Ledige stillinger på UNN

Ledige stillinger

Det er resultatene for pasienten som teller. Vi gir den beste behandling.
Vi har ledige stillinger for dyktige og engasjerte leger, sykepleiere, fysioterapeuter, bioingeniører, og alle andre typer helsepersonell. For å støtte dem best mulig trenger vi også dyktige og engasjerte teknikere, økonomer, rådgivere og mange andre faggrupper.

Registr​er din CV​

Vi vil gjerne vite om deg og din kompetanse. Registrer din CV​ og aktivér jobbagenten i vår database. På denne måten vil du få varslinger på e-post når vi lyser ut nye stillinger som treffer dine ønsker.​​​​

Unnta søknaden fra offentlighet

Dersom du ønsker at søknaden og navnet ditt skal være unntatt offentlighet og postjournalen til UNN må du hake av feltet "Unnta min søknad fra offentlighet" når du skriver søknaden i webcruiter.

Arbeidsbetingelser

Arbeidsbetingelser for ansatte i Helse Nord

Velferdstilbud

Som arbeidstaker i UNN har du tilgang til bedriftsidrettslaget, du kan være med i "sykle- og gå-til-jobben"-kampanjer både sommer og vinter, du kan bli med i sangkor, vi har avtaler med treningssentre, og du kan overnatte på en av velferdshyttene våre for en rimelig penge. 

Velferdshytta på Offersøy

Velferdshytta på Offersøy i Lødingen

Booking av velferdshyttene og oversikt over alle velferdstilbudene finner du på intranettet vårt. 

Velferd på intranett

Du kan logge deg inn på intranett hjemmefra via innloggingsportalen til Helse Nord, slik at du blant annet kan bestille hytteovernatting: 

Bo og jobbe i Narvik

Kunne du tenke deg å jobbe hos oss på UNN Narvik, byen i hjertet av Nord-Norge? 

Les mer om å jobbe i Narvik

 


Alle ledige stillinger i UNN:


 • Sykepleier natt - Rehabiliteringsmedisinsk sengepost

  Vi gir tilbud til pasienter fra 18 år som har behov for tidlig og intensiv rehabilitering etter ervervet hjerneskade. Det tilbys også rehabiliterings- og vurderingsopphold til pasienter med MS, nevromuskulære sykdommer, multitraume, amputasjoner og ...

 • Sykepleier - Infeksjonsmedisinsk seksjon

  Infeksjonsmedisinsk seksjon er en del av Medisinsk klinikk. Vi har 18 pasientsenger, hvorav 10 isolat. Vi er organisert etter primærsykepleiemodell og jobber i tredelt turnus.Vi har to faste ledige heltidsstillinger, og ønsker oss nye sykepleie...

 • Revmatolog

  Fast 100% stilling som revmatolog ved Spesialistpoliklinikken, Harstad. Spesialistpoliklinikken er en poliklinikk med flere ulike fagfelt samlet på ett sted. Vi er stadig i utvikling og søker etter deg som kollega. Kan være aktue...

 • Psykologspesialist/psykolog

  Psykisk helse- og rusklinikken omfatter UNNs samlede tilbud innenfor psykisk helsevern og rusbehandling for voksne. Klinikken har p.t. ca. 900 stillinger og et nettobudsjett på 666 mill.kr. Psykiatrisk avdeling er en av fem avdelinger i klinikken og...

 • Sykepleier - Ortopedisk sengepost

  Ved enhet for døgnbehandling, Ortopedisk avdeling, har vi ledig 3 faste 100% stillinger for sykepleiere. Tiltredelse etter avtale.  Vi har også ledige vikariater i 100% stilling.

 • Lege i spesialisering i hjertesykdommer

  Det blir ledig flere faste og midlertidige stillinger som lege i spesialisering  i hjertesykdommer. Vikariatene har varighet 6-12 mnd, med mulighet for forlengelse. Tiltredelse etter nærmere avtale.Vi tilbyr spesialistutdann...

 • Sykepleiere, sykepleierstudenter- Avdeling for urologi, endokrin og plastikkirurgi

  Vi har jevnlig behov for ekstravakter og korte vikariater. Dersom du er interessert i arbeid hos oss kan du registrere din søknad her. Avdeling for urologi, endokrin og plastikkirurgi er en avdeling i Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikken ved UN...

 • Lege i spesialisering i revmatologi

  Avdelingen har ansvaret for utredning, behandling og oppfølging av pasienter med inflammatorisk revmatisk sykdom. Vi har som mål og tilby tjenester av høy internasjonal kvalitet for våre pasienter og brukere innen et fagfelt i stadig utvikling, både...

 • Helsesekretær/sekretær

  Det er ledig en fast stilling som helsesekretær/sekretær ved Lungemedisinsk avdeling, UNN Tromsø. Lungemedisinsk avdeling er en del av Hjerte- og lungeklinikken. Avdelingen består av tre seksjoner; Lunge sengepost, Lunge dagbehandling, poliklin...

 • Psykolog

  Voksenpsykiatrisk poliklinikk (VPP) Tromsø søker etter to engasjerte psykologer til to halv-års engasjementer fra 02.01.20. Arbeidsoppgavene er primært knyttet til poliklinisk arbeid der en møter på mange interessante problemstillinger knyttet ...

 • Seksjonsleder ved Senter for psykisk helse og rusbehandling Tromsø - poliklinikk

  Psykisk helse- og rusklinikken omfatter UNNs samlede tilbud innenfor psykisk helsevern og rusbehandling for voksne i Ofoten, Sør-Troms, Midt-Troms og Nord-Troms. Klinikken har p.t. ca.900 stillinger og et nettobudsjett på 666 mill.kr. Avdeling nord ...

 • Sykepleier/vernepleier

  Søker du nye spennende og lærerike utfordringer? Bli en del av vårt team!Ledig stilling som sykepleier, ev. vernepleier. Tredelt turnus med arbeid tilsvarende hver 3. helg. Psykisk helse- og rusklinikken omfatter UNNs samlede tilbud innenf...

 • Sykepleier/vernepleier

  Søker du nye spennende og lærerike utfordringer? Bli en del av vårt team!Ledig vikariat som sykepleier, ev. vernepleier. Tredelt turnus med hovedsakelig arbeid på natt, arbeid tilsvarende hver 3. helg. Det kan være muligheter for at vikari...

 • Psykolog

  Smerteavdelingen er en tverrfaglig sammensatt avdeling hvor leger, psykologer, sykepleier og fysioterapeuter samarbeider tett om å gi tilbud til pasienter med langvarig eller vanskelig håndterbar smerte. Totalt er vi 15 personer i hel- og deltidssti...

 • Kommunikasjonsrådgiver

  Har du lyst til å være en del av vårt team?Vi søker deg som har erfaring med å jobbe med kommunikasjon, vil trives med forbedringsprosesser, og er vant til et høyt tempo og varierte arbeidsoppgaver. Har du lyst til å være en del av vårt kommunikasjo...

 • Sykepleier

  Er du sykepleier med eller uten erfaring og har lyst til å jobbe med pre- og postoperativ sykepleie til hjerte-, lunge- og karsyke pasienter? Da er du velkommen til å søke jobb hos oss! Hjerte-lunge-karkirurgisk sengepost har 19 senger og et da...

 • Seksjonsleder

  Vil du være med å bidra i videreutviklingen av Barne- og ungdomsklinikken til pasientens helsetjeneste?  Stillingen som seksjonssykepleier i Barne- og ungdomsseksjonen er ledig f.o.m. snarest.Barne- og un...

 • Kontorfagarbeider - Poliklinisk seksjon, Psykisk helse- og rusklinikken

  Senter for psykisk helse og rusbehandling Tromsø er en del av Avdeling nord i Psykisk helse- og rusklinikken ved UNN HF. Senteret har allmennpsykiatrisk lokal- og sentralsykehusansvar for kommunene Tromsø, Storfjord, Balsfjord, Lyngen og Karlsøy. Vi...

 • Ambulansearbeider

  Seksjon 6 har ambulansestasjoner i Narvik, Ballangen, Gratangen og Tysfjord. Tjenestested vil variere mellom disse stasjonene.Tiltredelse snarest. Vi presiserer nødvendigheten av godt oppsatt CV, samt 2 referanser av nyere dato.

 • Helsefagarbeider - Avrusning Tromsø

  Psykisk helse- og rusklinikken omfatter UNNs samlede tilbud innenfor psykisk helsevern og rusbehandling for voksne. Rusavdelingen består av to seksjoner (Narvik og Tromsø) der Russeksjon Tromsø har avdelingene Rusbehandling Restart, Rusbehandling Un...

 • Senterleder - Nevromuskulært kompetansesenter (NMK)

  UNN søker en person som har erfaring fra klinisk arbeid med pasienter med sjeldne sykdommer. Søker må ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner. Det legges vekt på evne og initiativ til å bygge nettverk og skape et godt samarbeidsklima i et tverrfa...

 • Overlege i psykiatri søkes til Senja

  Universitetssykehuset i Nord-Norge søker spesialist innen psykiatri som ønsker å være med på videreutviklingen av Senter for psykisk helse og rusbehandling Silsand.Senteret er en del av Psykisk helse- og rusklinikken ved UNN, lokalisert på Silsand i...

 • Avdelingsjordmor

  Føden i Narvik er en liten avdeling med god stemning, respekt for hverandre, og der vi kommuniserer og samarbeider godt. Vi er en del av Kvinneklinikken ved Universitetssykehuset Nord-Norge og samarbeider tett med fødeavdelingene i Tromsø og Harstad...

 • Psykiatrisk sykepleier/sykepleier, Akuttpost Nord, Psykiatrisk avdeling

  Ønsker du en spennende, krevende og utfordrende jobb der ingen dager er like? Vil du jobbe med psykiatriske pasienter i den mest akutte fase? Hos oss er vi i kontinuerlig utvikling og endring for å møte kravene som stilles til oss, og stillingen vil...

 • Fagutviklingsjordmor

  Ved eventuell internt opprykk vil ordinær jordmorstilling i 3-delt turnus med arbeid minst hver 3. helg bli ledig.

 • Ambulansearbeider

  Fast 100% stilling. Vi presiserer nødvendigheten av godt oppsatt CV, samt 2 referanser av nyere dato .

 • Oppvåkningsseksjonen UNN Tromsø trenger flere intensivsykepleiere/spesialsykepleiere

  Oppvåkningsseksjonen mottar pasienter etter elektiv kirurgi fra alle kirurgiske spesialiteter. Vi tar også imot pasienter fra akuttmottak som trenger overvåkning, f.eks. traumepasienter. Oppvåkningsseksjonen er sentral i katastrofe- og beredskapspla...

 • Overlegestillinger på Røntgenavdelingen UNN HF Tromsø

  Lei av storbyen? Lyst å oppleve nordlyset i januar mens du går på ski hjem fra jobb? Hos får du de samme faglige utfordringene – pluss fjell, fjord og fritid rett utenfor inngangsdøra.Vi har ledig faste overlegestillinger på Røntgenavdelingen i...

 • Psykolog eller lege - BUP Storslett

  Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA) består av følgende seksjoner; Ungdomspsykiatrisk seksjon, Regionalt senter for spiseforstyrrelser og Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk i henholdsvis Tromsø, Harstad, Narvik, Sjøvegan, Silsand og St...

 • Ambulansearbeider

  Vikariat i 100 % stilling.Vi presiserer nødvendigheten av godt oppsatt CV, samt 2 referanser av nyere dato.

 • Lege i spesialisering i fysikalsk og rehabiliteringsmedisin - Rehabiliteringsavdelingen UNN Harstad

  Har du et oppriktig engasjement for å bidra til utvikling av pasientens helsevesen? Er du opptatt av å gjøre en god jobb samtidig som du hele tiden forsøker å forbedre jobben du gjør? Vil du bidra til å virkeliggjøre vår visjonen om å gi den beste p...

 • Overbioingeniør parasittologi

  Mikrobiologisk laboratorium har 45 bioingeniører på fagområdene bakteriologi, virologi og medieproduksjon. Laboratoriedelen er kvalitetssikret og akkreditert etter NA-standard. Avdelingen har totalt ca. 80 ansatte, har landsfunksjoner innen overvåkn...

 • Ambulansetjenesten søker vikarer

  Ambulansetjenesten UNN søker vikarer (ambulanseassistenter).Behovet gjelder i hele UNN-området med totalt 29 lokale ambulansestasjoner, fra Kvænangen i nord til Tysfjord i sør.Ambulansetjenesten UNN vil i løpet av vinteren og våren 2020 arrange...

 • Sykepleier - Nevro-, hud og revmatologisk avdeling

  Ønsker du å jobbe i en avdeling med mye variert virksomhet? Jobbe tverrfaglig for å lage gode behandlingsforløp for pasientene?Da er Nevro-, hud og revmatologisk avdeling den rette avdelingen for deg!Avdelingen er en utmerket plass å starte for å få...

 • Stipendiat

  Det lyses ut 3-årig stilling doktorgradsstipendstilling til forskningsprosjekt med tittel: Rehabilitation needs, service provision and costs in the first year following traumatic injuries: A longitudinal, population-based study. Formålet med prosjek...

 • Hjelpepleier/helsefagarbeider - Nevro-, hud og revmatologisk avdeling

  Ønsker du å jobbe i en avdeling med mye variert virksomhet? Jobbe tverrfaglig for å lage gode behandlingsforløp for pasientene? Da er Nevro-, hud- og revmatologisk avdeling den rette avdelingen for deg! Avdelingen er en utmerket plass å starte på fo...

 • Overlege i rus- og avhengighetsmedisin

  Har du et oppriktig engasjement for å bidra til utvikling av pasientens helsevesen? Er du opptatt av å gjøre en god jobb samtidig som du hele tiden forsøker å forbedre jobben du gjør? Vil du bidra til å virkeliggjøre vår visjon om å gi den beste pas...

 • Hjelpepleier/helsefagarbeider - Nevro-, hud og revmatologisk avdeling

  Ønsker du å jobbe i en avdeling med mye variert virksomhet? Jobbe tverrfaglig for å lage gode behandlingsforløp for pasientene? Da er Nevro-, hud- og revmatologisk avdeling den rette avdelingen for deg! Avdelingen er en utmerket plass å starte på fo...

 • Assistent/logistikkmedarbeider

  Tøyforsyningen er en seksjon underlagt Forsyningsavdelingen. I Tromsø har vi 13 ansatte som har ansvar for utlevering av rene tekstiler til ansatte og pasienter. Vi har et lite internvaskeri som er lokalisert ved Åsgård sykehus. Arbeidstiden er i al...

 • Vikar - medisinsk operatør

   AMK-Tromsø er en sentral med tre hovedfunksjoner: besvarelse av nødtelefon 1-1-3, samt koordinering av ambulanseressurser i lokalt AMK-område luftambulansekoordinering av helikopter i Helse Nord og medisinsk koordinering av ambulanse...

 • Helsesekretær/sekretær

  Medisinsk kontortjeneste ved Rehabiliteringsavdelingen har ledig 2 stillinger som helsesekretær/sekretær. Én er 100% fast stilling og én er 85 % stilling der 50 % av stillingen er fast og 35 % er et vikariat med mulighet for fast ansettelse.Tje...

 • Lege i spesialisering anestesiologi - UNN Harstad. Er du vår nye kollega?

  Anestesiavdelingen ved UNN Harstad søker etter engasjert og positiv kollega til 1 års vikariat som lege i spesialisering i anestesiologi. Ytterligere detaljer vil framkomme i utdanningsplanen.Avdelingen har en høy produksjon og stor bredde. Som lege...

 • Overlege i ortopedisk kirurgi

  Ortopedisk seksjon ved UNN Harstad søker etter engasjert og positiv kollega til fast stilling som overlege i ortopedisk kirurgi.UNN Harstad er et bærekraftig lokalsykehus med alle akutt-funksjoner. Planlegging for fremtidens sykehus i Harstad pågår....


Fant du det du lette etter?
(På grunn av personvernet kan du ikke sende personlig informasjon som din epostadresse, telefonnummer eller personnummer)