HELSENORGE

Fortsetter planleggingen av nybygg

En tøff økonomisk situasjon i UNN og Helse Nord setter bremsene midlertidig på for investeringer i nye bygg. Ledelsen ved UNN jobber nå med tiltak som skal få økonomien i balanse så snart som mulig, og stopper ikke den pågående planleggingen med nytt bygg for psykisk helse og rus på Åsgård.