Forskningsseminar «På stødig bunn - det siste innen forskning på inkontinens og bekkenbunnsykdom i Norge"

NKIB arrangerer forskningsseminar «På stødig bunn» for forskere og klinikere innen fagfeltet. Målet er å dele kunnskap og stimulere til økt nasjonalt samarbeid innen forskning på inkontinens og bekkenbunnsykdom i Norge.

Hensikt

  • Presentere små og store planlagte, pågående eller avsluttede nasjonale prosjekter innen inkontinens og dysfunksjon i bekkenbunnen
  • Nettverksbygging for forskere, klinikere og brukerorganisasjoner innen feltet
  • Inspirere til samarbeid og nye prosjekter
  • Øvelse i presentasjon av prosjekter for masterstudenter og stipendiater
  •  I år vil det også være fokus på brukerperspektiv og brukermedvirkning ved at brukerorganisasjoner er invitert 
  •  Kurset vil bli søkt godkjent med tellende timer hos DNLF

Målgruppe

Forskere innen inkontinens og bekkenbunnsykdom samt klinikere med interesse for fagfeltet.

Søknad om presentasjon

Da seminaret er utsatt er det fremdeles anledning til å sende inn presentasjoner. Små og store planlagte, pågående eller avsluttede prosjekter innen tematikken ønskes til seminaret. Har du et prosjekt å presentere, inviteres du til å sende inn et kort sammendrag om ditt prosjekt på max 250 ord.  Velg foretrukket presentasjonsform, 10 minutter muntlig presentasjon ELLER poster presentasjon.

Arrangør forbeholder seg retten til å endre presentasjonsform.

Frist for innsending: 1. september 2021 
Send din søknad via dette søknadsskjema

Alle som skal presentere må melde seg på og dekke seminaret selv.

Spørsmål vedrørende presentasjon sendes: signe.n.stafne@ntnu.no

Program

Foreløpig program (pdf)

Påmelding

Meld deg på via denne lenken

Frist for påmelding: 1. september 2021

Påmeldingen er bindende.

Dersom seminaret avlyses på grunn av korona oppheves påmeldingen.

Kursavgift

  • Deltakelse med seminarmiddag og forskningsseminar 15. og 16. november. kr. 1600,-
  • Deltakelse forskningsseminar 15. november. Kr. 1000,-

På grunn av situasjonen med korona vil ikke faktura sendes ut før tett opp mot seminaret.

Spørsmål

Spørsmål vedrørende presentasjon: signe.n.stafne@ntnu.no
Andre henvendelser: wenche.marie.andersen@unn.no

Smittevern vil bli ivaretatt etter gjeldende regler.Fant du det du lette etter?