Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi

​Nasjonalt Kvalitetsregister for Ryggkirurgi har som mål å sikre kvaliteten på ryggkirurgi som utføres ved norske sykehus. Hensikten er at det enkelte sykehus skal holde oversikt over egne resultater (ønskede og uønskede behandlingseffekter).​

Ryggregisteret drives av Universitetssykehuset Nord-Norge.

Om registeret

Registerets mål og oppgaver
Nasjonalt Kvalitetsregister for Ryggkirurgi har som mål å sikre kvaliteten på ryggkirurgi som utføres ved norske sykehus. Målgruppen er alle pasienter som blir operert for degenerative tilstander i columna ved offentlige og private sykehus. Hensikten er at det enkelte sykehus skal kunne holde oversikt over egne resultater (ønskede og uønskede behandlingseffekter). Nasjonale, aggregerte registerdata vil være referansen for det enkelte sykehus. Registeret har bred støtte i fagmiljøet, både gjennom Norsk Spinalkirurgisk Forening og andre fagmiljøer lokalt og sentralt. Fagrådet skal forvalte nasjonale registerdata og definere hvordan disse skal bearbeides og presenteres. Informasjonen bør komme pasientene til nytte i form av en bedre og mer oversiktlig helsetjeneste.

Databehandlingsansvarlig
Databehandlingsansvarlig og eier av registeret er adm.dir Universitetssykehuset Nord-Norge HF. Ved en eventuell nedleggelse av registrert vil dataene forvaltes av databehandlingsansvarlig.

Administrativt og faglig ansvar
Universitetssykehuset Nord-Norge HF har det administrative ansvaret for registeret mens fagrådet har det faglige ansvaret. Registeret er faglig uavhengig og kan ikke motta økonomisk eller annen støtte fra industrien eller lignende interesser.

Fagråd

Fagrådet og dens leder oppnevnes av administrerende direktør ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF.

Tore Solberg, Daglig leder
Overlege, dr.med. Spesialist i nevrokirurgi, ansatt ved Nevrokirurgisk avd. UNN-HF siden 1995. Har stått for faglig utvikling og drift av ”Ryggdatabasen ved UNN-HF”.

Øystein Nygaard, Fagrådsleder
Overlege, dr.med. Spesialist i nevrokirurgi, doktorgrad innen feltet nerverotaffeksjon ved lumbale prolaps. 
Professor II ved NTNU. Leder «Nasjonal kompetansetjeneste for kirurgisk behandling av rygg og nakke sykdommer», St Olav Hospital.

Christian Hellum
Overlege, spesialist i ortopedisk kirurgi, ansatt ved Ryggseksjonen, Ortopedisk Senter, Ullevål Universitetssykehus siden 2001. Stipendiat, jobber med en multisenterstudie som sammenligner innsetting av skiveprotese med et tverrfaglig ryggrehabiliterings program på pasienter med kroniske korsryggsmerter.

Ivar Austevoll
Overlege, dr. med. ved Kysthospitalet og Haukeland Universitetssykehus.

Jens Ivar Brox
Overlege, dr. med. Professor ved Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering og leder for den tverrfaglige nakke- og ryggpoliklinikken ved Oslo Universitetssykehus. Forskningsrepresentant for AO i Scandinavia og medlem av Cochrane Advisory Board for Low Back Pain.  

Gerger Lønne
Overlege ved Lillehammer ortopedisk avdeling, Sykehuset Innlandet. Norsk ortopedisk forenings representant i fagrådet. Tidligere formann i Norsk Spinalkirurgisk Forening (2010 til 2016) og for tiden formann Norsk Ortopedisk Forening (fra 2019). Førsteamanuensis ved NTNU og tilknyttet "Nasjonal kompetansetjeneste for kirurgisk behandling av rygg- og nakkesykdommer", St Olav Hospital.
  
Frode Kolstad
Seksjonsverlege, spesialist i nevrokirurgi. Ansatt ved Nevrokirugisk avdeling, Rikshospitalet. Er Norsk nevrokirurgisk forenings representant i fagrådet.

Jan Abel Olsen
Professor i helseøkonomi og helsetjenesteforskning ved Universitet i Tromsø. Forsker II ved FHI.

Tor Ingebrigtsen
Professor i nevrokirurgi ved Institutt for klinisk medisin, UiT Norges arktiske universitet. Overlege, spesialist i nevrokirurgi ved Nevrokirurgisk seksjon, Universitetssykehuset Nord-Norge.

Stein Andresen
Brukermedvirker, Ryggforeningen i Norge

​Brukermanualer

​Praktisk veileder og registerbeskrivelse for registeret er oppdatert 04.03.2014. Brukermanualen er revidert 27.01.2011.​ Praktisk veileder og Brukermanual er slått sammen og oppdatert til et dokument  14.02.19

Skjemaer

Degenerativ nakke

Degenerativ rygg (Ny versjon av degenerativ rygg fra 01.01.2019)


Ryggkirurgi i Norge

Dekningsgradrapport NKR 2015-16 (pdf)

Ryggkirurgi i Norge 01.11.2017
​Helse Sør-Øst RHF​Avdeling​Som registerer
​Oslo Universitetssykehus Ullevål ​Nevrokirurgisk avdeling  ​X
​Oslo Universitetssykehus Ullevål​Ortopedisk avdeling​X
​Oslo Universitetssykehus Rikshospitalet ​Nevrokirurgisk avdeling  ​X
​Akershus Universitetssykehus ​Ortopedisk avdeling​X
​Vestre Viken, Bærum sykehus ​Ortopedisk avdeling​X
​Vestre Viken, Drammen sykehus​Ortopedisk avdeling​X
​Sykehuset Østfold​Ortopedisk avdeling​X
​Sykehuset Innlandet, Lillehammer ​​Ortopedisk avdeling​X
​Sykehuset Innlandet, Elverum ​Ortopedisk avdeling​X
​Sykehuset Innlandet, Gjøvik​Ortopedisk avdeling​X
​Martina Hansens Hospital ​Ortopedisk avdeling​X
​Sykehuset i Vestfold, Tønsberg ​Ortopedisk avdeling​X
​Sykehuset Telemark ​Ortopedisk avdeling​X
​Sørlandet sykehus, Kristiansand ​Ortopedisk avdeling​X
​Sørlandet sykehus, Arendal ​Ortopedisk avdelingX​
​Sørlandet sykehus, Flekkefjord ​Ortop​edisk avdelingX​​​

-
​Helse Vest RHF​​Avdeling​Som registerer
Haukeland Universitetssykehus​Nevrokirurgisk avdeling  ​X
​Haukeland Universitetssykehus​Ortopedisk avdeling​X
​Kysthospitalet Hagevik ​Ortopedisk avdeling​X
​Stavanger Universitetssykehus ​Nevrokirurgisk avdeling​X
​Stavanger Universitetssykehus ​Ortopedisk avdeling​X
​Haugesund sykehus ​Ortopedisk avdeling​X
​Helse Førde, Førde sentralsjukehus ​Ortopedisk avdeling​​X

-
​Helse Midt-Norge RHF​Avdeling​Som registerer
St.Olavs Hospital ​Nevrokirurgisk avdeling  ​X
​St.Olavs Hospital ​Ortopedisk avdeling​X
​Helse Møre og Romsdal, Ålesund ​Ortopedisk avdeling​X
​Helse Møre og Romsdal, Kristiansund​Ortopedisk avdeling​X
​Helse Møre og Romsdal, Volda ​Ortopedisk avdeling​X
​Helse Nord-Trøndelag, Namsos​Ortopedisk avdeling​X
​Helse Nord-Trøndelag, Levanger ​Ortopedisk avdeling​X​

-
​Helse Nord RHF​Avdeling​Som registerer
Universitetssykehuset Nord-Norge 
​Nevrokirurgisk avdeling  ​X
​Nordlandssykehuset Bodø ​Ortopedisk avdeling​X
​Helgelandssykehuset Rana ​Ortopedisk avdeling​X

-
Private klinikker​​Avdeling​Som registerer
Aleris Frogner, Oslo
​X
Aleris avd. Marken, Bergen​X
​Aleris Colloseum, Oslo​X
Aleris Colloseum, Stavanger​X
​NIMI​X
Oslofjordklinikken, Øst​X
​Oslofjordklinikken, Vest​X
Volvat Medisinske senter​X
Ibsen sykehuset ​X

Årsrapporter

Resultater

https://www.kvalitetsregistre.no/registers/530/resultater

Kontakt oss

Faglig leder 
Tore Solberg
Overlege, spesialist i nevrokirurgi, ansatt ved Nevrokirurgisk avd. UNN-HF. 
E-post
Telefon 

776 69015

E-post​
Postadresse
Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi
Postboks 20
9038 Tromsø


Fant du det du lette etter?