Ledige stillinger på UNN

Ledige stillinger

Det er resultatene for pasienten som teller. Vi gir den beste behandling.


Vi har ledige stillinger for dyktige og engasjerte leger, sykepleiere, fysioterapeuter, bioingeniører, og alle andre typer helsepersonell. For å støtte dem best mulig trenger vi også dyktige og engasjerte teknikere, økonomer, rådgivere og mange andre faggrupper. Medarbeidere med rett kompetanse er UNNs viktigste ressurs.

Vi har svært gode muligheter for både faglig og personlig utvikling. Hos oss kan du spesialisere deg og ta videreutdanning i samarbeid med UiT Norges arktiske universitet, eller hos andre samarbeidspartnere.

Registr​er din CV​

Vi vil gjerne vite om deg og din kompetanse. Registrer din CV​ og aktivér jobbagenten i vår database. På denne måten vil du få varslinger på e-post når vi lyser ut nye stillinger som treffer dine ønsker.​​​​


Se alle våre ledige stillinger her

(Du må levere søknaden elektronisk. Finn stillingen du vil ha, klikk "Vis" og følg anvisningen på skjermen. ​Dersom du ønsker at søknaden og navnet ditt skal være unntatt offentlighet og postjournalen til UNN må du hake av feltet "Unnta min søknad fra offentlighet" når du skriver søknaden i webcruiter)​​

Klikk her for å se alle våre ledige stillinger på Webcruiter:

 • Overlege i Ortopedi

  Vi har behov for å styrke vår legestab i Narvik. Vi har i dag 2 overlegestillinger i ortopedi. Det drives en stor dagkirurgisk og poliklinisk virksomhet ved UNN Narvik. Det tilbys også hofte-/kneproteseoperasjoner og øyeblikkelig hjelp kirurgi. De...

 • Sykepleier

  Ledig fast 50% stilling som sykepleier på Rehabiliteringsmedisinsk døgnenhet UNN Harstad. Stillingen er ledig fra 28.8.17. For tiden hovedsaklig nattarbeid med arbeid hver 3. helg.

 • Fysioterapeut/enhetsleder

  Ledig stilling for fysioterapeut/ enhetsleder ved fysioterapienheten UNN Harstad. Tilsetting snarest etter nærmere avtale. Fysioterapienheten ved UNN Harstad er en spennende, veldrevet og sentral enhet i sykehuset, med totalt 8 stillinger. Enheten ...

 • Sykepleier

  Ved enhet for døgnbehandling, Ortopedisk avdeling, har vi ledig 2 faste 100% stillinger for sykepleier i 3-delt turnus. Tiltredelse snarest.

 • Lege i spesialisering, vikariat

  Revmatologisk avdeling er en del av Nevro-, Ortopedi- og Rehabiliteringsklinikken (NOR) ved UNN, og har ansvaret for utredning, behandling og oppfølging av pasienter med inflammatorisk revmatisk sykdom. Avdelingen har som mål å tilby tjenester av hø...

 • Operasjonssykepleier

  Øye operasjon ved UNN Tromsø er en selvstendig enhet med to operasjonsstuer og 7 ansatte. Enheten er administrativt underlagt Nevrokirurgi-, øre-nese-hals- og øyeavdelingen. Arbeidstiden er dagtid med hjemmevakt hver 5. helg + enkelte ukedager. ...

 • Øyelege

  Ved Spesialistpoliklinikken UNN Harstad har vi ledig fast 100% stilling som overlege/spesialist i øyesykdommer. Spesialistpoliklinikken er satt sammen av fagene øye, hud, nevrologi, revmatologi og øre-nese-hals. Ved øyepoliklinikken har vi i dag ans...

 • Lege i spesialisering

  Vi søker en lege som er interessert i fysikalskmedisin. Arbeidssted er UNN Tromsø. Arbeidet vil fordele seg på Raskere Tilbake lokalisert på St Elisabethsenteret samt fysikalskmedisinsk poliklinikk i UNN Breivika. Stillingen er meget godt egnet for...

 • Kulturkonsulent 50%

  Kulturavdelingen UNN har ledig en 50 % stilling som kulturkonsulent. Arbeidsfelt: Kulturarbeid i UNN Narvik Kulturavdelingen ved Universitetssykehuset i Nord-Norge har totalt 4 stillinger. Kulturavdelingen har som oppgave å skape et bredt og alls...

 • Prosjektledere/byggeledere

  Prosjekt og utbyggingsavdelingen har ansvar for gjennomføring og bestilling av prosjekter i varierende størrelser. Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) står overfor betydelige ombyggings- og vedlikeholdsutfordringer i årene fremover og det e...

 • Arkivmedarbeider

  Post- og dokumentsenteret (PDS) ivaretar den elektroniske posthåndteringen i UNN og den fysiske posthåndteringen i UNN Breivika. Senteret består av totalt 6 ansatte med lokalisering i Harstad og Tromsø. UNN benytter det elektronske sak-/arkivsysteme...

 • Rådgiver aktivitets- og ressursplanlegging

  Vil du være med å bygge våre ledere gode innen aktivitets- og ressursplanlegging? Er du opptatt av å gjøre en god jobb samtidig som du forsøker å forbedre jobben du gjør? Da oppfordrer vi deg til å lese videre. Personal- og organisasjonsavdelingen ...

 • Lege i spesialisering, vikariat

  Flg. vikariat er ledig for Lege i spesialisering ved UNN Tromsø: - vikariat med varighet ett år - vikariat med varighet inntil to år Fysikalsk og rehabiliteringsmedisinsk seksjon er del av rehabiliteringsavdelingen i NOR-klinikken. Seksjonen driv...

 • Institusjonsprest

  Det er ledig 90% stilling som institusjonsprest i Narvik, med mulighet for snarlig utvidelse til 100%. Denne stillingen er et samarbeid mellom Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN), Sør-Hålogaland bispedømme v/prosten i Ofoten, UiT Norges arktiske ...

 • Seksjonsleder Lederstøtte og organisasjonsutvikling

  Vil du ha en spennende og utviklende lederjobb? Seksjon for lederstøtte og organisasjonsutvikling søker en kandidat med gode lederegenskaper og samarbeidsevner som kan lede seksjonen inn i en spennende fremtid. Lederstøtte og organisasjonsutvikling...

 • Psykolog/psykiatrisk sykepleier/klinisk sosionom

  Det søkes etter psykolog/psykiatrisk sykepleier/klinisk sosionom til fast 100% stilling ved Voksenpsykiatrisk poliklinikk, Tromsø. VPP Tromsø er del av Senter for psykisk helse og rusbehandling Tromsø i Psykisk helse- og rusklinikken. Senteret har...

 • Kontorfagarbeider

  Senter for psykisk helse og rusbehandling Tromsø er en del av Avdeling nord i Psykisk helse- og rusklinikken ved UNN HF. Senteret har DPS-/lokalsykehusfunksjon for kommunene Tromsø, Storfjord, Balsfjord, Lyngen og Karlsøy. Virksomheten er organisert...

 • Lege i spesialisering, vikariat, Senter for psykisk helse og rus, Storsteinnes

  Har du et oppriktig engasjement for å bidra til utvikling av pasientens helsevesen? Er du opptatt av å gjøre en god jobb samtidig som du hele tiden forsøker å forbedre jobben du gjør? Vil du bidra til å virkeliggjøre vår visjon om å gi den beste pas...

 • Klinisk sosionom

  Det søkes etter klinisk sosionom til fast 100% stilling ved rusteamet til Voksenpsykiatrisk poliklinikk, Tromsø. Klinisk sosionom vil inngå i rusteam bestående av 4 behandlere med ulik fagbakgrunn. Totalt består Voksenpsykiatrisk poliklinikk av 35 b...

 • Psykolog

  Senter for psykisk helse og rusbehandling Ofoten er en del av Psykisk helse- og rusklinikken ved Univeristetssykehuset Nord-Norge. Senter for psykisk helse og rusbehandling Ofoten består av Voksenpsykiatrisk poliklinikk, Ambulant akuttam og Døgnenhe...

 • Overlege

  Universitetssykehuset i Nord-Norge søker nye spesialister innen psykiatri som ønsker å være med på videreutviklingen av Senter for psykisk helse og rusbehandling ved Universitetssykehuset Nord-Norge Narvik. Senteret er en del av Psykisk helse og rus...

 • Sykepleier/vernepleier

  Senter for psykisk helse og rusbehandling Tromsø er del av Avdeling Nord i Psykisk helse og rusklinikken ved UNN HF. Senteret har en allmennpsykiatrisk DPS-/lokalsykehusfunksjon for kommunene Tromsø, Storfjord, Balsfjord, Lyngen og Karlsøy. Virksomh...

 • Sykepleier/vernepleier

  Sikkerhetspsykiatrisk seksjon er del av Psykisk helse- og rusklinikken. Seksjonen består av to enheter med til sammen 12 senger. Sikkerhetspsykiatri Døgn gir behandling med fokus på stabilisering, voldsrisikovurdering og diagnostisk utredning. Målg...

 • Sykepleier/vernepleier/miljøterapaut/helsefagarbeider

  Akuttpost sør får ledig 5 stillinger; 4 i dag-/aftenturnus og 1 i natturnus. Felles for alle stillingene er arbeid hver 3. helg. Siden vi utarbeider turnus som en kalenderplan, er det store muligheter for individuelle tilpasninger. Da vi har en go...

 • Sykepleier/vernepleier

  Psykisk helse- og rusklinikken omfatter UNNs samlede tilbud innenfor psykisk helsevern og rusbehandling for voksne samt p.t. det polikliniske tilbudet innenfor psykisk helsevern for barn og unge i Ofoten, Sør-Troms, Midt-Troms og Nord-Troms. Rusavd...

 • Psykolog

  Russeksjon Narvik (tidligere Nordlandsklinikken) er en del av Universitetssykehuset Nord-Norge sitt tilbud om tverrfaglig spesialisert behandling av rus- og avhengighetslidelser (TSB). Avdeling for Rusbehandling består av 2 seksjoner: Russeksjon T...

 • Psykiatrisk sykepleier/sykepleier, vikariater

  Psykisk helse- og rusklinikken omfatter UNNs samlede tilbud innenfor psykisk helsevern og rusbehandling for voksne. Psykiatrisk avdeling består av seksjonene Sikkerhetspsykiatrisk seksjon, Alderspsykiatrisk seksjon og Akuttpsykiatrisk seksjon. Aku...

 • Psykiatrisk sykepleier/sykepleier/vernepleier

  Psykisk helse- og rusklinikken omfatter UNNs samlede tilbud innenfor psykisk helsevern og rusbehandling for voksne. Psykiatrisk avdeling er en av 5 avdelinger i klinikken. Avdelingen består av seksjonene Sikkerhetspsykiatrisk seksjon, Alderspsykiatr...

 • Psykiatrisk sykepleier/sykepleier/vernepleier, Psykiatrisk avdeling

  Psykisk helse- og rusklinikken omfatter UNNs samlede tilbud innenfor psykisk helsevern og rusbehandling for voksne. Psykiatrisk avdeling er en av 5 avdelinger i klinikken. Avdelingen består av seksjonene Sikkerhetspsykiatrisk seksjon, Alderspsykiatr...

 • Miljøterapeut, vikariat

  Psykisk helse- og rusklinikken omfatter UNNs samlede tilbud innenfor psykisk helsevern og rusbehandling for voksne. Psykiatrisk avdeling består av seksjonene Sikkerhetspsykiatrisk seksjon, Alderspsykiatrisk seksjon og Akuttpsykiatrisk seksjon. Aku...

 • Operasjonssykepleier på Svalbard

  Har du lyst til å arbeide på Svalbard? Brenner du for faget og ønsker å kombinere jobben med mulighet for en aktiv fritid? Da er dette noe for deg!

 • Ambulansearbeider

  Fast 100% stilling ved Ambulansestasjon Tranøy. For ansatte i ambulansetjenesten stilles det krav om at kompetanse skal vedlikeholdes og videreutvikles. Likeledes skal kompetansen dokumenteres gjennom pålagte årlige sertifiseringer. Vi presiserer ...

 • Helsesekretær

  Laboratoriemedisin består av tre likestilte medisinske spesialiteter; Immunologi og transfusjonsmedisin, Medisinsk biokjemi og Klinisk farmakologi. Avdelingen har laboratorier ved UNN Tromsø, Harstad og Narvik. Stillingen vil inngå i tredelt turnus...

 • Tannlege på Svalbard

  Som tannlege på Svalbard vil din oppgave være å gi et tannhelsetilbud til alle klientgrupper som bor eller midlertidig oppholder seg på Svalbard, med unntak av Barentsburg der Trust Arcticugol sørger for tannhelsetjenester. Tannhelsetilbudet skal v...

 • Helsesekretær/kontorfagarbeider

  Kontortjenesten i Kvinneklinikken består av gynekologisk/urologisk og plastikkirurgisk sengepost, føde/barsel sengepost, fødepoliklinikken og IVF poliklinikk. Vi er 13 kontoransatte. Det er nå ledig to faste stillinger. Ved interne omrokkeringer ka...

 • Sykepleiere / medisinerstudenter / helsefagstudenter

  Avdeling for urologi, endokrin og plastikkirurgi er en avdeling i Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikken ved UNN Tromsø. Sengeposten har 28 senger og det gis behandling og pleie innen fagområdene gynekologi, urologi, bryst-/endokrinkirurgi og plas...

 • Anestesisykepleier på Svalbard

  Fast 100% stilling. Tiltredelse høsten 2017 etter avtale.

 • Fagbioingeniør hematologi

  Laboratoriemedisin består av tre likestilte medisinske hovedspesialiteter; Immunologi og transfusjonsmedisin, Medisinsk biokjemi og Klinisk farmakologi. Avdelingen har laboratorier ved UNN Tromsø, Harstad og Narvik. Stillingen er pr tiden vaktgåend...

 • Rekrutteringsstillinger Intensivseksjonen

  Intensiv- og oppvåkningsavdelingen lyser ut 4 x 100 % stillinger som rekrutteringssykepleiere ved Intensivseksjonen. Intensivsykepleie er et spennende fagfelt innen sykepleien som gir mulighet til jobb med mange utfordringer.

 • Lege i spesialisering i anestesiologi

  Vi har 2 ledige vikariater for lege i spesialisering i anestesiologi. Flere ansettelser kan bli aktuelt som følge av interne omrokkeringer. Varighet 010817 - 310118, med mulighet til forlengelse

 • Seksjonsleder

  Operasjons- og intensivklinikken, Anestesi og operasjon Tromsø, har ledig vikariat som seksjonsleder. Seksjonsleder er nærmeste leder for seksjonssykepleierne. Vi har 4 seksjonssykepleiere fordelt på fagfeltene anestesi og operasjon. Seksjonsleder e...

 • Overlege anestesi

  Anestesiavdelingen ved UNN Harstad søker etter engasjert og positiv kollega til 1 års vikariat med mulighet for forlengelse. UNN Harstad er et fullverdig lokalsykehus med alle akuttfunksjoner: bløtdelskirurgi, ortopedi, ØNH, gyn/føde og indremedisi...

 • Bioingeniør, miljøgiftlaboratoriet

  Engasjement med mulighet for fast tilsettelse ved miljøgiftlaboratoriet, Seksjon 5, Laboratoriemedisin. Laboratoriet utfører analyser av miljøgifter i biologiske prøver ved hjelp av ulike massespektrometriteknikker. Stillingen er dagtid, men jobb c...

 • Kvalitetsrådgiver

  Laboratoriemedisin har tre medisinske spesialiteter; Immunologi og transfusjonsmedisin, Klinisk farmakologi og Medisinsk biokjemi. Avdelingen har lokalisasjoner i Harstad, Narvik og Tromsø. Avdelingen er akkreditert etter NA-ISO 15189. Det utlyses ...

 • Radiograf Brystdiagnostisk senter

  Brystdiagnostisk senter er en del av Røntgenavdelingen, og er lokalisert i egne lokaler i tilknytning til sykehuset. Vi er en bryst- og endokrin kirurgisk poliklinikk, og virksomheten omhandler både klinisk og screening mammografi, samt utredning i ...

 • Lege i grenspesialisering

  Medisinsk klinikk har ved geriatrisk seksjon, avdeling HIGE, ledig ett års vikariat for lege i spesialisering med oppstart september. Seksjonen er en del av Medisinsk klinikk og en av 4 seksjoner i avdeling HIGE som i tillegg består av hematologi, ...

 • Lege i spesialisering i Endokrinologi

  Ved endokrinologisk seksjon er det ledig en fast stilling som Lege i spesialisering. Seksjonen er en del av Medisinsk klinikk og en av 4 seksjoner i avdeling HIGE som i tillegg består av infeksjonsmedisin, geriatri og hematologi. Endokrinologisk se...

 • Sykepleiere ferievikar sommeren 2017

  Geriatrisk seksjon består av sengepost og poliklinikk/dagenhet. Sengeposten har 14 senger der vi utreder og behandler eldre pasienter med akutt funksjonssvikt og indremedisinske problemstillinger. Våre pasienter har flere sykdommer og et komplisert ...

 • Sykepleiere - ferievikarer

  Sengeposten består av to fagområder; nyre og gastro. Vi utreder og behandler pasienter med inflammatorisk tarmsykdom, leversvikt, ernæringsproblematikk og pasienter med nyresvikt, peritonal dialyse og forgiftninger. Ansettelser vil skje fortløpende...

 • Ferievikarer

  Vi søker dyktige og motiverte ferievikarer til Brevika i perioden 13.06.17-31.08.17. Litt om oss Seksjon renhold skal ivareta renholdstjenester for UNN Tromsø, UNN Harstad og UNN Narvik med videre tjeneste til øvrige bygninger/institusjoner tilkny...

 • Sykepleier/spesialsykepleier

  Forskningsposten tilbyr tjenester som planlegging, praktisk tilrettelegging og gjennomføring av kliniske forskningsprosjekter på oppdrag fra forskere. Posten er organisert som en egen seksjon i Klinisk forskningsavdeling som igjen er en avdeling i K...

 • Pasientkoordinator

  UNN og Tromsø kommune har i fellesskap etablert et pasientsentrert helsetjenesteteam som arbeider på tvers av organisasjonene for pasienter med sammensatte og/eller kroniske sykdommer. Teamet er tverrfaglig og består av ansatte både fra UNN og Troms...

 • Sykepleiere og helsefagstudenter - ferievikarer i medisinsk klinikk

  Vi søker sykepleiere som ønsker spennende faglige utfordringer i sommer! Medisinsk klinikk er en av UNNs største klinikker med om lag 600 ansatte i Tromsø, Harstad og Narvik. Våre seksjoner i Tromsø søker sykepleiere, nyutdannede eller erfarne, som...

 • Overlege

  Regionalt senter for astma, allergi og overfølsomhet (RAAO) er en nyopprettet seksjon i Arbeids- og miljømedisinsk avdeling, UNN Tromsø. RAAO skal yte kompetanse- og kliniske tjenester for hele Helse Nord. De fleste pasientene skal fortsatt tas hånd...

 • Helsesekretær

  Vi har ledig 2 faste stillinger som helsesekretær ved Utredningspoliklinikken.

 • Vi søker 3 gynekologer til

  Litt om oss Vi driver føde/gyn avdeling med fødsler og benign døgnkirurgi, gynekologisk poliklinikk, føde poliklinikk, og utstrakt dagkirurgisk virksomhet. Vi er en seksjon ved Kvinneklinikken Universitetssykehuset Nord-Norge, som i omfatter Troms...

 • Overlege med fagområde bakteriologi, fast stilling

  Avdeling for mikrobiologi og smittevern omfatter et fullt utbygd mikrobiologisk laboratorium og et smittevernsenter som ivaretar smittevernoppgaver på lokalt og regionalt nivå. Avdelingen har ca. 80 stillinger og utfører omkring 450 000 analyser pr ...

 • Lege i grenspesialisering, Infeksjonsmedisinsk seksjon

  Medisinsk klinikk har ved Infeksjonsmedisinsk seksjon, avdeling HIGE, ledig fast stilling for lege i spesialisering i infeksjonsmedisin. Oppstart september/oktober 2017 eller etter avtale. Seksjonen er en del av Medisinsk klinikk og en av 4 seksjon...

 • Lege i spesialisering i generell indremedisin

  Det er ledig vikariat for Lege i spesialisering i generell indremedisin. Varighet 6 måneder, med mulighet til forlengelse. Tiltredelse snarest. UNN Harstad er en enhet i UNN HF, og har lokalsykehusfunksjon for ca 35 - 45 000 innbyggere. Medisins...

 • Lege i spesialisering i medisinsk mikrobiologi, vikariat

  Avdeling for mikrobiologi og smittevern omfatter et fullt utbygd mikrobiologisk laboratorium, og et smittevernsenter som ivaretar smittevernoppgaver på lokalt og regionalt nivå. Vi har ca 80 ansatte. Avdelingen innehar 9 overlegestillinger, 4 utdan...