Forskningsseminar «På stødig bunn - det siste innen forskning på inkontinens og bekkenbunnsykdom i Norge"

NKIB arrangerte i 2018 seminaret «På stødig bunn» for forskere og klinikere innen fagfeltet. Hensikten var å stimulere til økt nasjonalt samarbeid innen forskning på inkontinens og bekkenbunnsykdom i Norge. I 2021 gjentar vi suksessen.
2. juni er det rundebordskonferanse, mens 3. juni er det seminar med presentasjon av nasjonale prosjekter. Det er mulig å melde seg på enten hele seminaret eller kun 3. juni.

Hensikt

  • Presentere små og store planlagte, pågående eller avsluttede nasjonale prosjekter innen inkontinens og dysfunksjon i bekkenbunnen
  • Nettverksbygging for forskere, klinikere og brukerorganisasjoner innen feltet
  • Inspirere til samarbeid og nye prosjekter
  • Øvelse i presentasjon av prosjekter for masterstudenter og stipendiater
  •  I år vil det også være fokus på brukerperspektiv og brukermedvirkning ved at brukerorganisasjoner er invitert 
  •  Kurset vil bli søkt godkjent med tellende timer hos DNLF

Målgruppe

Forskere innen inkontinens og bekkenbunnsykdom samt klinikere som er interessert i å oppdatere seg innen forskningen på feltet.

Søknad om presentasjon

Små og store planlagte, pågående eller avsluttede prosjekter innen tematikken ønskes til seminaret. Har du et prosjekt å presentere, inviteres du til å sende inn et kort sammendrag om ditt prosjekt på max 250 ord.  Velg foretrukket presentasjonsform, 10 minutter muntlig presentasjon ELLER poster presentasjon.

Arrangør forbeholder seg retten til å endre presentasjonsform.

Frist for innsending: 1. februar 2021 
Send din søknad via dette søknadsskjema

Alle som skal presentere må melde seg på og dekke seminaret selv.

Spørsmål vedrørende presentasjon sendes: signe.n.stafne@ntnu.no

Program

Program kommer

Påmelding

Meld deg på via denne lenken

Frist for påmelding: 21. mars 2021

Påmeldingen er bindende.

Dersom seminaret avlyses på grunn av korona oppheves påmeldingen.

Kursavgift

1600 kr inkluderer:
2. juni rundebordskonferanse med middag
3. juni seminar med lunsj

For de som ikke har mulighet å delta på hele arrangementet, er det mulig å bare melde seg på dag 2.
1000 kr inkluderer:
3. juni seminar med lunsj

På grunn av korona vil ikke faktura sendes ut før tett opp mot seminaret.

Spørsmål

Spørsmål vedrørende presentasjon: signe.n.stafne@ntnu.no
Andre henvendelser: wenche.marie.andersen@unn.no

Smittevern vil bli ivaretatt etter gjeldende regler.Fant du det du lette etter?