HELSENORGE

Forskningsseminar «På stødig bunn - det siste innen forskning på inkontinens og bekkenbunnsykdom i Norge"

NKIB arrangerer forskningsseminar «På stødig bunn» for forskere og klinikere innen fagfeltet. Målet er å dele kunnskap og stimulere til økt nasjonalt samarbeid innen forskning på inkontinens og bekkenbunnsykdom i Norge.

Hensikt

  • Presentere små og store planlagte, pågående eller avsluttede nasjonale prosjekter innen inkontinens og dysfunksjon i bekkenbunnen
  • Nettverksbygging for forskere, klinikere og brukerorganisasjoner innen feltet
  • Inspirere til samarbeid og nye prosjekter
  • Øvelse i presentasjon av prosjekter for masterstudenter og stipendiater
  •  I år vil det også være fokus på brukerperspektiv og brukermedvirkning ved at brukerorganisasjoner er invitert 

Målgruppe

Forskere innen inkontinens og bekkenbunnsykdom samt klinikere med interesse for fagfeltet.

Program

Program (pdf)

Påmelding

Meld deg på via denne lenken

Frist for påmelding:10. november 2021

Påmeldingen er bindende.

Dersom seminaret avlyses på grunn av korona oppheves påmeldingen.

Kursavgift

  • Deltakelse med seminarmiddag og forskningsseminar 15. og 16. november. kr. 1600,-
  • Deltakelse forskningsseminar 15. november. Kr. 1000,-

På grunn av situasjonen med korona vil ikke faktura sendes ut før tett opp mot seminaret.

Godkjenninger

Kurset er godkjent av:

Norsk fysioterapiforbund (NFF)

Kurset er godkjent med 6 timer. Følgelig kan kurset, sammen med mastergrad, benyttes i spesialistutdanning og ved fornyelse av spesialitet.

Fagforbundet

Kurset godkjennes som tellende i program for klinisk fagstige med 8 timer for sykepleier, helsefagarbeider/hjelpepleier/omsorgsarbeider, fysioterapeuter, leger og øvrige relevante helsepersonellgrupper. Kurset godkjennes innenfor det området kurset er relevant for.

Norsk sykepleierforbund

Kurset er godkjent med 6 timer. Dette kan brukes i henhold til kurstimekravet i NSFs godkjenningsordningen klinisk spesialist i sykepleie/ spesialsykepleie.

Legeforeningen

Generell kirurgi: godkjennes med 6 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning.

Gastroenterologisk kirurgi: godkjennes med 6 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning.

Fødselshjelp og kvinnesykdommer: godkjennes med 6 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning.

Avventer godkjenning fra urologi.

Spørsmål

Spørsmål vedrørende presentasjon: signe.n.stafne@ntnu.no
Andre henvendelser: wenche.marie.andersen@unn.no

Smittevern vil bli ivaretatt etter gjeldende regler.Fant du det du lette etter?