HELSENORGE
Pleiere med elsykler

Grønt sykehus

UNN erkjenner at vår aktivitet kan bidra til å forurense miljøet og er derfor sertifisert som Grønt sykehus. UNN har etablert et sett med verktøy som skal sikre styring og kontroll. UNN skal også oppfylle sine samsvarsforpliktelser knyttet til våre interesseparters behov og forventninger.

UNN fungerer innenfor en kontekst som omfatter interne og eksterne forhold, herunder miljøforhold. For eksempel har vi har pasientbehandling på mange steder i Troms, nordre del av Nordland og på Svalbard. Dette medfører mye reising for både pasienter og ansatte. Den komplekse aktiviteten med gjennomgående linjeledelse, stiller krav til god intern kommunikasjon og gode styringsverktøy. 
 

UNNs miljøpolicy


Miljøbevisste medarbeidere gir trygghet for pasienter og miljø.

Hva vil vi?

 • UNN tar samfunnsansvar ved å ha en miljøvennlig og bærekraftig drift som frigjør ressurser til pasientbehandlingen
 • UNN forebygger miljøskadelig utslipp og forbedrer kontinuerlig vårt miljøavtrykk

Hvordan gjør vi det?

 • UNN tar miljøvennlige valg
 • UNN har et bærekraftig forbruk ved å redusere svinn og øke gjenbruk
 • UNN ivaretar samsvarsforpliktelsene
 • UNN reduserer reiseaktiviteten ved å bruke e-helse og elektroniske møter når det er mulig

Hovedmiljømål

 • UNN skal redusere CO2-utslippet med 3 % årlig


Miljømål 2017-2020


Pasientsikkerhet

 • Sykehuspåførte infeksjoner skal være mindre enn 4,5 % (prevalensdata)
 • Bredspektret antibiotikabruk skal reduseres med 20 % sammenliknet med 2012

Energi og vann

 • Energiforbruk i eksisterende bygningsmasse skal reduseres med 3 % årlig
 • UNN skal ha kontroll på vannforbruket ved å gjennomføre faste målinger 

Transport

 • Pasientreiser skal reduseres med 3 % årlig 
 • Ansattereiser skal reduseres med 3 % årlig
 • Det skal brukes miljøvennlige transportmidler når det ligger til rette for det

Innkjøp og forbruk

 • UNN skal anvende miljøvennlige produkter der det er mulig
 • UNN skal redusere vare og matsvinn med 3 % årlig

Avfall og utslipp

 • Sorteringsgraden på avfall skal øke med 3 % årlig

Andre miljømål

 • 85 % av ansatte skal til enhver tid ha gjennomført e-læringskurset "Miljøbevissthet UNN - ytre miljø"
 • Dialogavtalen skal være oppdatert på miljømål og tiltak
 • Miljømål og tiltak skal følges opp i ledermøter og i Kvalitets og arbeidsmiljøutvalg 

UNN er sertifisert etter ISO 14001:2015
Fant du det du lette etter?