Ledige stillinger på UNN

Ledige stillinger

Det er resultatene for pasienten som teller. Vi gir den beste behandling.
Vi har ledige stillinger for dyktige og engasjerte leger, sykepleiere, fysioterapeuter, bioingeniører, og alle andre typer helsepersonell. For å støtte dem best mulig trenger vi også dyktige og engasjerte teknikere, økonomer, rådgivere og mange andre faggrupper.

Registr​er din CV​

Vi vil gjerne vite om deg og din kompetanse. Registrer din CV​ og aktivér jobbagenten i vår database. På denne måten vil du få varslinger på e-post når vi lyser ut nye stillinger som treffer dine ønsker.​​​​

Unnta søknaden fra offentlighet

Dersom du ønsker at søknaden og navnet ditt skal være unntatt offentlighet og postjournalen til UNN må du hake av feltet "Unnta min søknad fra offentlighet" når du skriver søknaden i webcruiter.

Arbeidsbetingelser

Arbeidsbetingelser for ansatte i Helse Nord

Velferdstilbud

Som arbeidstaker i UNN har du tilgang til bedriftsidrettslaget, du kan være med i "sykle- og gå-til-jobben"-kampanjer både sommer og vinter, du kan bli med i sangkor, vi har avtaler med treningssentre, og du kan overnatte på en av velferdshyttene våre for en rimelig penge. 

Velferdshytta på Offersøy

Velferdshytta på Offersøy i Lødingen

Booking av velferdshyttene og oversikt over alle velferdstilbudene finner du på intranettet vårt. 

Velferd på intranett

Du kan logge deg inn på intranett hjemmefra via innloggingsportalen til Helse Nord, slik at du blant annet kan bestille hytteovernatting: 

Bo og jobbe i Narvik

Kunne du tenke deg å jobbe hos oss på UNN Narvik, byen i hjertet av Nord-Norge? 

Les mer om å jobbe i Narvik

 

Ledige stillinger i UNN

 • Fagutviklingssykepleier - intensivsykepleier
  05.06.2020

  På Medisinsk Intensiv og Hjerteoppvåkning (MIHO) ivaretar vi indremedisinske og thoraxkirurgiske pasienter som trenger overvåkning og/eller intensivbehandling på høyere nivå. Inklusiv invasiv respiratorbehandling og 3 postoperative hjertekirurgiske ...

 • Helsefagarbeider - Røntgenavdelingen
  04.06.2020

  Røntgenavdelingen har ledig fast stilling som helsefagarbeider på seksjon generell 2 MR og ultralyd.Vi søkere en pliktoppfyllende og målbevisst medarbeider som ønsker seg spennende arbeidsoppgaver.

 • Opplæringsansvarlig DIPS Arena
  04.06.2020

  UNN satser på digitalisering og e-helse! Vi skal utnytte digital teknologi til det beste for pasienter og helsepersonell. E-helse og IKT-avdelinga leder dette spennende arbeidet. Avdelinga består av engasjerte, kreative og dyktige medarbeidere, og n...

 • Hovedinstruktør DIPS Arena
  04.06.2020

  UNN satser på digitalisering og e-helse! Vi skal utnytte digital teknologi til det beste for pasienter og helsepersonell. E-helse og IKT-avdelinga leder dette spennende arbeidet. Avdelinga består av engasjerte, kreative og dyktige medarbeidere, og n...

 • Intensivsykepleier/spesialsykepleier
  04.06.2020

  På Medisinsk Intensiv og Hjerteoppvåkning (MIHO) ivaretar vi indremedisinske og thoraxkirurgiske pasienter som trenger overvåkning og/eller intensivbehandling på høyere nivå. Inklusiv invasiv respiratorbehandling og 3 postoperative hjertekirurgiske ...

 • Lyst til å bli god å tolke EKG?
  04.06.2020

  Medisinsk Intensiv og Hjerteoppvåkning (MIHO) har ledige stillinger som scopvakt for medisinstudenter som har gjennomført hjertekurset. Midlertidig ansettelse med fast turnus:2 x 25,35 % stilling, turnusarbeid med jobb hver tredje helg4 x 23,94...

 • Rådgiver/konsulent - Pasientreiser
  04.06.2020

  Vil du delta i utviklingen av et spennende fagområde for Pasientreiser ved UNN HF?Da kan denne stillingen være noe for deg. Pasientreiser planlegger og bestiller årlig omlag 200 000 rekvisisjonsbaserte reiser til og fra behandling, og har finansieri...

 • Miljøterapeut /inntaksansvarlig - Avrusning Tromsø
  03.06.2020

  Psykisk helse- og rusklinikken omfatter UNNs samlede tilbud innenfor psykisk helsevern og rusbehandling for voksne.Rusavdelingen består av to seksjoner, Narvik og Tromsø, der Russeksjon Tromsø har avdelingene Rusbehandling Restart, Rusbehandling Ung...

 • Seksjonsleder - Byggseksjonen
  03.06.2020

  Vi ønsker en engasjert og nytenkende leder med stor gjennomføringsevne!Drift- og eiendomssenteret er ett av tre strategiske senter ved UNN og består av fire avdelinger: Teknisk drift, Eiendom, Forsyning og logistikk og Prosjekt utbygging. Sente...

 • AMK-operatør med LA-funksjon
  03.06.2020

  Fast 100 % stilling. 3-delt turnus med kalenderplan. Mulighet for å komme med ønsker. 12-timers vakter i helg/høytider og i sommerferieavvikling

 • Fagutvikler
  02.06.2020

  Ønsker du en spennende, variert og krevende jobb? Ønsker du å bidra til å utvikle det sikkerhetspsykiatriske tilbudet i landsdelen? Sikkerhetspsykiatri døgn søker nå etter en faglig nysgjerrig og engasjert fagutvikler. Psykisk helse- ...

 • Miljøterapeut - deltidsstillinger - Medikamentfritt behandlingstilbud
  02.06.2020

  Psykisk helse- og rusklinikken omfatter UNNs samlede tilbud innenfor psykisk helsevern og rusbehandling for voksne. Innenfor psykisk helsevern omfatter virksomheten 6 voksenpsykiatriske poliklinikker, 5 ambulante team og 14 døgnbaserte enheter. Inne...

 • Avdelingsoverlege - Intensivmedisinsk avdeling
  01.06.2020

  Vi søker en anestesiolog til vikariat i funksjon som avdelingsoverlege ved Intensivmedisinsk avdeling i Operasjons-, og intensivklinikken (Opin), UNN Tromsø. Vi ønsker en faglig leder som tenker framtidsrettet og strategisk med fokus på utvikling og...

 • Behandlere/psykologer søkes til Sjøvegan
  01.06.2020

  Voksenpsykiatrisk poliklinikk for Midt-Troms søker etter utviklingsorienterte og kunnskapsrike behandlere som ønsker å bidra til videreutvikling av poliklinikkens tjenester. Vi søker deg som trives med å jobbe selvstendig, men samtidig jobber godt m...

 • Lege i spesialisering i barne- og ungdomspsykiatri
  01.06.2020

  Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA) ligger i Barne- og ungdomsklinikken. Avdelingen består av to døgnseksjoner og seks polikliniske seksjoner, henholdsvis Ungdomspsykiatrisk seksjon (UPS),  Regionalt senter for spiseforstyrrelser (RSS)...

 • Lege i spesialisering i fordøyelsessykdommer - Medisinsk avdeling Harstad
  01.06.2020

  Velkommen til flotte Harstad!Det er ledig stilling for lege i spesialisering i fordøyelssykdommer ved medisinsk avdeling I Harstad fra 01.08.20 med varighet i 18 måneder og mulighet for videre ansettelse i avdelingen.  Utdanningen foregår i sam...

 • Sykepleier - K3K Poliklinikkavdeling
  01.06.2020

  Sykepleierstilling i K3K Poliklinikkavdeling, med arbeidssted Poliklinikk for kvinnehelse og kirurgi.Stillingen inkluderer helgejobbing i sengepost i K3K-klinikken med jobb hver 4. helg.

 • Overlege anestesi - Anestesilegeavdelingen
  01.06.2020

  Anestesilegeavdelingen i Operasjons- og intensivklinikken (Opin) ved UNN Tromsø søker anestesiologer til følgende stillinger:To overleger i fast stillingEn overlege i midlertidig prosjektstilling for 6 mnd, med mulighet...

 • Legemiddelfaglig rådgiver
  28.05.2020

  Fag- og kvalitetssenteret i UNN har en særskilt støttefunksjon overfor klinikkene i fag-, kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeidet.Stillingen som legemiddelfaglig rådgiver har en viktig funksjon i oppfølgningen av legemiddelområdet i UNN, med særlig ...

 • Rådgiver kvalitets- og utviklingsarbeid
  28.05.2020

  Fag- og kvalitetssenteret i UNN har en særskilt støttefunksjon overfor klinikkene i fag-, kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeidet.Stillingen inngår i team av rådgivere i Kvalitetsavdelingen, og vil samarbeide nært med fagsjef i UNN. Implementering a...

 • Smertesykepleier
  28.05.2020

  Smerteavdelingen er en tverrfaglig avdeling hvor leger, psykologer, sykepleier og fysioterapeuter samarbeider tett om å gi tilbud til pasienter med langvarig eller vanskelig håndterbar smerte. Totalt er vi 15 personer i hel- og deltidsstillinger. Av...

 • Overleger - Senter for psykisk helse- og rusbehandling, Narvik
  28.05.2020

  Er du spesialist i psykiatri og ønsker en spennende jobb med mange utviklingsmuligheter? Vi ønsker oss faglig dyktige overleger til Senter for psykisk helse- og rusbehandling Ofoten (SPHR Ofoten). SPHR Ofoten er en del av Universitetssykehuset ...

 • Sykepleier, vikariat, Psykose- og Rusenheten (PRE)
  28.05.2020

  Psykisk helse- og rusklinikken omfatter UNNs samlede tilbud innenfor psykisk helsevern og rusbehandling for voksne. Innenfor psykisk helsevern omfatter virksomheten 6 voksenpsykiatriske poliklinikker, 5 ambulante team og 15 døgnbaserte enheter. Psyk...

 • Fagkonsulent
  28.05.2020

  Ambulant Rehabiliteringsteam (ART)ved UNN Narvik søker ny medarbeider.ART skal være et bindeledd mellom sykehus og kommune, og skal bistå slik at den enkelte pasient skal få et sammenhengende rehabiliteringsforløp. ART er organisert i Reha...

 • Lege i spesialisering i revmatologi
  28.05.2020

  Avdelingen har ansvaret for utredning, behandling og oppfølging av pasienter med inflammatorisk revmatisk sykdom. Vi har som mål og tilby tjenester av høy internasjonal kvalitet for våre pasienter og brukere innen et fagfelt i stadig utvikling, både...

 • Sykepleier - Rehabiliteringsavdelingen Harstad
  27.05.2020

  Rehabiliteringsmedisinsk døgnenhet ved UNN Harstad søker sykepleier til fast stilling med tiltredelse 1. september 2020. Arbeidstid er fortrinnsvis på natt med arbeid hver 3. helg. Virksomheten er tverrfaglig organisert, og ...

 • Sykepleierstudent/pleieassistent
  27.05.2020

  Ønsker du å få nyttig erfaring under studiet? Vil du være en del av et sterkt faglig miljø ?Medisin B har 8 senger og behandler pasienter med slag, geriatri, kreft og palliasjon. Med A og Med B er 2 seksjoner som har høy faglig kompetanse. Vi s...

 • Lege i spesialisering i generell kirurgi
  27.05.2020

  UNN Narvik er et sykehus for pasienter i Ofoten og deler av Sør/Indre Troms. Sykehuset har seksjoner for indremedisin, anestesi, gynekologi, kirurgi og ortopedi. UNN Narvik er i gang med bygging av nytt sykehus hvor somatikk, rus og psykiatri skal l...

 • Lege i spesialisering i generell kirurgi - vikariat
  27.05.2020

  UNN Narvik er et sykehus for pasienter i Ofoten og deler av Sør/Indre Troms. Sykehuset har seksjoner for indremedisin, anestesi, gynekologi, kirurgi og ortopedi. UNN Narvik er i gang med bygging av nytt sykehus hvor somatikk, rus og psykiatri skal l...

 • Hjelpepleier/helsefagarbeider - Nevro-, hud og revmatologisk avdeling
  26.05.2020

  Ønsker du å jobbe i en avdeling med mye variert virksomhet? Jobbe tverrfaglig for å lage gode behandlingsforløp for pasientene? Da er Nevro-, hud- og revmatologisk avdeling den rette avdelingen for deg! Avdelingen er en utmerket plass å starte på fo...

 • Sykepleier/barnevernpedagog/  soionom/vernepleier - Ambulant Akutteam Ofoten
  26.05.2020

  Ambulant akutteam Narvik (AAT) søker etter medarbeider i 100% stilling. Teamet er en egen enhet i Senter for psykisk helse og rusbehandling Ofoten, med kontorlokaler ved UNN Narvik. Senteret består for øvrig av VOP, Døgnenhet og FACT-team. Organisas...

 • Sykepleier vikariat - Rehabiliteringsmedisinsk sengepost
  25.05.2020

  Vi gir tilbud til pasienter fra 18 år som har behov for tidlig og intensiv rehabilitering etter ervervet hjerneskade. Det tilbys også rehabiliterings- og vurderingsopphold til pasienter med MS, nevromuskulære sykdommer, multitraume, amputasjoner og ...

 • Ambulansearbeider
  25.05.2020

  Vikariat i 100 % stilling. Tiltredelse etter nærmere avtale.Vi presiserer nødvendigheten av godt oppsatt CV, samt 2 referanser av nyere dato.

 • Lege i spesialisering - Lungemedisinsk avdeling
  25.05.2020

  Lungemedisinsk avdeling UNN har ledige årsvikariater for lege i spesialisering innen indremedisin og lungemedisin. Det er  mulighet for forlengelse av vikariatene.Avdelingen har 16 senger, poliklinikk, et velutstyrt laboratorium for utredning ...

 • PhD-stipendiat, Nevrokirurgisk seksjon, 
  25.05.2020

  Vi søker 100 % PhD-stipendiat i tre år til prosjektet Temporal trends and geographic variation in lumbar spine surgery – a study of national clinical quality registry data for improved quality of care. Prosjektet benytter data fra Nasjonalt kvalitet...

 • Rådgiver - Kompetansemodulen
  25.05.2020

  Regional Systemenhet for lønn og HR i Helse Nord er en liten enhet som i dag utgjør fem årsverk. Enheten har et koordinerende ansvar for drift, forvaltning og utvikling av lønns- og personalsystemene i Helse Nord. Regional Systemenhet er organisator...

 • Regnskapskonsulent
  25.05.2020

  Lønn og regnskap er en avdeling i Økonomi- og analysesenteret. Senteret består av et økonomimiljø med ca. 95 medarbeidere med et hovedmål om å bidra til god økonomi- og virksomhetsstyring i sykehusledelsen, sykehusets klinikkledelse, samt øvrige eks...

 • Spesialsykepleier/sykepleier - Alderspsykiatri døgn
  24.05.2020

  Psykisk helse- og rusklinikken omfatter UNNs samlede tilbud innenfor psykisk helsevern og rusbehandling for voksne. Ved Alderspsykiatri døgn, Åsgård, har vi ledig fast 100% stilling som spesialsykepleier. For tiden tilsier arbeidstiden dag...

 • Autorisert helsesekretær/sekretær
  24.05.2020

  Ønsker du å yte service i et dynamisk fagmiljø med høyt tempo? Ønsker du å være med å etablere kontortjenesten i vår avdeling? Da skal du lese videre! Hos oss er dette tilbudet ganske nytt og du kan være med å forme og utvikle kvaliteten og mulighet...

 • Sykepleier - Slagenheten
  24.05.2020

  Velkommen til Slagenheten!Slagenheten er en sengepost med 10 pasientsenger. Vi hører til Nevrologisk, hud og revmatologisk avdeling. På Slagenheten tar vi imot alle pasienter som kommer inn med hjerneslag, og gir akuttbehand...

 • Velkommen til Medisinsk poliklinikk!
  24.05.2020

  Medisinsk poliklinikk UNN Harstad søker faginteresserte sykepleiere til flere vikariat (30%-80%) med varighet ut året og med mulighet for forlengelse eller fast ansettelse. Ønskes større stillingsprosent kan det være mulig å få til kombinasjonsstill...

 • Lege i spesialisering i nevrokirurgi
  24.05.2020

  Vi utlyser ledig fast 100 % stilling som lege i spesialisering i nevrokirurgi fra 01.09.2020. Det lyses samtidig ut stilling som PhD-stipendiat i prosjektet Temporal trends and geographic variation i lumbar spine surgery knyttet til Nasjonalt kvalit...

 • Lege i spesialisering i psykiatri
  24.05.2020

  Vi har ledig faste stillinger for lege i spesialisering i psykiatri ved Senter for psykisk helse og rusbehandling, Sør-Troms.Stillingen er knyttet til Senter for psykisk helse- og rus Sør-Troms i Avdeling Sør, og tilhører Psykisk helse- og...

 • Psykologspesialist/psykolog ved RVTS Nord
  21.05.2020

  RVTS Nord søker engasjert medarbeider til en fast fagstilling. Startdato snarest, eller etter avtale. RVTS Nord er et regionalt ressurssenter som skal styrke kompetansen i tjenesteapparatet i Nord-Norge på følgende fagområder: vold og overgrep, fl...

 • Psykologspesialist/psykolog ved RVTS Nord
  21.05.2020

  RVTS Nord søker engasjert medarbeider til en fast fagstilling. Poliklinisk virksomhet er tillagt 50 % av stillingen, og utføres i samarbeid med VPP Tromsø. Startdato snarest, eller etter avtale. RVTS Nord er et regionalt ressurssenter som skal styrk...

 • Psykolog/psykologspesialist - Senter for psykisk helse og rusbehandling Ofoten
  21.05.2020

  Vi søker etter psykolog/psykologspesialist som har gode samarbeidsevner, som er fleksibel og selvstendig, har godt humør, har lyst til å ta initiativ og liker utfordringer i arbeidet. Beskriver dette deg vil vi veldig gjerne høre fra deg!Senter for ...

 • Barnesykepleier/sykepleier - Barne- og ungdomsseksjonen
  19.05.2020

  Barne- og ungdomsseksjonen er en seksjon i Barne- og ungdomsavdelingen - Barne- og ungdomsklinikken. Seksjonen behandler barn/ungdom i alderen 2 mnd - 18 år. Alle ansettes i tredelt-turnus, med helgevakter.Vi søker barnesykepleiere til fas...

 • Assistent - Ortopedisk poliklinikk
  19.05.2020

  Ved Ortopedisk poliklinikk har vi ledig fast 50% stilling som assistent. Tiltredelse etter avtale.

 • Rådgiver pedagogikk og digital læring
  19.05.2020

  Universitetssykehuset Nord-Norge HF har et regionalt ansvar for spesialistutdanning av leger. Dette ivaretas gjennom Regionalt utdanningssenter for LIS. Utdanningssenteret inngår i nasjonalt samarbeid med tilsvarende senter ved Oslo u...

 • Regionale EPJ-rådgivere
  19.05.2020

  Vil du bidra med å gjøre elektronisk pasientjournal best mulig for sykehusene? Vi trenger flere på laget og søker EPJ-rådgivere til regional forvaltning i Helse Nord.Vi har flere faste, ledige stillinger.Vi prøver å legger til rette for arbeidssted ...

 • AMK-operatør med LA-funksjon
  19.05.2020

  Fast 100% stilling.Arbeidstid:Kalenderplan. Muligheter for ønsker. Relativt stor fleksibilitet innenfor gitte rammer. 3-delt vaktordning (dag/kveld/natt). Jobb hver 5. helg med 12 timers vakter i helger. I perioder arbeidshelg oftere, kan endre seg ...

 • Driftsoperatør/vaktmester
  18.05.2020

  Fast 100% stilling. Dagarbeid/fleksitid. Noe reisevirksomhet må påregnes.

 • Sykepleier - Geriatrisk avdeling
  18.05.2020

  Geriatrisk seksjon består av sengepost og poliklinikk/dagenhet. Sengeposten har 14 senger, der vi utreder og behandler eldre pasienter med akutt funksjonssvikt og indremedisinske problemstillinger. Våre pasienter har flere sykdommer og et komplisert...

 • Seksjonsleder
  17.05.2020

  Har du et oppriktig engasjement for å bidra til utvikling av pasientens helsevesen?Er du opptatt av å gjøre en god jobb samtidig som du hele tiden forsøker å forbedre jobben du gjør?Vil du bidra til å virkeliggjøre vår visjon om å gi ...

 • Overlege - Lungemedisinsk avdeling
  17.05.2020

  Lungemedisinsk avdeling behandler et bredt spekter av pasienter på universitetssykehusnivå. Vi har ledig ett års vikariat for overlege fra 01.08.2020. Avdelingen er inndelt i fagområder for utredning av lungesykdommer, behandling av lungek...

 • Miljøterapeut/sykepleier/vernepleier
  17.05.2020

  Velkommen som kollega ved Sikkerhetspsykiatrisk seksjon!Psykisk helse- og rusklinikken omfatter UNNs samlede tilbud innen psykisk helse og rusbehandling. Psykiatrisk avdeling er en av 5 avdelinger i klinikken og består av alderspsykiatri, akuttpsyki...

 • Psykolog/psykologspesialist
  17.05.2020

  Vi søker deg som har engasjement for fagfeltet, god forståelse av miljøterapeutisk arbeid, er positiv, nysgjerrig og arbeidsom. Personlig egnethet og erfaring vil bli særskilt vurdert, sammen med god muntlig og skriftlig formidlingsevne. Psykisk hel...

 • Lege i spesialisering i barne- og ungdomspsykiatri
  17.05.2020

  Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA) ligger i Barne- og ungdomsklinikken. Avdelingen består av Ungdomspsykiatrisk seksjon (UPS), Regionalt senter for spiseforstyrrelser (RSS), Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) Tromsø, BUP Harsta...

 • Intensivsykepleier/sykepleier - Intensiv Narvik
  14.05.2020

  Er du intensivsykepleier eller sykepleier og interessert i å jobbe i et hyggelig miljø med høy faglig kompetanse og mange varierte utfordringer?Ved Intensiv seksjonen UNN Narvik har vi ledig følgende stillinger:1 fast 75% stilling. Tiltredelse etter...

 • Ultralydtekniker/helsearbeider
  14.05.2020

  Klinisk karlaboratorium og karkirurgisk poliklinikk er en enhet ved Hjerte-, lunge- og karkirurgisk avdeling. Enheten har to stillinger for helsearbeidere/ultralydtekniker. Arbeidet består i hovedsak av å utføre ultralydundersøkelser av pasienter me...

 • Intensivsykepleier/rekrutteringsstilling - Intensiv Harstad
  14.05.2020

  Vi trenger nyrekruttering til vår avdeling på intensiv. Vi søker intensivsykepleiere og autoriserte sykepleiere i rekrutteringsstilling til videreutdanning i intensivsykepleie.UNN Harstad er et bærekraftig lokalsykehus med alle akuttfunksjoner. Plan...

 • Sykepleier - Ortopedisk sengepost
  12.05.2020

  Ved enhet for døgnbehandling, Ortopedisk avdeling, har vi ledig 3 faste 100% stillinger for sykepleiere. Tiltredelse etter avtale.  Vi har også ledige vikariater i 100% stilling.

 • Sykepleier - Ortopedisk poliklinikk
  12.05.2020

  Ved ortopedisk poliklinikk har vi ledig fast 100% stilling som sykepleier. Ved eventuell intern omrokkering kan det bli ledig vikariat.Ortopedisk poliklinikk tar imot pasienter som har behov for vurdering og behandling av skader eller sykdommer i b...

 • Barnepleier/helsefagarbeider - Føde-/gynekologisk avdeling Harstad
  12.05.2020

  Føde- og gynekologisk avdeling har ledig 90 % fast stilling. Stillingene er i 2-delt turnus uten nattevakter. Stillingen kan deles.

 • Overlege i kardiologi eller fordøyelsesmedisin
  12.05.2020

  Ledig fast stilling som overlege ved medisinsk avdeling Narvik. Tiltredelse 01.05.20. 

 • Overlege anestesi - Harstad 
  07.05.2020

  Anestesiavdelingen ved UNN Harstad søker etter engasjert og positiv kollega til vikariat som overlege anestesi.UNN Harstad er et bærekraftig lokalsykehus med alle akutt-funksjoner. Planlegging for fremtidens sykehus i Harstad pågår. Sykehuset har en...

 • Psykiatrisk sykepleier med sykepleiefaglig ansvar for alle enheter på Åsgård-området
  06.05.2020

  Psykisk helse- og rusklinikken omfatter UNNs samlede tilbud innenfor psykisk helsevern og rusbehandling for voksne i Ofoten, Sør-Troms, Midt-Troms og Nord-Troms. Klinikken har p.t. ca. 900 stillinger og et nettobudsjett på 666 mill.kr. Klinikke...

 • Rekrutteringsstillinger sykepleier
  04.05.2020

  Rekrutteringsstillinger sykepleier til Generell Intensiv A3, UNN Tromsø:Generell Intensiv er en av de nyeste og mest moderne intensivavdelingene i hele Norge. I vår avdeling overvåker og behandler vi både medisinske og kirurgiske pasienter med svikt...

 • Intensivsykepleier
  03.05.2020

  Intensivsykepleier søkes til Generell Intensiv A3, UNN Tromsø til faste stillinger og vikariater.Generell Intensiv er en av de nyeste og mest moderne avdelingene i hele Norge. I vår avdeling overvåker og behandler vi både medisinske og kirurgiske pa...

 • Overlege i psykiatri
  19.04.2020

  Har du et oppriktig engasjement for å bidra til utvikling av pasientens helsevesen? Er du opptatt av å gjøre en god jobb samtidig som du hele tiden forsøker å forbedre jobben du gjør? Vil du bidra til å virkeliggjøre vår visjon om å gi den beste pas...

 • Overlege ved Voksenpsykiatrisk poliklinikk ved SPHR/DPS Tromsø
  15.04.2020

  Psykisk helse- og rusklinikken omfatter UNNs samlede tilbud innenfor psykisk helsevern og rusbehandling for voksne i Ofoten, Sør-Troms, Midt-Troms og Nord-Troms. Klinikken har p.t. ca. 900 stillinger og et nettobudsjett på 666 mill. kr. Avdeling nor...

 • Vil du jobbe sammen med oss på medisinsk avdeling i sommer?
  14.04.2020

  Sengepostene ved medisinsk avdeling UNN Harstad søker sommervikarer. Vi søker etter sykepleiere, helsefagstudenter, sykepleierstudenter og hjelpepleiere/helsefagarbeidere i perioden 15.06 - 30.08.2020, med mulighet for forlengelse. Det vil...

 • Helsepersonell som ikke jobber i helsesektoren
  02.04.2020

  Ønsker du å bistå i kampen mot koronaviruset?I forbindelse med utbruddet av koronavirus (Covid-19) ønsker Universitetssykehuset i Nord-Norge å komme i kontakt med deg som er helsepersonell og som i dag ikke jobber i helsesektoren. Dette kan vær...

 • Kontorfaglig og drift/teknisk/øvrig personell som ikke jobber i helsesektoren
  02.04.2020

  Ønsker du å bidra i kampen mot koronaviruset?I forbindelse med utbruddet av koronavirus (Covid-19) kan Universitetssykehuset ha behov for deg som kan bli eller er permittert på grunn av nedstenging av private virksomheter. Dette kan være deg so...

 • Overlege ved Senter for psykisk helse og rusbehandling - SPHR/DPS Tromsø
  26.03.2020

  Psykisk helse- og rusklinikken omfatter UNNs samlede tilbud innenfor psykisk helsevern og rusbehandling for voksne i Ofoten, Sør-Troms, Midt-Troms og Nord-Troms. Klinikken har p.t. ca. 900 stillinger og et nettobudsjett på 666 mill. kr. Avdeling nor...

 • Overlege - Lungemedisinsk avdeling
  21.02.2020

  Lungemedisinsk avdeling behandler et bredt spekter av pasienter på universitetssykehusnivå og får ledig overlegestilling fra 1. september 2020. Avdelingen er inndelt i fagområder for utredning av lungesykdommer, behandling av lungekreft og...

 • Kreftavdelingen søker sykepleiere/kreftsykepleiere
  16.01.2020

  Kreftavdelingens sengepost søker sykepleiere/kreftsykepleiere til faste stillinger og vikariater, samt sommervikariater. Noen av vikariatene er av lengre varighet med mulighet for fast ansettelse. Det er mulig å søke redusert stilling...

Fant du det du lette etter?