HELSENORGE

Samhandlingsavdelinga på onsdagsmøtet

I denne videoen presenterer Samhandlingsavdelinga tips og råd for praktisk samhandling mellom UNN og kommunene i pasientforløpene. Forbedringsarbeid i vekslingsfeltet – som er ett eksempel på hvordan UNN samarbeider med kommunehelsetjenesten og brukerne når vi opplever utfordringer som har betydning for pasientforløpene. Til slutt presenteres nasjonale føringer for samhandlingsfeltet framover.