Om oss

Universitetssykehuset Nord-Norge HFGjennom 400.000 årlige pasientmøter, gir vi den nordnorske befolkning mulighet for å forbedre helsa eller forlenge livet. Våre 6300 medarbeidere bidrar til å skape trygghet for folket i nord. For oss i UNN er det resultatene for pasienten som teller. Vi gir den beste behandling.

Strategisk utviklingsplan 2015 – 2025Klinikkvise strategiske utviklingsplaner 2015 - 2025


​​​​Kontaktinformasjon​​

​E-post
post@unn.no

Sentralbord for Harstad og Tromsø
776 26000

Sentralbord for Narvik
769 68000 (fra 08-16)
776 26000 (16-08)

From abroad
+47 776 26000

Om helseforetaket

UNN er et universitetssykehus og eies av Helse Nord RHF.

De fire hovedoppgavene

 • pasientbehandling
 • opplæring av pasienter og pårørende
 • forskning​
 • utdanning av helsepersonell

er definert i Lov om spesialisthelsetjenesten.​

På flere ste​der i Nord-Norge

Universitetssykehuset Nord-Norge har virksomhet flere steder i Nord-Norge. I tillegg til sykehuset i Breivika, Tromsø som har størst pasientaktivitet, har vi virksomhet på følgende steder:

 • Psykisk helse- og rusklinikken, Åsgård i Tromsø
 • UNN Harstad, Harstad
 • UNN Narvik, Narvik
 • Longyearbyen sykehus, Svalbard
 • Fem senter for psykisk helse- og rusbehandling, seks behandlingssteder:
  Silsand, Sjøvegan, Storslett, Storsteinnes, Håkvik og Harstad
 • To distriktsmedisinske senter: Finnsnes og Storslett​

Lenke til alle geografiske steder ​

Befolknin​gstall

Her følger en oversikt over hvilke kommuner som sokner til Universitetssykehuset Nord-Norge. Oversikten viser også folketall per 31. desember 2017 (kilde: Statistisk sentralbyrå, tabell 05231).

Befolkningstall
​​Tromsø​75 557
Harstad - Hárstták24 838
​Narvik​18 627
​Kvæfjord​2918
​Skånland​2990
​Ibestad​1384
​Gratangen​1114
 Loabák - Lavangen​1059
​Bardu​3963
​Salangen2224
​Målselv​6781
​Sørreisa ​3494
​Dyrøy​1168
​Tranøy ​1536
​Torsken942
​Berg​898
​Lenvik​11 652
​Balsfjord​5668
​Karlsøy​2265
​Lyngen2865
 Storfjord - Omasvuotna - Omasvuono1861
​Gáivuotna - Kåfjord - Kaivuono​2123
​Skjervøy2911
​Nordreisa​4953
​Kvænangen​1224
​Divtasvuodna Tysfjord (øst for Tysfjorden)​1943
​Lødingen2108
​Tjeldsund1258
​Evenes​1396
​Ballangen​2519
Sum (inkl. hele Tysfjord)194239


 

Organisasjonskart

Her finner du oversikt over organisasjonen​​

Nøkkeltall

Noen utvalgte nøkkeltall for Universitetssykehuset Nord-Norge.

Universitetssykehuset Nord-Norge 2017

 • Polikliniske konsultasjoner inkludert dagbehandling: 350 246
 • Døgnopphold somatikk, psykiatri, rus: 46 667
 • Gjennomsnittlig liggetid somatikk: 4,2 dager
 • Kirurgiske operasjoner: 22 482
 • Antall laboratorieanalyser: 6,43 millioner
 • Antall månedsverk: 6 580
 • Årsverk leger: 941
 • Årsverk sykepleiere, inkl. jordmødre: 1 929
 • Sykefravær: 8,6 %
 • Praksisopphold studenter: 2 425
 • Doktorgradsavhandlinger: 21
 • Budsjett 2017: 7,2 milliarder

Budsj​ett

Budsjett for 2018: 7,7 milliarder

Styringsdo​kumenter, årsregnskap og årsrapporter

Vis​​jon, verdier, strategier og mål

Visjon

Det er resultatene for pasienten som teller.
Vi gir den beste behandling.

Verdier

Våre kjerneverdier er kvalitet, trygghet, respekt og omsorg.

Våre strategiske hovedr​​etninger er

Pasientforløp, medvirkning, samhandling, kvalitet, utdanning, forskning, teknologi og e-helse og kultur

 
Mål:
UNN skal gi den beste utredning, behandling og pleie slik at pasienter og pårørende er trygge og godt ivaretatt

UNN skal være det norske universitetssykehuset for nordområdene

UNN skal ha kompetente medarbeidere som trives

UNN skal i samarbeid med universitetene, høyskolene og de videregående skolene utdanne motiverte og kompetente helsearbeidere​

Organisasjonsnummer​

983 974 899

Brukerut​​valget

Brukerutvalget ved Universitetssykehuset Nord-Norge er et rådgivende organ som tar opp saker på generelt og prinsipielt grunnlag. Både pasienter, pårørende, avdelinger og enkeltpersoner er velkommen til å melde inn saker. ​Brukerutvalget tar ikke opp saker som gjelder enkeltpersoner eller saker som behandles av fagorganisasjonene.

Post til brukerutvalget sendes til Universitetssykehuset Nord-Norge, Postboks 100, 9038 Tromsø eller e-post til postmottak post@unn.no

Medlemmer av brukerutvalget:

 • Cathri​n Carlyle, leder: Cathrin.Carlyle@unn.no
 • Esben Haldorsen, nestleder
 • Britt-Eva E. Jakobsen
 • Hans-Johan Dahl
 • Johanne Sundmann
 • Klemet Anders Sara​
 • Laila Edvardsen
 • Margrethe Larsen
 • Martin Andre Moe
 • Odiajulu Odu

Sty​ret for Universitetssykehuset Nord-Norge

Styret har ansvar for en tilfredsstillende organisering av foretakets samlede virksomhet. Styret utgjør sammen med administrerende direktør foretakets ledelse. Helse Nord RHF oppnevner styrer i helseforetakene i nord.

E-post til styret sendes til postmottak for registrering i felles sak- og arkivsystem.

Se styremøter og styrepresentasjon​

Ungdomsrå​​det i UNN

Ungdomsrådet representerer brukergruppen ungdom i alderen 12-23 år i UNN. Det skal være et rådgivende organ for UNN og en høringsinstans for klinikkenes arbeid med å utvikle og opprettholde gode helsetjenester for ungdom. Ungdomsrådet skal også være et rådgivende organ for brukerutvalget.
Ungdomsrådet i UNN

Frivillighet i UNN

Som frivillige kan du gi pasienter og pårørende en bedre opplevelse av sykehusoppholdet. Har du lyst til å være med å gi pasienter og pårørende «det lille ekstra? Da hører vi gjerne fra deg.

Les mer om frivillighet i UNN​

Lede​lsen

Administrerende direktør, viseadministrerende direktør, klinikksjefer, stabssjef og senterledere utgjør foretaksledelsen. Helseforetaket er organisert i ni klinikker med gjennomgående ledelse. Det innebærer at klinikksjefen og ledergruppen har ansvar for all virksomhet i klinikken på tvers av geografi. Noen klinikker har virksomhet i flere byer og i distriktene i Nordland og Troms.  

Administrasjonen er lokalisert på PET-senteret ved UNN Breivika i Tromsø, med enkeltfunksjoner også ved UNN Harstad og UNN Narvik.​

 

Profilhåndboka

Profilhåndboka​

Grønt sykehus

UNN erkjenner at vår aktivitet kan bidra til å forurense miljøet og er derfor sertifisert som Grønt sykehus. UNN har etablert et sett med verktøy som skal sikre styring og kontroll.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.