HELSENORGE

Den kompliserte bekkenbunnen

Den kompliserte bekkenbunnen arrangeres nå som webinar! Webinaret vil foregå over to halve dager 14. – 15. juni 2021. Se program for mer informasjon.

Innhold

Kurset skal gi økt kjennskap til årsakssammenhenger, utredning og behandlingsmetoder ved langvarige underlivssmerter, i et helhetlig perspektiv. Kurset skal også gi kunnskap om verktøy og praktiske tiltak som kan brukes i klinisk virksomhet.


Program

Pris

500 kroner.

Målgruppe

Fysioterapeuter, leger, sykepleiere og annet helsepersonell som møter pasienter med smerter og dysfunksjon fra bekken og underliv.

Godkjennninger

Kurset er godkjent av:

Legeforeningen

Allmennmedisin: 7 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanningen (forlengelse av retten til tilleggstakst).

Urologi: 7 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning.

Gastroenterologisk kirurgi: 7 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning.

Fødselshjelp og kvinnesykdommer: 7 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning.

Norsk fysioterapiforbund (NFF)

Kurset er godkjent med 7 timer. Følgelig kan kurset, sammen med mastergrad, benyttes i spesialistutdanning og ved fornyelse av spesialitet.

Fagforbundet

Kurset godkjennes som tellende i program for klinisk fagstige med 6 timer for sykepleier, helsefagarbeider/hjelpepleier/omsorgsarbeider, fysioterapeuter, leger og øvrige relevante helsepersonellgrupper. Kurset godkjennes innenfor det området kurset er relevant for.

Norsk sykepleierforbund

Venter svar på godkjenning

Påmelding


Påmeldingen er nå stengt. Det er ikke lengre mulig å melde seg på.

Kontakt

Ved andre spørsmål,  vennligst send e-post til: wenche.marie.andersen@unn.no


Fant du det du lette etter?