Jobb i UNN
Det er resultatene for pasienten som teller. Vi gir den beste behandling.

Ledige stillinger

Vi har ledige stillinger for dyktige og engasjerte leger, sykepleiere, fysioterapeuter, bioingeniører, og alle andre typer helsepersonell. For å støtte dem best mulig trenger vi også dyktige og engasjerte teknikere, økonomer, rådgivere og mange andre faggrupper.

 

Registr​er din CV​

Vi vil gjerne vite om deg og din kompetanse. Registrer din CV​ og aktivér jobbagenten i vår database. På denne måten vil du få varslinger på e-post når vi lyser ut nye stillinger som treffer dine ønsker.​​​​

Unnta søknaden fra offentlighet

Dersom du ønsker at søknaden og navnet ditt skal være unntatt offentlighet og postjournalen til UNN må du hake av feltet "Unnta min søknad fra offentlighet" når du skriver søknaden i webcruiter.

Arbeidsbetingelser

Arbeidsbetingelser for ansatte i Helse Nord

Velferdstilbud

Som arbeidstaker i UNN har du tilgang til bedriftsidrettslaget, du kan være med i "sykle- og gå-til-jobben"-kampanjer både sommer og vinter, du kan bli med i sangkor, vi har avtaler med treningssentre, og du kan overnatte på en av velferdshyttene våre for en rimelig penge. 

Velferdshytta på Offersøy

Velferdshytta på Offersøy i Lødingen

Booking av velferdshyttene og oversikt over alle velferdstilbudene finner du på intranettet vårt. 

Velferd på intranett

Du kan logge deg inn på intranett hjemmefra via innloggingsportalen til Helse Nord, slik at du blant annet kan bestille hytteovernatting: 

Bo og jobbe i Narvik

Kunne du tenke deg å jobbe hos oss på UNN Narvik, byen i hjertet av Nord-Norge? 

Les mer om å jobbe i Narvik

 

Ledige stillinger i UNN

 • Bioingeniør eller tilsvarende laboratorieutdannet - Klinisk patologi
  27.09.2021

  Vikariat fra snarest til høsten 2022, muligens med forlengelse.Klinisk patologi har som hovedoppgave å undersøke vevsprøver og celleprøver ved mistanke om kreft eller andre sykdommer. I tillegg utfører avdelingen omtrent 200 obduksjoner pr. år for å...

 • Ergoterapeut/spesialergoterapeut -  Rehabiliteringsmedisinsk sengepost
  26.09.2021

  Rehabiliteringsmedisinsk sengepost Tromsø har gleden av å tilby følgende stilling:Fast 100% stilling for ergoterapeutRehabiliteringsmedisinsk sengepost Tromsø flyttet i mai 2018 inn i nye moderne lokaler i A-fløya. Vi gir tilbud til pasienter s...

 • Assistent i pleien helg/tilkalling
  26.09.2021

  Rehabiliteringsmedisinsk sengepost Tromsø har gleden av å tilby følgende stilling:2 x 24,5% helgestillinger som assistent/ekstrahjelp i pleiegruppen, arbeid er i utgangspunktet hver tredje helgRehabiliteringsmedisinsk sengepost Tromsø flyttet i...

 • Lege i spesialisering i arbeidsmedisin
  26.09.2021

  For lege i spesialisering i arbeidsmedisin (LIS 3) er det ledig både fast stilling og "gjennomstrømmingsstilling". Dersom interne søkere går inn i stillingen(e), kan det være aktuelt å ansette vikar(er). Vennligst angi i søknaden hva ...

 • Psykolog
  22.09.2021

  Vi har ledig 1 års vikariat i 70% stilling. Oppstart 01.11.21.Psykologen inngår i poliklinikkens tverrfaglige CFS/ME-team som har ansvar for utredning og opplæringstilbud til denne pasientgruppen, samt deltar i annen tverrfaglig utredning. Team...

 • Sykepleier - Rehabiliteringsmedisinsk sengepost UNN Tromsø
  22.09.2021

  Rehabiliteringsmedisinsk sengepost Tromsø flyttet i mai 2018 inn i nye moderne lokaler i A-fløya. Vi gir tilbud til pasienter som har behov for tidlig og intensiv rehabilitering etter ervervet hjerneskade. Det tilbys rehabiliterings- og vurderi...

 • Sykepleier - Ortopedisk/kirurgisk sengepost, Narvik
  22.09.2021

  Vi søker dyktig sykepleiere til ulike stillingsbrøker hos oss ved Ortopedisk/kirurgisk sengepost ved UNN Narvik.Vil du jobbe sammen med oss og ivareta ortopediske og kirurgiske pasienter?   Sengeposten er organisatorisk plassert ...

 • Ambulansearbeider
  22.09.2021

  Fast 100% stilling ved Ambulansetjenesten Evenskjer. Vi presiserer nødvendigheten av godt oppsatt CV, samt 2 referanser av nyere dato.

 • Psykiatrisk sykepleier/sykepleier - Akuttpost nord, Psykiatrisk avdeling
  22.09.2021

  Ønsker du en spennende, krevende og utfordrende jobb der ingen dager er like? Vil du jobbe med psykiatriske pasienter i den mest akutte fase? Hos oss er vi i kontinuerlig utvikling og endring for å møte kravene som stilles til oss, og stillingen vil...

 • Lege i spesialisering i fordøyelsessykdommer - Medisinsk avdeling Harstad
  22.09.2021

  Velkommen til flotte Harstad!Det er ledig vikariat for lege i spesialisering i fordøyelsessykdommer ved Medisinsk avdeling Harstad. Tiltredelse snarest og varighet 9 måneder med mulighet for forlengelse og fast stilling. Universitetss...

 • Operasjonssykepleier
  21.09.2021

  Hjerte-, lunge- og karkirurgisk avdeling har ansvar for hjerte-, lunge- og karkirurgisk behandling til den nordnorske befolkningen. Vi har pasienten i fokus og er opptatt av at pasientene våre får den beste behandlingen i trygge omgivelser.Nå ser vi...

 • Sykepleier - Kirurgisk poliklinikk Narvik
  21.09.2021

  Ledig vikariat som sykepleier i 100 % stilling i 6 måneder. 

 • Helsesekretær/sekretær
  21.09.2021

  Det er ledig fast stilling som helsesekretær/sekretær ved Lungemedisinsk avdeling, UNN Tromsø. Lungemedisinsk avdeling er en del av Hjerte- og lungeklinikken. Avdelingen består av tre seksjoner; Lunge sengepost, Lunge dagbehandling, poliklinikk...

 • Fagutviklingssykepleier - Longyearbyen sykehus
  21.09.2021

  UNN HF Longyearbyen sykehus er en avdeling i Akuttmedisinsk klinikk og er lokalsykehus for ca 2100 mennesker i Longyearbyen, for befolkningen på Svalbard for øvrig, samt i tilstøtende havområder. Driften av sykehuset består i hovedsak av poliklinikk...

 • Overlege/spesialist i kardiologi/gastroenterologi/nefrologi eller lunge
  21.09.2021

  Medisinsk avdeling i Narvik har ledig fast stilling som overlege/spesialist i kardiologi. Andre subspesialiteter innen indremedisin er også aktuelle. Som overlege vil du gå som bakvakt i en tresjikts vaktordning, med LIS 1 og LIS 2 foran. Andre...

 • Lege i spesialisering i øyesykdommer - vikariat
  20.09.2021

  UNN har ledig  vikariat for lege i spesialisering i øyesykdommer. Vikariatet gjelder for perioden 04.10.21 - 04.02.22. Det er mulighet for forlengelse av vikariatet.Øyeseksjonen i NKØØ er en del av NOR-klinikken. Klinikken er lokalisert i Troms...

 • Overlege/spesialist/erfaren LIS i geriatri/indremedisin
  20.09.2021

  Det er i Medisinsk klinikks avdeling BIGH (Avdeling for blodsykdommer, infeksjon, geriatri og hormonsykdommer) ledig et vikariat på 4 måneder som overlege i geriatri, med mulighet for forlengelse. Spesialist i annet indremedisinsk fagområde ell...

 • Sykepleier/helsefagarbeider/assistent
  20.09.2021

  Vi søker oss sykepleierstudenter, helsefagarbeidere og assistenter til helgestillinger med arbeid hver 3. helg. Vurdering av søknader vil skje fortløpende.  

 • Ledig stilling ved forebyggende familieteam
  19.09.2021

  Forebyggende familieteam (FFT) ved Psykisk helse- og rusklinikken har en ledig stilling for sykepleier. FFT er en del av Ruspoliklinikken Tromsø, og er et lavterskeltilbud til gravide og småbarnsfamilier med barn i alderen 0 - 6 år, hvor mor og/elle...

 • Seksjonsleder - Ambulanseområde 1 Nord-Troms
  19.09.2021

  Ambulanseområde 1 omfatter ambulansetjenesten i Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy og Kåfjord. Kontorsted Birtavarre.Seksjonsleder har ansvar for ambulansetjenesten i seksjonen. Seksjonsleder leder et team med medarbeidere der arbeidsoppgaver forde...

 • Lege i spesialisering i barne- og ungdomspsykiatri
  19.09.2021

  Er du en dyktig lege med stort engasjement for barn og unges psykiske helse ? Vi trenger flere leger i spesialisering som trives med travle dager i et aktivt fagmiljø.I Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling har vi fokus på helsefremmende og sammenhe...

 • Sykepleier/vernepleier 
  19.09.2021

  Psykisk helse- og rusklinikken omfatter UNNs samlede tilbud innenfor psykisk helsevern og rusbehandling for voksne.Rusavdelingen består av to seksjoner, Narvik og Tromsø, der Russeksjon Tromsø har avdelingene Rusbehandling Restart, Rusbehandling Ung...

 • Psykolog - ReStart
  19.09.2021

  ReStart er en døgn-/dagenhet i tverrfaglig spesialisert rusbehandling for voksne med avhengighetslidelser, eventuelt tilleggslidelser.Vi har ledig fast 100% stilling for psykolog.

 • Sykepleier/vernepleier - ReStart
  19.09.2021

  Vikariat 6 måneder med mulighet til fast stilling. ReStart er en døgn-/dagenhet i tverrfaglig spesialisert rusbehandling for voksne med avhengighetslidelser, eventuelt tilleggslidelser. 

 • Psykolog/psykologspesialist - Voksenpsykiatrisk poliklinikk
  19.09.2021

  Ved vår poliklinikk for voksne, Senter for psykisk helse og rusbehandling Nord-Troms, Storslett, har vi ledig stilling for psykolog/psykologspesialist i ett års vikariat med mulighet for forlengelse.Poliklinikken har 8 fagstillinger; en psykiatrisk ...

 • Lege i spesialisering i indremedisin
  19.09.2021

  Vi har ledig et vikariat for lege i spesialisering på medisinsk avdeling ved UNN Narvik. Det kan bli aktuelt med to stillinger. Mulighetene for forlengelse kan anses som gode. UNN Narvik er en spennende arbeidsplass med medisinsk 24/7-beredskap...

 • Sykepleier - Fordøyelse- og nyremedisinsk sengepost
  19.09.2021

  Er du klar for nye utfordringer i en indremedisinsk sengepost, med to store spennende fagfelt innenfor gastro- og nyremedisin? Vi har ledig fast 100 % stilling. Vi er en sengepost som drifter 14 sengeplasser fordelt på våre to indremedisinske område...

 • Sykepleier/vernepleier - Akuttpost sør
  19.09.2021

  Ønsker du en spennende, krevende og utfordrende jobb der ingen dager er like? Vil du jobbe med psykiatriske pasienter i den mest akutte fase?  Hos oss er vi i kontinuerlig utvikling og endring for å møte kravene som stilles til oss, og sti...

 • Psykolog - Fysikalsk medisinsk poliklinikk
  19.09.2021

  Vil du jobbe i vår tverrfaglige poliklinikk og bidra i oppbyggingen av vår nye regionale senfølgeklinikk for pasienter med følgetilstander etter covid-19, med spennende følgeforskning? Vi tilbyr et 2 års engasjement i 100% stilling.Fysikalsk me...

 • Fysioterapeut - Fysikalsk medisinsk poliklinikk
  19.09.2021

  Vil du jobbe i vår tverrfaglige poliklinikk og bidra i oppbyggingen av vår nye regionale senfølgeklinikk for pasienter med følgetilstander etter covid-19, med spennende følgeforskning? Vi tilbyr et 2 års engasjement i 100% stilling.Fysikalsk me...

 • Helgestilling for helse- og sosialfag
  16.09.2021

  Senter for psykisk helse og rusbehandling Ofoten, Døgnenhet, har ledig helgestilling 25%. Vi søker etter deg som ønsker utvikling i fagfeltet psykiatri, er engasjert og brenner for miljøterapi. Dette er en unik mulighet for deg som har ledige helger...

 • Psykiatrisk sykepleier/psykolog/klinisk sosionom - VPP Storsteinnes
  16.09.2021

  Vi søker behandlere med helsefaglig bakgrunn som har god faglig kompetanse og erfaring som psykiatrisk sykepleier/psykolog/klinisk sosionom til Voksenpsykiatrisk poliklinikk Storsteinnes i 100% stilling;vikariat for perioden 01.09.21 - 07.02.22engas...

 • Fagbioingeniør - trombocyttimmunologi
  16.09.2021

  Ledig ett års vikariat i stilling som fagbioingeniør ved trombocyttlaboratoriet, Laboratoriemedisin. Laboratoriet er en del av Nasjonal behandlingstjeneste for avansert trombocyttimmunologi. Ved laboratoriet utføres analyser med immunologiske, ...

 • Sykepleier/vernepleier - SPHRO, Døgnenhet Narvik
  16.09.2021

  Sykepleier/vernepleier søkes til spennende jobb ved Senter for psykisk helse og rusbehandling Ofoten, Døgnenhet. Vi søker etter sykepleier/vernepleier som ønsker utvikling i fagfeltet psykiatri, er engasjert og brenner for miljøterapi. Stilling...

 • Helsesekretær - Kreftavdelinga
  15.09.2021

  Ved Kreftavdelinga i Tromsø  er det ledig 1 års vikariat som helsesekretær/kontorfagarbeider med mulighet for forlengelse eller fast stilling. Oppstart etter avtale.Kreftavdelinga er en del av Klinikk for kirurgi, kreft og kvinnehelse (K3K). Vi...

 • Operasjonssykepleier - Ortopedisk poliklinikk
  15.09.2021

  I Ortopedisk poliklinikk har vi ledig fast 100% stilling, som operasjonssykepleier. Vi søker en engasjert og stabil operasjonssykepleier. Tiltredelse etter avtale.Vi har to polikliniske operasjonsstuer, hvor det utføres håndkirurgiske, plastikkirurg...

 • Renholder - Harstad
  15.09.2021

  Fast 100% stilling.

 • Sykepleier til Intensivavdelingen
  15.09.2021

  Offentlig godkjente sykepleiere søkes til Intensivavdelingen, UNN Tromsø.I intensivavdelingen overvåker og behandler vi både medisinske og kirurgiske pasienter med svikt i ett eller flere organ og som har behov for organstøttende behandling. Vi har ...

 • Sykepleier/vernepleier 
  14.09.2021

  Vi søker dyktig og engasjert sykepleier/vernepleier til Rusbehandling ung i 100 % fast stilling med 3-delt turnus. Arbeid hver 5. helg. Avdeling for rusbehandling består av 2 seksjoner: Russeksjon Tromsø med Avrusing, Rusbehandling ReSt...

 • Psykiater - Senter for psykisk helse- og rusbehandling, Narvik
  14.09.2021

  Er du spesialist i psykiatri og ønsker en spennende jobb med mange utviklingsmuligheter? Vi ønsker oss faglig dyktige overleger til Senter for psykisk helse- og rusbehandling Ofoten (SPHR Ofoten). SPHR Ofoten er en del av Universitetssykehuset ...

 • Innovasjonsrådgiver i regional innovasjonsstøttefunksjon
  14.09.2021

  UNN har nylig opprettet et stabssenter for E-helse, innovasjon og samhandling. Senteret skal utvikle UNNs støtte- og pådriverfunksjoner for tjenesteinnovasjon og utvikling.Vi søker en kompetent og engasjert kollega som kan bidra til å styrke innovas...

 • Sykepleier - Fordøyelse- og nyremedisinsk sengepost
  14.09.2021

  Vil du bli vår nye kollega?Fordøyelse og nyremedisinsk sengepost søker sykepleiere til vikariat. Vi er en sengepost som drifter 14 sengeplasser fordelt på våre to indremedisinske områder. Som sykepleier hos oss vil du møte pasienter med mange u...

 • Helsesekretær/forskningssekretær
  14.09.2021

  Ønsker du å jobbe med forskningsadministrative oppgaver i tillegg til jobben som helsesekretær? Er du serviceinnstilt, systematisk, har stor arbeidskapasitet og et ønske om å bidra? Da kan dette være jobben for deg! Medisinsk kontortjeneste ved Nevr...

 • Lege i spesialisering i infeksjonssykdommer
  14.09.2021

  Avdeling for blodsykdommer, infeksjonsmedisin, geriatri og hormonsykdommer (BIGH) har ledig 1 års vikariat som lege i spesialisering i infeksjonssykdommer ved Infeksjonsmedisinsk seksjon. Avdelingen er en del av Medisinsk klinikk. Det er mulighet fo...

 • Helsefagarbeider/hjelpepleier
  13.09.2021

  Vi søker dyktige og engasjerte helsefagarbeider/hjelpepleier/omsorgsarbeider/helsefagstudent til Rusbehandling ung til en fast 33,3 % stilling, samt en fast stilling i 50%. Arbeidstid i til enhver tids gjeldende arbeidsplan, for tiden hovedsakelig p...

 • Foretakscontroller
  13.09.2021

  Foretakscontroller har en sentral rolle som tilrettelegger og pådriver i arbeidet med å nå strategiske målsettinger i UNN. I tillegg har foretakscontroller en viktig funksjon i arbeidet med å kontinuerlig videreutvikle og styrke virksomhetsstyringss...

 • Sykepleier/vernepleier
  13.09.2021

  Vi søker dyktig og engasjert sykepleier/vernepleier til Rusbehandling ung i 100% fast stilling. Avdeling for rusbehandling består av 2 seksjoner: Russeksjon Tromsø med Avrusing, Rusbehandling ReStart, Rusbehandling ung (tidligere Færingen) ...

 • Sykepleier/vernepleier 
  13.09.2021

  Vi søker dyktig og engasjert sykepleier/vernepleier til Rusbehandling ung i 85% fast stilling med 3-delt turnus. Avdeling for rusbehandling består av 2 seksjoner: Russeksjon Tromsø med Avrusing, Rusbehandling ReStart, Rusbehandling ung ...

 • Lege i spesialisering i generell kirurgi
  13.09.2021

  Kirurgisk avdeling, UNN Harstad, vil i løpet av desember 2021 få ledig vikariat for lege i spesialisering i generell kirurgi. Vikariatet har ett års varighet med mulighet for forlengelse.Les mer om utdanningsløpet for generell kirurgi ved UNN under ...

 • Lege i spesialisering i psykiatri
  13.09.2021

  Har du et oppriktig engasjement for å bidra til utvikling av pasientens helsevesen? Er du opptatt av å gjøre en god jobb samtidig som du hele tiden forsøker å forbedre jobben du gjør? Vil du bidra til å virkeliggjøre vår visjon om å gi den beste pas...

 • Psykologspesialist/psykolog - Voksenpsykiatrisk poliklinikk Sør-Troms
  13.09.2021

  Er du en utviklingsorientert psykologspesialist/psykolog med god evne til å etablere relasjoner? Er du i tillegg psykologfaglig reflektert og har god faglig kompetanse? Ønsker du å jobbe sammen med mange flotte kollegaer i et utviklende fagmilj...

 • Psykologspesialist/psykolog ved rusteam Voksenpsykiatrisk poliklinikk Sør-Troms
  13.09.2021

  Er du psykologspesialist/psykolog med god evne til å etablere relasjoner? Er du i tillegg interessert i fagfeltet innenfor rus og avhengighet? Ønsker du å jobbe sammen med et engasjert og faglig dyktig tverrfaglig rusteam?Vi er et veletablert r...

 • Hjelpepleier/helsefagarbeider - Ortopedisk avdeling
  12.09.2021

  Ortopedisk døgnenhet har to ledige stillinger. En fast og et engasjement, begge 100 % stilling. Arbeid i tre-delt turnus.

 • Lege i spesialisering i generell kirurgi
  12.09.2021

  Det er ledig vikariat for lege i spesialisering i generell kirurgi ved Gastrokirurgisk avdeling. Har du et oppriktig engasjement for å bidra til utvikling av pasientens helsevesen? Er du opptatt av å gjøre en god jobb samtidig som du hele tiden...

 • Sykepleier - Slagenheten
  12.09.2021

  Velkommen til Slagenheten! Slagenheten er en sengepost med 10 pasientsenger. Vi hører til Nevrologisk, hud og revmatologisk avdeling. På Slagenheten tar vi imot alle pasienter som kommer inn med hjerneslag og gir akuttbehandling,...

 • Sykepleier - Gastrokirurgisk sengepost
  12.09.2021

  100% stilling som sykepleier ved Gastrokirurgisk sengepost ledig fra høsten 2021.Stillingen er 3-delt turnus med jobb hver 3. helg.Gastrokirurgisk avdeling er en utmerket plass å starte for å få en bred kompetanse innen et spennende fagfelt. Av...

 • Ambulansetjenesten søker vikarer
  12.09.2021

  Ambulansetjenesten UNN søker vikarer (ambulanseassistenter).Behovet gjelder i hele UNN-området med totalt 29 lokale ambulansestasjoner, fra Kvænangen i nord til Tysfjord i sør.Ambulansetjenesten UNN vil i løpet av vinteren og våren 2022 arrange...

 • Intensivsykepleier
  12.09.2021

  Er du intensivsykepleier og går med et ønske om nye utfordringer, og muligheten til å lære mer?Vi søker nå etter intensivsykepleiere som ønsker å bidra til faglig utvikling, i et tidvis hektisk arbeidsmiljø. Vi ønsker deg som trives med høyt arbeids...

 • Sykepleier/vernepleier/sosionom- Senter for psykisk helse og rusbehandling Ofoten
  08.09.2021

  Er du sykepleier/vernepleier/sosionom og ønsker en spennende jobb med mange utviklingsmuligheter? Vi ønsker oss en faglig dyktig sykepleier/vernepleier/sosionom til Senter for psykisk helse- og rusbehandling Ofoten (SPHR Ofoten). SPHR Ofoten er...

 • Psykolog/psykologspesialist - Senter for psykisk helse og rusbehandling Ofoten
  08.09.2021

  Er du psykolog/psykologspesialist og ønsker en spennende jobb med mange utviklingsmuligheter? Vi ønsker oss en faglig dyktig psykolog til Senter for psykisk helse- og rusbehandling Ofoten (SPHR Ofoten). SPHR Ofoten er en del av Universitetssyke...

 • Driftstekniker/fagarbeider
  06.09.2021

  Maskinseksjonen er en del av Teknisk drift ved Univeristetssykehuset Nord-Norge HF ( UNN). Vi utfører drift og vedlikehold på VVS- og maskinanleggene.  Vi samarbeider tett med andre seksjoner på Teknisk drift som Elektro- og Bygg...

 • Konsulent/rådgiver- spesialistutdanning av leger 
  06.09.2021

  Spesialisthelsetjenesten trenger mer enn gode sykepleiere og leger!Universitetssykehuset Nord-Norge HF har et regionalt ansvar for spesialistutdanning av leger. Dette ivaretas gjennom Regionalt utdanningssenter for leger i spesialisering (...

 • Lege i spesialisering radiologi
  05.09.2021

  Vi har ledig 4 faste stillinger for lege i spesialisering i radiologi ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF, Tromsø. Tiltredelse snarest, eller etter avtale. Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) er et stort sykehus i norsk målestokk. Vi ha...

 • Stipendiatstilling innenfor e-Helse
  05.09.2021

  Nasjonalt senter for e-helseforskning (NSE) søker etter PhD-stipendiat innenfor e-Helse. Stipendiaten vil være en del av en engasjert forskningsgruppe ved NSE og en del av prosjektet «WARIFA – Watching the risk factors: Artificial Intelligence (AI) ...

 • Overlegestillinger på Røntgenavdelingen UNN Tromsø
  05.09.2021

  Lei av storbyen? Lyst å oppleve nordlyset i januar mens du går på ski hjem fra jobb? Hos får du de samme faglige utfordringene – pluss fjell, fjord og fritid rett utenfor inngangsdøra.Vi har ledig 2 faste overlegestillinger ved seksjon for abdo...

 • Enhetsleder - Renhold UNN Åsgård
  05.09.2021

  Renholdsseksjonen ved UNN Tromsø søker enhetsleder for renhold.Seksjonen ivaretar renholdstjenester for UNN Tromsø, UNN Harstad og UNN Narvik med videre tjeneste til øvrige bygninger/institusjoner tilknyttet UNN i Tromsø. Seksjonene skal på en effek...

 • Sykepleier - Nevro-, hud og revmatologisk avdeling
  01.09.2021

  Ønsker du å jobbe i en avdeling med mye variert virksomhet? Jobbe tverrfaglig for å lage gode behandlingsforløp for pasientene?Da er Nevro-, hud og revmatologisk avdeling den rette avdelingen for deg!Avdelingen er en utmerket plass å starte for å få...

 • Vikariat som overlege i ortopedisk kirurgi - barneortopedi
  31.08.2021

  Har du et oppriktig engasjement for å bidra til utvikling av pasientens helsevesen? Er du opptatt av å gjøre en god jobb samtidig som du hele tiden forsøker å forbedre jobben du gjør? Vil du bidra til å virkeliggjøre vår visjon om å gi den beste pas...

 • Sykepleiere/kreftsykepleiere - Nevrokirurgi, ØNH og øye
  31.08.2021

  Vi søker dyktige og engasjerte sykepleiere til flere lengre vikariater med mulighet for fast ansettelse ved vår sengepost.Nevrokirurgi, ØNH og øye er sammenslått til en sengepost, NKØØ. Sengeposten har 27 senger, inkludert 4 nevrokirurgiske overvåki...

 • Kokk med fagbrev - Russeksjon Narvik
  18.08.2021

  UNN Matforsyning Narvik har ledig stilling som kokk med fagbrev i fast 100 % fast stilling ved Russeksjonen Narvik, Håkvik. Kjøkkenet betjener også avdelingskjøkkenet ved Psykiatrisk Senter i Håkvik. Kjøkkenet har fire hovedmåltider, og i tillegg le...

 • Lege i spesialisering i psykiatri - Voksenpsykiatrisk poliklinikk, Storslett
  10.08.2021

  Storslett er regionsenter for Nord-Troms med variert næringsliv og en rekke servicefunksjoner. Flyplassen ligger 5 minutter unna sentrum. Kommunen er bl.a. kjent for tre-stammers møte mellom kvensk, samisk og norsk kultur. Her er storslått natur med...

 • Overlege i psykiatri
  10.08.2021

  Har du et oppriktig engasjement for å bidra til utvikling av pasientens helsevesen? Er du opptatt av å gjøre en god jobb samtidig som du hele tiden forsøker å forbedre jobben du gjør? Vil du bidra til å virkeliggjøre vår visjon om å gi den beste pas...

 • Overlege ved Døgnseksjonen ved SPHR/DPS Tromsø
  05.07.2021

  Psykisk helse- og rusklinikken omfatter UNNs samlede tilbud innenfor psykisk helsevern og rusbehandling for voksne i Ofoten, Sør-Troms, Midt-Troms og Nord-Troms. Klinikken har p.t. ca. 900 stillinger og et nettobudsjett på 666 mill. kr. Avdeling nor...

 • Overlege ved Ambulant akutteam ved SPHR/DPS Tromsø
  05.07.2021

  Psykisk helse- og rusklinikken omfatter UNNs samlede tilbud innenfor psykisk helsevern og rusbehandling for voksne i Ofoten, Sør-Troms, Midt-Troms og Nord-Troms. Klinikken har p.t. ca. 900 stillinger og et nettobudsjett på 666 mill. kr. Avdeling nor...

 • Overlege ved FACT Tromsø
  05.07.2021

  Flexible Assertive Community Treatment  (FACT) Tromsø er et samarbeidsprosjekt mellom Tromsø kommune og Senter for psykisk helse og rusbehandling i Avdeling nord ved Psykisk helse- og rusklinikken i UNN. Teamet skal driftes i samarbeid mel...

 • Kreftavdelingen søker sykepleiere/kreftsykepleiere
  04.07.2021

  Kreftavdelingens sengepost søker sykepleiere/kreftsykepleiere til faste stillinger og vikariater. Noen av vikariatene er av lengre varighet med mulighet for fast ansettelse. Det er mulig å søke redusert stillingsbrøk.Kreftavdelingen e...

 • Overlege psykiatri
  08.03.2021

   Har du lyst på en variert og hektisk arbeidshverdag med særdeles trivelige kollegaer? Ønsker du å bidra inn i utviklingsarbeid av døgnenheten med fokus på pasienten? Da må du komme til oss i Harstad. På døgnenheten jobber vi tverrfaglig i et v...

Fant du det du lette etter?