Ledige stillinger på UNN

Ledige stillinger

Det er resultatene for pasienten som teller. Vi gir den beste behandling.

Vi har ledige stillinger for dyktige og engasjerte leger, sykepleiere, fysioterapeuter, bioingeniører, og alle andre typer helsepersonell. For å støtte dem best mulig trenger vi også dyktige og engasjerte teknikere, økonomer, rådgivere og mange andre faggrupper. Medarbeidere med rett kompetanse er UNNs viktigste ressurs.

Vi har svært gode muligheter for både faglig og personlig utvikling. Hos oss kan du spesialisere deg og ta videreutdanning i samarbeid med UiT Norges arktiske universitet, eller hos andre samarbeidspartnere.

Registr​er din CV​

Vi vil gjerne vite om deg og din kompetanse. Registrer din CV​ og aktivér jobbagenten i vår database. På denne måten vil du få varslinger på e-post når vi lyser ut nye stillinger som treffer dine ønsker.​​​​

Unnta søknaden fra offentlighet

Dersom du ønsker at søknaden og navnet ditt skal være unntatt offentlighet og postjournalen til UNN må du hake av feltet "Unnta min søknad fra offentlighet" når du skriver søknaden i webcruiter.

Bo og jobbe i Narvik

Kunne du tenke deg å jobbe hos oss på UNN Narvik, byen i hjertet av Nord-Norge? 

Les mer om å jobbe i Narvik

 


Alle ledige stillinger i UNN:


 • Sykepleier - Rehabiliteringsmedisinsk sengepost UNN Tromsø

  Vi gir tilbud til pasienter fra 18 år som har behov for tidlig og intensiv rehabilitering etter ervervet hjerneskade. Det tilbys også rehabiliterings- og vurderingsopphold til pasienter med MS, nevromuskulære sykdommer, multitraume, amputasjoner og ...

 • Lege i spesialisering

  Har du et oppriktig engasjement for å bidra til utvikling av pasientens helsevesen? Er du opptatt av å gjøre en god jobb samtidig som du hele tiden forsøker å forbedre jobben du gjør? Vil du bidra til å virkeliggjøre vår visjonen om å gi den beste p...

 • Enhetsleder - Poliklinikk og ambulant rehabilitering

  Fysikalsk og rehabiliteringsmedisinsk seksjon er del av rehabiliteringsavdelingen og Nevro-Orto-Rehabiliteringsklinikken. Seksjonen består per i dag av tre enheter, en i Narvik og to i Tromsø. Vi leter nå etter enhetsleder for vår fysikalsk medisi...

 • Fysioterapeut - Fysioterapiseksjonen, Tromsø

  Vi har ledig et vikariat i 100% stilling knyttet til Nevrologisk avdeling. Intern omrokkering kan også være aktuelt. Vikariatet er ledig i perioden 22.04. - 23.08.2019.

 • Spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering - Fysikalsk- og rehabiliteringsmedisin, Tromsø

  Fysikalsk medisin og rehabilitering i UNN Tromsø består av to seksjoner med både regionale og lokalsykehusoppgaver: HelseIArbeid-senter (HIA) og seksjon for fysikalsk og rehabiliteringsmedisin. Den siste leverer legetjenester til begge seksjoner og ...

 • Øyelege

  Ved Spesialistpoliklinikken UNN Harstad har vi ledig fast 100% stilling som overlege/spesialist i øyesykdommer. Spesialistpoliklinikken er satt sammen av fagene øye, hud, nevrologi, revmatologi og øre-nese-hals. Ved øyepoliklinikken har vi i dag ans...

 • Assistent - Øye operasjon

  Øye operasjon UNN Tromsø er en selvstendig enhet med to operasjonsstuer og 8 ansatte. Enheten er administrativt underlagt Nevrokirurgi/Øye/ØNH-avdeling, NKØØ. Vi søker en engasjert og dyktig assistent som kan jobbe dagtid som tilkallingsvikar. T...

 • Overlege øre-nese-halssykdommer - Spesialistpoliklinikken Harstad

  Hva med: * Levelige boligpriser * Minimalt med bilkøer * 10 minutter til havet * Fantastiske turområder rett utenfor døra * Alt du trenger innenfor kultur og shopping Vi byr på en region med uforglemmelige naturopplevelser, særdeles trygge oppvek...

 • Sykepleier - Ortopedisk avdeling, Harstad

  Ortopedisk seksjon ved UNN Harstad søker dyktige sykepleiere. Vi søker etter deg som er omsorgsfull og omgjengelig, og som liker å jobbe i team, men også kan jobbe selvstendig. Du må kunne jobbe under press og raske endringer.

 • Audiograf - Høresentralen

  Ved Høresentralen, UNN Tromsø, er det ledig fast stilling for audiograf fra 01.04.19. Det er 5 audiografer, 1 audiofysiker og 1 audiopedagog ved UNN Tromsø. Audiografenes primære oppgave er vanlige hørselsutredninger og høreapparatvirksomhet. Vi ...

 • Sykepleiere - Ferievikar Fordøyelse og nyremedisinsk sengepost

  Vi på Fordøyelse og nyremedisinsk sengepost ønsker oss ferievikarer for sommeren 2019. Perioden vi søker deg er for juni, juli og august, med mulighet for fast stilling/forlengelse. Vi er en sengepost med to store spennende fagfelt innenfor gastro-...

 • Læreplasser i helsearbeiderfaget

  Universitetssykehuset i Nord-Norge HF (UNN) lyser ut læreplasser i helsearbeiderfaget i Harstad, Narvik og Tromsø. Spesifiser i søknaden HVOR du søker læreplass, samt hvilken praksis - og eventuell yrkeserfaring du har fra tidligere. Legg ved attest...

 • Ferievikar - Infeksjonsmedisinsk sengepost

  Vi ønsker oss ferievikarer for sommeren 2019 på Infeksjonsmedisinsk sengepost. Ferieperioden strekker seg over juni, juli og august, hovedsakelig ukene 26-34. Infeksjonsmedisinsk seksjon er en del av Medisinsk klinikk. Vi har 18 pasientsenger, hv...

 • Overlege, indremedisin, UNN Harstad

  Velkommen til flotte Nord-Norge! Ved Medisinsk avdeling, UNN Harstad, er det ledig to faste stillinger som overlege i indremedisin. Vi er primært ute etter overleger med subspesialitet innen gastroenterologi, kardiologi og nefrologi, men andre su...

 • Overlege i indremedisin med sidespesialitet

  Medisinsk avdeling ved UNN Narvik utvider sin stab til 8 overleger, og har derfor 2 ledige stillinger som overlege i indremedisin. Litt om oss som avdeling Avdelingen har per tiden 6 overleger (sidespesialiteter i kardiologi, geriatri, gastroentero...

 • Transportkoordinator - Pasientreiser

  Vil du delta i utviklingen av et spennende fagfelt innenfor pasientreiser ved UNN? Da kan denne stillingen være noe for deg. Pasientreiser jobber i det daglige etter Lean-metodikk med kontinuerlig forbedring av arbeidsprosesser i alle ledd. Vi ha...

 • Avdelingsleder - Rehabiliteringsavdelingen

  Rehabiliteringsavdelingen er en stor og kompleks avdeling med rundt 260 ansatte og virksomhet ved UNN Narvik, Harstad og Tromsø. Avdelingen har to døgnenheter med til sammen 25 senger og flere poliklinikker i tillegg til ambulante rehabiliteringstea...

 • Konsulent - Eiendomsavdelingen

  Vi søker etter en person som kan styrke vår eiendomsavdeling. Vi er en forholdsvis liten avdeling med stort ansvar. Vi forvalter over 300.000 kvm med bygningsmasse, som består av alt fra ambulansestasjoner, boliger for ansatte til sykehusbygg. Perso...

 • Fysioterapeut/spesialfysioterapeut - HelseIArbeid-senter UNN Tromsø

  HelseIArbeid er en ny satsning i UNN HF i tett samarbeid med NAV. Senteret innehar solid kompetanse på psykiske helseplager og muskel-/skjelettrelaterte tilstander. Fra februar 2019 er også NAV-personell tilstede i senteret. Faggrupper består av leg...

 • Kostvert - Matforsyning Breivika

  Kostverten er kjøkkenets representant ute på avdelingskafeene. Arbeidet består av daglig drift av avdelingskjøkken, matservering, renhold og varebestilling. 1 stilling 100 % 1 Stilling 50 % Ved interne omrokeringer vil det bli ledig andre stilli...

 • Helsesekretær/kontormedarbeider - Ferie-/tilkallingsvikar

  Vi trenger ferievikar sommeren 2019 på Nevro-, hud- og revmatologisk avdeling. Ferieperioden strekker seg over juni, juli og august, hovedsakelig ukene 26 - 34. Vi trenger også tilkallingsvikarer. Arbeidssted vil være avdelingens poliklinikker.

 • Helsesekretær med kontorlederfunksjon - SPHR Sør-Troms

  Senter for psykisk helse og rusbehandling Sør-Troms er en seksjon i Avdeling sør, Psykisk helse og rusklinikken. SPHR består av tre enheter: døgnenheten, voksenpsykiatrisk poliklinikk og ambulant akutteam. Som ledd i vedtatt organisering av kontortj...

 • Overlege i psykiatri - Voksenpsykiatrisk poliklinikk, Silsand

  Universitetssykehuset i Nord-Norge søker spesialist innen psykiatri som ønsker å være med på videreutviklingen av Senter for psykisk helse og rusbehandling Silsand. Senteret er en del av Psykisk helse- og rusklinikken ved UNN, lokalisert på Silsand...

 • Lege i spesialisering i psykiatri - Voksenpsykiatrisk poliklinikk, Storslett

  Har du oppriktig engasjement for å bidra til utvikling av pasientens helsevesen? Er du opptatt av å gjøre en god jobb samtidig som du hele tiden forsøker å forbedre jobben du gjør? Vil du bidra til å virkeliggjøre vår visjon om å gi den beste pasien...

 • Psykiatrisk sykepleier/sykepleier/vernepleier - Døgn 2, Senter for psykisk helse og rusbehandling Tromsø

  Senter for psykisk helse og rusbehandling Tromsø er del av Avdeling nord i Psykisk helse- og rusklinikken. Senteret har allmennpsykiatrisk lokalsykehus-/DPS-ansvar for kommunene Tromsø, Storfjord, Balsfjord, Lyngen og Karlsøy. Virksomheten er organi...

 • Helsefagarbeider/hjelpepleier - Døgn 2, Senter for psykisk helse og rusbehandling Tromsø

  Senter for psykisk helse og rusbehandling Tromsø er en del av Avdeling nord i Psykisk helse og rusklinikken ved UNN. Senteret har en allmenpsykiatrisk lokalsykehus-/DPS-funksjon for kommunene Tromsø, Storfjord, Balsfjord, Lyngen og Karlsøy. Virksomh...

 • Psykologspesialist/psykolog i døgnenhet - Senter for psykisk helse og rusbehandling Ofoten

  Vi søker etter psykologspesialist/psykolog i 100% stilling med primært kliniske arbeidsoppgaver. Arbeidsplassen er lokalisert i Håkvik på Ankenesstrand omtrent 12 kilometer sør for Narvik sentrum i påvente av at nye Narvik Sykehus bygges. Vi gir t...

 • Rådgivere i pasientforløpsarbeid

  Kvalitetsavdelingen er del av Kvalitets- og utviklingssenteret i UNN. Kvalitetsavdelingen har en særskilt støttefunksjon overfor klinikkene i kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeidet. UNN har siden 2008 drevet med en omfattende, systematisk satsing...

 • Ferievikarer 2019 - Sykepleier/medisinerstudent/psykologstudent/helsefagstudent

  Ønsker du å få erfaring fra psykiatri, bidra positivt til medmenneskers psykiske helse og utgjøre en forskjell i hverdagen? Vi søker sommervikarer til vår enhet. Hos oss vil du få allsidig erfaring fra arbeid innenfor psykisk helsevern. Vi har fok...

 • Lege i spesialisering - VPP Silsand

  UNN har ledig stilling for lege i spesialisering voksenpsykiatri. Stillingen er knyttet til Senter for psykisk helse- og rus Midt-Troms i Avdeling Sør. Vi tilhører Psykisk helse- og rusklinikken, og spesialistutdanningen vil foregå innenfor rammene ...

 • Psykolog/psykologspesialist - Voksenpsykiatrisk poliklinikk Sjøvegan

  Vi søker en utviklingsorientert og kunnskapsrik psykologspesialist/psykolog som ønsker å bidra til videreutvikling av poliklinikkens tjenester. Senter for Psykisk helse Midt-Troms, lokalisert på Silsand i Lenvik kommune og Sjøvegan i Salangen kommu...

 • Ferievikarer - Sikkerhetspsykiatrisk seksjon

  Psykisk helse- og rusklinikken omfatter UNNs samlede tilbud innen psykisk helse og rusbehandling. Psykiatrisk avdeling er en av 5 avdelinger i klinikken og består av alderspsykiatri, akuttpsykiatri og sikkerhetspsykiatri. Sikkerhetsseksjonen bestå...

 • Sykepleier - Sikkerhetspsykiatri døgn

  Psykisk helse og rusklinikken omfatter UNNs samlede tilbud innen psykisk helse og rusbehandling. Psykiatrisk avdeling er en av 5 avdelinger i klinikken og består av Alderspsykiatri, Akuttpsykiatri og Sikkerhetspsykiatri. Sikkerhetspsykiatrisk seksj...

 • Sykepleiere/vernepleiere - Avrusning Tromsø, Rusavdelingen

  Søker du nye spennende utfordringer? Bli en del av vårt team! • 2 x 100 % stilling som sykepleier/vernepleier, tredelt turnus, arbeid tilsvarende hver 3. helg • 100% stilling som sykepleier/vernepleier, hovedsakelig på natt, arbeid tilsvarende hve...

 • Miljøterapeut - Færingen

  Vi søker dyktig og engasjert miljøterapeut, sosionom eller vernepleier til Rusbehandling ung i 100% fast stilling. Avdeling for rusbehandling består av 2 seksjoner: • Russeksjon Tromsø med Avrusing, Rusbehandling ReStart, Rusbehandling ung (tidlige...

 • Sykepleiere/vernepleiere - 50 % natt - Avrusning Tromsø, Rusavdelingen

  Søker du nye spennende utfordringer? Bli en del av vårt team! • 2 x 50% stilling som sykepleier/vernepleier, hovedsakelig på natt, arbeid tilsvarende hver 3. helg Psykisk helse- og rusklinikken omfatter UNNs samlede tilbud innenfor psykisk helsev...

 • Helsesekretær - Psykiatrisk avdeling

  Psykisk helse- og rusklinikken omfatter UNNs samlede tilbud innenfor psykisk helsevern og rusbehandling for voksne. Ved Psykiatrisk avdeling har vi ledig fast 100% stilling som helsesekretær. Psykiatrisk avdeling består av seksjonene Sikkerhetspsy...

 • Forløpskoordinator for pakkeforløp, Senter for psykisk helse og rusbehandling Tromsø, Avdeling nord

  Senter for psykisk helse og rusbehandling Tromsø, er del av Avdeling nord i Psykisk helse- og rusklinikken. Senteret har en lokalsykehusfunksjon knyttet til et allmenpsykiatrisk- og rusbehandlingstilbud for kommunene Tromsø, Storfjord, Balsfjord, Ly...

 • Psykolog/psykologspesialist - vikariat ved Psykose- og rusenheten (PRE)

  Psykisk helse- og rusklinikken omfatter UNNs samlede tilbud innenfor psykisk helsevern og rusbehandling for voksne. Psykiatrisk avdeling består av seksjonene Sikkerhetspsykiatrisk seksjon, Alderspsykiatrisk seksjon og Akuttpsykiatrisk seksjon. Ved...

 • Fagutvikler - Sikkerhetspsykiatrisk seksjon

  Psykisk helse og rusklinikken omfatter UNNs samlede tilbud innen psykisk helse og rusbehandling. Psykiatrisk avdeling er en av 5 avdelinger i klinikken og består av Alderspsykiatri, Akuttpsykiatri og Sikkerhetspsykiatri. Sikkerhetspsykiatrisk sek...

 • Psykiatrisk sykepleier - Døgnbehandling - Psykisk helse- og rusklinikken

  Psykisk helse- og rusklinikken omfatter UNNs samlede tilbud innenfor psykisk helsevern og rusbehandling for voksne. Klinikken har ledig et vikariat i 100% stilling, med arbeidstid hovedsakelig på natt, som psykiatrisk sykepleier fra snarest og ut ...

 • Sykepleiere / hjelpepleiere / helsefagarbeidere / sykepleierstudenter søkes til medisinsk sengepost, UNN Harstad

  Sengepostene ved medisinsk avdeling UNN Harstad søker sommervikarer og har ledige stillinger for sykepleiere, sykepleierstudenter og hjelpepleiere/helsefagarbeidere i perioden 10.06 til 08.09 med mulighet for forlengelse. Det vil være tredelt turnu...

 • Bioingeniør eller medarbeider med tilsvarende laboratorieutdanning - Klinisk patologi

  Vikariat fra snarest til 25.03.2020, med mulighet for forlengelse. Klinisk patologi har som hovedoppgave å undersøke vevsprøver og celleprøver ved mistanke om kreft eller andre sykdommer. I tillegg utfører avdelingen omtrent 200 obduksjoner pr. år ...

 • Ambulansearbeider - Ambulansetjenesten Tromsø

  Faste stillinger. Tiltredelse snarest/etter avtale. For ansatte i ambulansetjenesten stilles det krav om at kompetansen skal vedlikeholdes og videreutvikles. Likeledes skal kompetansen dokumenteres gjennom pålagte årlige sertifiseringer. Vi presis...

 • Bioingeniør/sykepleier - Blodbanken i Tromsø

  Blodbanken er en del av Laboratoriemedisin, som består av tre medisinske hovedspesialiteter; Immunologi og transfusjonsmedisin, Medisinsk biokjemi og Klinisk farmakologi. Avdelingen har laboratorier ved UNN Tromsø, Harstad og Narvik. Arbeidssted: ...

 • Radiograf - Røntgenavdeling

  Røntgenavdelingen UNN Tromsø, seksjon Generell 1, søker ferievikarer. Vi ønsker oss ferievikarer for sommeren 2019, hovedsakelig i juni, juli og august. Seksjonen har vakter på dag, kveld, natt og helg.

 • Sommervikarer; Bioingeniørstudenter

  Laboratoriemedisin består av tre likestilte medisinske hovedspesialiteter; Immunologi og transfusjonsmedisin, Medisinsk biokjemi og Klinisk farmakologi. Avdelingen har laboratorier ved UNN Tromsø, Harstad og Narvik. Oppgi hvilket tidsrom du kan job...

 • Sykepleiere til Akuttmottak- og observasjonspostavdelingen

  Vikarer ønskes til begge seksjoner. Vi tilbyr et spennende fagmiljø hvor du vil utvikle en solid breddekompetanse. Tredelt turnus. Akuttmottaket tar imot øyeblikkelig-hjelp-pasienter til alle fagområder i sykehuset, med noen unntak. På kveldene o...

 • Sykepleier, vikariat - Akuttmottak Harstad

  Ved Akutten UNN Harstad er det ledig flere 75% stillinger som sykepleier. Akutten har også behov for tilkallingsvikarer/ferievikarer, så ta kontakt dersom du er interessert!

 • AMK-operatør med AMK-LA-funksjon, AMK Tromsø

  AMK Tromsø søker AMK-operatører til vår regionale funksjon for koordinering (AMK-LA) av ambulansehelikopteroppdrag i Helse Nord. AMK Tromsø har som lokal AMK i UNNs område, regional AMK og AMK-LA ansvar for mottak og håndtering av 113 nødtelefon, k...

 • Ambulansearbeider - Ambulansetjenesten Vannøya

  Faste stillinger For ansatte i ambulansetjenesten stilles det krav om at kompetanse skal vedlikeholdes og videreutvikles. Likeledes skal kompetansen dokumenteres gjennom pålagte årlige sertifiseringer. Vi presiserer nødvendigheten av godt oppsatt ...

 • Ambulanselærlinger - Ambulanseavdelingen

  Har du lyst til å ta læretiden din i et spennende og utviklende akuttmedisinsk fagmiljø i Norges flotteste landsdel? Da bør du søke læreplass i ambulansetjenesten ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF. Ambulanseavdelingen består av 30 ambulanses...

 • Helsesekretær/sekretær/kontormedarbeider - Barnepliklinikken

  Vi søker sommervikar/tilkallingsvikar, med mulighet for forlengelse. Utover å være tilkallingsvikar, må søker være innstilt på å være tilgjengelig for å arbeide i sommerperioden.

 • Sykepleiere, Intensiv avdeling, UNN Tromsø

  Vår intensivavdeling sto ferdig i mai 2018. Vi er en av de nyeste og mest moderne avdelingene i hele Norge. UNN Tromsø er plassert midt i «Nordens Paris» med utallige kultur og friluftsmuligheter. Aktivitetene er mange, fra hav til fjell i vakker og...

 • Genetisk veileder/sykepleier

  Medisinsk genetisk avdeling er en del av Barne- og ungdomsklinikken (BUK) og lokalisert i Tromsø. Avdelingen tilbyr et variert spektrum av laboratorieanalyser, genetisk veiledning og utredning av personer eller familier med kjent eller mulig arvelig...

 • Miljøterapeut 17,6% - Ungdomspsykiatrisk seksjon

  Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA) består av følgende seksjoner; Ungdomspsykiatrisk seksjon (UPS), Regionalt senter for spiseforstyrrelser (RSS) og Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP), i henholdsvis Tromsø, Harstad, Narvik, Stor...

 • Psykolog/psykologspesialist ved BUP Sør-Troms, Harstad

  BUP i Harstad har ledig to faste stillinger som psykolog/psykologspesialist. Ved intern ansettelse vil det kunne bli ledig vikariat/engasjement. Opplys gjerne i søknaden om dette kan være aktuelt for deg. Dersom du er en engasjert og dyktig psy...

 • Intensivmedisin Tromsø søker nye vikarer

  Intensivmedisin Tromsø søker nye vikarer i kortere eller lengre perioder. Vår intensivavdeling sto ferdig i mai 2018. Vi har den nyeste og mest moderne avdelingen i hele Norge. UNN er plassert midt i «Nordens Paris», med utallige kultur- og friluf...

 • Intensivsykepleier/sykepleier i rekrutteringstilling på intensiv og oppvåkning

  Vi trenger nyrekruttering til vår avdeling på intensiv og oppvåkning til vikariat på oppvåkning, og faste stillinger på intensiv. Vi søker intensivsykepleiere og autoriserte sykepleiere i rekrutteringsstilling til videreutdanning i intensivsykepleie...

 • Intensivsykepleiere, Oppvåkningsseksjonen

  Oppvåkningsseksjonen mottar pasienter etter elektiv kirurgi fra alle kirurgiske spesialiteter. Vi tar også imot pasienter fra akuttmottak som trenger overvåkning, f.eks. traumepasienter. Oppvåkningsseksjonen er sentral i katastrofe- og beredskapspla...

 • Intensivsykepleiere - UNN Tromsø

  Vår intensivavdeling sto ferdig i mai 2018. Vi er en av de nyeste og mest moderne avdelingene i hele Norge. UNN Tromsø er plassert midt i «Nordens Paris», med utallige kultur- og friluftsmuligheter. Aktivitetene er mange, fra hav til fjell i vakker ...

 • Sekretær/kontorfagarbeider - Operasjons- og intensivklinikken

  Operasjons- og intensivklinikken har ledig fast 100% stilling og vikariat for sekretær/kontorfagarbeider. Operasjons- og intensivklinikken består av 7 avdelinger; Intensivmedisinsk avdeling Tromsø, Smerteavdeling Tromsø, Sterilforsyning og spesialr...

 • Overlege i kirurgi og allmennmedisin - Longyearbyen sykehus

  Vi har følgende ledige stillinger: • Overlege/spesialist i generell kirurgi • Overlege/spesialist i allmennmedisin

 • Sykepleier - Kirurgisk avdeling Harstad

  Kirurgisk avdeling Harstad har behov for dyktige sykepleiere. Vi har ledig faste stillinger og vikariater av ulik lengde, og i ulike stillingsstørrelser. Vi søker etter deg som vil jobbe i 3-delt turnus, og som vil ta et felles ansvar for kvalitet...

 • Autorisert sykepleier - Hjertemedisinsk sengepost

  Hjertemedisinsk sengepost har 28 senger for øyeblikkelig hjelp, og tar imot hjertepasienter fra hele Nord-Norge. Vi har også en utredningspost hvor alle elektive hjertepasienter blir undersøkt. Personalet rullerer mellom disse to enhetene.

 • Klinisk ernæringsfysiolog

  Utlysningen gjelder 100 % fast stilling som klinisk ernæringsfysiolog ved UNN Tromsø. Ernæringsfeltet ved sykehuset er organisert i en sentermodell, Ernæringssenteret. Hovedhensikten med denne organiseringen er å få til et mer formalisert samarbei...

 • Kreftsykepleier - Kreftpoliklinikken

  Stilling som kreftsykepleier ved Kreftpoliklinikken. I stillingen er 90% tilknyttet poliklinikken, mens 10% er tilknyttet helgevakter i sengepost i K3K-klinikken.

 • Klinisk ernæringsfysiolog - Ernæringssenteret

  Utlysningen gjelder 100 % nyopprettet fast stilling som klinisk ernæringsfysiolog ved UNN Narvik. Ernæringsfeltet ved UNN er organisert i en sentermodell, Ernæringssenteret. Hovedhensikten med denne organiseringen er å få til et mer formalisert sa...

 • Sykepleierstudent/medisinstudent, Hjerte-, lunge- og karkirurgisk sengepost

  Vi søker etter dyktige sykepleierstudenter/medisinstudenter! Hjerte-, lunge- og karkirurgisk sengepost er en seksjon i hjerte,- lunge- og karkirurgisk avdeling. Vi har regionsansvar for hjertekirurgisk behandling, samt generell lunge-/karkirurgi...

 • Sykepleiere til Medisinsk sengepost, UNN Harstad

  Klar for nye utfordringer? Lenge siden du praktiserte som sykepleier for akutt kritisk syke? Medisinsk avdeling tilbyr tilpasset opplæring i form av teoriundervisning, praktisk opplæring i prosedyrer, simuleringstrening og mentorordning. Vi søker ...

 • Sykepleier, Hjerte-, lunge- og karkirurgisk sengepost

  Vi søker etter 2 dyktige sykepleierkollegaer! Hjerte-, lunge- og karkirurgisk sengepost er en seksjon i hjerte,- lunge- og karkirurgisk avdeling. Vi har regionsansvar for hjertekirurgisk behandling, samt generell lunge-/karkirurgisk behandling t...

 • Sykepleier - Hjertemedisinsk laboratorium

  Hjertemedisinsk laboratorium er en seksjon i Hjertemedisinsk avdeling. Her har vi både planlagt og ø-hjelpsdrift, med pasienter fra hele Nord-Norge. Sykepleierne er ansatt i en egen enhet og rullerer på 5 laber hvor angio/PCI, Pacemaker/ICD og arytm...

 • Helsesekretær/sekretær - Lungemedisinsk avdeling

  Det er ledig vikariat som sekretær ved Lungemedisinsk avdeling. Mulighet for fast ansettelse og større stillingsprosent etter hvert. Tiltredelse snarest.

 • Sommervikarer - Sykepleier - Gastrokirurgisk sengepost

  Gastrokirurgisk avdeling har 26 senger med pasienter innenfor et bredt fagområde. 3-delt turnus med jobb hver 3. helg. Vi har følgende ledige stillinger: • Tre sommervikariat i 100% stilling i perioden 24.06.18 - 25.08.18

 • Sykepleier/kreftsykepleier - Kreftavdelingens sengepost

  Kreftavdelingen ved Universitetssykehuset i Nord-Norge HF har ledig faste stillinger og vikariater for sykepleiere/kreftsykepleiere. Mulighet for forlengelse, ev. fast ansettelse. Varierte stillingsstørrelser. Kreftavdelingen er en del av Klinikk f...

 • Lege i spesialisering i gastroenterologisk kirurgi (LIS 3)

  Ledig stilling som lege i spesialisering (LIS 3) i gastroenterologisk kirurgi fra 01.03.2019. I første omgang et vikariat for ett år, men med mulighet for forlengelse eller fast etter dette.Tjenesten teller som fullverdig tjeneste i gastroenterolog...

 • Kirurg på Svalbard

  Ledig fast stilling som overlege.

 • Overlege på Svalbard

  Ledig fast stilling som overlege.

 • Kokk/kjøkkenmedarbeider - Pasienthotellet

  Vi har så mye å gjøre at vi trenger flere hender! Pingvinhotellet UNN Tromsø åpnet sommeren 2015. Pingvinhotellet er Europas største pasienthotell, og det nest største hotellet i Tromsø. Hovedmålet for Pingvinhotellet UNN Tromsø er å være UNNs prim...

 • Barista - Pingvinhotellet UNN Tromsø

  Pingvinhotellet UNN Tromsø åpnet sommeren 2015. Pingvinhotellet er Europas største pasienthotell, og det nest største hotellet i Tromsø. Hovedmålet for Pingvinhotellet UNN Tromsø er å være UNNs primære overnattingssted for pasienter. Vi skal være en...

 • Sykepleier - Gynekologisk poliklinikk, Harstad

  Ved gynekologisk poliklinikk UNN Harstad er det ledig et vikariat som sykepleier.

 • Sykepleier/kreftsykepleier - Kreftavdelingen

  Kreftavdelingen søker sykepleiere til kortere og lengre sommervikariater. Vikariatene har varighet innenfor perioden fra 01.06.19 til 08.09.19, men annet tidsrom kan også drøftes. Kreftavdelingen er en del av Klinikk for kirurgi-, kreft- og kvinne...

 • Sykepleiere, sykepleierstudenter- Avdeling for urologi, endokrin og plastikkirurgi

  Vi har jevnlig behov for ekstravakter og korte vikariater. Dersom du er interessert i arbeid hos oss kan du registrere din søknad her. Avdeling for urologi, endokrin og plastikkirurgi er en avdeling i Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikken ved UN...


Fant du det du lette etter?
(På grunn av personvernet kan du ikke sende personlig informasjon som din epostadresse, telefonnummer eller personnummer)