HELSENORGE

Linezolidresistente enterokokker og karbapenemaseproduserende Gram-negative bakterier i Norge 2018

K-res har i samarbeid med representanter fra MSIS-FHI laget en rapport om linezolidresistente enterokokker og karbapenemaseproduserende Gram-negative bakterier i Norge 2018.