Ledige stillinger på UNN

Ledige stillinger

Det er resultatene for pasienten som teller. Vi gir den beste behandling.
Vi har ledige stillinger for dyktige og engasjerte leger, sykepleiere, fysioterapeuter, bioingeniører, og alle andre typer helsepersonell. For å støtte dem best mulig trenger vi også dyktige og engasjerte teknikere, økonomer, rådgivere og mange andre faggrupper.

Registr​er din CV​

Vi vil gjerne vite om deg og din kompetanse. Registrer din CV​ og aktivér jobbagenten i vår database. På denne måten vil du få varslinger på e-post når vi lyser ut nye stillinger som treffer dine ønsker.​​​​

Unnta søknaden fra offentlighet

Dersom du ønsker at søknaden og navnet ditt skal være unntatt offentlighet og postjournalen til UNN må du hake av feltet "Unnta min søknad fra offentlighet" når du skriver søknaden i webcruiter.

Arbeidsbetingelser

Arbeidsbetingelser for ansatte i Helse Nord

Velferdstilbud

Som arbeidstaker i UNN har du tilgang til bedriftsidrettslaget, du kan være med i "sykle- og gå-til-jobben"-kampanjer både sommer og vinter, du kan bli med i sangkor, vi har avtaler med treningssentre, og du kan overnatte på en av velferdshyttene våre for en rimelig penge. 

Velferdshytta på Offersøy

Velferdshytta på Offersøy i Lødingen

Booking av velferdshyttene og oversikt over alle velferdstilbudene finner du på intranettet vårt. 

Velferd på intranett

Du kan logge deg inn på intranett hjemmefra via innloggingsportalen til Helse Nord, slik at du blant annet kan bestille hytteovernatting: 

Bo og jobbe i Narvik

Kunne du tenke deg å jobbe hos oss på UNN Narvik, byen i hjertet av Nord-Norge? 

Les mer om å jobbe i Narvik

 

Ledige stillinger i UNN

 • Lege i spesialisering i øre-nese-halssykdommer - vikariat
  09.07.2020

  UNN har ledig ei midlertidig stilling for lege i spesialisering i øre-nese-halssykdommer. Varigheten er seks måneder, med arbeidsted Tromsø. Det kan bli mulig å forlenge tilsettingen, og da med tanke på videre arbeid i ett av UNNs andre to...

 • Bioingeniør - Laboratoriemedisin i Tromsø
  09.07.2020

  Ledig flere vikariater som bioingeniør i tredelt turnus. Vikariatene kan på sikt bli faste stillinger. Laboratoriemedisin består av tre likestilte medisinske hovedspesialiteter; Immunologi og transfusjonsmedisin, Medisinsk biokjemi og Klinisk farmak...

 • Sykepleierstudent, helsefagarbeider, engasjement/rekrutteringsstilling
  09.07.2020

  Vi søker helsefagstudenter til rekrutteringsstillinger ved ortopedisk/kirurgisk sengepost UNN NarvikVil du jobbe sammen med oss og ivareta ortopediske og kirurgiske pasienter ved UNN Narvik?  Ortopedisk/kirurgisk sengepost er en ...

 • Klinisk pedagog/ spesialpedagog/barnevernspedagog
  09.07.2020

  Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA) ligger i Barne- og ungdomsklinikken. Avdelingen består av Ungdomspsykiatrisk seksjon (UPS), Regionalt senter for spiseforstyrrelser (RSS), Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) Tromsø, BUP Harsta...

 • Renholder 50% stilling.
  09.07.2020

  50% stilling, dagtid. 

 • Jordmor/helsesykepleier på Svalbard
  09.07.2020

  Fast 100% stilling.UNN HF Longyearbyen Sykehus er en avdeling i Akuttmedisinsk klinikk og er lokalsykehus for ca. 2100 mennesker i Longyearbyen (hvorav 400 barn i alderen 0 - 18 år), for befolkningen på Svalbard for øvrig, samt i tilstøtende havområ...

 • Rådgiver - Lærings- og mestringssenteret (LMS)
  08.07.2020

  Lærings- og mestringssenteret (LMS) UNN har medarbeidere lokalisert i Tromsø, Harstad og Narvik. Ved LMS Harstad/Narvik har vi ledig ettårig engasjement i 50% stilling som rådgiver med mulighet for fast ansettelse. Opplæring av pasienter og pår...

 • Helsefagarbeider/hjelpepleier ved Slagenheten
  08.07.2020

  Ønsker du å jobbe i en avdeling med mye variert virksomhet? Jobbe tverrfaglig for å lage gode behandlingsforløp for pasientene?Da er Slagenheten den rette avdelingen for deg!Avdelingen er en utmerket plass å jobbe for å bygge bred kompetanse innen a...

 • Helsefagarbeider/hjelpepleier ved Slagenheten
  08.07.2020

  Ønsker du å jobbe i en avdeling med mye variert virksomhet? Jobbe tverrfaglig for å lage gode behandlingsforløp for pasientene?Da er Slagenheten den rette avdelingen for deg!Avdelingen er en utmerket plass å jobbe for å bygge bred kompetanse, innen ...

 • Vil du bli lærling i portørfaget ved UNN Tromsø?
  08.07.2020

  Universitetssykehuset Nord-Norge  HF (UNN) har ledige læreplasser i portørfaget ved UNN Tromsø.UNN tilbyr læreplass i en stor organisasjon med mange spennende oppgaver og gode utviklingsmuligheter. Oppstart 31.08.20.

 • Spesialrenholder/assistent - Sterilforsyning og spesialrenhold Harstad
  08.07.2020

  Seksjon for sterilforsyning og spesialrenhold Harstad er ansvarlig for rengjøring av instrumenter og utstyr til operasjoner, samt spesialrenhold på operasjons- og anestesiavdeling. Vi ønsker oss en vikar som kan jobbe turnusarbeid med dag-...

 • Ambulansearbeider
  08.07.2020

  Vikariat i 100 % stilling.Vi presiserer nødvendigheten av godt oppsatt CV, samt 2 referanser av nyere dato.

 • Lege i spesialisering i indremedisin
  08.07.2020

  Velkommen til flotte Harstad!Det er ledige vikariat for lege i spesialisering i indremedisin. Tiltredelse etter avtale og varighet til 01.03.2021 med mulighet for forlengelse. Annen dato for tiltredelse kan avtales.Universitetssykehus...

 • Lege i spesialisering i lungesykdommer
  06.07.2020

  Lungemedisinsk avdeling UNN har ledig en fast stilling som LIS innen lungesykdommer. I tillegg har vi ledig vikariat med mulighet for forlengelse for lege i spesialisering innen indremedisin og lungemedisin. Ved ansettelse i vikariat kan rotasjon ti...

 • Som overlege i ortopedi får du muligheten til å jobbe med denne dyktige gjengen i Narvik!
  06.07.2020

  Ortopedisk/kirurgisk sengepost er en liten avdeling med god stemning og lave skuldre. I vår avdeling viser vi respekt for hverandre og hverandres arbeidsoppgaver. Vi kommuniserer tydelig og samarbeidet godt, også på tvers av ulike yrkesgrupper....

 • Seksjonsoverlege ved Observasjonsposten/akuttmottak, Medisinsk klinikk
  06.07.2020

  Det er ledig fast stilling som seksjonsoverlege ved Observasjonsposten/akuttmottaket. Det innledes nå et spennende arbeid der en ser på mulige nye måter å organisere hele mottaksapparatet på. Stillingen får nær tilknytning til akuttmottaket og ...

 • Pasientkoordinator/sykepleier 
  05.07.2020

  Vil du være med å videreutvikle et bedre og mer helhetlig tjenestetilbud for pasienter med sammensatte og/eller kroniske sykdommer?Pasientsentrerte helsetjenesteteam skal bidra til et bedre og mer helhetlig helsetjenestetilbud til pasienter i a...

 • EPJ-rådgiver
  05.07.2020

  UNN satser på digitalisering og e-helse! Vi skal utnytte digital teknologi til det beste for pasienter og helsepersonell. E-helse og IKT-avdelinga leder dette spennende arbeidet. Avdelinga består av engasjerte, kreative og dyktige medarbeidere, og n...

 • Fysioterapeut/spesialfysioterapeut - HelseIArbeid - Harstad
  02.07.2020

  HelseIArbeid-senteret i Harstad lyser ut og skal ansette fysioterapeut i 50% stilling. Vi søker en dyktig fysioterapeut med interesse for fagområdet arbeid og helse. HelseIArbeid-senteret er en del av en regional og nasjonal satsing der helsetj...

 • Software developer
  02.07.2020

  We are a vibrant and multidisciplinary centre, with dedicated and engaged employees. Together we have skills and knowledge of all parts of e-health. The centre's mission is to provide knowledge and research reflecting national needs. Health analytic...

 • Ledende audiograf - Høresentralen
  02.07.2020

  Ved Høresentralen, UNN Tromsø, er det ledig fast stilling som ledende audiograf/enhetsleder. Tiltredelse 1. september 2020.Det er fem audiografer, en audiopedagog og to audiofysikerstillinger ved UNN Tromsø. Audiografenes primære oppgaver er v...

 • Psykolog/psykologspesialist
  02.07.2020

  HelseIArbeid-senteret i Harstad lyser ut og skal ansette psykolog i 40% stilling. Vi søker en dyktig psykolog med interesse for fagområdet arbeid og helse. HelseIArbeid-senteret er en del av en regional og nasjonal satsing der helsetj...

 • Lege i spesialisering i hud og veneriske sykdommer
  02.07.2020

  Har du et oppriktig engasjement for å bidra til utvikling av pasientens helsevesen? Er du opptatt av å gjøre en god jobb, samtidig som du hele tiden forsøker å forbedre jobben du gjør? Vil du bidra til å virkeliggjøre visjonen om å gi den beste pasi...

 • Lege i spesialisering
  02.07.2020

  Habiliteringsseksjonen har ledig vikariat i 50% stilling for lege i spesialisering i allmennmedisin, psykiatri, fysikalsk medisin og rehabilitering, nevrologi eller samfunnsmedisin. Arbeidssted er UNN Tromsø. Stillingen inngår i seksjonens...

 • DRG-rådgiver
  02.07.2020

  Økonomistyring er en avdeling i Økonomi- og analysesentret. Senteret består av et økonomimiljø med ca. 95 medarbeidere med et hovedmål om å bidra til god økonomi- og virksomhetsstyring i hele foretaket gjennom høyt kvalifiserte og serviceinnstilte m...

 • Helsesekretær - Medisinsk poliklinikk, Harstad
  01.07.2020

   Medisinsk poliklinikk UNN Harstad søker faginteresserte helsesekretærer til to vikariat i 100% stilling (6 mnd og 12 mnd), med mulighet for forlengelse eller fast ansettelse. Medisinsk poliklinikk består av enhet for indremedisinske sykdommer ...

 • Sykepleier - Ortopedisk/ kirurgisk sengepost, Narvik
  01.07.2020

  Vi søkerdyktige sykepleiere for fast ansettelse hos oss ved Ortopedisk/kirurgisk sengepost UNN Narvik.Vil du jobbe sammen med oss og ivareta ortopediske og kirurgiske pasienter?  Ortopedisk/kirurgisk sengepost er en nyetablert sengepo...

 • Seksjonsleder
  01.07.2020

  I avdeling for hematologi, infeksjonsmedisin, geriatri og endokrinologi (HIGE) er det ledig fast heltidsstilling som seksjonsleder. Stillingen er tilknyttet seksjon for infeksjonsmedisin. Infeksjonsmedisinsk seksjon består av sengepos...

 • Er du vår nye sykepleierkollega?
  01.07.2020

  Er du klar for nye utfordringer i en indremedisinsk sengepost, med to store spennende fagfelt innenfor gastro- og nyremedisin? Vi har ledig 3 faste stillinger og 2 vikariat i 100 % stilling. Vi har også ledig vikariat i 80 % stilling. Vi e...

 • Ledig stilling som rådgiver ved RELIS Nord-Norge
  01.07.2020

  Regionalt legemiddelinformasjonssenter i Helseregion Nord (RELIS Nord-Norge) formidler produsentuavhengig legemiddelinformasjon til helsepersonell og publikum, og har ansvar for bivirkningsarbeidet i regionen. RELIS har tilhold ved Universitetssykeh...

 • Sykepleier/spesialsykepleier - Akuttmottak- og observasjonspostavdelingen
  30.06.2020

  Akuttmottak- og observasjonspostavdelingen har nå flere dyktige kolleger som har fått tilbud om videreutdanning til høsten, samt at noen flytter til sine hjemtrakter. I den anledning trenger vi nye og dedikerte kolleger til vår avdeling. Vi tilbyr e...

 • Fagarbeider - gartner
  30.06.2020

  Fast 100% stilling som gartner/anleggsgartner.

 • Psykiatrisk sykepleier/sykepleier - Alderspsykiatri døgn
  29.06.2020

  Psykisk helse- og rusklinikken omfatter UNNs samlede tilbud innenfor psykisk helsevern og rusbehandling for voksne. Ved Alderspsykiatri døgn, Åsgård, har vi ledig 2 faste stillinger som psykiatrisk sykepleier/sykepleier, 40% og 50%.For tid...

 • Psykolog/psykologspesialist ved BUP Sør-Troms, Harstad
  29.06.2020

  BUP i Harstad har ledig to stillinger som psykolog/psykologspesialist. Den ene stillingen er fast, den andre er ett års vikariat med mulighet for fast stilling. Det kan også bli andre ledige vikariater.Dersom du er engasjert og dyktig...

 • Fysioterapeut/spesialfysioterapeut - HelseIArbeid
  28.06.2020

  HelseIArbeid-senteret i Tromsø lyser ut og skal ansette inntil 2 faste 100% stillinger som fysioterapeut. Vi søker to dyktige fysioterapeuter med interesse for fagområde arbeid og helse. HelseIArbeid-senteret er en del av en regional og nasjona...

 • Psykiatrisk sykepleier med sykepleiefaglig ansvar for alle enheter på Åsgård-området
  28.06.2020

  Psykisk helse- og rusklinikken omfatter UNNs samlede tilbud innenfor psykisk helsevern og rusbehandling for voksne i Ofoten, Sør-Troms, Midt-Troms og Nord-Troms. Klinikken har p.t. ca. 900 stillinger og et nettobudsjett på 666 mill.kr. Klinikke...

 • Rekrutteringsstillinger sykepleier
  28.06.2020

  Rekrutteringsstillinger sykepleier til Generell Intensiv A3, UNN Tromsø:Generell Intensiv er en av de nyeste og mest moderne intensivavdelingene i hele Norge. I vår avdeling overvåker og behandler vi både medisinske og kirurgiske pasienter med svikt...

 • Ambulansearbeider
  28.06.2020

  Fast 100 % stilling.Vi presiserer nødvendigheten av godt oppsatt CV, samt 2 referanser av nyere dato.

 • Psykolog/psykologspesialist - Senter for psykisk helse og rusbehandling Ofoten
  25.06.2020

  Er du psykolog/psykologspesialist og ønsker en spennende jobb med mange utviklingsmuligheter? Vi ønsker oss en faglig dyktig psykolog til Senter for psykisk helse- og rusbehandling Ofoten (SPHR Ofoten). SPHR Ofoten er en del av Universitetssyke...

 • Psykolog/Psykologspesialist
  25.06.2020

  HelseIArbeid-senteret har behov både for å erstatte en av våre dyktige psykologer, og styrke psykologbemanning i tråd med innbyggernes og senterets behov. Vi lyser derfor ut inntil 2 faste stillinger som psykolog/psykologspesialist. 

 • Ønsker du å bli en av våre Avdelingsledere i Psykisk helse- og rusklinikken? 
  25.06.2020

  Vi søker etter en faglig sterk og resultatorientert leder som ønsker å bidra til videreutvikling av Avdeling Sør i Psykisk helse- og rusklinikken.Avdeling Sør består av tre Senter for psykisk helse og rusbehandling (SPHR) med døgnenhet, ambulan...

 • Fagrådgiver simulering og ferdighetstrening - lege
  25.06.2020

  Helsefaglig simulering har i økende grad har fått betydning i utdanning og etter-/videreutdanning av leger og øvrig helsepersonell. Simulering gir mulighet for praktisk trening i et bredt spekter; fra individuell ferdighetstrening til tverrfaglig te...

 • Sykepleiere, hjelpepleiere/ helsefagarbeidere - Medisinsk avdeling UNN Harstad
  24.06.2020

   Medisinsk avdeling UNN Harstad har ledige vikariater i ulike stillingsbrøker for sykepleiere og hjelpepleiere/helsefagarbeidere ved sengepostene medisin A og medisin B. Stillingene lyses ut grunnet økt beredskap i forbindelse med Cor...

 • Tannpleier - Øre-nese-halsavdelingen
  24.06.2020

  Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) har som ett av fem sykehus i Norge blitt tildelt prosjektet "Orale helsetjenester organisert i tverrfaglig miljø i sykehus". Prosjektet styres av Helsedirektoratet, og har en foreløpig varighet ut 2021. Hov...

 • Sykepleier - Akuttmottaket Narvik
  24.06.2020

  Akuttmottaket UNN Narvik skal styrke bemanningen. Vi har behov for dyktige sykepleiere til 3 vikariat i 75% stilling.

 • Sykepleier/vernepleier - Akuttpost Tromsø, Psykiatrisk avdeling
  24.06.2020

  Ønsker du en spennende, krevende og utfordrende jobb der ingen dager er like? Vil du jobbe med pasienter i den mest akutte fase? Hos oss er vi i kontinuerlig utvikling og endring for å møte kravene som stilles til oss, og stillingen vil kunne gi deg...

 • Sykepleiere og vernepleiere
  23.06.2020

  Er du sykepleier eller vernepleier og er klar for nye utfordringer? Er du opptatt av å gjøre en god jobb samtidig som du hele tiden forsøker å forbedre jobben du gjør? Har du et oppriktig engasjement for å bidra til utvikling av pasientens hels...

 • Erfaringskonsulenter – Brukermedvirkning i helseforskning
  22.06.2020

  Brukermedvirkning skal gi merverdi for helseforskningen gjennom å involvere brukere i forskningsprosessen – som rådgivere og samarbeidspartnere. Erfaringskonsulenter i brukermedvirkning i forskning er en ny satsing i Helse Nord. Erfaringskonsulenten...

 • Miljøterapeut - Rusbehandling ung
  22.06.2020

  Rusbehandling ung søker dyktig og engasjert miljøterapeut, primært vernepleier eller sosionom, til vikariat i 100% stilling.Avdeling for rusbehandling består av 2 seksjoner:Russeksjon Tromsø med Avrusing, Rusbehandling ReStart, Rusbehandling ung&nbs...

 • Rådgiver - brukermedvirkning i helseforskning
  21.06.2020

  Vi søker en kompetent, stødig og nytenkende kollega som kan videreutvikle brukermedvirkning i helseforskning i Nord-Norge. Du skal også være arbeidspakkeleder for et nasjonalt prosjekt om brukermedvirkning i forskning. Er dette stillingen som du har...

 • Arkivansvarlig
  21.06.2020

  Universitetssykehuset Nord- Norge HF (UNN) søker arkivansvarlig rådgiver. UNN har elektronisk saksbehandling, og har både fysiske og elektroniske arkiver. UNN bruker saksbehandlingssystemet Elements. Arkivansvarlig er organisatorisk plassert i ...

 • Sykepleier/vernepleier - Rusbehandling ung
  21.06.2020

  Vi søker dyktig og engasjert sykepleier/vernepleier til Rusbehandling ung i fast 100% stilling.Avdeling for rusbehandling består av 2 seksjoner:Russeksjon Tromsø med Avrusing, Rusbehandling ReStart, Rusbehandling ung (tidligere Færingen) og Ruspolik...

 • Overleger anestesiologi
  18.06.2020

  Seksjon helikopter (RW), Luftambulanseavdelingen UNN HFSeksjon RW er en del av Luftambulanseavdelingen i Akuttmedisinsk klinikk UNN HF. Seksjonen har det medisinske ansvaret for ambulansehelikopterbasen i Tromsø (Tromsø HEMS), ambulansehelikopterbas...

 • Anestesisykepleiere
  17.06.2020

  Anestesiavdelingen ved UNN Harstad søker etter engasjert og positiv kollega til vikariat som anestesisykepleier.UNN Harstad er et bærekraftig lokalsykehus med alle akuttfunksjoner. Planlegging for fremtidens sykehus i Harstad pågår. Sykehuset har en...

 • Funksjonell forvalter - Forvaltningssenter for radiologi (FSR)
  15.06.2020

  Ledig fast 100% stilling som funksjonell forvalter i Forvaltningssenter for radiologi (FSR), med arbeidssted ved Nordlandssykehuset, Bodø. Stillingen er et resultat av at FSR har fått større arbeidsmengde grunnet økt behov for lagring av p...

 • Spesialist i indremedisin, geriatri eller allmennmedisin
  14.06.2020

  Medisinsk klinikk inkluderer fagområdene geriatri, gastroenterologi, infeksjonsmedisin, hematologi, nyremedisin og endokrinologi. I tillegg er Avdeling for mikrobiologi og Medisinsk avdeling Harstad og Narvik en del av klinikken. Vi har ledig stil...

 • Ergoterapeut
  14.06.2020

  Vil du være med på å utvikle et bedre og mer helhetlig tjenestetilbud for pasienter med sammensatte og/eller kroniske sykdommer?Vi lyser ut en 100% stilling som ergoterapeut ved UNN Narvik, hvor 50% vil være tilknyttet Rehabiliteringsenheten og 50% ...

 • Seksjonsleder - Sikkerhetpsykiatrisk seksjon
  10.06.2020

  Vi søker en engasjert og strategisk seksjonsleder som skal være med på å videreutvikle Sikkerhetspsykiatrisk seksjon sammen med enhetslederne, avdelingens øvrige ledelse og medarbeidere.  Vi søker psykologspesialist, eventuelt overlege i p...

 • Oppvåkningsseksjonen UNN Tromsø trenger intensivsykepleiere/ anestesisykepleiere
  10.06.2020

  Oppvåkningsseksjonen mottar pasienter etter elektiv kirurgi fra alle kirurgiske spesialiteter. Vi mottar også  pasienter fra akuttmottak som trenger overvåkning, bl.a. traumepasienter. Oppvåkningsseksjonen er også sentral i katas...

 • Avdelingsleder Regionalt Legemiddelinformasjonssenter Nord-Norge
  10.06.2020

  Regionalt legemiddelinformasjonssenter i Helseregion Nord (RELIS Nord-Norge) formidler produsentuavhengig legemiddelinformasjon til helsepersonell og publikum, og har ansvar for bivirkningsarbeidet i regionen. RELIS har tilhold ved Universitetssykeh...

 • Sykepleier - Øre-nese-hals poliklinikk
  09.06.2020

  Ved Øre-nese-hals poliklinikk er det ledig ca ett års vikariat som sykepleier fra september 2020. ØNH poliklinikk utreder alle typer ØNH-pasienter og har mer enn 12000 konsultasjoner årlig. 

 • Besøkskontrollører
  08.06.2020

  Dag, kveld og helgearbeid.

 • Psykologspesialist/psykolog
  08.06.2020

  Vi søker tre utviklingsorienterte og engasjerte psykologspesialister/psykologer som ønsker å bidra til å videreutvikle tilbudet i poliklinikken og på ambulant akutteam. Vi har ledig tre faste stillinger for psykologspesialister/psykologer med ø...

 • Intensivsykepleier/spesialsykepleier
  04.06.2020

  På Medisinsk Intensiv og Hjerteoppvåkning (MIHO) ivaretar vi indremedisinske og thoraxkirurgiske pasienter som trenger overvåkning og/eller intensivbehandling på høyere nivå. Inklusiv invasiv respiratorbehandling og 3 postoperative hjertekirurgiske ...

 • Fagkonsulent
  28.05.2020

  Ambulant Rehabiliteringsteam (ART)ved UNN Narvik søker ny medarbeider.ART skal være et bindeledd mellom sykehus og kommune, og skal bistå slik at den enkelte pasient skal få et sammenhengende rehabiliteringsforløp. ART er organisert i Reha...

 • Seksjonsleder
  17.05.2020

  Har du et oppriktig engasjement for å bidra til utvikling av pasientens helsevesen?Er du opptatt av å gjøre en god jobb samtidig som du hele tiden forsøker å forbedre jobben du gjør?Vil du bidra til å virkeliggjøre vår visjon om å gi ...

 • Overlege ved Voksenpsykiatrisk poliklinikk ved SPHR/DPS Tromsø
  15.04.2020

  Psykisk helse- og rusklinikken omfatter UNNs samlede tilbud innenfor psykisk helsevern og rusbehandling for voksne i Ofoten, Sør-Troms, Midt-Troms og Nord-Troms. Klinikken har p.t. ca. 900 stillinger og et nettobudsjett på 666 mill. kr. Avdeling nor...

 • Kreftavdelingen søker sykepleiere/kreftsykepleiere
  16.01.2020

  Kreftavdelingens sengepost søker sykepleiere/kreftsykepleiere til faste stillinger og vikariater, samt sommervikariater. Noen av vikariatene er av lengre varighet med mulighet for fast ansettelse. Det er mulig å søke redusert stilling...

Fant du det du lette etter?