Student i UNN

Her vil du finne informasjon om å være student eller elev i UNN, hva du kan forvente av oss og hva vi forventer av deg. 

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com


Hva UNN forventer av deg som student og hva du som student kan forvente av UNN

Vi forventer at du stiller forberedt. Du kan søke opp informasjon om stedet der du skal ha praksis eller praktisk klinisk undervisning i søkefeltet øverst på nettsidene våre.

Som student kan du forvente kunnskapsbasert undervisning. Du vil i tillegg få praktisk kjennskap til vårt arbeid med prosessforbedring og pasientmedvirkning. Vi ønsker at du skal bidra til god og sikker pasientbehandling, i tillegg til å delta i vårt kontinuerlige arbeid med utvikling og forbedring.

Før du starter din kliniske praksis må du levere egenerklæring om meticilinresistente stafylokokker (MRSA) og bekreftelse på at du har vært gjennom en tuberkulosekontroll. Dette skal du som hovedregel levere til utdanningsinstitusjonen som du studerer ved siden den har ansvar for å sikre at du er klar for klinisk praksis. 

Praktisk informasjon

ID-kort

Du må som hovedregel ha ID-kort når du har din kliniske praksis i UNN. Hent ID-kortet ditt i rimelig tid før praksisstart.

Husk å ta med en offentlig godkjent legitimasjon – bankkort, pass, førerkort – når du henter ID-kortet ditt. Du må levere ID-kortet ditt tilbake etter at du er ferdig med studentaktivitetene i UNN. Dersom du mister ID-kortet ditt må du dekke kostnadene for det tapte kortet.

  • I Breivika, UNN Tromsø, henter du ID-kort utenbilde i informasjonsskranken i sykehusets foajé. ID-kort medbilde henter du på vaktsentralen i 5. etasje i B-fløya
  • Ved UNN Harstad henter du ID-kort hos teknisk vakt i underetasjen
  • Ved UNN Narvik henter du ID-kort i B-fløyas underetasje 2
  • På Åsgård, UNN Tromsø, henter du ID-kort på nøkkelkontoret i bygg 9

Arbeidstøy

Studenter og ansatte skal bruke sykehusets arbeidstøy etter gjeldende retningslinjer for å ivareta smittevernmessige, sikkerhetsmessige, estetiske og etiske hensyn. Dette for å fremstå som profesjonelle og bidra til å skape trygghet og tillit hos pasienter.

Garderober

UNN har mange garderober, inkludert flere store fellesgarderober. Spør din kontaktperson eller din veileder for å få vite hvilke garderober du kan bruke. 

  • Fellesgarderoben i Harstad er i kjelleretasjen
  • I Breivika er fellesgarderobene i tredje etasje i C-fløya og i fjerde etasje i B-fløya. Studentgarderoben er for tiden plassert i første etasje i E-fløya
  • I Narvik finner du garderobene i A fløyas underetasje 1
  • Longyearbyen sykehus har fellesgarderobe
  • På Åsgård er det ingen fellesgarderober, men det er garderober på alle enheter

IKT-tilganger og e-læring

Når den avdelingen du skal ha praksis i har registrert deg i våre systemer, så vil du få tilgang til de nødvendige IKT-systemer og må ta de e-læringskurs som er obligatoriske for ditt praksissted.

UNN som lokalsykehus

UNN som universitetssykehus

Om UNN

Kontakt oss

Fant du det du lette etter?
(På grunn av personvernet kan du ikke sende personlig informasjon som din epostadresse, telefonnummer eller personnummer)