HELSENORGE
Smittevernrutine for sykehjem

Injeksjoner – trygg praksis

​Formål og grunnlagsinformasjon


 • Formålet er å forhindre smitte gjennom injeksjonsvæsker og utstyr.
 • Praksis bør følge Folkehelseinstituttets anbefalinger, som er gjengitt i punktene nedenfor.
 • Se forslag til sjekkliste i vedlegget, denne kan være til hjelp for å evaluere praksis i egen tjeneste.
Punktene nedenfor er hentet fra skrivet Basale smittevernrutiner i helsetjenesten Folkehelseinstituttet 2009.

Anbefalinger fra Folkehelseinstituttet


 • Bruk aseptisk teknikk og sterilt injeksjonsutstyr.
 • Bruk ny sprøyte for hver pasient, selv om spissen skiftes.  
 • Bruk sterilt infusjonssett.
  • Infusjonssett benyttet til klare væsker uten medikamenttilsetninger kan i de fleste tilfeller henge inntil 96 timer uten å skiftes. Sjekk pakningsvedlegg i tilfelle unntak, noe kan bare henge i 24 timer.
  • Dersom flere infusjonsposer skal benyttes etter hverandre, skal frakoblingen skje mellom intravenøssett og -pose, og ikke ved kobling til kanyle. Bruk aseptisk teknikk.
  • Infusjonssett benyttet til blod, blodprodukter, væsker med medikamenttilsetninger, parenteral ernæring, lipidstoffer og liknende skal skiftes for hver infusjon.
  • Sprøyte og spiss er kontaminert når de har vært benyttet på en pasients infusjonssett eller intravenøspose.
 • Bruk engangsampuller eller -hetteglass fremfor flerdosehetteglass.
 • Ikke bruk samme engangsampulle eller -hetteglass til flere pasienter og ikke spar på rester til senere bruk.
 • Alle membraner på hetteglass desinfiseres. Bruk sterile kompresser fuktet med klorheksidinsprit 5mg/ml eller wipes som er dokumentert sterile (Noen wipes på markedet er ikke egnet for desinfeksjon av hetteglass)
 • Dersom flerdosehetteglass benyttes, bruk steril engangsspiss og sprøyte hver gang membranen penetreres*.
 • Ikke ta flerdosehetteglass ut av medisinrommet og oppbevar det ikke i nærheten av pasientbehandlingsområdet.

*På grunn av fare for feil bruk anbefaler vi ikke rutinemessig bruk av Mini-spike. Det bør utarbeides egne, lokale prosedyrer dersom Mini-spike benyttes.

 Referanser


 

 


Tilbakemelding på denne sida