Ledige stillinger på UNN

Ledige stillinger

Det er resultatene for pasienten som teller. Vi gir den beste behandling.


Vi har ledige stillinger for dyktige og engasjerte leger, sykepleiere, fysioterapeuter, bioingeniører, og alle andre typer helsepersonell. For å støtte dem best mulig trenger vi også dyktige og engasjerte teknikere, økonomer, rådgivere og mange andre faggrupper. Medarbeidere med rett kompetanse er UNNs viktigste ressurs.

Vi har svært gode muligheter for både faglig og personlig utvikling. Hos oss kan du spesialisere deg og ta videreutdanning i samarbeid med UiT Norges arktiske universitet, eller hos andre samarbeidspartnere.

Registr​er din CV​

Vi vil gjerne vite om deg og din kompetanse. Registrer din CV​ og aktivér jobbagenten i vår database. På denne måten vil du få varslinger på e-post når vi lyser ut nye stillinger som treffer dine ønsker.​​​​

Jobbe i Narvik

Kunne du tenke deg å jobbe hos oss på UNN Narvik, byen i hjertet av Nord-Norge? 

Les mer om å jobbe i Narvik

Unnta søknaden fra offentlighet

Dersom du ønsker at søknaden og navnet ditt skal være unntatt offentlighet og postjournalen til UNN må du hake av feltet "Unnta min søknad fra offentlighet" når du skriver søknaden i webcruiter.


 • Sykepleiere - Rehabiliteringsmedisinsk sengepost

  Vil du være med å utforme og prege morgensdagens rehabilitering i UNN? Da har vi gleden av å kunne tilby spennende stillinger som sykepleier! Litt om vårt arbeid ved avdelingen Vi går inn i spennende tider i avdelingen da vi skal flytte til ny og m...

 • Fysioterapeut/ferievikar - Rehabiliteringsenheten UNN Narvik

  Rehabiliteringsenheten UNN Narvik har ledig ferievikariat som fysioterapeut i tidsrommet 02.07.18 - 10.08.18. Noe endring av tidsrom kan gjøres etter avtale.

 • Sykepleiere og helsefagstudenter - Rehabiliteringsmedisinsk sengepost

  Rehabiliteringsmedisinsk sengepost i Tromsø gir tilbud til pasienter som har behov for tidlig og intensiv rehabilitering etter ervervet hjerneskade. Det tilbys rehabiliterings- og vurderingsopphold til pasienter med MS, nevromuskulære sykdommer, mul...

 • Rådgiver - Økonomistyring Tromsø

  Økonomistyring er en seksjon i Økonomi- og analyseavdelingen, og er en del av Stabssenteret. Avdelingen består av et økonomimiljø med cirka 95 medarbeidere med et hovedmål om å bidra med til god økonomi- og virksomhetsstyring i hele foretaket gjenno...

 • Rådgiver - Økonomistyring Tromsø

  Økonomistyring er en seksjon i Økonomi- og analyseavdelingen, og er en del av Stabssenteret. Avdelingen består av et økonomimiljø med cirka 95 medarbeidere med et hovedmål om å bidra med til god økonomi- og virksomhetsstyring i hele foretaket gjenno...

 • Overlege øre-nese-halssykdommer - Spesialistpoliklinikken Harstad

  ØNH-avdelingen i Harstad er en del av Spesialistpoliklinikken som representerer fagene ØNH, revma, hud, nevro og øye. Spesialistpoliklinikken er en egen seksjon med stedlig seksjonsleder. Seksjonsoverlege har tjenestested Tromsø, men har fagansvar f...

 • Enhetsleder/operasjonssykepleier Øye operasjon

  Øye operasjon UNN Tromsø er en selvstendig enhet med to operasjonsstuer og 8 ansatte. Enheten er administrativt underlagt Nevrokirurgisk/ØNH/Øye-avdeling. Arbeidstiden er dagtid, med hjemmevaktsordning en dag pr. uke og hver 5. helg. Vi søker en en...

 • Øyelege

  Ved Spesialistpoliklinikken UNN Harstad har vi ledig fast 100% stilling som overlege/spesialist i øyesykdommer. Spesialistpoliklinikken er satt sammen av fagene øye, hud, nevrologi, revmatologi og øre-nese-hals. Ved øyepoliklinikken har vi i dag ans...

 • Sykepleier - Ortopedisk seksjon UNN Harstad

  Vi har ledige sommerjobber og vikariater i ulike stillingsstørrelser som sykepleier ved Ortopedisk seksjon UNN Harstad. Vi søker etter deg som ønsker å jobbe i 3-delt turnus og vil ta et felles ansvar for kvaliteten i sykepleien til våre pasienter.

 • Operasjonssykepleier - Plastikk- og håndkirurgisk poliklinikk, UNN Tromsø

  Vi har ledig en 100% stilling som operasjonssykepleier ved Plastikk- og håndkirurgisk poliklinikk, UNN Tromsø. Plastikk- og håndkirurgisk poliklinikk er en del av Ortopedisk poliklinikk som til høsten flytter inn i nye lokaler. Vi har to poliklini...

 • Ferievikarer - renhold - Breivika

  Vi søker dyktige og motiverte ferievikarer til Brevika i perioden 13.06.17 - 31.08.17. Litt om oss Seksjon renhold skal ivareta renholdstjenester for UNN Tromsø, UNN Harstad og UNN Narvik med videre tjeneste til øvrige bygninger/institusjoner tilk...

 • Renholdsoperatør/Renholder

  Renhold Narvik består av 3 enheter. 1 på Sykehuset, 2 i Håkvik dvs. 1 ved Nordlandsklinikken og 1 ved Psykiatrien (SPHO). Felles for alle enhetene er et stabilt personale som har arbeidet i seksjonen i mange år. Alle enhetene arbeider i team og d...

 • Overlege - Fordøyelse- og nyremedisinsk avdeling, Nyremedisinsk seksjon

  Medisinsk klinikk inkluderer fagområdene gastroenterologi, infeksjonsmedisin, hematologi, endokrinologi, nyremedisin og geriatri. I tillegg er Avdeling for mikrobiologi og smittevern samt Medisinsk avdeling Harstad og Narvik en del av klinikken. Ve...

 • Helsesekretær, ferievikar - Infeksjonsmedisinsk sengepost

  Infeksjonsmedisinsk seksjon består av sengepost og poliklinikk. Dette er en spesialavdeling som behandler medisinske og kirurgiske infeksjonsmedisinske pasienter for hele Nord-Norge. Sengeposten har 18 sengeplasser. I sengeposten har vi ledig et som...

 • Vi trenger deg som sykepleier sommeren 2018!

  Vil du være med på en spennende sommer i vakre Nord-Norge sammen med denne herlige gjengen, og bidra til god sykepleie for en spennende pasientgruppe? Ferievikariater for sykepleiere i perioden 04.06.18 - 26.08.18, med mulighet for fast ansette...

 • Prosjektleder/prosjektmedarbeider Kompetansemodulen

  UNN deltar i et regionalt prosjekt der oppgaven er å innføre et felles system for kompetanseledelse. Systemet er et verktøy for ledere og ansatte, og skal brukes til dokumentasjon, oppfølging og utvikling av kompetanse. Prosjektet startet i mars 201...

 • Rådgiver - Lønn og regnskap

  Lønn og regnskap er en seksjon i Økonomi- og analyseavdelingen, og en del av Stabssenteret. Avdelingen består av et økonomimiljø med ca. 95 medarbeidere med et hovedmål om å bidra til god økonomi og virksomhetsstyring i sykehusledelsen, sykehusets k...

 • Sommerhjelpere - utearbeid 2018

  Teknisk avdeling UNN Harstad søker sommerhjelpere til utomhus drift og vedlikehold for sesongen 2018. Søkere må være fylt 16 år eller fylle 16 i løpet av inneværende år. Send elektronisk søknad via "Søk på stillingen". Vi benytter elektronisk sø...

 • Renholdsoperatør/Renholder

  Renhold Narvik består av 3 enheter. 1 på Sykehuset, 2 i Håkvik dvs. 1 ved Nordlandsklinikken og 1 ved Psykiatrien (SPHO). Felles for alle enhetene er et stabilt personale som har arbeidet i seksjonen i mange år. Alle enhetene arbeider i team og d...

 • Fagarbeider - Maskinteknisk seksjon

  Teknisk drift har ansvaret for drift og vedlikehold av totalt ca. 270 000 m2 bygningsmasse, med eiendommer fra Svalbard i nord til Narvik i sør. Dette inkluderer tre somatiske sykehus; Tromsø, Harstad og Narvik, og et psykiatrisk sykehus på Åsgård. ...

 • Helsesekretær/kontorfagarbeider - Nevro-, hud- og revmatologisk avdeling

  Ved Nevro-, hud- og revmatologisk avdeling har vi ledig 100% engasjement fra snarest og ut året. Det er meget gode muligheter for senere fast tilsetting.

 • Spesialsykepleier/sykepleier - Senter for psykisk helse og rusbehandling Midt-Troms, Ambulant Team

  Senter for Psykisk helse Midt-Troms lokalisert på Silsand i Lenvik kommune og Sjøvegan i Salangen kommune består av poliklinikker for barn/ungdom og voksne samt døgntilbud for inneliggende pasienter. Senteret er en seksjon i Psykisk helse- og ruskli...

 • Spesialsykepleier - Senter for psykisk helse og rusbehandling Midt-Troms, Ambulant Team

  Senter for Psykisk helse Midt-Troms lokalisert på Silsand i Lenvik kommune og Sjøvegan i Salangen kommune består av poliklinikker for barn/ungdom og voksne samt døgntilbud for inneliggende pasienter. Senteret er en seksjon i Psykisk helse- og ruskli...

 • Fagutviklingssykepleier - Senter for psykisk helse og rusbehandling Tromsø

  Senter for psykisk helse og rusbehandling Tromsø er en del av Avdeling Nord i Psykisk helse og rusklinikken ved UNN HF. Senteret har DPS-/lokalsykehus for kommunene Tromsø, Karlsøy, Balsfjord, Storfjord og Lyngen. Virksomheten er organisert i en pol...

 • Fast stilling for lege i spesialisering Rus og avhengighetsmedisin, Russeksjon Tromsø

  Har du et oppriktig engasjement for å bidra til utvikling av pasientens helsevesen? Er du opptatt av å gjøre en god jobb samtidig som du hele tiden forsøker å forbedre jobben du gjør? Vil du bidra til å virkeliggjøre vår visjon om å gi den beste pas...

 • Ergoterapeut, Alderspsykiatri døgn

  Vi har ledig fast 100% stilling som ergoterapeut ved Alderspsykiatri døgn. Planlagt tiltredelsesdato er ca 20. august 2018, med mulighet for tidligere tiltredelse dersom situasjonen skulle tilsi dette. Alderspsykiatri døgn har 14 senger. Målgruppen...

 • Sykepleier/medisinerstudent/psykologstudent/helsefagstudent - døgnenhet Narvik

  Ønsker du å få erfaring fra psykiatri, bidra positivt til medmenneskers psykiske helse og utgjøre en forskjell i hverdagen? Vi søker sommervikarer til vår enhet. Hos oss vil du få allsidig erfaring fra arbeid innenfor psykisk helsevern. Vi har fok...

 • Rådgiver i pasientforløpsarbeid

  Kvalitetsavdelingen er del av Kvalitets- og utviklingssenteret i UNN. Kvalitetsavdelingen har en særskilt støttefunksjon overfor klinikkene i kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeidet. UNN har siden 2008 drevet med en omfattende, systematisk satsing...

 • Renhold sommervikar - Senter for psykisk helse Midt-Troms, Silsand

  Senter for Psykisk helse Midt-Troms lokalisert på Silsand i Lenvik kommune og Sjøvegan i Salangen kommune består av poliklinikker for barn og ungdom og voksne, dag- og døgntilbud. Senteret er en avdeling i Universitetssykehuset Nord-Norge, har ca 80...

 • Psykologspesialist/psykolog - VPP Silsand, Senter for psykisk helse og rusbehandling Midt-Troms

  Fast 100% stilling. Vi søker etter utviklingsorienterte og kunnskapsrike psykologer som ønsker å bidra til videreutvikling av poliklinikkens tjenester. Senter for Psykisk helse og rusbehandling Midt-Troms er lokalisert på Silsand i Lenvik kommune...

 • Overlege i psykiatri

  Universitetssykehuset i Nord-Norge søker nye spesialister innen psykiatri som ønsker å være med på videreutviklingen av Senter for psykisk helse og rusbehandling Silsand. Senteret er en del av Psykisk helse og rusklinikken ved UNN og er lokalisert ...

 • Rekrutteringsstillinger - Russeksjon Narvik

  Vi søker etter STUDENTER som vil utgjøre en forskjell ! Rekrutteringsstillinger: • Sykepleiestudenter • Sosionomstudenter • Barnevernspedagogstudenter Russeksjon Narvik har økende behov for sykepleiere, sosionomer og barnevernspedagoger. Vi lyser...

 • Psykologspesialist/psykolog i TSB - tverrfaglig spesialisert rusbehandling

  Russeksjon Narvik har 3 ledige stillinger som psykologspesialist/psykolog i tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB). Psykologer med lisens er også velkommen som søkere på våre ledige stillinger. Litt om oss som seksjon Russeksjon Narvik (tidl...

 • 2 ledige stillinger som seniorrådgiver ved KoRus Nord

  KoRus-Nord skal styrke sin virksomhet, og har i den forbindelse ledig to stillinger som seniorrådgiver. Den ene stillingen (stilling 1) er rettet mot å bistå kommunene med tidlig innsats generelt, og tidlig innsats knyttet til risikofylt rusmiddelb...

 • Sykepleier - Nevro-, hud og revmatologisk avdeling

  Ønsker du å jobbe i en avdeling med mye variert virksomhet? Jobbe tverrfaglig for å lage gode behandlingsforløp for pasientene? Da er Nevro-, hud og revmatologisk avdeling den rette avdelingen for deg! Vi har ledig 2 vikariat, 100% stilling i ett ...

 • Fast stilling og vikariater, lege i spesialisering

  Har du et oppriktig engasjement for å bidra til utvikling av pasientens helsevesen? Er du opptatt av å gjøre en god jobb samtidig som du hele tiden forsøker å forbedre jobben du gjør? Vil du bidra til å virkeliggjøre vår visjonen om å gi den beste p...

 • Sykepleiere/vernepleiere - Avrusing Tromsø, Rusavdelingen

  Søker du nye spennende utfordringer? Bli en del av vårt team! Vi har ledig sykepleier-/vernepleierstilling. Stillingen er i 100 % 3-delt turnus med arbeid tilsvarende hver 3. helg. Det kan være aktuelt å dele stillingen opp i mindre prosent dersom ...

 • Behandler - Ruspoliklinikken

  Psykisk helse og rusklinikken omfatter UNNs samlede tilbud innenfor psykisk helsevern og rusbehandling for voksne. Klinikken består av 5 avdelinger: • Avdeling Sør med virksomhet lokalisert til Narvik, Harstad, Sjøvegan og Silsand • Avdeling Nor...

 • Sykepleier/sykepleierstudenter - Avrusing Tromsø, Rusavdelingen

  Søker du nye spennende og lærerike utfordringer? Bli en del av vårt team! Vi søker nå etter 3. års sykepleierstudenter (ferdig med sykepleierutdanningen sommer 2018) som er interessert i helgestillinger ved siden av studiene. Det forutsettes avtal...

 • Fagutvikler - Russeksjon Narvik

  Russeksjon Narvik har ledig 100 % fast stilling som FAGUTVIKLER i tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB). Vi trenger en fagutvikler som vil utgjøre en forskjell! Litt om oss som seksjon Russeksjon Narvik (tidligere Nordlandsklinikken) er en ...

 • Sykepleiere/vernepleiere - Avrusing Tromsø, Rusavdelingen

  Søker du nye spennende utfordringer? Bli en del av vårt team! Vi har ledig svangerskapsvikariat for sykepleier/vernepleier. Stillingen er i 100 % turnus med arbeid tilsvarende hver 3. helg. Det kan være aktuelt å dele stillingen opp i mindre prose...

 • Bioingeniør - Forvaltningssenter for laboratoriefagsystemer (FSL), Finnmarkssykehuset

  Forvaltningssenter for laboratoriefagsystemer (FSL) har ledige stillinger som bioingeniør tilsvarende 150% ressurs, arbeidssted Finnmarkssykehuset. Mulighet for hel- eller brøkstilling, minimum 50%. Senteret er organisert i Diagnostisk klinikk ved ...

 • Ambulansearbeider Narvik

  Vikariater i 100% stilling med mulighet for fast ansettelse. For ansatte i ambulansetjenesten stilles det krav om at kompetansen skal vedlikeholdes og videreutvikles. Likeledes skal kompetansen dokumenteres gjennom pålagte årlige sertifiseringer. ...

 • Bioingeniør - Forvaltningssenter for laboratoriefagsystemer (FSL), Nordlandssykehuset HF

  Forvaltningssenter for laboratoriefagsystemer (FSL) har ledige stillinger som bioingeniør, arbeidssted Nordlandssykehuset. Senteret er organisert i Diagnostisk klinikk ved UNN, med ansatte med arbeidssted ved flere av sykehusene i regionen. Sentere...

 • Bioingeniør, Klinisk patologi

  Vikariat med mulighet for forlengelse/fast ansettelse. Klinisk patologi har som hovedoppgave å undersøke vevsprøver og celleprøver ved mistanke om kreft eller andre sykdommer. I tillegg utfører avdelingen omtrent 200 obduksjoner pr. år for å stadfe...

 • Bioingeniør - Forvaltningssenter for laboratoriefagsystemer (FSL), Helgelandssykehuset

  Forvaltningssenter for laboratoriefagsystemer (FSL) har ledige stillinger som bioingeniør tilsvarende 150% ressurs, arbeidssted Helgelandssykehuset. Mulighet for hel- eller brøkstilling, minimum 50%. Senteret er organisert i Diagnostisk klinikk ved...

 • Sykepleiere / medisinerstudenter / helsefagstudenter - Avdeling for urologi, endokrin og plastikkirurgi

  Registrering av søknader for ekstravakter og tilkallingsvikarer. Avdeling for urologi, endokrin og plastikkirurgi er en avdeling i Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikken ved UNN Tromsø. Sengeposten har 28 senger og det gis behandling og pleie inn...

 • Barnepleier - Føde- og barselavdelingen, Tromsø

  Føde- og barselavdelingen ved UNN HF Tromsø har ledig 80 % fast stilling i 3-delt turnus for helse- og omsorgsarbeider med videreutdanning innen for barsel- og spebarnspleie. Ved intern omrokering kan annen midlertidig stilling bli ledig.

 • Stråleterapeut - Stråleterapiseksjonen

  Fast stilling som stråleterapeut Stråleterapiseksjonen har behov for en ny medarbeider og god kollega. Vi søker derfor etter en stråleterapeut som ønsker å jobbe sammen med oss ved vår avdeling i Tromsø.

 • AMK-operatør med AMK-LA-funksjon

  AMK Tromsø søker AMK-operatører i forbindelse med etablering av regional funksjon for koordinering (AMK-LA) av ambulansehelikopteroppdrag i Helse Nord. AMK Tromsø har som lokal AMK i UNNs område, regional AMK og AMK-LA ansvar for mottak og håndteri...

 • Sykepleier - Gastrokirurgisk sengepost

  Gastrokirurgisk avdeling har 26 senger med pasienter innenfor et bredt fagområde. 3-delt turnus med jobb hver 3. helg. Vi har følgende ledig stillinger: 1 svangerskapsvikariat i 100 % stilling med oppstart snarest. 3 vikariat i 100 % stilling med m...

 • Spesialsykepleier i operasjon ved UNN Harstad

  UNN Harstad har ledig hele, faste stillinger som operasjonssykepleier fra medio september 2018.

 • Sykepleier/sommerjobb

  Sykepleier i akuttmottak/legevakt i 3-delt turnus. Vi har ledige sommervikariater i 100% stilling i perioden 25. juni til og med 19. august. Akutten har også behov for tilkallingsvikarer, så ta kontakt dersom du er interessert!

 • Psykolog/psykologspesialist - Smerteavdelingen

  Smerteavdelingen er en tverrfaglig sammensatt avdeling hvor leger, sykepleiere, psykologer og fysioterapeuter samarbeider tett om å gi tilbud til pasienter med langvarig eller vanskelig håndterbar smerte. Totalt har vi 16 stillinger i hel- og deltid...

 • Ferievikariat som helsesekretær/kontorfagarbeider - Operasjons- og intensivklinikken

  Operasjons- og Intensivklinikken har ledig vikariat i 100% stilling ut august med mulighet for forlengelse.

 • Rekrutteringsstilliger Oppvåkningsseksjonen

  Oppvåkningsseksjonen har ledig 4 rekrutteringsstillinger som sykepleier. Stillingene er faste, og tilsetting gjøres under forutsetning av at de som tilsettes påbegynner videreutdanning i intensivsykepleie senest høsten 2020. Intensivsykepleier er ...

 • Kontormedarbeider - ekspedisjon, Brystdiagnostisk senter

  Brystdiagnostisk senter har ledig ferievikariat i 100 % stilling som kontormedarbeider. Brystdiagnostisk senter ved Universitetssykehuset Nord-Norge har ansvar for mammografiprogrammet i Troms, Finnmark og Nordre Nordland. Senteret har også ansvar ...

 • Radiograf - vikariat - Røntgen Narvik

  Røntgenavdelingen UNN seksjon Narvik søker radiograf til vikariat i 100 % stilling. Vi søker etter radiograf som skal jobbe i turnus og med mammografi. Du vil få opplæring og tiltre i en 3-delt turnus. Vi er en liten røntgenseksjon som tilbyr CT,...

 • Ferievikarer radiograf

  Røntgenavdelingen UNN Tromsø, seksjon Generell 1, søker ferievikarer. Vi ønsker oss ferievikarer for sommeren 2018, hovedsakelig i juni, juli og august. Seksjonen har vakter på dag, kveld, natt og helg.

 • Avdelingsleder - Operasjons- og intensivklinikken

  Operasjons- og intensivklinikken har ledig stilling som avdelingsleder ved Anestesi- og operasjonsavdelingen i Tromsø fra og med 1. juni 2018. Anestesi- og operasjonsavdelingen er en av sju avdelinger i klinikken, og avdelingen består pt. av to sek...

 • Avdelingsleder - Klinisk patologi, Diagnostisk klinikk

  Klinisk patologi har som hovedoppgave å undersøke vevsprøver og celleprøver ved mistanke om kreft eller andre sykdommer. Avdelingen utfører mer enn 100 000 analyser for å kunne gi nøyaktig diagnose og best mulig grunnlag for behandling, og deltar i...

 • Jordmor - Føde- og barselavdelingen, Tromsø

  Føde og barselavdelingen ved Kvinneklinikken i Tromsø består av fødeavdeling, barselavdeling, barselhotell, barsel poliklinikk og føde poliklinikk med fostermedisin og psykisk helseteam. Avdelingen har behov for flere jordmødre som sommervikar. Vi...

 • Lege

  Medisinsk klinikk inkluderer fagområdene gastroenterologi, infeksjonsmedisin, hematologi, endokrinologi, nyremedisin og geriatri. Avdeling for mikrobiologi og smittevern samt Medisinsk avdeling i Harstad og Narvik er også en del av klinikken. Medi...

 • Administrasjonskonsulent - Medisinsk klinikk

  Medisinsk klinikk inkluderer disse fagområdene innen indremedisin: Fordøyelse, infeksjonsmedisin, blod- og hormonsykdommer, nyremedisin, medisinsk mottaksteam og geriatri. Avdeling for mikrobiologi og smittevern samt Medisinsk avdeling i Harstad og ...

 • Prosjektmedarbeidere - Mine behandlingsvalg

  Mine behandlingsvalg er et innovasjonsprosjekt som jobber for at innbyggere aktivt skal kunne delta i valg knyttet til egen helse, og for at samvalg skal bli en integrert del av helsetjenesten. Som et ledd i dette publiserer vi samvalgsverktøy på de...

 • Administrativ leder - Medisinsk klinikk

  Medisinsk klinikk inkluderer fagområdene fordøyelse, infeksjonsmedisin, blod- og hormonsykdommer, nyremedisin, geriatri og mottaksmedisin. Avdeling for mikrobiologi og smittevern samt Medisinsk avdeling i Harstad og Narvik er også en del av klinikke...

 • Konsulent - Medisinsk klinikk

  Medisinsk klinikk inkluderer fagområdene gastroenterologi, infeksjonsmedisin, hematologi, endokrinologi, nyremedisin og geriatri. Avdeling for mikrobiologi og smittevern samt Medisinsk avdeling i Harstad og Narvik er også en del av klinikken. For ...

 • Sykepleier - Infeksjonsmedisinsk sengepost

  Infeksjonsmedisinsk seksjon er en del av Medisinsk klinikk. Vi har 18 pasientsenger hvorav 10 isolat. Vi er organisert etter primærsykepleiemodell og jobber i tredelt turnus. Vi ønsker oss flere sykepleiere og har ledige stillinger fra 01.06. Det k...

 • Ferievikar - Infeksjonsmedisinsk sengepost

  Vi ønsker oss fortsatt flere ferievikarer for sommeren 2018 på Infeksjonsmedisinsk sengepost. Ferieperioden strekker seg over juni, juli og august, hovedsakelig ukene 25-33. Infeksjonsmedisinsk seksjon er en del av Medisinsk klinikk. Vi har 18 pas...

 • Sykepleier/ferievikar - Infeksjonsmedisinsk sengepost

  Infeksjonsmedisinsk seksjon er en del av Medisinsk klinikk. Vi har 18 pasientsenger hvorav 10 isolat. Vi er organisert etter primærsykepleiemodell og jobber i tredelt turnus. Vi ønsker oss ferievikarer for sommeren 2018 på Infeksjonsmedisinsk senge...

 • Tuberkulosekoordinator UNN Tromsø

  6- måneders vikariat i 100 % stilling som tuberkulosekoordinator ved UNN Tromsø fra 1. september 2018 til 1. mars 2019. Stillingen er organisatorisk plassert ved Smittevernsenteret – en seksjon ved Avdeling for mikrobiologi og smittevern i Medisin...

 • Seksjonsleder Geriatri - Medisinsk klinikk

  Det er ledig fast heltidsstilling som seksjonsleder på Geriatrisk seksjon. Stillingen inngår i avdeling for Hematologi, Infeksjonsmedisin, Geriatri og Endokrinologi og rapporterer direkte til avdelingsleder. Avdelingen står ovenfor spennende utford...

 • Intensivsykepleiere, Medisinsk intensiv og hjerteoppvåkning

  På Medisinsk intensiv og hjerteoppvåkning overvåker og behandler vi kritisk syke medisinske pasienter, og har oppvåkningsstue for pasienter som har gjennomgått elektiv hjertekirurgi. Avdelingen har nå flere faste stillinger ledig og vi ønsker oss ...

 • Kontorfaglig konsulent - Arbeids- og miljømedisinsk avdeling

  En spennende stilling venter på deg ved Regionalt senter for astma, allergi og overfølsomhet, en seksjon ved Arbeids- og miljømedisinsk avdeling. Arbeids- og miljømedisinsk avdeling har 30 medarbeidere i et inspirerende, bredt sammensatt og triveli...

 • Autorisert sykepleier - Hjertemedisinsk sengepost

  Hjertemedisinsk sengepost har 28 senger for øyeblikkelig hjelp og tar imot hjertepasienter fra hele Nord-Norge. Vi har en "utredningspost" hvor alle elektive hjertepasienter kommer. Personalet rullerer mellom de to enhetene.

 • Gynekolog

  Vi har lykkes i å rekruttere 2 av 3 gynekologer, og får å få teamet komplett søker vi nå etter den tredje gynekologen som ønsker å nyte tilværelsen i hjertet av Nord-Norge. Bli med på teamet til seksjonsleder Kari Fiske i 6. etasje på sykehuset og v...

 • Avdelingsleder Hjertemedisinsk avdeling

  Stillingen som avdelingsleder ved Hjertemedisinsk avdeling er ledig. Avdelingslederen har ansvar for drift og utvikling av universitetssykehusets kardiologiske funksjoner med akutt og elektiv coronarintervensjon (PCI), elektrofysiologisk virksomhet ...

 • Lege - ferievikar

  Medisinsk avdeling ved UNN Narvik har ledige ferievikariat som lege. Stillingene egner seg godt for et par hvor begge er leger. Litt om oss som avdeling Avdelingen har 7 overleger, samt 6 utdanningskandidater. I tillegg har 7 LIS1-kandidater medisi...

 • Prosjektleder - Nasjonalt fellesprosjekt for samvalg

  Alle helseregioner i Norge har som oppdrag å utvikle samvalgsverktøy for å gi pasienter mulighet til å delta aktivt i egen behandling. De skal også sikre at kvalitetssikrede verktøy som publiseres på helsenorge.no tas i bruk i alle helseforetak. Un...

 • Overlege i indremedisin med sidespesialitet

  Medisinsk avdeling ved UNN Narvik har ledig stilling som overlege i indremedisin. Litt om oss som avdeling Avdelingen har 7 overleger, samt 6 utdanningskandidater. I tillegg har 7 LIS1-kandidater medisinsk turnustjeneste hos oss til enhver tid. Med...

 • Deltidstilling kirurgi (2 stk) - Seksjon for traumatologi

  Seksjon for traumatologi er en nyopprettet seksjon i Hjerte-, lunge-, karkirurgisk avdeling i Hjerte- og lungeklinikken. Seksjonen har fagansvar for traumatologi ved UNN Tromsø som er regionalt traumesenter i Nord-Norge. Seksjonen består av seksjons...

 • Lege i spesialisering, vikariat

  UNN har ledig vikariat for lege i spesialisering i generell indremedisin, varighet 6 mndr med mulighet til forlengelse. UNN Harstad er en enhet i UNN HF, og har lokalsykehusfunksjon for ca 35 - 45 000 innbyggere. Medisinsk avdeling er en del av Med...


Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.