Pleiere med elsykler

Grønt sykehus

UNN erkjenner at vår aktivitet kan bidra til å forurense miljøet og er derfor sertifisert som Grønt sykehus. UNN har etablert et sett med verktøy som skal sikre styring og kontroll. UNN skal også oppfylle sine samsvarsforpliktelser knyttet til våre interesseparters behov og forventninger.

UNN fungerer innenfor en kontekst som omfatter interne og eksterne forhold, herunder miljøforhold. For eksempel har vi har pasientbehandling på mange steder i Troms, nordre del av Nordland og på Svalbard. Dette medfører mye reising for både pasienter og ansatte. Den komplekse aktiviteten med gjennomgående linjeledelse, stiller krav til god intern kommunikasjon og gode styringsverktøy. 
 

Hva vil vi?

  • UNN tar samfunnsansvar ved å ha en miljøvennlig og bærekraftig drift som frigjør ressurser til pasientbehandlingen
  • UNN forebygger miljøskadelig utslipp og forbedrer kontinuerlig vårt miljøavtrykk

Hvordan gjør vi det?

  • UNN tar miljøvennlige valg
  • UNN har et bærekraftig forbruk ved å redusere svinn og øke gjenbruk
  • UNN ivaretar samsvarsforpliktelsene
  • UNN reduserer reiseaktiviteten ved å bruke e-helse og elektroniske møter når det er mulig

Hovedmiljømål

  • UNN skal redusere CO2-utslippet med 3 % årlig


Miljømål 2017-2020

Kvalitet

  • Sykehuspåførte infeksjoner skal være mindre enn 4,5 % (prevalensdata)
  • Bruk av bredspektret antibiotikabruk skal reduseres med 10 % sammenliknet med 2012

Bygg, energi og vann

  • Energiforbruk i eksisterende bygningsmasse skal reduseres med 3 % årlig
  • Alle nye bygg skal planlegges for energiklasse A 
  • UNN skal ha kontroll på vannforbruket ved å gjennomføre faste målinger 
Transport

  • Pasienttransporten skal reduseres med 3 % årlig 
  • Ansatte skal bruke miljøvennlige transportmidler når det ligger til rette for det
  • Ansattereiser skal reduseres med 3 % årlig

Innkjøp og forbruk

  • UNN skal anvende miljøvennlige produkter der det er mulig
  • UNN skal redusere vare og matsvinn med 3 % årlig

Avfall og utslipp

  • UNN skal redusere avfallsmengden med 3 % årlig
  • Sorteringsgraden på avfall skal øke med 3 % årlig
  • Smitteavfall skal reduseres med 10 % årlig

Andre miljømål

  • 85 % av ansatte skal til enhver tid ha gjennomført e-læringskurset "Miljøbevissthet UNN - ytre miljø"
  • Alle klinikker/sentre skal som en del av den årlige risikostyringen vurdere om miljømål og tiltak skal oppdateres i dialogavtalene, og følge opp med dokumentert behandling i protokoller fra ledermøter/KVAM
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.