkirurgi er en avdeling i Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikken ved UNN Tromsø. Sengeposten har 28 senger og det gis behandling og pleie innen fagområdene gynekologi, urologi, bryst-/endokrinkirurgi og plas...

 • Sykepleier/kreftsykepleier - Kreftavdelingens sengepost

  Kreftavdelingen ved Universitetssykehuset i Nord-Norge HF har ledig faste stillinger og vikariater for sykepleiere/kreftsykepleiere. Mulighet for forlengelse, evt fast ansettelse. Varierte stillingsstørrelser. Kreftavdelingen er en del av Klinikk f...