Norsk nakke- og ryggregister

Norsk- nakke- og ryggregister (NNRR) har som mål å bedre kvaliteten på behandlingen av pasienter med nakke- og ryggplager ved norske sykehus, og gi handlingsgrunnlag for offentlige myndigheter. Målgruppen er voksne pasienter som henvises til de tverrfaglige nakke- og ryggpoliklinikkene i spesialisthelsetjenesten. 

Hensikten med registeret er å få en oversikt over pasientgrunnlaget med regionale variasjoner og evaluere tjenestetilbudet ved hvert enkelt sykehus.

Fagrådet for registeret har det faglige ansvaret. Databehandlingsansvarlig er Universitetssykehuset Nord Norge HF. Hvert deltakende sykehus har egne lokale registeransvarlige som har ansvar for at prosedyrer og rutiner følges.

​Registerbeskrivelse og brukerveiledning

Det er utarbeidet et hefte bestående av to deler. Registerbeskrivelse inneholder temaene organisering og drift av registeret, målgruppe, rutiner for skriftlig samtykke, datakvalitet, registeret design, rapporter, sikkerhet og personvern. Brukerveiledning viser hvordan man søker tilgang til registerets web-registrering og gangen i registreringen. Heftet kan lastes ned som pdf-fil. Redigert 27.10.15.​

Registerbeskrivelse

Utlevering av data fra Norsk Nakke- og Ryggregister

Retningslinjer utfylling av 1b

Skjema

Skjemaene kan printes ut som pdf

Helsepersonell-skjema

Pasientskjema

Samtykkeskjema

Retningslinjer for utfylling av Helsepersonell-skjema (1b)


Fagråd

Registerleder 
Audny Anke,
overlege, professor, Universitetssykehuset Nord-Norge HF.

Fagrådsleder
Lars-Petter Granan,
overlege, PhD,  Representant for Norsk forening for fysikalsk medisin og rehabilitering.
  
Jan Sture Skouen,
seksjonsoverlege, professor, Haukeland Universitetssykehus HF.
  
Jens Ivar Brox,
seksjonsoverlege, professor, Oslo Universitetssykehus HF, Ullevål.
  
Cecilie Røe,
avdelingsleder, professor, Oslo Universitetssykehus HF, Ullevål (vara for Brox)
  
Gunn Hege Marchand,
overlege, PhD, St.Olavs Hospital HF
  
Terese Fors,
overlege, Universitetssykehuset Nord-Norge HF
  
Thor Einar Holmgard,
pasientrepresentant, Ryggforeninga

Årsrapporter

NNRR Årsrapport for 2012.pdfhttps://unn.no/Documents/Kvalitetsregistre/Norsk nakke- og ryggregister/Årsrapporter/NNRR Årsrapport for 2012.pdfNNRR Årsrapport for 2012.pdfpdf134741
NNRR Årsrapport for 2013.pdfhttps://unn.no/Documents/Kvalitetsregistre/Norsk nakke- og ryggregister/Årsrapporter/NNRR Årsrapport for 2013.pdfNNRR Årsrapport for 2013.pdfpdf237496
NNRR Årsrapport for 2014.pdfhttps://unn.no/Documents/Kvalitetsregistre/Norsk nakke- og ryggregister/Årsrapporter/NNRR Årsrapport for 2014.pdfNNRR Årsrapport for 2014.pdfpdf204073
NNRR Årsrapport for 2015.pdfhttps://unn.no/Documents/Kvalitetsregistre/Norsk nakke- og ryggregister/Årsrapporter/NNRR Årsrapport for 2015.pdfNNRR Årsrapport for 2015.pdfpdf948210
NNRR Årsrapport for 2016.pdfhttps://unn.no/Documents/Kvalitetsregistre/Norsk nakke- og ryggregister/Årsrapporter/NNRR Årsrapport for 2016.pdfNNRR Årsrapport for 2016.pdfpdf439036
NNRR Årsrapport for 2017.pdfhttps://unn.no/Documents/Kvalitetsregistre/Norsk nakke- og ryggregister/Årsrapporter/NNRR Årsrapport for 2017.pdfNNRR Årsrapport for 2017.pdfpdf767535
NNRR Årsrapport for 2018.pdfhttps://unn.no/Documents/Kvalitetsregistre/Norsk nakke- og ryggregister/Årsrapporter/NNRR Årsrapport for 2018.pdfNNRR Årsrapport for 2018.pdfpdf1318477


Resultater

https://www.kvalitetsregistre.no/registers/532/resultater

Kontakt oss

Faglig leder
Audny Anke
E-post

Registerenheten
v/registersekretær
Tlf: 776 69 015

Postadresse
Norsk Nakke- og Ryggregister
Postboks 20
9038 Tromsø​Fant du det du lette etter?